Gard

År

Namn

Ca. Fødd-Død

Merknad

 

Sunde (Innvik)

1563

Reoll

 

Skatt:  ij (2) lott sylff. Skattenn aff Noordfiordtt anno 1563

Kjøde

1563

Roell/Rolff

 

Skatt 1 daler, Halffparttenn iordeigende bønders landschyldtt aff Norfiordtt. Skattenn aff Noordfiordtt anno 1563

Kleppenes

1645

Reiel/Reolff

- før 1649

Reolf Kleppenes var i følge bygdeboka død før 1649, og ugift i 1645 siden inden kone er nevnt, bare Birgite hans moder.

Omundsnes

1652

1666

Reiel/Regell

Ca. 1624- før 1686

Bruker Osmundsnes 1652 og død før 1686. Oppgitt å være født ca. 1624. Kone Aagaate Torlefsdatter.

Alder 1666: 42 år. Brukte 0,5 løb Sm. Sonen Berder er nemnd – 3 år gamal.

Holme

 

Reiel Andersen

d. før 1602

Brukte heile garden. Enka Kari Olsdtr. Brukte i  1617 heile garden og åtte 1 7/8  pd. I Holme og 20 Mk i Hopland

1666

Regel Regelsen

Ca. 1588 – etter 1670

Er 78 år i 1666 og brukte då 0,5 løb Sm.

Brukte før 1620 halve garden. Etter 1660 brukte han ½ laup.   

1645

Reiel Reielsen

f. ca. 1619 –

 

Er disse to den same, eller er den eine på Osmundsnes?

Brukte I 1640-åra  ½ laup. Etter 1670 brukte han 1 laup. Er kan hende den som er nemnd i koppskatten 1645. Kona må være død sidan berre Reolff Reollfsen *Børn er nemnd.

1645

1666

Regel Regelsen

Ca. 1624 -

Er dette han some er nemnd som barn i 1645?. Er 42 år i 1666. Fekk I 1684 skøyte   3 pd. Av desse var 2 pd 15 Mk. odelsgods.  9 Mk fekk han av P. Kåtte. Gift med Marthe Andersdtr. D 84 år gml i 1724

1666

Regel Lauritzen

Ca. 1652 –

 

14 år I 1666

Hope

1664/

1666

Reald Jonsen

Ca. 1615-1686

Er nemnd i manntalet for 1666, men utan alder.

Brukte før 1657 ½ laup o getter 1673 1 1/3 laup.

Bygdeboka seier at han var son til ein Jon Reielson Hope som var gift med Kari. Kan dette være den same som Reiel Rørvik?

Sandal

 1645

1666

Reor Danielsen

Regel  

Ca 1627 – før 1686

I 1645 er han førd opp som son til Daniell (Jacobsen) Sandal og kona Sara. Ei søster, Ludtzi er og nemnd.  Dette er nok den same som Regel i 1666.

Brukar av 0,5 løb 4 marker Sm. Alder I 1666: 39.  Bygdeboka seier at han var son til Daniel Jakobsen Sandal. Kone: Maritte.

Barn: Sara og Daniel

 

Solheim

1645

Reolff Soelim

(Reiel Lauritsen)

 Ca. 1624-1707

Brukte i 1641 1 pd. Kona Anne er nemnd i koppstatten 1645. Anne døde 1698, 97 år gml.

 

1663

1666

Regel

Regel

Ca 1620

46 år i 1666. Brukte 1 pd Sm. Kanskje den same som i 1645. Ein son Laurits Regelsen er 16 år – altså fødd ca. 1650

1666

Regel

Ca. 1616

Er 50 år i 1666. Brukar av 0,5 løb Sm. Sonen, Oluff Regelsen er 12 år

Rørvik

 

1645

Reolff Joensen

 

Foreldre: Joen Reoldsen og Kari, “hans quinde”. Reiel på Rørvik er ikkje nemnd i manntalet for 1666, og heller ikkje i bygdeboka.

Vedvik, Eid

1645

Reold Suendsen

 

Aaland seier ar “det var Reiel Sveinson Midthjell som eigde Vedvik” i 1590.  Det budde rett nok denne Reold Suendsen der i 1645, men dette er neppe eins som er eigar av garden sidan han er kalla: “Thienistfolch. er beled med en vsed.... smitsom Siuge”.  Kone er ikkje nemnd.

Midthjell, Davik

1589

Realff Andersen

 

Utgangspunktet er et diplom fra 17.2. 1589.
Sammendrag:
Jens Laurenssøn, lensmann i Davik skipreide, og fire lagrettemenn fra samme sted bevitner, at de har hørt Guttorm Oluffssøn i Davik med samtykke av hustru og barn selge til sin brorsønn Realf Anderssøn på Midgjeld i Davik sogn en tredje-part av Vevik i Eid sogn for 20 game daler og 3 danske mark, hvilket straks ble betalt.
Lagrettmennen som er nevnt ser ut til å være:
Martinus på Sigdestad, Olluff Leffdal, Joenn på Hougse og Peder på Tottlandt.
 
Oluff på Davik  måtte då ha minst følgjande søner:
Guttorm Oluffsønn og Anders Oluffsønn, sitnevnte med sonen Realff Andersen på Midhjell som kjøper ein tredjepart av gården Vedvik på Eid.

I bygdeboka for Eid er Realf Andersen kalt Reold Sveinson, og visttnok slektning de i Leivdalen i Eid (Otte o.a.) 
Guttorm Olufsen er i den gamle bygdeboka plassert på Ytredavik.
Spørsmål:
Er dette den same som Aaland kallar Reiel Oluffsen gift med Ester, eller er Reiel Oluffsen ein bror til Guttorm Oluffsen på Davik.

1645

Reold

 

 

Husmann

1645

Reolff Ellingsen

 

Kona, Anne er mend i 1645. Er ikkje nemnd i tellinga for 1666

Ervik, Davik

1645

 

1664 og 1666

Reolff Jonsen Ehruigen

Roelff/Rolff

Ca.1616-etter 1666

Kona, Apellone er nemnd. 

Er 49 år i 1666 og brukar av 0,5 løb 0,5 faar

 

 

882 Roell j Kiøde j daler Halffparttenn iordeigende bønders landschyldtt aff Norfiordtt Skattenn aff Noordfiordtt anno 1563

883 Børge po Mygeldt -j daler iij s. Halffparttenn iordeigende bønders landschyldtt aff Norfiordtt Skattenn aff Noordfiordtt anno 1563

884 Hendrick j Nysdall j mrc. Halffparttenn iordeigende bønders landschyldtt aff Norfiordtt Skattenn aff Noordfiordtt anno 1563

885 Anthønnis j Hende iij ortter Halffparttenn iordeigende bønders landschyldtt aff Norfiordtt Skattenn aff Noordfiordtt anno 1563

886 Oluff j Jndre Dauigh i-j daler j ortt Halffparttenn iordeigende bønders landschyldtt aff Norfiordtt Skattenn aff Noordfiordtt anno 1563

887 Guttorm j Ythre Dauigh i-j daler xix s. j alb. Halffparttenn iordeigende bønders landschyldtt aff Norfiordtt Skattenn aff Noordfiordtt anno 1563

888 Joenn po Dauigenes ii-j daler ix s. j alb. Halffparttenn iordeigende bønders landschyldtt aff Norfiordtt Skattenn aff Noordfiordtt anno 1563

889 Kolbiørnn j Berle j daler Halffparttenn iordeigende bønders landschyldtt aff Norfiordtt Skattenn aff Noordfiordtt anno 1563

890 Simenn po Thorim i-j mrc. Halffparttenn iordeigende bønders landschyldtt aff Norfiordtt Skattenn aff Noordfiordtt anno 1563

891 Berdor po Hundedt j daler Halffparttenn iordeigende bønders landschyldtt aff Norfiordtt Skattenn aff Noordfiordtt anno 1563

 

I skattemanntalet for 1563 er det berre nemnde to med namn Reolf/Roell, og det er på Kjøde i Selje prestegjeld, no Vågsøy, og på garden Sunde, antakelig i Stryn.  I bygdebøkene har ingen av Sundegardane i Stryn eller eller Olden nokon Reold/Rolff oppførede.

 

Utgangspunktet er et diplom fra 17.2. 1589, se lenke nedenfor.

Sammendrag:

Jens Laurenssøn, lensmann i Davik skipreide, og fire lagrettemenn fra samme sted bevitner, at de har hørt Guttorm Oluffssøn i Davik med samtykke av hustru og barn selge til sin brorsønn Realf Anderssøn på Midgjeld i Davik sogn en tredje-part av Vevik i Eid sogn for 20 gamle daler og 3 danske mark, hvilket straks ble betalt.

Lagrettmennen som er nevnt ser ut til å være:

Martinus på Sigdestad, Olluff Leffdal, Joenn på Hougse og Peder på Tottlandt.

 

Oluff måtte da ha minst følgende sønner:

Guttorm Oluffsønn og Anders Oluffsønn, sitnevnte med sønnen Realff Andersen på Midhjell som kjøper en tredjepart av gården Vedvik på Eid. I bygdeboka for Eid er Realf Andersen kalt Reold Sveinson, og visttnok slektning de i Leivdalen i Eid (Otte o.a.) 

Guttorm Olufsen er i den gamle bygdeboka plassert på Ytredavik.

Spørsmål:

Er dette den sammel som Reiel Oluffsen gift med Ester, eller er Reiel Oluffsen bror til Guttorm Oluffsen på Davik.

 

Lenke1

Lenke 2

Home