Om meg
About me

Rasmus Davidson Støve

Rasmus Davidsen Støve var født på garden Støyva i Breim, Nordfjord den 26. februar 1851. Foreldre var David Rasmussen Støve og Eli Olsdtr., f. Moldrheim.

Faren, David, døde 19. februar 1863 da Rasmus var 12 år gammel. Han var leiekar på Vågsberg hvor han døde. Tre år senere, i 1866, døde moren og som odelsgutt overtok Rasmus bruket på Støyva i 1867.

Her var de da, i 1866, 4 foreldreløse søsken:
Elisabeth, den eldste, 18 år. Agnete 12 år, og den yngste, Gyda, 8 år gammel, mens Rasmus var 15. På farssiden hadde de ingen nære slektninger, så en kan undres over hvordan de klarte seg. Moren, Eli, hadde imidlertid en søster, Rachel, som var gift med lærer og kirkesanger Ole Langve på gården Kårstad i Utvik. De hadde ingen egne barn, og det var nok disse to som kom støttende til. Rasmus fikk skoleutdannelse utover den vanlige folkeskolen. Han tok eksamen ved Stord lærerskole i 1872.

Det var ”Amerikafeber” i Nordfjord på denne tiden. To av tantene til Rasmus, Berthe og Inger hadde emigrert på midten av 1860-tallet og var blitt «farmerkoner» i Minnesota. Amerikabrevene gjorde nok at mange ble fristet til å prøve lykken på andre siden av havet.

Rasmus solgte gården og emigrerte i 1872. Søsteren Elisabet dro også tidlig over, men vi har ikke noe årstall på henne. Vi vet at hun var bosatt i Chicago og jobbet som sydame på en fabrikk der. Senere giftet hun seg, visstnok med en dansk sjøkaptein, Christian Olsen, men der stopper alle spor. Den tredje av barna, Agnete, dro fra Bergen den 16. mai 1877. Agnete vil bli omtalt i en egen artikkel. Den yngste søsteren, Gyda, ble igjen i Norge og vokste opp hos Rakel og Ole Langve på gården Kårstad i Utvik. Gyda giftet seg i 1884 med Rasmus Paulsen Sindre.

Rasmus D. Stoeve kom til Amerika 21 år gammel i 1872. Stavemåten på etternavnet ble endret til Stoeve, og i neste generasjon til Stove. De første 2 årene bodde han i Grant County, Wisconsin. St. Olaf skolen som etter hvert ble til det kjente St. Olaf College i Northfield, Minnesota ble grunnlagt 6. november 1874 etter en ide av Bernt Julius Muus som var prest i Goodhue County i Minnesota. Rasmus studerte her i 1 ½ år som en av de første studentene.

Rasmus og Martha i hjemmet i Howard SD. Ved pianoet datteren Regina. Rasmus and Martha in their home at Howard. Their daughter Regina at the piano.

Rasmus bosatte seg i Crawford County i Wisconsin. Her bor det fortsatt mange etterkommer av emigranter fra Nordfjord. Der giftet han seg den 6. oktober 1876 i West Prairie med en jevnaldrende ung dame fra hjemtraktene, Marthe Hansdtr. Hegdal fra Innvik i Nordfjord. De var bosatt i Badaxe, Freeman, Crawford County til 1880, og den eldste sønnen David R. Stove ble født der.

Fra folketellingen for Wisconsin 1880:
R D Stove m 28 teacher N N N 56 Freeman Crawford Co.
Martha Stove f 29 N N N 56 Freeman Crawford Co.
David Stove m 2 Wis N N 56 Freeman Crawford

I 1880 kom de til Lake County, og høsten 1882 flyttet de til Miner County i Syd Dakota hvor de tok seg land. Der bodde det allerede en betydelig kontingent Nordfjordinger fra Gloppen og omland. Bl.a. kom Gabriel Fjellestad hit omtrent samtidig, og han ble senere gift med Agnete, søsteren til Rasmus.


Rasmus og Martha fikk i alt 8 barn:

1. David R. Stove – (1877-1959), ble prest og senere biskop i Nord Dakota. Han giftet seg med Serina Eisteinsen, født i Iowa, men av norske foreldre. Hun var lærer, men også musiker. David døde 1959 og kona i 1938. De fikk to barn, Marie og Robert. Robert ble advokat (Assistant Attorney General).

2. Marie Stove – døde som spebarn.

3. Ella Stove – (1884-1960) gift med Lars Abrahamsen Hegdahl. De var farmere bosatt i Madison, Lake County, SD. De fikk seks barn, Clarence, Ruby, Leslie, Merle, Dorthy og Evelyn.

4. Marie (1886-1912) gift med Andrew Moseson. Begge døde unge, Marie ved hjertestans da hun fødte sønnen Malvin som også døde etter 4 måneder.

5. Hans Stove – (1888-1959) gm. Edith E. White. Hans var med i første verdenskrig, og ble alvorlig skadet av sennepsgass. I lokalavisen Miner County Pioneer den 15. desember 1922, står en liten notis: Herr og fru Hans Stove reiste mandag kveld til Minneapolis hvor herr Stove skal ha stemme trening. Jeg antar at dette har forbindelse med krigsskaden hans, at sennepsgassen ødela stemmen hans. Hans og kona var bosatt i Sioux Falls, Minnehaha, SD, men er gravlagt i Howard.

6. Nordahl Severin Stove – (1890-1970) gift med Ella Josephine Hauge. Nordahl studerte ved St. Olafs Academy - High School i 1910 i følge barna, Lillian Garrison og Robert Stovee. Familien var bosatt I California, og Nordahl er gravlagt på Green Hills kirkegården i Arcadia, California.

7. Regine Stove – (1893-1978). Opplysningene om henne er noe usikre. Det blir sagt at hun var kirkeorganist i Howard i 1911. I 1922 er hun bosatt i Minneapolis, og antakelig ugift. Fra litt usikre kilder blir det sagt at hun var gift med en Daniel Avery Larson, og at de bosatte seg på Hawaii. Begge skal være gravlagt på Forest Lawn, Cypress, California.

8. Dorah Stove (1896-1910). Yngstebarnet døde bare 14 år gammel av en blindtarmsbetennelse. Fra lokalavisene:

The Miner County Democrat
March 18, 1910
page 5

We just received the sad news of the death of Miss Dora Stove at the home of her parents the Hon. R. D. Stove and wife in Henden, which occured Tuesday from appendicitis. She was 14 years of age. The funeral was held at the Belleview Lutheran church yesterday. The DEMOCRAT extends its heartfelt sympathy to the bereaved family.

March 25, 1910
Page 4

Belleview Breezes

Hon. R. D. Stove and wife have the sympathy of a host of friends in the loss of their daughter.

Rasmus underviste innvandrerbarna, og han var den første der som fikk fast ansettelse som lærer og kirkesanger.

I 1914 var eiendommen hans verdsatt til $9.000, og han anslo selv inntekten sin å være $1.500 og utgiftene til ca. $1.000.-.

Det het for øvrig ikke Nord og Syd Dakota på den tiden, men Dakota territoriet. Dakota Territory var opprinnelig navnet på den nordre delen av det franske Louisiana-området som ble kjøpt av amerikanerne i 1803. Dette var et enormt landområde – langt større enn det som utgjør staten Louisiana i dag. Dakota Territory fikk egen status den 2. mars 1861, og delt i to stater, Nord og Syd Dakota 2. november 1889. I denne perioden var Rasmus en politisk og samfunnsengasjert person. Han var ”county comissioner” fra januar 1888 til november 1889. Hva er så en ”county comissioner?” I USA er hver stat inndelt i counties tilsvarende våre fylker. Det blir vanligvis valgt en county comission eller fylkesting på rundt 3 personer for politisk ledelse, så i Norge ville vi vel si medlem av Fylkestinget.

Rasmus var valgt representant til den gamle forfatningsforsamlingen, og spilte en framtredende rolle der. Høsten 1889 ble han valgt inn i representanthuset for Syd Dakota, og for ytterligere en periode fra 1901. I gamle dager sendte hvert fylke en senator til senatet i ”the state legislature” som er delstatsregjeringen i USA. I tillegg sendte hvert fylke representanter til den andre delen av deltstatsregjeringen, representantenes hus. Sammensetningen her er i forhold til innbyggertallet i fylket.

Rasmus var også med i det lokale forretningslivet, og var en av grunnleggerne av forsikringsselskapet Framnes Farmers Mutal Insurance Co., der han hadde forskjellige verv, bl.a. som kasserer og sekretær. Han var også direktør og visedirektør i selskapet. Da han døde var han en av direktørene i Howard National Bank. Han var også en grunnlegger av Farmers Elevator Co., og direktør i Nansen Telephone Co.

I 1914 var Rasmus og besøkte familien i Norge. Han dro tilbake med båt fra Bergen den 12. august 1914. Overfarten tok 10 dager med Kristianiafjord. Den 22. august var den framme på Ellis Island.

Kristianiafjord

Amerikanerne har et langt mer engasjert forhold til kirken enn her hos oss, og Rasmus var også engasjert i menighetsarbeidet i Belleview lutherske menighet. Han gav faktisk bort grunn til å bygge kirke og gravplass. Som takk for dette samlet menigheten inn penger til å reise en minnestein på graven hans. Rasmus døde 14. desember 1922 i hjemmet sitt i Howard.

Belleview kirke i Howard, Sør Dakota. (Foto: Mads Andenaes Jr.) 2002.
The Stove Headstone at Belleview Cemeatary, Howard, South Dakota. (Photo by Mads Andenaes Jr. 2002).

Fra minneskriftet: Begravelsen ble hold tirsdag i Betiania-kirken i Howard kl. 11, og også i Belleview kirken kl. 13. Begravelsen ble forettet av pastor Ditman Larsen.

"Han var en generøs person som aldri glemte de gjestfrie pionérskikkene. Han gejnnomgikk harde tider tappert, og gode tider stillferdig. Han fyllte de skiftende roller i livet som sønn, ektefelle, far, bror, venn, og han fyllte disse rollene godt. Hvem kan gjøre mer? Til alle tider og under alle forhold gikk han rettferdighetens velkjente sti, og når han fullt bevist så at enden nærmet seg virket det som han til fulle var forberedt på det evige liv. Om alle kunne leve et så riktig og høyverdig liv som hr. Støve, og møte døden så tillitsfullt, kunne aldri døden mer kalles "Fryktens konge". Så la oss alle leve slik at når slutten kommer vi kan si som vår gode venn, "alt er bra." Men nå er han borte, og enda et navn er strøket fra den stadig minkende listen av de gamle bosettere, og en enslig kvinne i livets solnedgang, sørgende barn, og et ensomt hjem er tilbake for å vitne om hvor sterkt de savner ham. Han var en god mann, og fryktet ikke døden. Mer kan vi ikke si."

Takkekort
For the many deeds of kindness and expresisons of sympathy during the illness and death of our beloved husband and father we express our sincere gratitude.
Mrs. R. D. Stove
Rev. and Mrs. David Stove.
Mr. and Mrs. Lars A. Hegdal.
Mr. and Mrs. Hans Stove
Mr. and Mrs. Nordal Stove.
Regina Stove.

 

Rasmus Davidson Stove was born at the Stoeve farm at Breim, Nordfjord, 26th February 1851. His parents were David R. Stoeve and Eli, she the daughter of Ole Moldrheim.

His father David died 19th February 1863 when Rasmus was 12 years old. David had worked at Vaagsberget on Vaagsøy Island at the time of his death. Three years later Eli died, leaving 4 orphaned children. As the oldest son, Rasmus got the farm as his birthright in 1867.

They were there in 1866 as 4 under-aged orphan children: Elisabeth, the oldest at 18 years, Rasmus, 15 years, Agnete, 12 years, and Gyda, 8 years. On their father's side there were no close relatives. Their mother, Eli, had a sister Rachel, married to Ole Langve, a teacher. He also was the parish clerk and precentor of the Church. They lived at the Korstad farm in Utvik. They had no children of their own, so took responsibility for Eli's children.

Rachel og Ole Langve. I midten Gyda Støve. Rachel and Ole Langve. Gyda Stove in the middle.

Rasmus was educated as a teacher at a teachers’ school in Stord in Hordaland, where he took his exam in 1872.
There rose an "America fever" in the area at the time. Two aunts, Berthe and Inger, sisters of their father David, emigrated in the late 60's, and lived on farms in Minnesota. The letters from America tempted others to follow.

Rasmus sold the farm and emigrated in 1872. His sister Elisabeth was an early immigrant, too, but we have no dates. She settled in Chicago at first, where she worked as a tailor at a factory. Later she married a captain at sea. He may have been a Danish man by the name Christian Olsen, but we are not sure. The third, Agnete, left Bergen the 16th May 1877. Agnete will later have her own story. The youngest sister, Gyda, stayed in Norway and was brought up by Rachel and Ole Langve at the Kårstad farm in Utvik. Gyda married in 1884 to Rasmus Paulsen Sindre.

Rasmus arrived in America 21 years old in 1872. The spelling of his surname was changed from Støve to Stoeve, and in the next generation to Stove. The first two years he lived in Grant County, Wisconsin. (St. Olaf School, which later became St. Olaf College in Northfield, Minn., was established based on the vision of Reverend Bernt Julius Muus in Goodhue County, Mn.) Rasmus studied at St. Olaf for 1 ½ years as one of the first students. He then settled in Crawford County, Wisconsin, in a typical Norwegian settlement, where there are still a great number of descendants from Breim, Nordfjord. There he met Martha, daughter of Hans Hegdahl, a young woman from the same area in Norway. They married 6 October 1876 in West Prairie. Until 1880 they had settled in Badaxe, Freeman, Crawford County, where their first son, David, was born.

From the 1880 Census Wisconsin:
R D Stove m 28 teacher N N N 56 Freeman Crawford Co.
Martha Stove f 29 N N N 56 Freeman Crawford Co.
David Stove m 2 Wis N N 56 Freeman Crawford


In 1880 they arrived at Lake County, Dakota Territory, and by 1882 they took land and settled in Miner County, D.T. Several people from Nordfjord were already settled there, among them Gabriel Fjellestad who later became the husband of Agnete Stove.

Tre av døtrene til Rasmus og Martha. Hun bakerst i midten skal være Dorah som døde 14 år gammel i 1910. Three daughters. The one in the middle is said to be Dorah who died 1910.

Rasmus and Martha had 8 children:
1. David R. Stove - (1877-1959), educated as a pastor, and became a bishop in North Dakota. He married Serina Eisteinsen, born in Iowa, of Norwegian parents. She was a teacher and a musician. David died 1959 his wife in 1938. They had two children, Marie and Robert. Robert became a lawyer and was Assistant Attorney General.

2. Marie Stove - died in childhood.

3. Ella Stove - (1884-1960) married Lars Abrahamsen Hegdahl. They were farmers living in Madison, Lake County, SD. They had six children, Clarence, Ruby, Leslie, Merle, Dorothy and Evelyn.

4. Marie (1886-1912) married Andrew Moseson. They both died young, Marie of heart complications while giving birth to their son Malvin, who also died after four months.

5. Hans Stove - (1888-1959) married Edith E. White. Hans participated WW I, and was badly wounded in a gas attack (mustard gas).

In the local newspaper, Miner County Pioneer the 15th December 1922, is a small note: "Mr. and Mrs. Hans Stove left Monday evening for Minneapolis where Mr. Stove will take vocational training. Of course, the Pioneer goes with them".
Evidently, this has to be associated with his war injury, in that his voice may have been damaged by the mustard gas. Hans and his wife resided in Sioux Falls, Minnehaha, SD, but were buried in Howard.

6. Nordahl Severin Stove - (1890-1970) married Ella Josephine Hauge. Nordahl studied at St. Olaf Academy - High School in 1910 according to his children, Lillian Garrison and Robert Stovee. The family lived in California, and Nordahl is buried at Green Hills Cemetery in Arcadia, California.

7. Regine Stove - (1893-1978). My information is a bit uncertain on Regine, but it is said that she was hired to play the church organ in Howard in 1911. In 1922 she was settled in Minneapolis, evidently unmarried. Another source says she married Daniel Avery Larson, and settled in Hawaii. Both seem to be buried at Forest Lawn, Cypress, California.

8. Dorah Stove (1896-1910). The youngest child died 1910, 14 years old from a ruptured appendix. Notes from the papers:

The Miner County Democrat

March 18, 1910

page 5

We just received the sad news of the death of Miss Dora Stove at the home of her parents the Hon. R. D. Stove and wife in Henden, which occurred Tuesday from appendicitis. She was 14 years of age. The funeral was held at the Belleview Lutheran church yesterday. The DEMOCRAT extends its heartfelt sympathy to the bereaved family.

March 25, 1910

Page 4

Belleview Breezes

Hon. R. D. Stove and wife have the sympathy of a host of friends in the loss of their daughter.

Rasmus taught the immigrant children and he was the first person to get a permanent job as a teacher and deacon.

In 1914 his property was valued to $9.000. He estimated his income to be approximately $1.500 and the expenses about $1.000.-.

At the time Rasmus settled with his family, Howard belonged to the Dakota Territory. Dakota Territory was the name of the northernmost part of the Louisiana Purchase territory of the United States. It was organized on March 2, 1861, and divided into the states of North Dakota and South Dakota in November 2, 1889. At times, the territory of Dakota Territory included parts of present-day Montana and Wyoming, the territory was reduced in 1863 to the present boundaries of the Dakotas.

Rasmus was politically engaged and took a great interest of the development of the local society. He was County Commissioner from January 1888 till November 1889. In the autumn of 1889, he was elected a member of the House of Representatives of South Dakota, and again in 1901.

He was also part of the local commercial life, being one of the founders of Framnes Farmers Mutual Insurance Co. He worked there in different positions: as bookkeeper, as secretary and as deputy director and director of the company. Upon his death he was one of the directors of Howard National Bank. He was a founder of Farmers Elevator Co., and director of Nansen Telephone Co.

In 1914 Rasmus and his sister Agnete with some members of their families, visited Nordfjord. They returned on the MS Kristianiafjord from Bergen August 12 1914. The journey lasted for 10 days, and on August 22 they arrived at Ellis Island. This was at the outbreak of WW I.

As already told, Rasmus was one of the community stalwarts of Howard. He donated land for the Lutheran Church and for the cemetery as well. Rasmus died at his home in Howard December 14, 1922. The congregation of the settlement showed their gratitude and respect by erecting a huge headstone upon his grave in 1924.

The Stove Headstone at Belleview Cemeatary, Howard, South Dakota. (Photo by Mads Andenaes Jr. 2002).

From his obituary:
The funeral was held Tuesday from Bethany church Howard at 11 a.m. and also at Belleview church at 1 o'clock p.m. Rev Ditman Larsen in charge of the services interment in the Belleview cemetery.
He was a man of generous impulses, and never forgot the hospitable ways of the Pioneer. He had borne adversity bravely and enjoyed prosperity quietly. He filled the various relations of live, as son, husband, father, brother, friend, and filled them well. Who can do more? At all times and uder all circumstances he walked the well beaten path of righteousness and when fully conscious that he was nearing the last of earth, he appeared to be fully impressed with the idea that at the end of time eternity began. Could all live the just and upright life Mr. Stove lived, and die in his trusting faith, death could no longer be called the "King of Terrors." So, let us all live that when the summons comes we may be like our good friend, and say "All is well." But he is gone and another name is stricken from the ever lessening roll of our
old settlers, and a solitary woman in the sunset of life, mourning children, and a lonely home, are left to attest how sadly they will miss him. He was a good man, and not afraid to die. We can say no more.


Cards of Thanks
For the many deeds of kindness and expresisons of sympathy during the illness and death of our beloved husband and father we express our sincere gratitude.
Mrs. R. D. Stove
Rev. and Mrs. David Stove.
Mr. and Mrs. Lars A. Hegdal.
Mr. and Mrs. Hans Stove
Mr. and Mrs. Nordal Stove.
Regina Stove.

Minnesteinen

The Headstone

Fra "En gjesteferd blandt nordfjordinger i Amerika" av Jakob Aaland 1924.

Jacob Aaland var i 1924 på en reise i USA hvor han besøkte de Nordfjordske bosteningene. Beretningen står skrevet i Nordfjordlagets Aarbok 1925. Her er et lite utdrag av avsnittet "Til hovedstevnet i Howard, S. Dak."

Hovedstevnet skulle begynne den 27de mai kl. 10 formiddag, og vare i tre dager.

Vi nærmet oss maalet, kirken, der reiser sig paa en liten forhøining, den eneste i vid omkrets, og derfor med et vidunderlig vidsyn utover vidder til alle sider. Kirken har da ogsaa faat sit navn herav: Belleview (Bellevue, det vakre utsyn). Det er hovedsaklig nordfjordinger som har reist og fylket seg om denne kirke. De er ekte nordfjordsk i stil, farve og anordning. Her var nordfjordingen M. Andenæs, Innviks nuværende sogneprest, prest i mange aar; her var den anseede nu avdøde nordfjording R. D. Støve kirkesanger og en av lederne i menigheten i lang tid. I dag vil menigheten i takknemmelig erindring om denne mands uegennyttige betydningsfulle virke i menigheten avsløre den mindesten, der er reist paa hans grav.

Etterhvert samles kirkealmuen og staar i samtalende smaagrupper omkring mellem bilerne, paa veien eller inde paa kirkegaarden. Jeg tar mig en tur inde paa kirkegården. "Her ligg dei grav i grav som stridde so". Paa de reiste gravminder læser jeg det ene kjendte Nordfjord-navn efter det andre. Her er de lagt til hvile disse pionerer, der herute over 600 norske mil fra fødebygdens grend tilkjempet seg et bosted, og her fik de sig en sidste seng i præriens jord. Naar jeg læser navnene paa gravene, er det næsten som at vandre mellem gravene på Vereids kirkegaard. Og dog hvilken forskjel i omgivelser og meget andet.

Klokkerne kalder, og man samles i den vakre stilfulde kirke, hvor saa pastor S. G. Hauge værdig og høitidelig foretter. Efter opfordring av Gimmestad bringer jeg i kordøren en hilsen fra moderkirken i gamlelandet til datterkirken herute i Vesten. Howard mandskor synger en del vakre sange. Efter gudstjenesten avsløres den av menigheten reiste mindestøtte ute på kirkegården. Avsløringstalen holdes av pastor M. Bjørnson, der tegner et sympatisk billede av R. D. Støve og hans betydning for menigheten. Sønnen, pastor D. Støve, mottar paa familiens vegne mindesmerket med en formfullendt takketale. Den gripende høitidsstund avsluttes med en salme.

 

 

 

 


Belleview menighet 1929 - Members of Belleview Congregaton 1929.

(Mr. Gudahl of South Dakota, has been kind enough to send me this).

 

Studentklassen 1875 ved St. Olaf skolen. Ingen av personene er identifisert, men Rasmus er et sted på bildet. - St. Olaf 1875 body. Nobody identified. Rasmus is somewhere on the picture.

(Bildet utlånt fra St. Olaf College - Original picture belongs to St. Olaf College, Northfield, Mn.

Kilder/Sources:

1. Newspaper and obituaries look-ups by Jackie Marler.
2. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
3. Obituary - Lynette Trainer look ups.
4. Ella Stuedemann - Family papers.
5. Census/Folketellingen for Wisconsin 1880. (Digitalarkivet, Universitet i Bergen, N).
6. Ellis Island Records.
7. Rowberg File, fiche 1358.
8. O.M. Norlie.
9. Social security death index.

Updated 31 October, 2004

Webmaster