Kopibøker, Stiftamtmannen i Bergen

Skanna originalsider.Stiftamtmannen i Bergen, Kopibøker, nr. 1: Løpenr. 51, 1712-1715
Arkiv: Stiftamtmannen i Bergen
Bla i skannet utgave
Ikke søkbar
Stiftamtmannen i Bergen, Kopibøker, nr. 2: Løpenr. 52, 1724-1725
Arkiv: Stiftamtmannen i Bergen
Bla i skannet utgave
Ikke søkbar
Stiftamtmannen i Bergen, Kopibøker, nr. 3: Løpenr. 53a, 1728-1729
Arkiv: Stiftamtmannen i Bergen
Bla i skannet utgave
Ikke søkbar
Stiftamtmannen i Bergen, Kopibøker, nr. 4: Løpenr. 53b, 1729-1730
Arkiv: Stiftamtmannen i Bergen
Bla i skannet utgave
Ikke søkbar
Stiftamtmannen i Bergen, Kopibøker, nr. 5: Løpenr. 54, 1731-1732
Arkiv: Stiftamtmannen i Bergen
Bla i skannet utgave
Ikke søkbar
Stiftamtmannen i Bergen, Kopibøker, nr. 15: Løpenr. 65, 1732-1734
Arkiv: Stiftamtmannen i Bergen
Bla i skannet utgave
Ikke søkbar
Stiftamtmannen i Bergen, Kopibøker, nr. 16: Løpenr. 66, 1734-1736
Arkiv: Stiftamtmannen i Bergen
Bla i skannet utgave
Ikke søkbar
Stiftamtmannen i Bergen, Kopibøker, nr. 17: Løpenr. 67, 1738
Arkiv: Stiftamtmannen i Bergen
Bla i skannet utgave
Ikke søkbar
Stiftamtmannen i Bergen, Kopibøker, nr. 22: Løpenr. 72, landet, 1738-1741
Arkiv: Stiftamtmannen i Bergen
Bla i skannet utgave
Ikke søkbar
Stiftamtmannen i Bergen, Kopibøker, nr. 23: Løpenr. 73, landet, 1741-1742
Arkiv: Stiftamtmannen i Bergen
Bla i skannet utgave
Ikke søkbar
Stiftamtmannen i Bergen, Kopibøker, nr. 24: Løpenr. 74, landet, 1744-1749
Arkiv: Stiftamtmannen i Bergen
Bla i skannet utgave
Ikke søkbar
Stiftamtmannen i Bergen, Kopibøker, nr. 25: Løpenr. 75, landet, 1749-1750, videreført 1753
Arkiv: Stiftamtmannen i Bergen
Bla i skannet utgave
Ikke søkbar
Stiftamtmannen i Bergen, Kopibøker, nr. 26: Løpenr. 76, 1750-1752
Arkiv: Stiftamtmannen i Bergen
Bla i skannet utgave
Ikke søkbar
Stiftamtmannen i Bergen, Kopibøker, nr. 27: Løpenr. 77, 1752-1753
Arkiv: Stiftamtmannen i Bergen
Bla i skannet utgave
Ikke søkbar
Stiftamtmannen i Bergen, Kopibøker, nr. 28: Løpenr. 78, 1753-1754
Arkiv: Stiftamtmannen i Bergen
Bla i skannet utgave
Ikke søkbar
Stiftamtmannen i Bergen, Kopibøker, nr. 29: Løpenr. 79, 1754-1755
Arkiv: Stiftamtmannen i Bergen
Bla i skannet utgave
Ikke søkbar

Tilbake til lenker for norske sider