Ancestors of Collected by Tor Kvien


picture

First Generation  Next

1. Tor Åge Kvien, son of Ole Rasmus Andreas Kvien and Lidveig Sindre, was born on 27 Feb 1944 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 29 May 1944 in Stårheim kirke, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Noted events in his life were:

• Confirmation: 24 Aug 1958, Kjølsdalen kirke, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 1

• Graduation: 1963, Eids Gymnas, Nordfjordeid, N.

• Military Service: 1964-1965, Sjøforsvaret/Royal Norwegian Navy.

Tor married Sissel Nordby, daughter of Alfred Olai Nordby and Astrid Haavet, on 2 Dec 1972 in Høvik Kirke, Bærum, Akershus, N. Sissel was born on 31 Dec 1949 in Tofte i Hurum, Buskerud, N. and was christened on 6 Apr 1950 in Tofte i Hurum, Buskerud, N..

Marriage Notes: Forlovere:
Knut Iversen, Oslo
Grethe Marthinsen, Sande, Vestfold

Noted events in their marriage were:

• Engagement: 17 Jun 1972, Gressholmen, Oslo 1.

Noted events in her life were:

• Confirmation: 11 Oct 1964, Filtvet kirke, Filtvet i Hurum, Buskerud, N.

The child from this marriage was:

          i.  Fredrik Sindre Kvien was born on 26 Feb 1975 in Østre Aker sogn, Oslo, N and was christened on 15 Jun 1975 in Østre Aker kirke, Oslo, N.


picture

previous  Second Generation  Next


2. Ole Rasmus Andreas Kvien,2 son of Kristian Johansen Kvien and Sygni Rasmine Christensdtr. Midtgjeld, was born on 13 Mar 1901 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,2 was christened on 26 Mar 1901 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,2 died on 21 Jan 1983 in Humborstad, bnr.13, Kvien, Eid kommune, Sogn og Fjordane, N. 3 at age 81, and was buried on 25 Jan 1983 in Kjølsdalen kirke, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N..3 The cause of his death was stroke/slag.

General Notes: Ole tok utdanning ved Otto Treider i Oslo. Ei tid var han lensmannsbetent hjå lensmannn Stang i Vikersund. Etter Vikersund kom han heim og trulova seg med Lidveig den 30. august 1928. Fram til 1930 var han ved lensmannskontoret på Davik hos onkelen moste-mannen, Apollonius Rosenlund. Då sonen, Alf Rosenlund, kom heim fra Oslo frå underoffisersskule, vart det han som fekk betjentjobben, og seneinare lensmannsembetet i Davik.

Ole søkte på ulike stillingar , mellom anna i Nord-Norge, men då lensmannen i Innvik skulle studere til juridisk embetseksamen, fekk han tilbod om å vikariere ved lensmannskontoret i Innvik. Lensmann då, var Ole sin tilkomande svoger, Oddvin Sindre, og slik vart Ole konstituert som lensmann i Innvik frå 1930 - til juli 1932. Han budde i denne tida hos ein annan av sine tilkomande svograr ,
Olaf Faleide, i "nye-huset " i Innigard. Olaf var gift med Lidveig si syster , Magnhild.

Fra 1. juli 1932 vart Ole tilsett som heradskasserar i Davik etter Hans Indredavik. I den fyrste tida i det nye arbeidet, fekk han tilsendt arbeidsunderlag frå Davik til Faleide.

Foreldra til Ole vill gjerne at han skulle flytte heim til Kjølsdalen. De var etterkvart byrja å trekke på åra, og vona om at odelsguten skulle kome heim att fra Amerika var dalende. Ingen hadde høyrt frå han sidan 1922. Sonen Kristen var vel etablert i Måløy, og kven skulle så overta etter dei ? Ole flytta derfor heim att, og herredskassa flytta med honom til Kjølsdalen.

Med denne jobben, og etablert i Kjølsdalen på farsgården med kr. 100,- pr. måned i lønn, fikk han endelig teke mot til seg og gifta seg den 17. september 1932.

Ole hadde tatt bilsertifikat i 1925, og da han og Lidveig skulle gifte seg fekk dei låne dei bilen til Oddvin Sindre og reiste til Lom hvor de bodde på Fossheim pensjonat. Dei gifta seg i Vågåmo stavkyrkje . Dei har sjølve fortalt at to handelsreisande som bodde på pensjonatet, var vitner. Det var altså ikkeje noko stort bryllaup slik skikken var, men det var dårlege tider med bankkriser og konkursar. Det var mange som tapte pengane dei hadde i banken og på aksjar som brått vart verdlause. Slik var det også i vår familie.Etter kommunesammenslåinga i 1965, vart Ole kommunekasserar i den nye Eid kommune, ei stilling han hadde til han gikk av med pensjon.
Noted events in his life were:

• Vaksinasjon/vaccination: kopper/small pox, 24 Jul 1903. 4

• Confirmation: - konfirmasjon,, 3 Oct 1915, Stårheim kirke, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.

Ole married Lidveig Sindre 2 on 17 Sep 1932 in Vågåmo Stavkirke, Vågå Sogn, Oppland, N.5 Lidveig was born on 17 Mar 1902 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,2 was christened on 11 May 1902 in Hornindal, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,2 died on 19 Aug 1986 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 3 at age 84, and was buried on 22 Aug 1986 in Kjølsdalen kirkegård, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.3 The cause of her death was hjerteinfarkt/hearth attack.

Noted events in their marriage were:

• Engagement: 28 Aug 1928. 6

Children from this marriage were:

          i.  Kristian Rein Kvien

         ii.  Søgni Elisabeth Kvien

        iii.  Gyda Rønnaug Kvien

         iv.  Rasmus Sindre Kvien

1         v.  Tor Åge Kvien (born on 27 Feb 1944 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.)
3. Lidveig Sindre,2 daughter of Rasmus Elias Paulsen Sindre and Gyda Davidsdatter Støve, was born on 17 Mar 1902 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,2 was christened on 11 May 1902 in Hornindal, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,2 died on 19 Aug 1986 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 3 at age 84, and was buried on 22 Aug 1986 in Kjølsdalen kirkegård, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.3 The cause of her death was hjerteinfarkt/hearth attack.

General Notes:

Lidveig var elev i den fyrste framhalsskuleklassen i Olden, skuleåret 1918/19.

Eid tid var ho hushjelp og hjelpte til i butikken til ein Insylta i Syltevågen på Sunnmøre.

Ho fekk så utdaning ved Fana Folkehøgskule, og budde ei tid hos systera, Ragna, som var lærar og gift med Anton Gullaksen på Laksevåg ved Bergen.

Lidveig tok fyrste del av lærarprøven ved lærarskulen i Volda 1923, men fekk "flekk på lunga" - fyrste stadium av tuberkulose, og måtte slutte skulen.

Lidveig married Ole Rasmus Andreas Kvien 2 on 17 Sep 1932 in Vågåmo Stavkirke, Vågå Sogn, Oppland, N.5 Ole was born on 13 Mar 1901 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,2 was christened on 26 Mar 1901 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,2 died on 21 Jan 1983 in Humborstad, bnr.13, Kvien, Eid kommune, Sogn og Fjordane, N. 3 at age 81, and was buried on 25 Jan 1983 in Kjølsdalen kirke, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N..3 The cause of his death was stroke/slag.
picture

previous  Third Generation  Next


4. Kristian Johansen Kvien, son of Johan Olsen Homborstad and Oline Andrine Christiansdatter Lefdal, was born on 26 Jul 1865 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,7,8 was christened on 30 Jul 1865 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,8 died on 20 Jul 1943 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 77, and was buried in Jul 1943 in Kjølsdalen kirke, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.. The cause of his death was Stomach cancer/Magekreft. Another name for Kristian was Kristian Johansen Lefdal.8

General Notes: Min farfar Kristian var fødd på bruk nr. 1 på Lefdal, men far hans, Johan, var frå Kviene og den eidentlege odelsguten der. Etter odelslova var såleis Kristian nummer to i odel til Kviene etter den eldste broren sin, Ole Kristian. Johan sine halvbrødre fekk ingen barn som voks opp, og sidan Ole Kristian var oppteken med forretningar i Måløy, fekk Kristian tilbod om å overta garden.

Skøyte på gardsbruket Kvien er tinglyst 22. februar 1890. Merknader:

"Kontrakt om oparbeidelse av vei fra Eikås sjøled til Kjøllesdalsnæsset tgl. 23.1.1892. Kontrakt om oparbeidelse av vei fra Eids grense til Kjøllesdalsnæsset tgl. 8.9.1906. Overdragelsesdok. fra bestyrelsen for Kjøllesdals Handelsforening til P.M. Johnsen for kr. 1650,- på Handelsforeningens huse bestående av handelslokale og bakeri, tgl. 10.11.1906."

Johan sin eldste halvbror, Ola, vart ikkje gift og overlot garden til sin yngre bror, Rasmus i 1875. Korleis det gikk med Ola veit vi ikkje, men han vart vel buende på Kvien til han døde i 1882.

Rasmus var først gift med Marie Jensdatter Eikås (fra bruk nr. 1 der vi kan huske Jonas og Amanda Eikås. Jonas var brorsønn til Anne), som døde 49 år gammel i 1906. Kvifor han ikke ville ha garden, veit vi ikkje, men alt i 1890 gav han skøytet til brorsonen Kristian som då var nygift med Sygni. Kristian var da 25 år gammel.

Som alt er nemnt var Kristian oppvaksen på Lefdal der det var landhandel, meieri og fiskeri. I morfaren si tid var det tingstad på garden. Både faren og morfaren var aktive med lokalpolitikken. Kristian gikk i bakarlære i Bergen. Han var og på arbeide med husbygging i Finnmark i ungdomen sin. I denne tida var det fleire religiøse rørsler inspirerte av Haugianarane. Slik var det og i Finnmark der ein legpredikant ved navn Lestadius førte an. Kristian var sterkt influert av denne religiøse rørsla i ungdomen.

Da Kristian og Sygni flytta til Kvien, var fortsatt farmora hans, Elisabet i live. Ho var då 76 år gammel og enke. Onkelen Ola var død, men kan hende budde Rasmus bodde der. I følge folketellinga for 1900 var desse busett på garden:

Kristian Johansen, f. 1865, selveiende gårdbruker og handlende.
Søgni Kristendtr, f. 1866, gaardmandskone.
Anna Kristiansdtr., f. 1891, Barn. Ugift.
Johan Kristiansen, f. 1893, Barn. Ugift.
Kristen Kristiansen, f. 1895, Barn. Ugift.
Karoline Kristiansdtr., f. 1898. Barn. Ugift.

Tjener, husstell:
Sammeline O. Krabbestig, Ugift. Født 1877.

Dessutan:
Rasmus Rasmussen, f. 1850. Yrke telefonarbeidar, og kona Marie Jensdtr. f. 1856. Yrke: Føderådskone.
At Rasmus var telefonarbeider var kan hende grunnen til at han ikke ville drive jordbruk.
Rasmus vart enkemann i 1906. Han gifta seg att Anne Rasmusdatter Haugland, enke etter Peder Berstad på Danielbruket, og i 1913 flytta dei dit. Rasmus vart kalla "Berstad-besten".
Bygningane i Kviene var gamle og trange for ein nyetablert familie. Kristian bygde på huset for å få plass til deg og dei borna som skulle kome. Han bygde på eit rom på det gamle stabburet, og budde der i byggeperioden. Farmora, Elisabet døydde i 1895, 81 år gamal. Ein høg alder på den tida.

Rundt 1913 då faren døydde, fekk Kristian tilbod om å overta Hansgarden på Lefdal. Min onkel Kristen har fotalt at då sette både Sygni og ungane seg sterkt imot å flytte til Lefdal. Både ho og ungane "grete og lete" til Kristian til slutt takka nei. Sygni tykte at dei hadde lagt ned så mykje arbeid i Kviene at ho ikke hadde lyst til å byrja om att på Lefdal. Omtrent samtidig flytta Rasmus til Berstad, så nå hadde de endeleg huset for seg sjølve saman med borna.


Noted events in his life were:

• Confirmation: 26 Sep 1880, Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.

• Emigration: til/to Balstad i Lofoten, 1886, Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 9

• Occupation: farmer/bonde, 1895, Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.

Kristian married Sygni Rasmine Christensdtr. Midtgjeld 10,11 on 29 Jun 1890 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.10 Sygni was born on 20 Dec 1866 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N,12 was christened on 1 Jan 1867 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,11,12 died on 26 Apr 1961 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 94, and was buried in 1961 in Kjølsdalen kirke, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.. The cause of her death was Hearth decease/Hjertestans. Other names for Sygni were Sygni Rasmine Christensdtr. Medhjeld, and Sygni Rasmine Kristensdtr. Midhjell.10

Marriage Notes: Forlovere:

Johan O. Lefdal
Peder Kr. Medhjell

Lysninger: 1., 8., og 15. juni 1890

Children from this marriage were:

          i.  Anna Elisa Kvien was born on 7 Jul 1891 in Kjølsdalen, Sogn og Fjordane, Norway, was christened on 26 Jul 1891 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,12 died on 7 Oct 1978 in Eid Sjukeheim at age 87, and was buried on 13 Oct 1978 in Kjølsdalen kirke, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N..

         ii.  Johan Henrik Olaf Kvien was born on 21 Aug 1893 in Kjølsdalen, Sogn og Fjordane, Norway,13 was christened on 17 Sep 1893 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,13 died about 1964 in (Pennsylvania, USA?) about age 71, and was buried in Amerika. Other names for Johan were John H. Keen, and John Henry Kein.14

        iii.  Kristen Albert Reinhardt Kvien was born on 17 Dec 1895 in Kjølsdalen, Sogn og Fjordane, Norway,12,15 was christened on 1 Jan 1896 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,12,15 died in 1984 in Måløy, Vågsøy prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 89, and was buried in 1984 in Måløy kirkegård, Vågsøy, Sogn og Fjordane, N..

         iv.  Karoline Martine Kristiansd. Kvien was born on 21 May 1898 in Kjølsdalen, Sogn og Fjordane, Norway,7 was christened on 26 Jun 1898 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,12 died about 1975 in Kjøllesdal, bnr.14, Lunde, Kjølsdalen, Sogn og Fjordane, N about age 77, and was buried in Kjølsdalen kirkegård, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.

2         v.  Ole Rasmus Andreas Kvien (born on 13 Mar 1901 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. - died on 21 Jan 1983 in Humborstad, bnr.13, Kvien, Eid kommune, Sogn og Fjordane, N.)

         vi.  Peder Ragnar Sigvald Kvien was born on 4 Mar 1904 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,16 was christened on 29 Apr 1904 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,16 died on 28 Feb 1949 in Brandon Mental Health Centre, Manitoba, Can at age 44, and was buried in 1949 in Brandon Mental Health Centre, Plot 73, Grave 4, Brandon, Manitoba, CAN. The cause of his death was Pulmonary Tuberculosis.

        vii.  Hans Martin Kvien was born on 8 Sep 1908 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,12 died on 10 Sep 1908 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,12,17 and was buried on 16 Sep 1908 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..12,17

Kristian got a dauther with Paula Sofie Malene Ingebrigtsd. Humborstad,7 daughter of Ingebrigt Enok Nilss. Humborstad and Hansine Serine Paulsd. Paula was born on 3 Dec 1874 in Humborstad, bnr.18, Myrane, Davik Sogn, Sogn Og Fjordane, N,7 was christened on 13 Dec 1874 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,7 died circa 1960 in Humborstad, bnr.16, Bakken, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 86, and was buried in Kjølsdalen kirke, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N..

Marriage Notes: Kristian and Paula was not married.

Their child was:

          i.  Elise Andrine Kristiansd. Humborstad was born on 12 Dec 1896 in Kjølsdalen, Sogn og Fjordane, Norway,12 was christened on 30 Dec 1896 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,7 died on 6 Apr 1986 in Horn, bnr. 2, Davik Sogn, Sogn og Fjordane, N. 18 at age 89, and was buried in 1986 in Kjølsdalen kyrkjegard, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..
5. Sygni Rasmine Christensdtr. Midtgjeld,10,11 daughter of Kristen Pedersen Midtgjeld and Christine Andersdtr. Endal, was born on 20 Dec 1866 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N,12 was christened on 1 Jan 1867 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,11,12 died on 26 Apr 1961 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 94, and was buried in 1961 in Kjølsdalen kirke, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.. The cause of her death was Hearth decease/Hjertestans. Other names for Sygni were Sygni Rasmine Christensdtr. Medhjeld, and Sygni Rasmine Kristensdtr. Midhjell.10

General Notes: Søgni, eller Sygni som navnet er skrevet i eldre tid, var fra Midthjell. Hun hadde i yngre år en flott sangstemme, og etter som hun selv fortalte ville presten at hun skulle påkostes sangutdannelse. Like før hun skulle konfirmeres fikk hun skarlagensfeber og mistet alt håret, så på konfirmasjonsdagen måtte hodeplagget festes med knappenåler direkte i huden i hodebunnen for å sitte på plass. Det gjorde vondt og blodet rant fortalte hun selv.

På Midthjell var det trangt om plassen, så om sommeren måtte ungene sove i buda sammen med drengene og ternene på gården.

Da hun giftet seg, hadde hun på seg den gamle brudekrona fra Midthjell, som hun også fikk i arv. Desverre tror jeg ikke det finns bilder fra denne begivenheten.

Midthjellskruna er et slektsklenodie med sin egen historie. Bestemoren min, Søgni Christensdtr. Kvien fra Midthjell hadde denne brudekrona i min barndom. Den var oppbevart på kleskammerset hennes i en egen blå, oval kiste lagd av staver og sammenbundet av bånd av einer - et fint stykke bødkerarbeid som antakelig var gjort av broren til betefaren hennes, Reiel som var bødker (tønnemaker). I kista var også brurestasen som bestemoren min brukte da hun giftet seg. Det var høytid når hun en sjelden gang tok fram "brurekruna" og fortalte sagnet om denne.
Etter så mange år er det ikke mulig for meg å huske ordrett historien, men med de kunnskapene jeg har nå, gir jeg min egen versjon:

I årene 1807-1814 i kjølvannet av Napoleonskrigene kom Danmark-Norge i krig med England. Engelske krigsskip patruljerte norskekysten, og det hendte også at de gjorde strandhogg for å skaffe seg forsyninger, og da skjedde det at de kom inn i fjordene for å plyndre. Den norske flåten hadde de hovedsakelig beslaglagt i det berømte raidet mot København i 1807 som var opptakten til krigen. Disse plyndringstoktene var kjent for folk, og derved var de på utkikk etter fienden, og matforrådene var for sikkerhets skyld gjemt unna for at de ikke skulle bli tatt.

Rundt 1809-10 kom det ubudne gjester til Midthjell. Alarmen var gått at det var engelske krigsskip på vei inn fjorden, og alle som kunne krype å gå rømte til skogs for å gjemme seg. I 1808 var det født ei lita gjente på Midthjell som het Ingeborg. Bestemoren hennes, Jøde Simonsdatter, nektet å bli med de andre til skogs. Hun var da rundt 75 år gammel og orket vel ikke å dra noen steder, så hun beholdt veslegjenta hjemme. Krigsskipet ankret opp ute i bukta, og det ble satt båter på vannet og tungt bevepnede engelskmenn kom til gårds. Jeg vet ikke hvor språkføre de var, men det var klart for Jøde at det var mat de var på jakt etter. Hun viste fram de tomme matkistene og gjorde det klart at her var ingenting å hente bortsett fra en liten flatbrødleiv. Soldatene var truende, og i følge sagnet sa gamle bestemor at "her er ingenting å hente, og skal dere drepe noen, så drep meg som er gammel, men spar veslebarnet". Vesle Ingeborg skjønte ikke at soldatene var farlige. Hun ble vel kanskje imponert over de fine uniformene med blanke knapper. Hun smilte til soldatene og strakte fram armene til dem så de myknet og ble rent rørt over den vesle gjenta. De tenkte kanskje på familiene som de selv hadde hjemme. Enden på det hele var at de tønte lommen sine for sølvpenger, og deretter dro de sin vei.

Bestemor understreket det med sølvpenger, for det var disse som ble levert til en sølvsmed, smeltet om og brukt i brudekrona. Andre sier at pengene ble brukt til å kjøpe brudekrona. Men hva som enn er riktig, så kom det en staselig brudekrone til Midthjell.

Hans Eirik Endal har i boka "Gamalt frå Davik" gjengitt sin versjon av denne historien slik han fikk den fortalt av en gammel dame i Rimstaddalen.

Akkurat når brudekrona ble laget er usikkert, men det er et sammentreff at det rundt 1836 også ble lagd en lignende brudekrone til Lund. Den er nå bedre kjent som Orheimskruna. Denne ble kanskje lagd til bryllupet til Anne Brirgersdtr Reksnes som giftet seg til Lund rundt denne tiden. Hennes far var sønn til Gjøde på Midthjell, og
hun var søskenbarnet til den Ingeborg som er fortalt om ovenfor.

Medical Notes: Fikk helvetesild i høsten 1990 og ble sengeliggende.

Noted events in her life were:

• Confirmation: - konfirmert, 25 Jan 1881, Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 10

Sygni married Kristian Johansen Kvien on 29 Jun 1890 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.10 Kristian was born on 26 Jul 1865 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,7,8 was christened on 30 Jul 1865 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,8 died on 20 Jul 1943 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 77, and was buried in Jul 1943 in Kjølsdalen kirke, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.. The cause of his death was Stomach cancer/Magekreft. Another name for Kristian was Kristian Johansen Lefdal.8


6. Rasmus Elias Paulsen Sindre, son of Paul Rasmussen Sindre and Magnilde Rasmusdatter Yttreide, was born on 23 Jul 1859 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 was christened on 7 Aug 1859 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 died on 3 Apr 1908 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 48, and was buried on 14 Apr 1908 in Innvik kirke, Sogn og Fjordane, N. The cause of his death was Cancer/Kreft.

General Notes: Fra Bygdebok for Innvik/Stryn av Jacob Aaland (Ordførere i Innvik):

Bonde Rasmus Elias Paulson Sindre, 1895-1910, var fødd på fedregarden Sindre 23.7. 1859. Farsætta ættar frå den gåverike Kirkhorn-ætta, som har hatt fleire særs dugande og vyrde menn. Sindre-greina av denne ætta har vore knytt til Sindre-garden i over 200 år.

R. Sindre laut i sine barneår nøye seg med den opplæring som bygdeskulen i nokre få veker kunne gje, og elles var det å vere med i gardsarbeidet det ein vann. Som eldste son var det lagnaden hans å ta garden etter faren. Men han lengta . Hugen låg til studering. Etter konfirmasjonen søkte han rom på den då nett igangsette i Gloppen, der den unge ihuga kandidat Schjøtt-Revers var styrar og den kjende fridoms- og målmannen Elias Melvær var andrelærar. Dei to skulemenn - kvar så ulik i givnad og livssyn, men nett difor så samhøveleg utfyllande kvarandre i sin påverknad av dei unge lærlingane - kom til å ha ein grunnleggjande innverknad på karakterdaning og livssyn hjå den unge Sindre. Etter at amtsskuleskeidet var til ende, slo nokre av dei gåverikaste gutane seg saman og fekk prestane Borch, Ottesen o. a. til å førebu seg til mellomskule-eksamen, og så fôr då R. Sindre hausten 1880 inn til i Oslo for å ta til med universitetsstudiet.

Etter å ha arbeidt eit år her, fekk han ein dag bod heimanifrå at faren var død og at han som eldste son og odelsboren til garden laut kome heim for å overta den. Dette var sikkert eit hardt slag med ein gong å bryte av det arbeidet som han så hugheilt og heppeleg hadde teke til med - og gje opp ungdomsdraumane sine. Han gjorde det likevel utan å klage og vart etter kvart som åra gjekk meir og meir velnøgd med lagnaden.

Ved lesnad og sjølvrøynsle hadde han vunne ikkje så lite jordbrukskunnskap. Då han i 1882 overtok garden, tok han med ihug og kraft fatt på å forbetre den. med utgrøfting av vass-sjuk jord, meir rikeleg hevd med flytting av kunstgjødsel, skiftebruk og nytt frø og såkorn synte snart god verknad. Garden vart som ein idyllisk eventyrvang i den mørke fureskogen. Mang ein ferdamann som fôr den lange vegen mellom Faleide og Hornindal, fann her ein kveikjande kvilestad hjå del gjestmilde folka på Sindre.

Det varde ikkje radt lenge før sambygdingane drog seg til nyttes Sindre sine mange kunnskapar, rike gåver og store arbeidsdug. I 1885 vart han innvald i heradsstyre og formannskap, der han sidan var med heile tida til sin død. Då den velrøynde og høgvyrde ordførar Å. H. Øiestad i 1895 nekta attval av di han kjende åra tyngje, vart Sindre vald til ordførar, og vart dermed føraren for heradet sin framvokster, som han røkta i 13 år. Han hadde dertil eit utal av kommunale ombod og tillitsyrke, var valmann, lagrettemann, utskiftningsmann, lem av forstandarskapet for Nordfjord Sparebank, desisor for Fylkesbaatane o. m. a.

I fylkestinget var det helst veg- og jordbruksspørsmål han la seg opp i. Han var med og ytte sitt dugande arbeid til å skipe ein 30-års plan for vegbyggjinga i fylket. Saman med felagane sine, ordf. i Eid og Hornindal, var han ei drivande kraft for å fremje den store og kostbare veglina mellom Nor-Øyebakken, som var ei naudturvande samanbindingsline mellom vegane i Indre og Ytre Nordfjord. Og særleg kjempa Sindre tungt og traust mot dei som - etter at vegen var løyvt - freista på å meinke byggjinga. Det var sikkert Sindre sitt årvake og trauste arbeid som då berga vegen. Sindre var ôg sterkt interessert i jordbruksspørmål og stødde ihuga arbeidet for ombøter og forbetring av jord bruksskulane i fylket.

Under Oslo-opphaldet hadde han høve til å få ei røynsle av - og leve med i - dei oppøste tider det då var ikring riksretten. Dette vakte Sindre til politisk interesse, og han fekk eit anna syn på ymse spørsmål enn det som då rådde i heim bygdene. Då han kom heim att, slutta han seg hugheilt til fridomsrørsla, og vart ein av førarane for framgangspolitikken i Nordfjord. Uredd var han med i dei politiske folkemøta i bygdene i dei dagar. På sin rolege, saklege måte kunne han klårleggje dei politiske stridsmåla for folk.

I 1894 vart Sindre styrar av , grunnlagt 1873 av Otto Blehr. Sindre var i fleire år styrar av bladet. Som bladstyrar gjorde han eit særs godt arbeid og la då grunnen til den vyrdnad bladet sidan har hatt som eit av dei beste bygdeblad på Vestlandet.

Ved vinstresigeren i 1900 vart han kåra til 4. tingmann for fylket. Som tingmann vart han sett i justisnemnda og var med i forebuinga av den nye straffelova. Derved fekk han eit godt høve til å auke lovkunnskapen sin. Det var sagt i tinget at Sindre var ein av tinget sine mest lovlærde bønder, og det var visst rett og.

Ved dei nye vala i 1903 vart fylket teke att av høgre og moderate, og vinstretingmennene laut sitje heime. Valet i 1906 vart gjort etter den nye vallova med einmannskrinsar og beinveges val. Vinstre kom då att, men fekk berre ein tingmann i Nordfjord. Årnes, som den eldre, gjekk då framom, og Sindre gjekk ut. Men mange hadde von om at Sindre med tida ville kome att. Denne vona gjorde døden ein brå ende på. Under eit langt og ufyseleg arbeid med veitegraving fekk Sindre ein hard og lang sjukdom, som etter fleire månaders verk og pine ende hans dagar 3.4. 1908 i beste mann domsalderen, berre 49 år gammal. Han vart gravlagd frå Innvik kyrkje. Likfylgjet var vel det største ein til den tid hadde sett i Nordfjord, og eit utal av kransar vart lagde på båra. Over grava er reist eit einfelt granittmonument med eit innfelt portrett i bronse, laga av venen, bilethoggar Anders Svor.

Noted events in his life were:

• Occupation: Farmer/Bonde, 1882-1908, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.

• Employment: Manager/Bestyrer, 1894-1900, Local newspaper, "Fjordabladet."

• Election: Chairman/Ordfører, 1895-1908, Innvik kommune (Municipality of Innvik).

• Election: Member of Norwegian Parliament/Stortingsmann, 1900-1903.

Rasmus married Gyda Davidsdatter Støve on 2 Jul 1884 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..19 Gyda was born on 16 Mar 1858 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N,20 was christened on 5 Apr 1858 in Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,20 died on 1 Apr 1946 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 88, and was buried on 8 Apr 1946 in Innvik kirke, Sogn og Fjordane, N. Another name for Gyda was Jøde Davidsdatter Støve.20

Children from this marriage were:

          i.  Magnhild Rasmusdatter Sindre was born on 21 Jun 1887 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,21 was christened on 24 Jul 1887 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,21 died on 20 May 1950 in Faleide, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 62, and was buried on 26 May 1950 in Innvik kirke, Sogn og Fjordane, N. The cause of her death was Kreft/Cancer.

         ii.  Halvard Rasmussen Sindre was born on 12 May 1889 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,21 was christened on 23 Jun 1889 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,21 died on 3 Dec 1981 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 92, and was buried in 1981 in Innvik kirke, Sogn og Fjordane, N.

        iii.  Ragna Rasmusdatter Sindre was born on 18 Jan 1892 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,21 was christened on 30 Mar 1892 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,21 died on 18 Dec 1976 in Laksevåg, Bergen, N at age 84, and was buried in 1976 in Bergen..

         iv.  Elfrid Rasmusdatter Sindre was born on 12 Aug 1893 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,21 was christened on 16 Oct 1893 in Hornindal kirke, Sogn og Fjordane, N.,21 died on 1 Apr 1962 in Voss, Hordaland, N 22 at age 68, and was buried on 4 May 1962 in Voss kirkegard, Voss, Hordaland, N.22

          v.  Oddvin Rasmussen Sindre was born on 28 Apr 1895 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,21 was christened on 2 Jul 1895 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,21 died in 1991 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 96, and was buried in Innvik kirke, Sogn og Fjordane, N.

         vi.  Paul Dagfinn Rasmussen Sindre was born on 13 Feb 1897 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 was christened on 16 May 1897 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 died on 14 Mar 1976 in Florø, Sogn og Fjordane, N at age 79, and was buried in 1976 in Florø, Sogn og Fjordane, N. The cause of his death was Hjertesvikt.

3       vii.  Lidveig Sindre (born on 17 Mar 1902 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died on 19 Aug 1986 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.)
7. Gyda Davidsdatter Støve, daughter of David Rasmussen Støve and Eli Olsdtr Moldrheim, was born on 16 Mar 1858 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N,20 was christened on 5 Apr 1858 in Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,20 died on 1 Apr 1946 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 88, and was buried on 8 Apr 1946 in Innvik kirke, Sogn og Fjordane, N. Another name for Gyda was Jøde Davidsdatter Støve.20

General Notes: Gyda mistet begge foreldrene da hun var liten. Hun var ennå ikke fylt 5 år da faren døde, og moren, Eli, døde 3 år etter. Gyda kom da i fosterhjem hos søsteren til sin mor, Rakel. Rakel var gift med Ola Hansen Langve og bodde på Kårstad i Innvik. Ola Langve var skoleholder og klokker i bygda, og var også en tid ordfører i kommunen. I følge Jacob Aaland var han en beskjeden men dyktig person.

Mannen til Gyda døde i forholdsvis ung alder, og hun måtte da ta ansvar for gård og familie til den eldste kunne overta.

Alle søskenene til Gyda reiste til USA og bosatte seg der, og har stor etterslekt.

Research Notes: 1865-telling for 1447 Indvigen
Distriktsnr. Side Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard Merknad (gard) Overskrift
78 2 85 2det Udvigen Indvigen Kaarestad 294a 1
Personnr. Hushald Førenamn Etternamn Fam. stilling Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødestad Stort kveg Får Svin Bygg Havre Poteter
457 1 1 Ole Hanss. Huusfader Kirkesanger, Gaardb og Selveier g 51 m Indvigen 5 15 1 1 2 3
458 2 Rakel Olsd. hans Kone g 43 k Indvigen
459 3 Oline Villumsd. Tjenestepige ug 27 k Indvigen
460 4 Sjur Olss. Tjenestegut ug 14 m Stryns
461 5 Gyda Davidsd. Fosterdatter ug 8 k Gloppen

Gyda married Rasmus Elias Paulsen Sindre on 2 Jul 1884 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..19 Rasmus was born on 23 Jul 1859 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 was christened on 7 Aug 1859 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 died on 3 Apr 1908 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 48, and was buried on 14 Apr 1908 in Innvik kirke, Sogn og Fjordane, N. The cause of his death was Cancer/Kreft.
picture

previous  Fourth Generation  Next


8. Johan Olsen Homborstad,23 son of Ole Jensen Aardal and Lisebeth Olsd Humborstad, was born on 13 Jul 1841 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,7,23 was christened on 18 Jul 1841 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,7,23 died on 23 Jan 1913 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 24 at age 71, and was buried on 30 Jan 1913 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.24 Another name for Johan was Johan Olsen Kvien.

General Notes: Johan Olsen Kvien ble født på gården Kvien, samme år som faren, Ole Jensen Kvien, druknet på Frøysjøen. Dette havstykket ligger for øvrig mellom sydsiden av Hornelen og Bremangerlandet - utenfor Hennøya.

Moren giftet seg på nytt. Johan dro til Lefdal til sin onkel Hans. Der ble han kjent med stedatteren til Hans, Oline, datter av Christian fra Utigard i Kjølsdalen. Moren til Oline giftet seg med Hans Jensen Årdal, farbroren til Johan, da Christian døde. En ølbolle etter Christian har vi blant arvegodset vårt. På bollen står følgende tekst: "Velkommen venner kjære, mit øl vel undt skal være. CL. 1854" Etter forskjellige opplysninger er den sannsynligvis tilvirket på Reksnes av ... som i følge
Hans Eirik Endal var en av noen ganske få produsenter av slike boller på den tiden.

Da den nye kirken skulle bygges på Davik i mai 1885, var Johan med i byggekomiteen sammen med M. Frimannslund, G. Daviknes, J. M. Horn og Martinus Hansen Reksnes. Sistnevnte var far til Hans Martinussen Reksnes som ble gift med Anna Kristiansdatter
Kvien.

Her er gjengitt testamentet til Hans Jensen Lefdal:

Moldøen 13de juni 1903
Afskrift

Testament

Jeg undertegnede Hans Kristian Jensen Lefdal, der ikke efterlader mig livsarvinger, erklærer herved som min sidste vilje, at samtlige mine efterladenskaper, være såvel fast som løst gods, penger eller andet af hvad navn nævnes kan, skulle ved min død
tilfalde min brodersøn Johan Olsen Lefdals børn, nemlig: Ole, Kristian, Hans, Peder, Johan, Ane og Lars Johansen, til ligelig fordeling.

p.t. Moldøen 24de marts 1902
Hans Jensen Lefdal

At testator med fuld sans og samling i vort overvær har underskrevet ovestående dokument efter at samme langsomt og tydeligt var oplæst for ham og vedkjendte sig sammes indhold, bevidnes af os undertegnede som tilkaldte vitterligheds vidner.

d.u.s Samson Wåge - Laurits Sjong

Afskriften bekreftes rigtig.
O.K.J. Lefdal

I 1900 bor følgende på gården i følge folketellingen:

Johan O. Lefdal, selveiende gårdbruker - født 1841.
Kona, Oline Kristiansdtr, "gaardmandskone", født 1833.
Ole Kr. Johansen, født 1862, handelsmann og disponent for fiskeriselskap, midlertidig bosted: Moldøen. Ugift.
* Johan Johansen, født 1874, fisker og skomaker "for egen regning", midlertidig bosted: Moldøen. Ugift.
* Ane Johansdtr, f. 1877, midlertidig bosted: Maurstad. Yrke: Hus- og fjøsstell. Ugift.

* Hans Jensen, f. 1836, stefar til Oline, nå kårmann og rentenist.

I tillegg er oppført følgende tjenestefolk:

*Karen Selnæs, f. 1874 i Selje NB, tjenestepike "hvadsomhelst".
*Marie Lefdalsnes, f. 1882, tjenstepike "hvadsomhelst", midlertidig boende på Maurstad.

Samt:
*Andreas I. Brobakke, f.1839, fattiglem. Lever av fattigunderstøttelse.

På gården ble det dyrket korn og poteter. Foruten vanlige krøtter, holdt de også fjærfe. De hadde dessuten både frukthage og kjøkkenhage.

Noted events in his life were:

• Confirmation: 14 Sep 1856, Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 25 Karakterer:
Kristendomskunnskap: God.
Flid: Meget god.

Johan married Oline Andrine Christiansdatter Lefdal 23 on 11 Nov 1862 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..26 Oline was born on 7 Jul 1834 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,23,27 was christened on 21 Jul 1834 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,23,27 died on 25 Nov 1916 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 24 at age 82, and was buried on 2 Dec 1916 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.24

Marriage Notes: Forlovere:
Hans Hansen Aardal
Hans Jensen Levdal 28

Children from this marriage were:

          i.  Ole Kristian Johansen Lefdal was born on 24 Dec 1862 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,8 was christened on 1 Jan 1863 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,8 and died about 1950 about age 88.

4        ii.  Kristian Johansen Kvien (born on 26 Jul 1865 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. - died on 20 Jul 1943 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.)

        iii.  Hans Johannes Johansen Lefdal was born on 9 Jul 1867 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,12 was christened on 4 Aug 1867 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,12 and died at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N..

         iv.  Peder Sivert Bernt Lefdal was born on 1 Nov 1869 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,12 was christened on 5 Dec 1869 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,12 died in 1922 in Lefdalsnes, bnr.2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 53, and was buried in 1922.

          v.  Anne Elisa Lefdal was born on 17 Nov 1871 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,29 was christened on 10 Dec 1871 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,7,12 died on 3 Nov 1874 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 7 at age 2, and was buried on 29 Nov 1874 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.7

         vi.  Johan Olai Johansen Lefdal was born on 17 Jul 1874 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,12 was christened on 9 Aug 1874 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,12 and died circa 1950 at age 76.

        vii.  Anna Elise Kristine Bertine Lefdal was born on 26 Dec 1877 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,12 was christened on 13 Jan 1878 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,12 died on 3 Jun 1910 in Måløy 17 at age 32, and was buried on 10 Jun 1910 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..17 The cause of her death was Tæring..17

       viii.  Lars Jørgen Johansen Lefdal was born on 7 Nov 1880 in Lefdal , Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 6 Jan 1881 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N, and died about 1937 in Johannesburg, Sør-Afrika about age 57. Another name for Lars was Louis Johan Lefdal.


9. Oline Andrine Christiansdatter Lefdal,23 daughter of Christian Olsen Kjøllesdal and Agnethe Jacobd. Bortne, was born on 7 Jul 1834 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,23,27 was christened on 21 Jul 1834 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,23,27 died on 25 Nov 1916 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 24 at age 82, and was buried on 2 Dec 1916 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.24

General Notes: Moren til Oline, Agnete Jakobsdatter Bortne hadde en søster , Kari, som var gift med Lars Pedersen Lefdal, og bestemor til L.P. Lefdal (far til Johanne Sindre). Ole Kristian Lefdal, Hans, Kristian m. v. var derfor tremenninger til den mer kjente
L.P.Lefdal, som sammen med Ole Kristian og andre, startet bl.a. Lefdals Fiskeriaksjeselskap i Måløy. L.P.Lefdal var også i familie med min bestemor, Søgni Kvien fra Midthjell. Det er derfor ikke unaturlig å ta med (i svært lett modernisert form) innlegget hans i festskriftet for åpningen av Nordfjord folkemuseum, diverse om skikker og overtro fortalt av hans bestefar på Lefdal, og moren Jertrud Andersdtr Gilleshammer. Det han beskriver er slik det var på fra tidlige tider og sikkert hele 1800-tallet og et stykke inn i vårt århundre; 1900-tallet for å være mer presis siden vi snart vil oppleve 2000-tallet.

FRA MIN BESTEFARS TID
Av L. P. Lefdal

Nærverende korte fremstilling om arbeidsforhold, levesett og kulturnivå er avfattet slik som min bestefar og min mor har fortalt meg om disse ting.

Arbeidsforhold.

Om sommeren måtte man stå opp kl. 0400 og gå på slåtteteigen. Når det led ut i august - slåtten varte lenge den gang - , kunne det være så mørkt at man såvidt skimtet høyet på marken. Det var ikke så enkelt å bryne ljåen og begynne på småhøyet oppe i
utslåttene. I de dager var ikke gårdene utskiftet til sammenhengende bruk. Gården bestod av et utall av små teiger og med litt høy på hver remse bortetter liene og bakkene.

Litt var oppdyrket og litt var ryddet. Man hadde ikke dynamitt og nesten ikke krutt. Si vidt vites var det først i 1850-60 årene man begynte å sprenge sten med krutt i disse strøkene. Men fordi man den gang manglet lunte, var det en livsfarlig affære å
fyre av mineskudd. De brukte jernstikker gjennom for-ladningen og løst krutt som tenningsmateriale. Dette eksploderte ofte for tidlig. En av mine onkler fant sin død på denne måten.

Den alminneligste metoden å rydde jord på - før kruttet ble tatt i bruk - var å fyre under steinene med riktig sterk ved, f.eks. klunger. Når steinen så var varm, pøste man vann på den og slo den deretter i stykker med slegge. På denne møysommelige
måten er mange tusen mål jord ryddet i Norge. Der vi ser flate voller og åkre bortover de gamle bøene, har våre forfedre i århundrer ryddet og brent og banket stein etter stein slik at man nå kan bruke moderne redskaper til alt forefallende arbeide.
Tidlig oppe og sent i seng var løsenet, 16 til 18 timers dagvar derfor alminnelig i onnetidene. Til andre årstider kunne det være roligere, men ingen vågde å ligge lenger enn til 5 - 1/2 6 selv midt på vinteren. Husmoren hadde spinning, veving,
sying m.m., husbonden hadde husflidsarbeider av alle slag; lapping av sko og redskaper og annet husgeråd som måtte repareres. Det være seg snekkerarbeid, smedarbeid eller skomakerarbeid. Den stod fast som var en "treneve".

Et lysglimt i dagens strev var søndagen. Da reiste man til kirke, velstelt og pyntet. Der traff man venner og bekjente fra de andre bygdelagene på kirkebakken. Det livet opp. Vi må huske på at det ikke ble lest aviser og at det var ingen eller dårlig
postforbindelse og ingen dampskip. Til Bergen reiste man gjerne en gang årlig i robåter. Landets nyheter, selv de som angikk landets og rikets vel, ble spredt fra kirkested til kirkested.

Av annen underholdning hadde de årsgjestebudene mellom slekt og skyldfolk. Til disse måtte man forberede seg godt. Der frisket slekten opp nytt og gammelt, fortalte hverandre sine hemmeligheter om medmenneskenes ve og vel, om alle familiære
begivenheter i naboskapet og ellers alt som kunne pirre og underholde. I tillegg til disse ordinære adspredelse, kom de familiegilder som forekom. Av disse bør nevnes:

Barnedåp ble holdt i forbindelse med et stort gjestebud. Til et skikkelig barsøl måtte man ha drikkevarer. Barnet måtte bringes til kirke første prekesøndag etter fødselen. Det hendte derfor at man bragte nyfødte 1, 2 til 3 dager gamle til dåpen.

Bryllupene var en stor affære. Det ble bakt og brygget i ukevis. Huset sto på ende i lange tider. Fisk og kjøtt måtte skaffes. Melk og fløte måtte til - alt i store kvanta. Dette var også rimelig med tanke på at en skulle motta 150 - 300 mennesker.
Men når selskapet begynte så slapp man seg også løs. Man skjemtet og lo, man jodlet og sang dagen og natten lang, tre hele dager til ende.

Ungdommen lystig i dansen seg svang, og når gamlekarene hadde tittet i bollen, kom også lysten frem hos disse til å vise seg på gulvet. Da måtte spillemennene sløyfe de importerte reinlenderne, hjemført av soldatene våre via Danmark, og spille
springdansene fra Nordfjord. Kjerringene måtte også fram. Selv om de gjorde seg litt kostbare så kom det likevel et glimt i øyet fra ungdomsdagene.

Sindig og rolig begynte det, for å ende med de sprekeste kast og sving mens konen svingte rundt sin egen akse så hurtig og nett som neppe ungdommen makter nå til dags. Fikk gamlingene først svetten løs, kunne nok dansen fortsette. Da var det best at
ungdommen holdt seg av veien. Utvåkte og trette forlot man bryllupet, men likevel var dette et minne man hadde i dager og uker inntil en ny begivenhet stilte den forrige i skyggen.

Begravelser var også en - om ikke nettopp en behagelig avveksling, så i hvert fall noe som avbrøt ensformigheten og skapte nye og alvorlige uttrykk i dagens arbeid. Når dødsfall var inntruffet, måtte bygdens folk delta i forskjellige gjøremål. De
lagde kiste og hjalp til med svøping om det var nødvendig. Dessuten pålå det de nærmeste naboen å holde våkenatt med husets folk. Folketroen var at liket ikke skulle være alene. Det skulle våkes natt etter natt til begravelsen fant sted. Disse
våkenettene var en merkelig blanding av alvor og spøk. Først leste man kveldsbønnen og sang en lengre og passende salme, så fikk man litt å bite i, og deretter satt man der. Dels gjettet de gåter eller hadde panteleker og annen underholdning. De
fordrev den lange nattetiden som best de kunne. Om morgenen leste man og sang igjen. Ingen tok forargelse av at det ble underholdt med lek og spøk. Begravelsesdagen møtte slket og venner, naboer og andre. Det ble ikke spart på mat og drikke. De
fleste brygget til begravelsen; hadde man ikke malt selv, var der alltid en som kunne låne bort litt. Ellers ble det traktert med nysaltet fisk, helst brosme, og melkevelling eller "dravle" (ost av søt melk) m.m. 1Spekekjøt og rømmegrøt trakterte
man slektningene med dagen etter. Under likferden sang bygdas to, tre beste sangere like fra likhuset til kirken. Over fjorden eller ubebodde strekninger holdt man opp. Liktonene var vemodige og stemningsfulle. Jeg husker så godt at min bestefar,
som hadde en kraftig stemme, sang i gravøl så det hørtes over bygda. Folk på Davik påstod at de hørte det når det var han som sang. De gamle liktonene hadde sin egen vemodige velklang, de passet så godt inn i omgivelsene og grep hjertene mer enn
mange av de vi får påprakket oss vestfra.

Overtroen var stor blant folk. De trodde på de underjordiske. 2Huldrer så man av og til. "Bokkjen" (jutulen) - et stort uhyre - kunne også være på ferde. Nissen så en mindre til, men i stille netter kunne man høre at den pikket og banket bak veggen,
i sidekammerset, på kovelemmen, i uthusene, eller andre steder hvor han kunne finne seg bolig. Huldra traff man med blå trøye og grønn stakk, helst i skog og mark. Gikk man alene visste en ikke ordet av før man traff en enslig kvinne. Det nyttet
ikke å snakke til henne, for da forsvant hun. Av og til så en hudrekyr. "Bokkjen" var ute nattes tid, helst når en satt ensom i kvernhuset og mol. Da kunne plutselig kverna stanse, og da kunne det nok hende at hjertet banket på mølleren. Det som
hjalp best var å slippe varme ned på kvernkallen. Da slapp bokkjen taket. Av og til hørte man at den brølte i sinne borte i stein og ur. Da kvakk den enslige vandringsmann til og skyndte seg av gårde.

Folktroen var at det ble "utbur" - et overnaturlig vesen - , dersom en kvinne fødte i dølgsmål og gjemte fosteret i steinrøyser o. l. For å unngå dette måtte vedkommende avsted nattetider for å gjemme det dødfødte eller for tidlig nedkomne fosteret
under 3kirkegulvet Da unngikk man å ale opp "utbur". I tillegg til dette kom naturligvis det religiøse motivet at selv det ufullkomne fosteret skulle anbringes på fredet jord.

Stort sett kan vi vel si at de hengangne slektene , om enn på en for oss primitiv måte, levde livet sitt på en verdig og rolig måte. Stikkordet var arbeidsomhet og nøysomhet. Uten disse egenskapene kunne de risikere å lide den bitreste nød. Henvist
til seg selv og den nærmeste familien hadde de lært å hjelpe seg selv med det som trengtes, og de fikk også tid til å lage nytte- og kunstgjenstander til hygge og pryd for seg og sine etterkommere.

For å gi et riktig tidsbilde tar jeg med en liten historie om L.P. Lefdals oldefar, Peder Midthjell. Bruk nr. 2 på Lefdal var i Midthjell-slekta sin eie:

Bestefaren min var født på Midthjell. Han eide to gårdbruk, ett i Lefdal og ett i Ervik. Imidlertid levde bygslemenne slik at han mått bo i Lefdal i 10 år, fra 1808 til 1818, som husmann på sin egen gård til byglingskontrakten gikk ut.
4Bygslemannen var svært misfornøyd med at han måtte flytte fra gården, og for å vise sin forakt for gårdeieren, slaktet han en ku inne i stua og lot innvollene ligge igjen etter seg på gulvet når han flyttet. Både Peder og kona 5Marte , var raske og
uredde personer som i en fart fikk svineriet ut av stua.

I de dagene det sott i distriktet (nervefeber). Sykdommen herjet i Lefdal også. En av naboene, Erik Lefdal døde også. I de husene hvor det var sott var de redd smitte. Gamle Peder var ikke redd. Han gikk juledag og stelte og svøpte liket og la det i
kista. Kona, Marte, bar nytt klæsskifte til Lefdalselva, og da han kom til sørgehuset kastet Peder av seg alle klærne og tok et kaldt bad i elva før han tok på de ren klærne. Både han og familien hans ble forskåent for sykdommen. Fordi sott eller
nervefeber var en svært fryktet sykdom, kunne det være vanskelig å få hjelp av naboene både ved dødsfall og begravelser. Bror til bestefaren min, Peder Ervik, måtte derfor en gang han mistet en sønn i nervefeber ro til Davik sammen med kona og liket
til sønnen. Der måtte han grave graven selv og sammen med kona senke kista i jorda. I sanneht en tung dag for begge. Gamle Hans Bøen på Davik gikk til kirksen og ringte slik at gutten kom i jorda under kirkeklokkens toner. Men Peder og kona måtte selv
synge salmene over graven. De var begge to sterke folk. Han rodde 5-kjeipingen alene til ¿lfoten etter materialer til stuebygningen, lastet hustømmeret inn på båten og losset det i Ervik, helt alene. Til slutt satte han 5-kjeipingen på land, men da
måtte han bruke noen knep. Han boret hull i stevnen nede ved bunnen, satt en vidje i, og med en stor trespak som brekkstang som ble satt gjennom vidjebindingen, flyttet han båten stykke for stykke fram gjennom fjæra til den stod sikkert og godt på
land.

Gamle Peder Ervik med båtlag drev vinterfiske på Kalvågen og Vågsvågen. En gang klarte de ikke å ro inn Fåfjorden. De måtte ta i land i Fåkjeilen. Der måtte de sitte den lange vinternatta uten beskyttelse av noe slag. Men de holdt det ut på et vis.
Peder fikk imidlertid varig men av denne uværsnatta på den måten at han ble sterkt plaget av gikt i hoftene. Likevel levde han til han ble 96 år gammel.

Bestefaren min, Lars Lefdal, var også en sterkbygd mann, men ikke så sterk som broren. Imidlertid var han en svært interessert jordarbeider. I 1864 flyttet og bygget han husene våre i Lefdal opp på Bøen. Det var dyrt og strevsomt, men han arbeidet
utfortrødent på å få hus og gård i stand. I 1860-årene begynte de første utskiftingene med kartlegging, boniteringer, lagrettsmenn og nymotens delingsmåter. Dette utskiftingsarbeide har fortsatt til våre dager. Uten å ville forkleine de henfarne
slektene, kan det ikke nektes for at gjestfrihet og velstand i de første tider spillte en vesentlig rolle når gårdene skulle deles mellom naboene.

Lars P. Lefdal forteller også noen historier om overtro fra Kjølsdalen. Disse er tatt med et annet sted.

Når vi leser denne tidskoloritten til L.P. Lefdal, må vi ha i tankene at den tiden han beskriver var svært primitiv i forhold til slik vi lever i dag. Vi må forestille oss et bygdesamfunn uten veier, bare noen dyretråkk eller enkle kløvstier i
fjellsidene langs fjorden mellom bygdene. Fjorden var hovedferdselsåren som bandt bygdene sammen, og båten det viktigste fremkomstmiddelet. De historien L.P. forteller gjelder fjærne slektninger av oss, og liknende historier kunne sikkert fortelles
om mange som levde i denne tiden. Historiene om huldrer og andre overnaturlige vesener vil vi godt kunne forstå om vi levde den gangen uten annet enn levende lys når du gikk ut om kvelden. Når det er mørkt eller når skodda ligger tjukk i tusmørket,
får busker og trær og stein merkelige fasonger som kan sette fantasien i sving, særlig om du i tillegg er mørkredd. Vi må også huske på at bestanden av rovdyr var en helt annen enn i dag. Både ulv og bjørn var vanlige i Nordfjord den gangen.

Bestemoren min hadde mange historier som hun fortalte oss som små både om huldra og de underjordiske, de blåkledde. I tillegg til bokkjen, hadde vi "grisegygra" som holdt til i tjernet i Rabben og som kunne ta oss om vi gikk for nær. Dette siste var
nok historier som skulle holde oss unna de farlige myrhullene rundt tjernet hvor det kunne skje at husdyr tråkket uti og ble borte.

1 Det som nå har blitt til "fenalår". Spekekjøt ble brukt som navn på saltet og tørket fårelår, motstykket til "spekeflesk" som nå blir kalt spekeskinke.
2 Bestemoren min, Søgni, fortalte i stort alvor at broren hennes, Peder Midthjell hadde møtt huldra.
3 Nylig (mars 1998) ble det ved en inspeksjon av bjelkelaget under kirkegulvet i kirken på Nordfjordeid funnet flere pent bearbeidede esker som inneholdt slike fostre innpakket i strie.
4 Peder Pedersen Midthjell fikk skjøtet på Bøen i 1804 fra P.R. Eldevik (Falkevik). I følge ¿landsboka døde bygslemannen, Johannes Pedersen i 1812, men kona levde helt til 1826 (Brite Tidemannsdtr Maurstad), så det kan vel hende at det er en sønn til
Johannes som det referes til her, eller at historien er litt forvrengt.
5 Marte Larsdatter Etterdal, søster til Ola Larsen Etterdal gift på Kvien med Jartrud Kristiansdtr. Kvien, besteforeldre til Johan Olsen Kvien på Lefdal

Oline married Johan Olsen Homborstad 23 on 11 Nov 1862 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..26 Johan was born on 13 Jul 1841 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,7,23 was christened on 18 Jul 1841 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,7,23 died on 23 Jan 1913 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 24 at age 71, and was buried on 30 Jan 1913 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.24 Another name for Johan was Johan Olsen Kvien.

10. Kristen Pedersen Midtgjeld,30 son of Peder Christensen Midthjell and Sygni Martinesdatter Midthjell, was born on 18 Jul 1836 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N,30 was christened on 24 Jul 1836 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,30 died on 13 May 1908 på Midthjell, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 17 at age 71, and was buried on 19 May 1908 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.17 Other names for Kristen were Christen Pedersen Midgield, and30 Christen Peders. Midgjelde.

Kristen married Christine Andersdtr. Endal 23 on 5 Jul 1865 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 19.,31 Christine was born on 18 Nov 1843 in Endal, bnr. 5, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,23 was christened on 26 Nov 1843 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,23 died on 2 Jul 1927 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 83, and was buried in 1927 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Christine was Krestine Andersd. Endal.31

Marriage Notes: ldeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Davik, Ministerialbok nr. A 5 (1850-1866), Ekteviede 1865, side 196.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8380&idx_id=8380&idx_listetype=vi&idx_kjonn=&uid=ny&idx_side=-32


Children from this marriage were:

5         i.  Sygni Rasmine Christensdtr. Midtgjeld (born on 20 Dec 1866 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N - died on 26 Apr 1961 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.)

         ii.  Peder Henrik Kristensen Midthjeld was born on 5 Jan 1870 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N,11,12 was christened on 13 Jan 1870 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,11,12 died on 5 May 1954 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 32 at age 84, and was buried in 1954.

        iii.  Marie Karoline Kristensdtr Midthjeld was born on 10 Mar 1872 på Midthjell, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N,12 was christened on 29 Mar 1872 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,12 died on 21 Feb 1963 in Davik at age 90, and was buried in 1963 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.

         iv.  Anne Oline Kristendtr. Midthjeld was born on 5 Aug 1874 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N,12 was christened on 20 Sep 1874 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,12 died on 3 Jun 1888 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 33,34 at age 13, and was buried on 9 Jun 1888.33,34

          v.  Rasmine Kristensdtr Midthjell was born on 27 Jun 1877 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 13 and was christened on 22 Jul 1877 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.13

         vi.  Kristine Andrine Kristenstr Midgield was born on 13 Apr 1880 på Midthjell, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N, was christened on 16 May 1880 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,7 died on 5 Oct 1966 in Årseth, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 86, and was buried in 1966 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N. Another name for Kristine was "Molla."


11. Christine Andersdtr. Endal,23 daughter of Anders Hansen Myklebostad and Mari Rasmusdtr Høynes, was born on 18 Nov 1843 in Endal, bnr. 5, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,23 was christened on 26 Nov 1843 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,23 died on 2 Jul 1927 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 83, and was buried in 1927 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Christine was Krestine Andersd. Endal.31

General Notes: Moren til Christine er oppgitt å være en Mari Erichsdtr., men dette er sannsynligvis feil i avskrift fra kirkeboken i original.

Noted events in her life were:

• Confirmation: 11 Jul 1858, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 35 Foreldre:
Gårdmand Anders Hansen og Mari Rasmusdatter Endal

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Davik, Ministerialbok nr. A 5 (1850-1866), Konfirmerte 1858, side 131. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8380&idx_id=8380&uid=ny&idx_side=-137

Christine married Kristen Pedersen Midtgjeld 30 on 5 Jul 1865 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 19.,31 Kristen was born on 18 Jul 1836 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N,30 was christened on 24 Jul 1836 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,30 died on 13 May 1908 på Midthjell, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 17 at age 71, and was buried on 19 May 1908 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.17 Other names for Kristen were Christen Pedersen Midgield, and30 Christen Peders. Midgjelde.


12. Paul Rasmussen Sindre,36 son of Rasmus Paulsen Sindre and Brite Absalonsdatr Svarstad, was born in 1815 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 29 Sep 1815 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 died on 22 Oct 1881 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 36 at age 66, and was buried on 27 Oct 1881 in Innvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..36

Research Notes: Paul var selveiende bonde, og i 1865 hadde han følgende hysdyr (ref. folktellingen):
1 hest, 13 "stort kveg" dvs, kuer og evt. okser, 46 sauer og 1 gris.
Det ble dyrket bygg, havre og poteter.

Paul married Eli Henriksdtr Skaaden, daughter of Henrik Olsen Skaaden and Brite Nielsdtr Lyslo, on 18 Jun 1844 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..37 Eli was born on 10 Aug 1819 in Skåden, Innvik Sogn, Sogn og Fjordane, N.,19 was christened on 22 Aug 1819 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 died on 30 Dec 1855 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 36, and was buried on 3 Jan 1856 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..19

Children from this marriage were:

          i.  Magnhild Paulsdtr Sindre was born on 19 Sep 1850 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19,38 was christened on 24 Sep 1850 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 died on 22 Feb 1935 in Drageset, bnr. 2, Jobruket, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N 38 at age 84, and was buried on 2 Mar 1935 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

         ii.  Rakel Helene Paulsdtr Sindre was born on 15 Jan 1853 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 was christened on 30 Jan 1853 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 died on 28 Apr 1927 in Hatledal, bnr. 2, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 39 at age 74, and was buried on 6 May 1927 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..39

        iii.  Britha Rebekka Sindre was born on 9 Aug 1848 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 was christened on 13 Aug 1848 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 and died on 16 Aug 1941 in Benson, Swift County, MN, USA 40 at age 93. Another name for Britha was Berte.

         iv.  Rasmus Paulsen Sindre was born on 31 Aug 1846 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 13 Sep 1846 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 3 Aug 1847 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 and was buried on 7 Aug 1847 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..19

Paul next married Magnilde Rasmusdatter Yttreide 41 on 19 Jun 1857 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. Magnilde was born on 10 Jun 1832 in Ytre-Eide, bnr. 3, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N.,41 was christened on 11 Jun 1832 in Nedstryn kirke, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,41 died on 19 Sep 1898 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 36,41 at age 66, and was buried on 1 Oct 1898 in Innvik kirke, Sogn og Fjordane, N.36 The cause of her death was Nyresykdom.

Children from this marriage were:

          i.  Elias Rasmus Paulsen Sindre was born in 1858 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 4 Jul 1858 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., and was buried on 7 Jul 1858 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..19

6        ii.  Rasmus Elias Paulsen Sindre (born on 23 Jul 1859 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died on 3 Apr 1908 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

        iii.  Bendt Paulsen Sindre was born on 22 Dec 1861 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 19 Jan 1862 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 2 Feb 1862 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 and was buried on 6 Feb 1862 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..19

         iv.  Eli Bertine Paulsdtr Sindre was born on 14 Dec 1862 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 was christened on 21 Dec 1862 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 died on 16 Nov 1945 in Ski, Akershus, N at age 82, and was buried in Ski kirke, Ski, Akershus, N..

          v.  Brithe Samueline Paulsdtr Sindre was born on 3 Nov 1865 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19,42 was christened on 12 Nov 1865 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19,42 and died in 1950 at age 85.

         vi.  Oline Paulsdatter Sindre was born on 23 Aug 1868 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,42 was christened on 13 Sep 1868 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,42 died in 1941 in Bruvoll, bnr. 2, Nigard, Olden, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 73, and was buried in 1941.

        vii.  Anders Paulsen Sindre was born on 29 Aug 1871 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,43 was christened on 8 Oct 1871 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19,42,43 died on 28 Feb 1952 in Minneapolis, Hennepin County, MN, USA at age 80, and was buried in 1952 in Minneapolis, MN, USA. Another name for Anders was Andrew Sindre Paulsen.

Paul fikk et barn med/had a child with Elisabeth Johnsdtr Yri.19 Elisabeth was born on 13 Aug 1815. Another name for Elisabeth was Lisabeth Jonsdtr Yri.44

Marriage Notes: Paul and Elisabeth never married.

Their child was:

          i.  Michael Paulsen Sindre was born on 28 Aug 1839 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 was christened on 1 Sep 1839 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 died on 10 Jul 1920 in Hornindal, Gnr.47, Bnr.4, Maurset, Larsbruk at age 80, and was buried on 17 Jul 1920 in Hornindal, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Michael was Mikkel Paulsen Maurset.
13. Magnilde Rasmusdatter Yttreide,41 daughter of Rasmus Salmonsen Giørven and Brite Endredtr Ytreeide, was born on 10 Jun 1832 in Ytre-Eide, bnr. 3, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N.,41 was christened on 11 Jun 1832 in Nedstryn kirke, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,41 died on 19 Sep 1898 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 36,41 at age 66, and was buried on 1 Oct 1898 in Innvik kirke, Sogn og Fjordane, N.36 The cause of her death was Nyresykdom.

Magnilde married Paul Rasmussen Sindre 36 on 19 Jun 1857 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. Paul was born in 1815 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 29 Sep 1815 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 died on 22 Oct 1881 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 36 at age 66, and was buried on 27 Oct 1881 in Innvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..36

14. David Rasmussen Støve,45,46 son of Rasmus Davidsen Støve and Lisbeth Jansdtr. Bergheim, was born on 6 Mar 1823 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N,46 was christened on 14 Apr 1823 in Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,46 died on 19 Feb 1863 in Vågsberget, Vågsøy, Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33,45 at age 39, and was buried 29 2 1863 in Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..45 The cause of his death was Ikke angitt/Unknown.

General Notes: Da faren til David, Rasmus døde i 1839, var David bare 16 år gammel. Moren, Elisabet var død 11 år tidligere, og stemoren Gyda overtok bruket inntil 1841. Da giftet hun seg på nytt med Ola Rasmussen fra Aardal, og David fikk skjøte på farsgården, men det det var stefaren og stemoren som brukte bruket.

David døde også ung, bare 40 år gammel, på Vågsberget i Vågsøy, Selje sogn, og ble gravlagt der. Det er sagt at han døde under en koleraepedimi der. David etterlot seg 4 barn, den eldste, Rasmus, 18 år gammel, og den yngste, Gyda, var ikke fylt 5 år.

Det er tidligere hevdet at Eli, giftet seg på ny med Ola Bogstad. Dette er feil. Eli døde allerede i 1866 på bruket, 3 år etter mannen sin. Barna ble tatt hånd om av Eli's søster Rakel og mannen, Ole Hansen Kaarstad som var barnløse. Rasmus fikk lærerutdannelse på Stord.
Bruket ble forpaktet bort noen år til Gabriel Absalonsen Torheim, inntil 1867 da Davids eldste sønn Rasmus overtok. Han solgte imidlertid allerede i 1869 og reiste til USA, sammen med flere slektninger og venner fra Breim. De to eldste søstrene, Elisabet og Agnete, reiste også til USA, mens den yngste, Gyda, min bestemor, ble igjen. Hun hadde fått fosterhjem allerede i 1865, året før moren døde, hos sin mors søster, Rakel, på Kårstad i Utvik. Hun ble senere gift med Rasmus Elias Paulsen Sindre.

Folketellingen 1865: (Kulturnett Sogn og Fjordane)

"Kaarestad, i Udvigen, Indvigen prestegjeld.
Ole Hansen, 51, Huusfader Kirkesanger, Gaardb og Selveier.
Rakel Olsd, 43, Hans kone, g. Indvigen
Oline Villumsdt 27,, Tjenestepige, ug, Indvigen
Sjur Olss, 14,, Tjenestegut, ug, Indvigen

Gyda Davidsd., Fosterdatter,, ug, Gloppen.

David married Eli Olsdtr Moldrheim 48 on 28 Feb 1847 in Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..47 Eli was born on 28 Apr 1818 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N,48 was christened on 3 May 1818 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,44 died on 23 Apr 1866 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 49,50 at age 47, and was buried on 26 Apr 1866 in Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..50 Another name for Eli was Eli Olsdatter Molrem.47

Marriage Notes: Record submitted after 1991 by a member of the LDS Church. No additional information is available. Ancestral File may list the same family and the submitter.

Children from this marriage were:

          i.  Elisabet Davidsd. Støve was born on 18 Feb 1848 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N,47,51,52 was christened on 27 Feb 1848 in Breim sogn, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,47,51,52 and died in Chicago, Cook County, IL, USA. Other names for Elisabet were Elisabet Davidson,47,52,53 Elizabeth Davidson, and Elisebet Davitsd. Støve.54

         ii.  Rasmus Davidsen Støve was born on 26 Feb 1851 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N,47,52,55 was christened on 9 Mar 1851 in Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,52 died on 14 Dec 1922 in Howard, Miner County, SD., USA. 47,55,56 at age 71, and was buried in 1922 in Bellevue Lutheran Cemetary, Howard, SD, USA. Another name for Rasmus was Rasmus Davidsen Stove.

        iii.  Agnete Davidsdtr Støve was born on 6 Mar 1854 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N,52,57 was christened on 19 Mar 1854 in Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,52 died on 2 Apr 1939 in Howard, Miner County, SD., USA. at age 85, and was buried in 1939 in Belleview Cemetary, Howard, Miner, SD, USA..57 Another name for Agnete was Agnette Stove Peterson.58

7        iv.  Gyda Davidsdatter Støve (born on 16 Mar 1858 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N - died on 1 Apr 1946 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)


15. Eli Olsdtr Moldrheim,48 daughter of Ole Jensen Moldrheim and Agnete Andersdtr. Moldrheim, was born on 28 Apr 1818 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N,48 was christened on 3 May 1818 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,44 died on 23 Apr 1866 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 49,50 at age 47, and was buried on 26 Apr 1866 in Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..50 Another name for Eli was Eli Olsdatter Molrem.47

General Notes: Elisabet, Rasmus og Agnete bor alle hjemme hos moren i 1865. Gyda er allerede da satt bort som fosterdatter hos sin mors søster, Rakel på Kaarstad i Innvik.

Eli married David Rasmussen Støve 45,46 on 28 Feb 1847 in Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..47 David was born on 6 Mar 1823 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N,46 was christened on 14 Apr 1823 in Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,46 died on 19 Feb 1863 in Vågsberget, Vågsøy, Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33,45 at age 39, and was buried 29 2 1863 in Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..45 The cause of his death was Ikke angitt/Unknown.
picture

previous  Fifth Generation  Next
16. Ole Jensen Aardal,59 son of Jens Olsen Gilhammer and Ane Larsdtr. Etterdal, was born on 14 Jun 1819 at Årdal, bnr. 3, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,59 was christened on 16 Jun 1819 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,59 died on 18 Jan 1843 in Frøysjøen, Ytre Nordfjord. 60 at age 23, and was buried in På sjøen/At sea. The cause of his death was Druknet i Frøysjøen/Drowned at sea.

General Notes: Ole Jensen Årdal var født 14.juni 1819.

Faddere ved Oles dåp var:

Joen Jensen Årdal
Hans Rexnes
Peder Gilhammer
Ane Jonsdatter Kjølsdal
Gertrud Gilhammer

Ole gifta seg i 1840 med søskenbarnet sitt, den 4 år eldre, Elisabet Olsdotter Kvien. Lovene om ekteskap mellom nærskyldte vart oppheva omkring 1800 slik at det ikke var naudsynt med løyve. Humborstadgardane og Årdal har felles utmarksgrense, og det er ein gamal veg over åsen til Årdalen . Veien vart tidligare mykje brukt.

Med Ole kjem slekta vår på mannslina inn på garden.

Ekteskapet vart svært kort. Ole omkom på Frøysjøen i 1843, saman med broren Lars, farbroren Simon Gilhammer som var gift på grannebruket, Leite, og ein Josef Reielsen Almenning. Ole og Elisabet fekk difor berre ein son, Johan.

Elisabet gifta seg om att med Rasmus Rasmussen frå Naustdal og dei fekk 2 søner: Ole og Rasmus. Johan, sonen frå fyrste eksteskapet flytta til farbroren sin, Hans Jensen Årdal, som var gift på Lefdal. Han vart gift med stykdottera til Hans, og vart bonde på Lefdal og fekk mange born .

Ole fikk skøyte på Kvien i 1868, men han var ugift og avstod bruket til broren Rasmus i 1875. Rasmus var fyrst gift med Anne Jensdatter Eikås som døde i 1906, 49 år gammel. Han gifta seg på nytt med Anne Rasmusdatter Haugland, enka etter Peder Berstad. Han flytta seinere til Berstad, og han vart kalla "Berstad-besten". Brorsonen, Kristian Johansen Lefdal overtok garden i 1890.
61

Noted events in his life were:

• Occupation: "Tjenestekarl", 1840. 27

Ole married Lisebeth Olsd Humborstad 62 on 19 Apr 1840 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 27,29.,62 Lisebeth was born on 14 Apr 1814 in Kjølsdalen, Sogn og Fjordane, Norway,12 was christened on 16 Apr 1814 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,7 died on 2 Aug 1895 in Kjølsdalen, Sogn og Fjordane, Norway 17 at age 81, and was buried on 8 Aug 1895 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.17 The cause of her death was Alderdom. Another name for Lisebeth was Lisbet Olsd. Kvien.7

Marriage Notes: Brudgommens far: Jens Olsen Aardal
Brudens far: Ole Larssen Humborstad
Forlovere: Reiel Antonsen indre Davig, og Ole Larssen Humborstad.

Lysninger 1., 8., og 15 Marts.


Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11637&idx_id=11637&uid=ny&idx_side=-201
62

The child from this marriage was:

8         i.  Johan Olsen Homborstad (born on 13 Jul 1841 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. - died on 23 Jan 1913 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.)


17. Lisebeth Olsd Humborstad,62 daughter of Ole Larsen Etterdal and Giertrud Christiansdtr. Humborstad, was born on 14 Apr 1814 in Kjølsdalen, Sogn og Fjordane, Norway,12 was christened on 16 Apr 1814 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,7 died on 2 Aug 1895 in Kjølsdalen, Sogn og Fjordane, Norway 17 at age 81, and was buried on 8 Aug 1895 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.17 The cause of her death was Alderdom. Another name for Lisebeth was Lisbet Olsd. Kvien.7

General Notes: I 1865 er Elisabet gift med Rasmus fra Naustdal. På gården bor da følgende:

Rasmus Rasmussen, Husfader, Selveiende gårdbruker, 48 år og gift. Født i Eids prestegjeld.
Lisebet Olsdtr, Hans kone, 52 år gammel.
Sønnene:
Ole Rasmussen, 20 år gammel og ugift.
Rasmus Rasmussen, 16 år gammel og ugift.

Tjenstepiken Berte Markusdtr, 19 år og ugift.

På gården hadde de 1 hest, 9 krøtter, 17 sauer og 1 gris. De hadde 1/2 tønne bygg, 3 1/2 tønne havre, og 1 1/2 tønne poteter. Dette er faktisk omtrent samme besetning som vi hadde på gården i min egen barndom på 1950-tallet. 63

Noted events in her life were:

• Vaksinasjon: 1824. 64 Alder: 9 år

Lisebeth married Ole Jensen Aardal 59 on 19 Apr 1840 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 27,29.,62 Ole was born on 14 Jun 1819 at Årdal, bnr. 3, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,59 was christened on 16 Jun 1819 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,59 died on 18 Jan 1843 in Frøysjøen, Ytre Nordfjord. 60 at age 23, and was buried in På sjøen/At sea. The cause of his death was Druknet i Frøysjøen/Drowned at sea.

Lisebeth next married Private

Children from this marriage were:

          i.  Ole Jørgen Rasmussen Humborstad was born on 11 May 1847 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,7,65 was christened on 13 May 1847 in Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N,7,65 died on 27 Dec 1881 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 24 at age 34, and was buried on 2 Jan 1882 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..33 Another name for Ole was Ole Jørgen Rasmussen Kvien.

         ii.  Rasmus Andreas Rasmussen Kvien was born on 4 Jul 1850 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,7 was christened on 11 Jul 1850 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,7 died on 28 Apr 1940 in Berstad, bnr. 1, Danielbr., Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 29 at age 89, and was buried on 4 May 1940 in Kjølsdalen kirkegård, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.24 Other names for Rasmus were Rasmus Andreas Rasmussen Berstad, and Rasmus Andreas Rasmussen Kvien.


18. Christian Olsen Kjøllesdal,66 son of Ole Pedersen Kiølsdal and Ane Christiansdtr Humborstad, was born in 1809 in Kjøllesdal, bnr. 9, Utigard, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 7 May 1809 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,27,66 died on 19 Feb 1856 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 67 at age 47, and was buried on 23 Feb 1856 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..67

Noted events in his life were:

• Confirmation: 1824, Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.

Christian married Agnethe Jacobd. Bortne 61,66 on 27 Jun 1832 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..29 Agnethe was born in 1813 in Bortne, bnr. 4, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 24 Apr 1813 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,26,66 died on 4 Nov 1895 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 24 at age 82, and was buried on 11 Nov 1895 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..24 The cause of her death was alderdom/high age.68

Children from this marriage were:

9         i.  Oline Andrine Christiansdatter Lefdal (born on 7 Jul 1834 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. - died on 25 Nov 1916 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.)

         ii.  Anne Bertine Christiansd. Lefdal was born on 15 Mar 1841 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,23,27,63 was christened on 21 Mar 1841 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,23,27 died on 3 Feb 1923 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 24 at age 81, and was buried on 10 Mar 1923 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..24 Another name for Anne was Anne Bertine Christiansdtr Levdal.

        iii.  Petrine Christiansd. Lefdal was born on 23 Feb 1845 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,27 was christened on 16 Mar 1845 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,27 died on 25 Sep 1845 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,67 and was buried on 29 Sep 1845 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..67


19. Agnethe Jacobd. Bortne,61,66 daughter of Jacob Anderssen Bortne and Anne Olsdtr Lefdal, was born in 1813 in Bortne, bnr. 4, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 24 Apr 1813 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,26,66 died on 4 Nov 1895 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 24 at age 82, and was buried on 11 Nov 1895 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..24 The cause of her death was alderdom/high age.68

Agnethe married Christian Olsen Kjøllesdal 66 on 27 Jun 1832 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..29 Christian was born in 1809 in Kjøllesdal, bnr. 9, Utigard, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 7 May 1809 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,27,66 died on 19 Feb 1856 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 67 at age 47, and was buried on 23 Feb 1856 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..67

Agnethe next married Hans Christian Jenss. Aardal,61 son of Jens Olsen Gilhammer and Ane Larsdtr. Etterdal, on 3 Nov 1860 in Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..7 Hans was born on 26 Mar 1828 at Årdal, bnr. 3, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,61 was christened on 6 Apr 1828 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,61 died on 10 Dec 1902 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 24,69 at age 74, and was buried on 19 Dec 1902 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.24 They had no children.

Noted events in his life were:

• Occupation: Bonde, ordfører o.a.


20. Peder Christensen Midthjell, son of Christen Pedersen Midthjell and Alida Josephsdtr Eldevig, was born in 1799 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 14 Jul 1799 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 died on 3 Sep 1840 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 33 at age 41, and was buried on 13 Sep 1840 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.33 Another name for Peder was Peder Christensen Midgield.

General Notes: Da Peder var på vei hjem med et høylass på sleden, veltet denne og han ble
drept.

Peder married Sygni Martinesdatter Midthjell 34 on 26 Oct 1830.19 Sygni was born in 1803 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 7 Jan 1804 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 20 Oct 1888 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 33,34 at age 85, and was buried on 28 Oct 1888 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..33,34 The cause of her death was Alderdomssvaghet. Other names for Sygni were Cygni Martinesdtr. Midgield, Søgni, and Sygni.

Children from this marriage were:

          i.  Sygni Pedersdtr Midthjell was born on 7 Dec 1831 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, died on 7 Dec 1904 in Eldevik, bnr. 4, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N. 70 at age 73, and was buried on 14 Dec 1904 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..70 Another name for Sygni was Søgni Pedersdtr Midgield.

10       ii.  Kristen Pedersen Midtgjeld (born on 18 Jul 1836 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N - died on 13 May 1908 på Midthjell, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N)

        iii.  Martine Pedersdtr Midthjell was born on 30 Aug 1839 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N and died on 15 Apr 1932 in Indre Isane, bnr. 2, Gunnartunet, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 92. Another name for Martine was Martine Pedersdtr Midgield.


21. Sygni Martinesdatter Midthjell,34 daughter of Martines Ellingsen Midthjell and Sygni Pedersdtr. Midtgjeld, was born in 1803 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 7 Jan 1804 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 20 Oct 1888 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 33,34 at age 85, and was buried on 28 Oct 1888 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..33,34 The cause of her death was Alderdomssvaghet. Other names for Sygni were Cygni Martinesdtr. Midgield, Søgni, and Sygni.

General Notes: Søgni er i 1865 gift med broren til sin avdøde ektefelle, Reiel. Søgni er da 61 år gammel, og Reiel er 48 og registret som selveiende bonde.

Gården er tydeligvis stor etter vestlandske forhold, for i 1865 har de 2 hester, 22 storfe, 50 sauer, 20 geiter, og en gris. I tillegg har de 1 1/4 tønne bygg og 4 tønner havre.

På gården bor følgende:
Sønnen Christen Pedersen, 29 år gammel og gift.
Sønnens kone, Christine Andersdatter, 23 år gammel.

Sønnen Martinus Reielsen, 16 år gammel og ugift.
Datteren Ane P. Reielsdatter, 19 år gammel og ugift.

I tillegg har de følgende tjenestefolk:

Mons Olsen, tjestekar, 13 år gammel født i Eid sokn.
Kari Rasmusdatter, tjenestepike, 18 år gammel født i Davik sokn.

Sygni married Peder Christensen Midthjell on 26 Oct 1830.19 Peder was born in 1799 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 14 Jul 1799 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 died on 3 Sep 1840 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 33 at age 41, and was buried on 13 Sep 1840 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.33 Another name for Peder was Peder Christensen Midgield.

Sygni next married Reiel Christensen Midthjell, son of Christen Pedersen Midthjell and Alida Josephsdtr Eldevig, on 9 Jul 1843.19 Reiel was born on 28 Oct 1817 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N,19 was christened on 4 Nov 1817 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 died on 15 Apr 1895 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 17,33 at age 77, and was buried on 20 Apr 1895 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.17 The cause of his death was drukning. Another name for Reiel was Reiel Christensen Midgield.

Noted events in his life were:

• Occupation: Bonde på Midthjell

Children from this marriage were:

          i.  Ane Petrine Reielsdtr Midthjell was born on 8 Feb 1846 på Midthjell, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N,25,63 was christened in 1846 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 7 Jun 1935 in Endal, bnr. 5, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 29 at age 89, and was buried in 1935.

         ii.  Martines Reielsen Endal was born on 5 Mar 1849 på Midthjell, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N,19 was christened on 11 Mar 1849 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 died on 27 Mar 1941 in Endal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 92, and was buried in 1941 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Other names for Martines were Martinus Reielsen Medhjæld, and Martinus Reielsen Midthjell.


22. Anders Hansen Myklebostad, son of Hans Olsen Myklebostad and Christi Andersdtr Homberstad, was born in 1806 in Myklebust, bnr. 3, Gurabruket, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 8 Mar 1806 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,27 died on 7 Apr 1891 in Endal, bnr. 5, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 85, and was buried on 14 Apr 1891 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.33 The cause of his death was Brystsykdom. Another name for Anders was Myklebust, Endal.

Research Notes: Ved folketellingen i 1865 bor Anders Hansen Endal og hans kone Mari Rasmusd. på Endal, begge 60 år gamle, sammen med den ugifte sønnen, Hans, som da er 26 år gammel.

De har da 15 storfe, 35 sauer og en gris.
De dyrker 3/4 tønne bygg, 3 1/2 tønner havre, og 2 1/2 tønner poteter.

Noted events in his life were:

• Occupation: Gaardm Leilending, 1865, Endal, bnr. 5, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 71

Anders married Mari Rasmusdtr Høynes 27,71.,72 Mari was born on 4 Dec 1806 in Nedre Høynes, bnr. 3, Stårheim, Eid, Sogn og Fjordane, N.,27 was christened in 1806 in Eid sogn, Sogn og Fjordane, N, died on 8 Apr 1872 in Endal, bnr. 5, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 72 at age 65, and was buried on 13 Apr 1872 in Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..72 Another name for Mari was Mari Rasmusdtr. Høinæs.

Children from this marriage were:

          i.  Sygni Andersdatter Endal was born on 26 Nov 1829 in Endal, bnr. 5, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,59 was christened on 29 Nov 1829 in Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,30,59 died on 15 Mar 1905 in Vik, bnr.3, Mikjelbruk, Ålfoten, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 73 at age 75, and was buried on 23 Mar 1905 in Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..73 Another name for Sygni was Søgni Andersdatter Vik.73

         ii.  Hans Anders Anderss. Endal was born on 23 Jul 1832 in Endal, bnr. 5, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,30 was christened on 29 Jul 1832 in Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,30 died on 7 Jul 1840 in Endal, bnr. 5, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 67 at age 7, and was buried on 19 Jul 1840 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..67

        iii.  Hans Andersen Endal was born on 3 Nov 1840 in Endal, bnr. 5, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened in 1840, died on 16 Jul 1922 in Endal, bnr. 5, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 81, and was buried in 1922.

11       iv.  Christine Andersdtr. Endal (born on 18 Nov 1843 in Endal, bnr. 5, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. - died on 2 Jul 1927 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N)


23. Mari Rasmusdtr Høynes,27,71,72 daughter of Rasmus Rasmussen Høynes and Kari Gregoriusd. Kjøllesdal, was born on 4 Dec 1806 in Nedre Høynes, bnr. 3, Stårheim, Eid, Sogn og Fjordane, N.,27 was christened in 1806 in Eid sogn, Sogn og Fjordane, N, died on 8 Apr 1872 in Endal, bnr. 5, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 72 at age 65, and was buried on 13 Apr 1872 in Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..72 Another name for Mari was Mari Rasmusdtr. Høinæs.

Research Notes: Ved skiftet etter faren den 18.september 1813, er Marie oppført som 7 år gammel, og med verge Abraham Hallstensen Høynes.

I flytteliste for 1829 flytter Kari Rasmusdtr. "Høinæs af Staurum" fra Eids prestegjeld. Anmerkninger: Gift med Anders Hansen Myklebust, Ålfoten. Her er det igjen sammenblanding mellom "Kari" og "Mari", for det er Mari det her er snakk om. Hun er også kalt Mari Rasmusdtr. ved folketellingen for 1865.

I 1843 er en "Mari Erichsd." oppgitt å være mor til datteren, Christine, men dette må være feil siden datteren er "ekte", og Mari Rasmusdt. ellers er oppgitt som mor til deres barn.

Marie er også nevnt i skiftet etter bestefaren som også het Rasmus Rasmussen Høynes. Skiftet etter han er datert 24. april 1823. Hun er da oppgitt å være 16 år, og verge er også her Abraham Halstensen Øvre Højnes.

Mari married Anders Hansen Myklebostad. Anders was born in 1806 in Myklebust, bnr. 3, Gurabruket, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 8 Mar 1806 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,27 died on 7 Apr 1891 in Endal, bnr. 5, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 85, and was buried on 14 Apr 1891 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.33 The cause of his death was Brystsykdom. Another name for Anders was Myklebust, Endal.

24. Rasmus Paulsen Sindre,74 son of Paul Ivarsen Sindre and Magnhild Rasmusdtr Frislid, was born in 1767 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 14 Dec 1767 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19,74 died on 12 Mar 1843 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 76, and was buried on 16 Mar 1843 in Innvik kirke, Sogn og Fjordane, N.19 Another name for Rasmus was Rasmus Povelsen Sindre.75

Noted events in his life were:

• Confirmation: - konfirmert av/by Hr. P. J. Arnet, 1782, Nedstryn kirke, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 75 Alder 15 år.

Rasmus married Pernille Olsdtr Maurset, daughter of Ole Larsen Solheim and Karen Olsd. Tonning, on 7 Jun 1801 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..76 Pernille was born in 1778 in Maurset, gnr. 56, bnr. 1, Innigard, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 7 Feb 1778 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,44 and died in 1804 at age 26. Another name for Pernille was Pige Pernille Olsd. Mursetter.

The child from this marriage was:

          i.  Magnilde Rasmusdtr Sindre was born in 1803 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 was christened on 23 Nov 1803 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 died on 29 Nov 1803 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., and was buried on 3 Dec 1803 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Rasmus next married Brite Absalonsdatr Svarstad on 11 Jan 1808 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..76 Brite was born in 1783 in Svarstad, bnr 4, Valdemarbruket, Innvik prestaegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 18 Nov 1783 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,44 died on 2 Mar 1855 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 19 at age 72, and was buried on 7 Mar 1855 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..19

Noted events in their marriage were:

• Marriage Banns: 25 Dec 1807, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 76 "Lyset til ægtesk. 25.12.1807"

Children from this marriage were:

          i.  Waldemar Rasmussen Sindre was born in 1810 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,36 was christened on 15 Jul 1810 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 died on 14 Nov 1893 in Svarstad, bnr 4, Valdemarbruket, Innvik prestaegjeld, Sogn og Fjordane, N. 36 at age 83, and was buried on 21 Nov 1893 in Innvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..36 The cause of his death was Alder..36 Another name for Waldemar was Valdemar Rasmussen Svarstad.36

         ii.  Magnilde Rasmusdtr Sindre was born in 1812 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 was christened on 25 Dec 1812 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 died on 25 Oct 1836 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 19 at age 24, and was buried on 12 Nov 1836 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..19

12      iii.  Paul Rasmussen Sindre (born in 1815 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died on 22 Oct 1881 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

         iv.  Absalon Andreas Rasmussen Sindre was born in 1818 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 22 Jan 1818 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., and was buried on 25 Jan 1818 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..19

          v.  Anna Ramusdtr Sindre was born on 17 Feb 1819 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 was christened on 28 Feb 1819 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 died on 9 Apr 1819 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., and was buried on 11 Apr 1819 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

         vi.  Anna Pernille Rasmusdtr Sindre was born on 16 Sep 1820 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 was christened on 24 Sep 1820 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 died on 13 Jul 1822 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 19 at age 1, and was buried on 16 Jul 1822 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..19

        vii.  Absalon Rasmussen Sindre was born on 13 Oct 1823 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 was christened on 14 Oct 1823 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 died on 18 Apr 1907 in Rødberg, bnr. 4, Bjørglid, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. 77 at age 83, and was buried on 27 Apr 1907 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..77 The cause of his death was alderdom..77

       viii.  Jørgen Rasmussen Sindre was born on 10 Feb 1826 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 16 Feb 1826 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 7 Jun 1879 in Clarkfield, Stony Run Township, Yellow Medicine County, MN, USA 78,79 at age 53, and was buried in 1879 in Bergen Church Cemetery, Stony Run Township, Yellow Medicine County, USA. Another name for Jørgen was Jørgen Rasmussen Maurset.80

Rasmus fikk barn med/had a child with Agnethe Ingebrichtsdater Langeset, daughter of Ingebricht Olsen Langesetter and Inger Povelsdatter. Agnethe was born in 1758 in Langeset, bnr.2, "Olabruk", Innvik sogn, Sogn og Fjordane N and was christened on 26 Nov 1758 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..44

Marriage Notes: Not married.

Their child was:

          i.  Agnethe Rasmusdtr Sindre was born in 1794 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 was christened on 1 Jun 1794 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 died on 29 May 1814 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 19 at age 20, and was buried in 1814 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..


25. Brite Absalonsdatr Svarstad, daughter of Absalon Valdemarsen Svarstad and Anne Jørgensdtr Lyslo, was born in 1783 in Svarstad, bnr 4, Valdemarbruket, Innvik prestaegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 18 Nov 1783 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,44 died on 2 Mar 1855 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 19 at age 72, and was buried on 7 Mar 1855 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..19

Brite married Rasmus Paulsen Sindre 74 on 11 Jan 1808 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..76 Rasmus was born in 1767 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 14 Dec 1767 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19,74 died on 12 Mar 1843 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 76, and was buried on 16 Mar 1843 in Innvik kirke, Sogn og Fjordane, N.19 Another name for Rasmus was Rasmus Povelsen Sindre.75

26. Rasmus Salmonsen Giørven,74 son of Salomon Olsen Gjørven and Dorthe Larsdtr Sæten, was born in Jan 1800 in Gjørven, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N,81 was christened on 3 Jan 1800 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,74 died on 12 Jan 1848 in Ytre-Eide, bnr. 3, Stryn, Sogn og Fjordane, N. 82,83 at age 48, and was buried on 19 Jan 1848 in Nedstryn kirke, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..83 Another name for Rasmus was Rasmus Salmonsen Yttreide.83

Noted events in his life were:

• Occupation: gaardmann, 1827, Risøyane, Stryn, Sogn og Fjordane, N. 74

• Occupation: husmann, Ytre-Eide, bnr. 3, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N.

Rasmus married Brite Endredtr Ytreeide 83 on 17 Apr 1827 in Nedstryn kirke, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..84 Brite was born in 1797 in Ytre-Eide, bnr. 1, Perbruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 23 Dec 1797 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,44 died on 30 Nov 1844 in Ytre-Eide, bnr. 3, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. 83 at age 47, and was buried on 6 Dec 1844 in Stryn sogn, Sogn og Fjordane, N.83

Marriage Notes: Ekteskap 27. april 1827:

Brudgom: Ungkarl Rasmus Salomonsen Giørven - Gaardmandsøn, Giørven, 28 år
Brud: Pige Brita Endred. Yttreide, 29 år

Brudgommens far: Salomon Olsen Giørven
Brudens far: Endre Corneliussen Yttreide

Forlovere:
Fanejunker Peder Wiig
Cornelius Corneliuss: Kirkejde

Lysninger: 4., 11., og 18. mars 1827.

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11509&idx_id=11509&idx_listetype=vi&idx_kjonn=&uid=ny&idx_side=-24

85

Children from this marriage were:

          i.  Salomon Rasmussen Ytreeide was born on 19 May 1827 in Rise, Risøyane, Stryn, Sogn og Fjordane, N,86 was christened on 20 May 1827 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,86 died on 1 Nov 1851 87 at age 24, and was buried on 7 Nov 1851 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..87 The cause of his death was Drukning/Drowning.

         ii.  Dorte Ramusdtr Ytreeide was born on 11 Feb 1829 in Gjørven, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N,86 was christened on 11 Feb 1829 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,86 and died in 1922 at age 93.

13      iii.  Magnilde Rasmusdatter Yttreide (born on 10 Jun 1832 in Ytre-Eide, bnr. 3, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. - died on 19 Sep 1898 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

         iv.  Private

          v.  Brithe Rasmusdtr Ytreeide was born on 15 May 1838 in Ytre-Eide, bnr. 3, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N.,86 was christened on 24 May 1838 in Nedstryn kirke, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,86 died on 21 Mar 1914 in Maurset, bnr. 13, Botnen, Hornindal, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 88 at age 75, and was buried on 27 Mar 1914 in Hornindal, Sogn og Fjordane, N..88 The cause of her death was Alderdom..88

         vi.  Rasmus Rasmussen Ytreeide was born on 21 Sep 1842 in Ytre-Eide, bnr. 3, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N.,86 was christened on 25 Sep 1842 in Nedstryn kirke, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,86 died on 6 Oct 1852 in Ytre-Eide, bnr. 3, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. 87 at age 10, and was buried on 9 Oct 1852 in Stryn, Sogn og Fjordane, N..87

Rasmus next married Oline Jakobsdatter Nygård.

Noted events in her life were:

• Occupation: Mor til Magnhild??


27. Brite Endredtr Ytreeide,83 daughter of Endre Corneliusen Kirkeide and Magnhild Stephensdtr Hatlelid, was born in 1797 in Ytre-Eide, bnr. 1, Perbruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 23 Dec 1797 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,44 died on 30 Nov 1844 in Ytre-Eide, bnr. 3, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. 83 at age 47, and was buried on 6 Dec 1844 in Stryn sogn, Sogn og Fjordane, N.83

Noted events in her life were:

• Occupation: Husmandskone

Brite married Rasmus Salmonsen Giørven 74 on 17 Apr 1827 in Nedstryn kirke, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..84 Rasmus was born in Jan 1800 in Gjørven, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N,81 was christened on 3 Jan 1800 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,74 died on 12 Jan 1848 in Ytre-Eide, bnr. 3, Stryn, Sogn og Fjordane, N. 82,83 at age 48, and was buried on 19 Jan 1848 in Nedstryn kirke, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..83 Another name for Rasmus was Rasmus Salmonsen Yttreide.83

28. Rasmus Davidsen Støve,89,90 son of David Rasmussen Støve and Elen Cathrine Nielsdtr Sætre, was born in Apr 1789 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N,91 was christened on 25 Apr 1789 in Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,90 died on 16 Dec 1838 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 89 at age 49, and was buried on 20 Jan 1839 in Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..89

General Notes: Rasmus fikk skjøte på farbruket i 1810 da han var 21 år gammel.. Han giftet seg med Elisabeth Jansdtr Bergheim rundt 1915, og fikk to barn med henne. Elisabeth døde allerede i 1828, og han giftet seg på nytt med Gyda Jonsdtr Kleppe.

Av barna i første ekteskap, Katrine og David, er David blant våre forfedre. I andre ekteskap var barna Elisabeth som vi vet svært lite om annet enn at hun var vanfør på en eller annen måte og døde ung, mens om Berte og Inger vet vi mye mer. Som ungjenter var de tjenestejenter i Rugsund hos en handelsmann, og begge reiste etterhvert til USA og bosatte seg i Minnesota hvor de ble gift og har stor etterslekt.


Noted events in his life were:

• Employment: farmer, Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.

• Probate: 20 Jun 1839. 92
Skiftet er datert 20. juni 1839 og nevner enken Jøde Johnsdatter og hans barn fra to ekteskap:
David R., 16 1/4, og
Catrine R., 23, fra første, og

Elisabeth, 9,
Brithe, 8 og
Inger, 5, fra andre ekteskap.

Rasmus married Lisbeth Jansdtr. Bergheim 90 on 30 Mar 1812 in Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. Lisbeth was born in Dec 1792 in Bergheim, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 26 Dec 1792 in Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,90 and died in 1827 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 49 at age 35.

Children from this marriage were:

          i.  Katrine Rasmusdtr. Støve was born in 1816 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 49 and died in 1863 in Kleppe, bnr. 1, Utigard, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 at age 47.

         ii.  Berthe Malene Rasmusd. Støve was born in 1820 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N,49 died on 23 Jul 1838 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 49,89 at age 18, and was buried on 29 Jul 1838 in Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..89

14      iii.  David Rasmussen Støve (born on 6 Mar 1823 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N - died on 19 Feb 1863 in Vågsberget, Vågsøy, Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

         iv.  Jon Rasmuss. Støve was born in 1825 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N and died in 1825 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.49

          v.  Inger Rasmusd. Støve was born in 1827 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 49 and died in 1827 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.49

Rasmus next married Gyda Jonsdtr Kleppe,49 daughter of Jon Nilss. Kleppe and Birthe Jørgensdatter Hundschord, on 14 Dec 1828 in Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 49.,93 Gyda was born in 1799 in Kleppe, Breim Sogn, Sogn og Fjordane, N 49 and died in 1849 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 49 at age 50. Other names for Gyda were Giøde Jonsdatter Kleppe, and Jøde Jonsdtr. Kleppe.93

Children from this marriage were:

          i.  Lisebeth Rasmusdtr. Støve was born on 2 Nov 1829 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N,49,94 was christened on 29 Nov 1829 in Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,94 and died in 1863 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 49 at age 34.

         ii.  Berthe Rasmusdtr Støve was born on 12 Apr 1831 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N,94,95 was christened on 17 Apr 1831 in Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,94 died on 9 Oct 1925 in McLeod County, Minn. 95 at age 94, and was buried on 12 Oct 1925 in Cemetary #2, Norwegian Lutheran Church, Bergen Township, Mcleod County, MN, USA.95 Another name for Berthe was Betsy.

        iii.  Inger Rasmusdtr Støve was born on 10 Apr 1834 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N,94,95 was christened on 17 Apr 1834 in Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,94 died on 11 Apr 1929 in Mcleod County, Minnesota, USA 95 at age 95, and was buried in 1929 in Bergen Township, Mcleod County, Minnesota, USA. The cause of her death was Pneumonia after having broken her hip.


29. Lisbeth Jansdtr. Bergheim,90 daughter of Jan Ericsen Reed and Birthe Mallene Povelsd Bergheim, was born in Dec 1792 in Bergheim, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 26 Dec 1792 in Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,90 and died in 1827 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 49 at age 35.

Lisbeth married Rasmus Davidsen Støve 89,90 on 30 Mar 1812 in Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. Rasmus was born in Apr 1789 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N,91 was christened on 25 Apr 1789 in Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,90 died on 16 Dec 1838 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 89 at age 49, and was buried on 20 Jan 1839 in Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..89

30. Ole Jensen Moldrheim, son of Jens Olsen Moldrheim and Brite Arnesdtr. Kandal, was born on 17 Jul 1779 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N,47 was christened on 23 Jul 1779 in Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 died on 15 Sep 1825 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N 96 at age 46, and was buried on 18 Sep 1825 in Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..96

Research Notes: I kirkeboken, "døde" er han kalt Ole Jonsen Molrem, men Jon og Jen er desverre ofte forvekslet i de skriftlige dokumentene.

Ole married Agnete Andersdtr. Moldrheim 19 on 4 Jun 1806 in Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. Agnete was born in 1786 in Moldrheim, bnr. 1, Andersbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 16 Jul 1786 in Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,44 died on 24 Mar 1871 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N 96 at age 85, and was buried on 31 Mar 1871 in Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..96 Other names for Agnete were Agneta, and Agnetha.

Children from this marriage were:

          i.  Britha Olsdtr Moldrheim was born in 1808 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 5 Aug 1808 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19,44 and died in 1864 in Hage, bnr. 1, Villumbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 56.

         ii.  Jens Olsen Moldrheim was born in 1811 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N,44 was christened on 13 Jan 1811 in Innvik kirke, Sogn og Fjordane, N, and died in 1887 at age 76.

        iii.  Arne Olsen Moldrheim was born in 1813 in Molrem, Innvik Sogn, Sf, was christened on 24 Apr 1823 in Innvik kirke, Sogn og Fjordane, N,19 and died in 1902 at age 89.

         iv.  Anders Olsen Moldrheim was born on 10 Feb 1816 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N,48 was christened on 18 Feb 1816 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,48 died on 12 Aug 1821 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N 96 at age 5, and was buried on 15 Aug 1821 in Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..96

15        v.  Eli Olsdtr Moldrheim (born on 28 Apr 1818 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N - died on 23 Apr 1866 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N)

         vi.  Rachel Maria Olsdtr Moldrheim was born on 18 Sep 1823 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N,48 was christened on 28 Sep 1823 in Gloppen kirke, Gloppen, Sogn og Fjordane, N.,48 and died in 1903 in Langve, bnr.3, Innvik, Sogn og Fjordane, N. at age 80. Another name for Rachel was Rakel.

        vii.  Anders Olsen Moldrheim was born on 18 Sep 1823 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N,48 was christened on 28 Sep 1823 in Gloppen kirke, Gloppen, Sogn og Fjordane, N.,48 and died on 5 Aug 1900 in USA? 47 at age 76. Another name for Anders was Anders Olsen Molrem.47

       viii.  Ole Olsen Moldrheim was born on 26 Oct 1825 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N 48 and was christened on 2 Nov 1825 in Innvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..48


31. Agnete Andersdtr. Moldrheim,19 daughter of Anders Eriksen Moldrheim and Eli Jonsdtr Føleide, was born in 1786 in Moldrheim, bnr. 1, Andersbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 16 Jul 1786 in Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,44 died on 24 Mar 1871 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N 96 at age 85, and was buried on 31 Mar 1871 in Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..96 Other names for Agnete were Agneta, and Agnetha.

General Notes: Hadde odelsrett

Research Notes: Agnethe hadde odelsrett til bruk nr. 1, Andersbruket også. (Bygdeboka).

Agnete married Ole Jensen Moldrheim on 4 Jun 1806 in Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. Ole was born on 17 Jul 1779 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N,47 was christened on 23 Jul 1779 in Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 died on 15 Sep 1825 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N 96 at age 46, and was buried on 18 Sep 1825 in Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..96

Agnete next married David Pedersen Verlo, son of Peder Haraldsen Ryssdal and Anna Arnesdatter, on 15 Oct 1826 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 37.,84 David was born in 1795, was christened on 21 Apr 1795,44 died on 6 Apr 1856 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N 96 at age 61, and was buried on 10 Apr 1856 in Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..96

Marriage Notes: Agnete var enke da hun giftet seg med David.

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11509&idx_id=11509&idx_listetype=vi&idx_kjonn=&uid=ny&idx_side=-23

37

The child from this marriage was:

          i.  Peder Davidsen Moldrheim was born on 12 Jan 1830 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N,48 was christened on 17 Jan 1830 in Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,48 and was buried in USA.


picture

previous  Sixth Generation  Next
32. Jens Olsen Gilhammer, son of Ole Abrahamsen Gilhammer and Christi Simensdtr. Færestrand, was born in Dec 1788 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 8 Jan 1789 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,12 died on 28 Oct 1866 in Årdalsvika, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 77, and was buried on 1 Nov 1866 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.33

General Notes: Jens Olsen Gilhammer ble født i desember 1788 og døpt 8.januar 1789 i Davik kirke. Han ble konfirmert 23. november 1806. Den 5. november 1817 giftet han seg med Ane Larsdatter fra Eitrå (Etterdal), født 27.september 1784. Ane var enke på bruk nr. 2 i Aardalen etter Mattis Hansen som døde i 1815.

To av sønnene til Jens og Ane, Ole og Lars, druknet i Frøysjøen i 1843. I samme ulykken druknet også broren til Jens, Simon som var gift på Leite sammen med naboen på Abelbruket, Ole Abelsen Leite, og Josef Reielsen Almenning.

Den tredje sønnen, Hans Kristen Jensen Aardal, giftet seg med Agnete Jakosdatter Borkne som var enke etter Christian Olsen Kjøllesdal, eier av Lefdal, bruk nr. 1. Kristian var fra Utigard, men faren hans, Ole Gregoriussen Kjøllesdal var gift med
Magdeli Abelsdatter Leite og han brukte derfor også Abelbruket og Kvien en stund. Magdeli var svigerinne til Lusie som hadde vært gift med Magdelis' bror Ole Abelsen Leite.

Lusie ble gift med Kristian Mattissen Naustdal som ble bruker av Kvien i 1769. Lusie var dermed tante til Kristian Olsen Kjøllesdal i Lefdal, og Kristian er vel derfor oppkalt etter Kristian Naustdal. Agnete hadde en datter med Kristian, og som vi senere skal se ble nevøen til Hans, ektefelle nr. 2, senere gift med denne datteren, Oline Kristiansdatter Lefdal. Denne nevøen var Johan Olsen Kvien - sønn til Ole Jensen Aardal.

For å gjøre forvirringen komplett: Ole Gregoriussen Utigard hadde en bror som het Peder. Sønnen til Peder, Ole Pedersen Utigard ble gift med Anne Kristiansdatter Kvien - altså datteren til Kristian Mathisen Kvien. Søsteren til Anne, Gertrud, var gift 2 ganger: 1. gang med Knut Ellingsen fra Hafsås - 2. gangen med Ole Larsen Etterdal. Gertruds datter, Elisabet, ble gift med Ole Jensen Aardal - broren til Hans Kristian Jensen på Lefdal. Ole Jensen Aardals mor, Ane Larsdtr. var antagelig søster til Ole Larsen Etterdal, gift med Giertrud Christiansdatter Kvien. I så fall var Ole og Elisabet søskenbarn.

Lars Etterdal som døde 71 år gammel i 1814, samme år som sønnedatteren Elisabet Kvien ble født. Lars var sønn til Hans Larsen Etterdal fra Huslid på Davik. Bestefaren til Hans hette Jens Jensen Huslid, men var fra Skrede i Innvik, og derved av samme slekt som på Sindre. For sikkerhets skyld var han gift med Sygni Isaksdatter Endal som var av Midthjellsslekt. Huslid eller Hausle tilhørte for øvrig Midthjellsslekten fra gammel tid.

Jens giftet seg altså til gårdsbruk, men det ble ikke hans. Stedatteren Gunhild Mattisdatter Aardal og mannen hennes, Hans Hansen Sigdestad overtok bruket allerede i 1839. Jens var da bare 51 år gammel. Jens var valgt representant i det første kommunestyret i Davik fra 1837. Det samme var også broren hans, Peder Olsen Gilhammer.

Astrid Gilleshammer f. Kjøllesdal fortel dette:

Jens O. Gilleshammer, Årdal bnr. 3, styrde garden i 20 år. Då dotter til Anne, Gunhild Mathiasdtr. gifta seg med Hans Sigdestad, fekk dei skøyte på garden 1839. Jens og huslyden flytte då til Årdalsvika og budde på naustloftet til bnr. 4. Truleg var det dei som dyrka opp Djupedalskvia. Bekken i kvia vart kalla versle, det vert fortalt at det vart henta vatn herifrå til ein mann på Reksnes som låg for døden. Lada stod på tomta der Tomina-hytta står no. Anne L. Årdal hadde slekt på begge bruka på Ytre Reksnes. Truleg er dette grunnen til at huslyden busette seg i Årdalsvika. I bygdeboka for Davik ser ein at det budde folk i Årdalsvika i eldre tider.


Noted events in his life were:

• Confirmation: 23 Nov 1806, Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.

Jens married Ane Larsdtr. Etterdal 66 on 5 Nov 1817 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N 7.,97 Ane was born in 1784 in Etterdal, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 27 Sep 1784 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,12,66 died on 11 Jul 1861 in Årdalsvika, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 7 at age 77, and was buried on 17 Jul 1861 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.33 Another name for Ane was Ane Larsdtr. Aardal.

Marriage Notes: Forlovere:
Lars Etterdal
?? Klungersæter 97

Children from this marriage were:

16        i.  Ole Jensen Aardal (born on 14 Jun 1819 at Årdal, bnr. 3, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. - died on 18 Jan 1843 in Frøysjøen, Ytre Nordfjord.)

         ii.  Lars Jensen Aardal was born on 18 Mar 1822 at Årdal, bnr. 3, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 5 Apr 1822 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N, and died in 1843 in Frøysjøen. at age 21. The cause of his death was Druknet.

        iii.  Christie Jensdtr. Aardal was born on 9 Jan 1826 at Årdal, bnr. 3, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,26 was christened on 15 Jan 1826 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,26 died on 13 Feb 1891 in Reksnes, Indre, brn. 3, Jørnbruket, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 24 at age 65, and was buried on 19 Feb 1891 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..24

         iv.  Hans Christian Jenss. Aardal was born on 26 Mar 1828 at Årdal, bnr. 3, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,61 was christened on 6 Apr 1828 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,61 died on 10 Dec 1902 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 24,69 at age 74, and was buried on 19 Dec 1902 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.24

          v.  Jens Jenssen Aardal was born on 19 Sep 1833 at Årdal, bnr. 3, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 29 Sep 1833 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N, died on 23 Mar 1850 at Årdal, bnr. 3, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 16, and was buried on 28 Mar 1850 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.33 The cause of his death was Nervefeber.


33. Ane Larsdtr. Etterdal,66 daughter of Lars Hansen Etterdal and Ane Olsdtr Ervigen, was born in 1784 in Etterdal, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 27 Sep 1784 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,12,66 died on 11 Jul 1861 in Årdalsvika, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 7 at age 77, and was buried on 17 Jul 1861 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.33 Another name for Ane was Ane Larsdtr. Aardal.

Ane married Jens Olsen Gilhammer on 5 Nov 1817 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N 7.,97 Jens was born in Dec 1788 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 8 Jan 1789 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,12 died on 28 Oct 1866 in Årdalsvika, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 77, and was buried on 1 Nov 1866 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.33

Ane next married Mathias Hanss Aardal,61 son of Hans Thommesen Aardal and Gunhild Michelsdtr., on 7 Jul 1805.7 Mathias was born in 1780 at Årdal, bnr. 3, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,61 was christened on 18 Feb 1780 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,61 died on 2 Nov 1815 at Årdal, bnr. 3, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 35, and was buried in 1815 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Noted events in his life were:

• Occupation: soldat/soldier, 1805.

Children from this marriage were:

          i.  Gunhild Mathiasdtr Aardal was born in 1807 at Årdal, bnr. 3, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., died on 14 Sep 1879 in Årdal, Davik Sogn, Sogn og Fjordane, N. 98 at age 72, and was buried on 26 Oct 1879 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..98

         ii.  Sigrid Mathisd. Aardal was born in 1811 at Årdal, bnr. 3, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 11 Jul 1811 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,61 died on 7 Apr 1867 99 at age 56, and was buried on 12 Apr 1867 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..99 Another name for Sigrid was Sgrid Mattiasdtr Rexnæs.99

        iii.  Kari Mathisd. Aardal was born in 1814 at Årdal, bnr. 3, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 26 Mar 1814 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..61

         iv.  Anne Mathisd. Aardal was born in 1808 at Årdal, bnr. 3, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 13 Dec 1808 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., and died in 1857 in Reksnes, Ytre, bnr.2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 49.


34. Ole Larsen Etterdal,66 son of Lars Hansen Etterdal and Ane Olsdtr Ervigen, was born in 1780 in Etterdal, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 19 Jan 1780 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,12,66 died on 3 May 1854 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 74, and was buried in 1854 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N. Another name for Ole was Ole Larsen Humborstad.

General Notes: Ole Larsen Etterdal var i folketellingen for 1801 "National soldat".
Han innløste bispegodset i 1849 på tilsammen 1 pd. 13 mk. for tilsammen
200 spesidaler.
Ole Larsen Etterdal var født på Etterdal, og hadde følgende søsken:

Hans, gift med Malene Pedersdtr Midgield
Ane , gift med Jens Olsen Gilhammer
Marthe, gift med Peder Pedersen Midgield
Lars, gift med

Noted events in his life were:

• Confirmation: 20 Nov 1796, Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.

• Occupation: soldier/soldat, 1808. 26

Ole married Giertrud Christiansdtr. Humborstad 66 on 19 Mar 1808 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..100 Giertrud was born in 1772 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 12 Apr 1772 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,12,66 died on 23 Feb 1844 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 72, and was buried on 28 Feb 1844 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..33

Marriage Notes: Forlovere:
Abel Olsen Humberstad, og
Ole Pedersen Kiølsdal
100

Children from this marriage were:

          i.  Anne Olsdatter Humborstad was born in 1810 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 23 Aug 1810 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,26 died on 26 Mar 1862 in Kjøllesdal, bnr. 8, Lukasbr, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 67 at age 52, and was buried on 31 Mar 1862 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..67

17       ii.  Lisebeth Olsd Humborstad (born on 14 Apr 1814 in Kjølsdalen, Sogn og Fjordane, Norway - died on 2 Aug 1895 in Kjølsdalen, Sogn og Fjordane, Norway)


35. Giertrud Christiansdtr. Humborstad,66 daughter of Christian Matthiasen Nøstdal and Lucie Simensdatter Davik, was born in 1772 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 12 Apr 1772 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,12,66 died on 23 Feb 1844 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 72, and was buried on 28 Feb 1844 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..33

General Notes: Faddere:
- Simen Yttre-Davig (Bøen)
- Christi Lefdal
- Magdeli Humborstad
- Synneve Jørgensdtr Humborstad
- Synneve Ingebrigtsdtr Humborstad

Noted events in her life were:

• Confirmation: 17 Oct 1790, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.

• Probate: - skifte, 27 Aug 1844. 92 Skiftet etter Gjertrud Christiansdtr er datert 27. august 1844 og nevner hennes barn av to ekteskap:

Fra første ekteskap:

Christian Knudsen,
Eline Knudsdatter, gift med John Jørgensen Ordal,
Kari Knudsdatter, gift med Gregorius Pedersen Kjøllesdal.

Fra andre ekteskap døtrene:
Anne Olsdatter, gift med Ingebrigt Andersen Kjøllesdal, og
Lisbeth Olsdtr, enke etter Ole Jensen Humborstad.

Giertrud married Knud Ellings. Humborstad, son of Elling Rasmussen Hafsås and Brite Ingebrigtsdtr Seljebakke, on 25 Jun 1797.61 Knud was born in 1771 in Ytre Hafsås, bnr. 2, Stårheim, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 11 Aug 1771 in Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N,101 died on 5 Apr 1807 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 36, and was buried in 1807 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Knud was Knud Ellings. Hafsås.61

Children from this marriage were:

          i.  Christian Knutsen Humborstad was born in 1799 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 6 Oct 1799 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 30 May 1844 in Humborstad, bnr. 9, Tuene, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 29 at age 45, and was buried in 1844 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

         ii.  Helene Knudsdtr Humborstad was born in 1802 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 12 Nov 1802 in Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,26,59 died on 31 Oct 1887 in Årdal, bnr. 2, Jobruk, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 85, and was buried on 5 Nov 1887 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..33 Other names for Helene were Eline Knutsdtr. Humborstad, and Eline Knutsdtr. Kvien.

        iii.  Kari Knudd. Humborstad was born in 1803 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., died on 25 Feb 1874 in Kjøllesdal, bnr. 7, Nordtun, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 67 at age 71, and was buried on 17 May 1874 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..67

Giertrud next married Ole Larsen Etterdal 66 on 19 Mar 1808 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..100 Ole was born in 1780 in Etterdal, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 19 Jan 1780 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,12,66 died on 3 May 1854 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 74, and was buried in 1854 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N. Another name for Ole was Ole Larsen Humborstad.

36. Ole Pedersen Kiølsdal,66 son of Peder Gregorissen Utigaard and Private, was born in 1766 in Kjøllesdal, bnr. 9, Utigard, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 21 Dec 1766 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,12,66 and died in 1817 in Skongeneset 69 at age 51. The cause of his death was Druknet /Drowned. Other names for Ole were Ole Pedersen Kjøllesdal, and Ole Pedersen Møchlebust.100

Medical Notes: Druknet under fiske ved Skongeneset. Den båten han var i kolliderte med en fra Kvalheim, og to mann fra hver båt druknet, deriblandt Ole og naboen Ole Noesen Kjøllesdal.

Ole married Ane Christiansdtr Humborstad 66 on 2 Jul 1795 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 26.,100 Ane was born in 1775 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 8 Mar 1775 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,66 died on 10 Mar 1855 in Kjøllesdal, bnr. 9, Utigard, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 80, and was buried on 14 Mar 1855 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Marriage Notes: Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8750&idx_id=8750&idx_listetype=vi&idx_kjonn=b&uid=ny&idx_side=-19


Children from this marriage were:

          i.  Peder Olsen Kjøllesdal was born in 1797 in Kjøllesdal, bnr. 9, Utigard, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 23 Jan 1797 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,27 died in 1886 in Kjøllesdal, bnr. 9, Utigard, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 89, and was buried in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

18       ii.  Christian Olsen Kjøllesdal (born in 1809 in Kjøllesdal, bnr. 9, Utigard, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N - died on 19 Feb 1856 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.)


37. Ane Christiansdtr Humborstad,66 daughter of Christian Matthiasen Nøstdal and Lucie Simensdatter Davik, was born in 1775 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 8 Mar 1775 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,66 died on 10 Mar 1855 in Kjøllesdal, bnr. 9, Utigard, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 80, and was buried on 14 Mar 1855 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Noted events in her life were:

• Confirmation: 1790, Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.

Ane married Ole Pedersen Kiølsdal 66 on 2 Jul 1795 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 26.,100 Ole was born in 1766 in Kjøllesdal, bnr. 9, Utigard, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 21 Dec 1766 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,12,66 and died in 1817 in Skongeneset 69 at age 51. The cause of his death was Druknet /Drowned. Other names for Ole were Ole Pedersen Kjøllesdal, and Ole Pedersen Møchlebust.100

38. Jacob Anderssen Bortne,26 son of Anders Andersen Lergulen and Anne Jacobd. Falkevik, was born in 1771 in Bortne, bnr. 4, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 21 Jul 1771 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,26 died on 14 Oct 1822 in Bortne, bnr. 4, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 67 at age 51, and was buried on 17 Oct 1822 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..67

General Notes: Jacob er "gaardbrugende paa Lefdal" i 1821, det året den yngste dottera vært fødd, og kona, Anne, døyr. 26

Noted events in his life were:

• Probate: 1832. 92 8529 Jacob Andersen Bortne Davik 131,763 23a 1822-1827

Skiftet ble holdt i 1832, og der nevnes barna:
- Anders J. Bortne,
- Nils J., 24,
- Ane, 30,
- Ragnilde, 27,
- Agnete, g.m. Christen Olsen Lefdal,
- Brite, 17 1/2,
- Kari, 13 1/2, og
- Pouline, 11 år.

Jacob married Agnete Hansdtr Bortne,33 daughter of Hans Pedersen Hus and Anne Ellingsdtr dy Indrehus, on 6 Jul 1794 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..26 Agnete was born in 1769 in Indrehus, Kinn, Sogn og Fjordane, N. and died on 26 Jul 1811 in Bortne, bnr. 4, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 42.

Children from this marriage were:

          i.  Anne Jacobsdtr Bortne was born in 1795 in Bortne, bnr. 4, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 17 May 1795 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,26 and died on 28 Jun 1796 in Bortne, bnr. 4, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 1.

         ii.  Anders Jacobsen Bortne was born in 1798 in Bortne, bnr. 4, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 22 Jan 1798 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,26 died on 14 Dec 1846 in Bortne, bnr. 4, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 48, and was buried on 18 Dec 1846 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..33

        iii.  Anne Jacobd. Bortne was born in 1801 in Bortne, bnr. 4, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 13 Dec 1801 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..26

         iv.  Ragnhild Jacobsdatter Bortne was born in 1805 in Bortne, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in 1837 in Bortne, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 32.

          v.  Nils Jacobsen Bortne was born in 1808 in Bortne, bnr. 4, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 25 Jan 1808 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..26

Jacob next married Anne Olsdtr Lefdal on 5 Jul 1812 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..26 Anne was born in 1783 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 20 Apr 1783 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,27 died on 25 Jun 1821 in Bortne, bnr. 4, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 67 at age 38, and was buried on 28 Jun 1821 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..67

Children from this marriage were:

19        i.  Agnethe Jacobd. Bortne (born in 1813 in Bortne, bnr. 4, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died on 4 Nov 1895 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.)

         ii.  Brithe Jacobd Bortne was born in 1814 in Bortne, bnr. 4, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 27 Nov 1814 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,61 and died after 1865.

        iii.  Peder Jacobsen Bortne was born in 1815 in Bortne, bnr. 4, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 26 Dec 1815 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,26 died on 5 Aug 1820 in Bortne, bnr. 4, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 5, and was buried on 8 Aug 1820 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..33

         iv.  Oline Jacobsd. Bortne was born on 2 Apr 1818 in Bortne, bnr. 4, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,61 was christened on 5 Apr 1818 in Bortne, bnr. 4, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,61 died on 8 Apr 1818 in Bortne, bnr. 4, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,33 and was buried on 11 Apr 1818 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..33

          v.  Kari Jakobsdtr Bortne was born on 28 Apr 1819 in Bortne, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,61 was christened on 2 May 1819 in Rugsund kirke, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,26 died on 10 May 1894 at Lefdal, bnr. 4, Bøen, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 24 at age 75, and was buried on 16 May 1894 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..24

         vi.  Pauline Jacobsdtr Bortne was born on 8 Jun 1821 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 26 and was christened on 10 Jun 1821 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..26


39. Anne Olsdtr Lefdal, daughter of Ole Simensen Lefdal and Brithe Pederd. Hamre, was born in 1783 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 20 Apr 1783 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,27 died on 25 Jun 1821 in Bortne, bnr. 4, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 67 at age 38, and was buried on 28 Jun 1821 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..67

Noted events in her life were:

• Probate: 30 Aug 1821. 92

8419 Anna Olsdtr Bortne Davik 793b 22b 1817-1822:
Skiftet er datert 30. august 1821 og nevner enkemannen Jacob Andersen og barna:
- Agnethe, 8 1/2,
- Brithe, 6 3/4,
- Kari, 2 1/2, og
- Pauline, 1/4 år.

Jacob Jensen Ekornbakke er formynder for den eldste datteren.

Anne married Jacob Anderssen Bortne 26 on 5 Jul 1812 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..26 Jacob was born in 1771 in Bortne, bnr. 4, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 21 Jul 1771 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,26 died on 14 Oct 1822 in Bortne, bnr. 4, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 67 at age 51, and was buried on 17 Oct 1822 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..67

40. Christen Pedersen Midthjell, son of Peder Christensen Midthjell and Gyda (Jøde) Simensdtr Bøen, was born in 1765 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 1 Sep 1765 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,7 died on 21 Oct 1850 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 85, and was buried on 15 Dec 1850 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N. Another name for Christen was Christen Pedersen Midgield.

General Notes: Bonde og "gårdbeboer" i 1801.

Hadde 5 søn.3døtre

Noted events in his life were:

• Confirmation: 3 Nov 1783, Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N. 12

Christen married Alida Josephsdtr Eldevig. Alida was born in 1777 in Eldevik, bnr. 4, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 13 Mar 1777 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 23 Apr 1864 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 87, and was buried on 27 Apr 1864 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.19

Children from this marriage were:

20        i.  Peder Christensen Midthjell (born in 1799 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N - died on 3 Sep 1840 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N)

         ii.  Ragnilde Christend. Midthjell was born in 1801 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 19 Sep 1801 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,7 and died on 21 Feb 1886 32 at age 85.

        iii.  Jøde Christensdtr Midgield was born in 1804 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N,7 was christened on 25 Dec 1804 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,7 died on 23 Nov 1882 in Liset, bnr.2, Davik sogn, Sogn og Fjordane 67 at age 78, and was buried in 1882 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

         iv.  Ingeborg Christensdtr Midgield was born in 1808 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 13 Aug 1808, and died on 20 Sep 1886 at age 78.

          v.  Joseph Christensen Midthjell was born in 1811 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N,33 was christened on 13 Jul 1811 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19,27 died on 13 Jul 1885 på Midthjell, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 33 at age 74, and was buried on 18 Jul 1885 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.33 Another name for Joseph was Joseph "Jøsop" Christensen Midgield.

         vi.  Christen Christensen Midthjell was born in 1814 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 5 Mar 1814 in Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 17 Jan 1894 in Humborstad, bnr. 6, Leite, Kristenbruk, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 24 at age 80, and was buried on 22 Jan 1894 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.24 The cause of his death was alderdom/age..17 Another name for Christen was Christen Christensen Midgjel.

        vii.  Reiel Christensen Midthjell was born on 28 Oct 1817 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N,19 was christened on 4 Nov 1817 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 died on 15 Apr 1895 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 17,33 at age 77, and was buried on 20 Apr 1895 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.17 The cause of his death was drukning. Another name for Reiel was Reiel Christensen Midgield.

       viii.  Simon Christensen Midthjell was born in 1822 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 4 Feb 1822 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 23 Jun 1890 in Ytre Davik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 17,24 at age 68, and was buried on 3 Jul 1890 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..17,24 The cause of his death was Lungebetennelse..17 Another name for Simon was Simon Kristensen Ytredavik.17


41. Alida Josephsdtr Eldevig, daughter of Joseph Dirichs. Eldevig and Ragnhild Reielsdtr Nave, was born in 1777 in Eldevik, bnr. 4, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 13 Mar 1777 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 23 Apr 1864 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 87, and was buried on 27 Apr 1864 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.19

Alida married Christen Pedersen Midthjell. Christen was born in 1765 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 1 Sep 1765 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,7 died on 21 Oct 1850 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 85, and was buried on 15 Dec 1850 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N. Another name for Christen was Christen Pedersen Midgield.

42. Martines Ellingsen Midthjell, son of Elling Martinessen Midgeld and Dorthe Marie Nilsdtr Ryg, was born in 1767 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,102 was christened on 23 Aug 1767 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N, died on 31 May 1811 på Midthjell, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N at age 44, and was buried on 3 Jun 1811 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Martines was Martines Ellingsen Midgield.

General Notes: Ugift i 1801.

Noted events in his life were:

• Confirmation: 5 Dec 1784, Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.

Martines married Sygni Pedersdtr. Midtgjeld.99 Sygni was born in 1773 in Bøen I Lefdal, Davik Sogn, Sf, was christened on 12 Jun 1773 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,19 died on 17 Apr 1869 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 99 at age 96, and was buried on 22 Apr 1869 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.99 Another name for Sygni was Cygni Pedersdtr Lefdal.

Children from this marriage were:

21        i.  Sygni Martinesdatter Midthjell (born in 1803 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. - died on 20 Oct 1888 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N)

         ii.  Elling Martinusen Midthjell was born in 1808 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened in 1808, died on 25 Jan 1896 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 17,24 at age 88, and was buried on 3 Feb 1896 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.24 The cause of his death was Alderdom. Another name for Elling was Elling Martinusen Medhjæld.

        iii.  Martinus Kristofer Martinuss Midgield was born in 1876, died on 14 Nov 1892 33 at age 16, and was buried on 21 Nov 1892.33 The cause of his death was Tæring.


43. Sygni Pedersdtr. Midtgjeld,99 daughter of Peder Martinuss. Midthjell and Sygnie Christend. Maurstad, was born in 1773 in Bøen I Lefdal, Davik Sogn, Sf, was christened on 12 Jun 1773 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,19 died on 17 Apr 1869 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 99 at age 96, and was buried on 22 Apr 1869 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.99 Another name for Sygni was Cygni Pedersdtr Lefdal.

General Notes: Faddere:
Elling Midgield, Peder Muurstad, Cygni Midgield, Kari Lefdal,
Sigrid Muurstad.

Sygni married Martines Ellingsen Midthjell. Martines was born in 1767 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,102 was christened on 23 Aug 1767 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N, died on 31 May 1811 på Midthjell, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N at age 44, and was buried on 3 Jun 1811 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Martines was Martines Ellingsen Midgield.

44. Hans Olsen Myklebostad, son of Ole Monsen Myklebostad and Ane Mogensdtr Sigdestad, was born in 1763 in Myklebust, bnr. 3, Gurabruket, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 17 Jul 1763 in Ålfoten kirke, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,27 died in 1842 in Myklebust, bnr. 3, Gurabruket, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 79, and was buried on 7 Aug 1842 in Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..33

General Notes: Hans var med i slaget på Københavns red i 1801 103

Hans married Agnete Olsdtr Sigdestad, daughter of Ole Mogensen Sigdestad and Anne Kristine Antonsdtr Henden. Agnete was born in 1772 in Sigdestad, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 23 Feb 1772 in Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., and died in 1800 at age 28.

Children from this marriage were:

          i.  Oline Hansdtr. Myklebust was born in 1799 in Myklebust, bnr. 3, Gurabruket, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 9 Nov 1799.27

         ii.  Anne Hansd Myklebust was born in 1797 in Myklebust, bnr. 3, Gurabruket, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 20 Apr 1797.27

Hans next married Christi Andersdtr Homberstad on 1 Jul 1801 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..104 Christi was born in 1769 in Humborstad, bnr. 7, Leirongen, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 26 Mar 1769 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N, died on 12 Sep 1848 in Myklebust, bnr. 3, Gurabruket, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 79, and was buried on 16 Sep 1848 in Ålfoten kirke, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Marriage Notes: Hans var i 1801 enkemann, og Christi tjener.

Children from this marriage were:

          i.  Ola Hansen Myklebostad was born in 1802 in Myklebust, bnr. 3, Gurabruket, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 29 Sep 1802 in Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., and died in 1870 in Myklebust, bnr. 3, Gurabruket, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 68.

         ii.  Agnethe Hansdtr Myklebostad was born in 1805 in Myklebust, bnr. 3, Gurabruket, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 6 Feb 1805,27 and died in 1805 in Myklebust, bnr. 3, Gurabruket, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

22      iii.  Anders Hansen Myklebostad (born in 1806 in Myklebust, bnr. 3, Gurabruket, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died on 7 Apr 1891 in Endal, bnr. 5, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.)

         iv.  Guni Hansdtr Myklebostad was born in 1808 in Myklebust, bnr. 3, Gurabruket, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 29 Oct 1808 in Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,27 died on 15 Mar 1817 in Myklebust, bnr. 3, Gurabruket, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 105 at age 9, and was buried on 18 Mar 1817 in Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..105

          v.  Mons Hansen Myklebostad was born in 1811 in Myklebust, bnr. 3, Gurabruket, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 21 Apr 1811, and was buried in 1909 in Isene, Ytre, bnr. 3, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N..


45. Christi Andersdtr Homberstad, daughter of Anders Martinussen Humborstad and Guri Rasmusdtr Lund, was born in 1769 in Humborstad, bnr. 7, Leirongen, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 26 Mar 1769 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N, died on 12 Sep 1848 in Myklebust, bnr. 3, Gurabruket, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 79, and was buried on 16 Sep 1848 in Ålfoten kirke, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

General Notes: Det er tvil om faren er fra Humborstad eller Ytre Davik
12.9.1848

Noted events in her life were:

• Confirmation: 5 DES 1784, Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.

Christi married Hans Olsen Myklebostad on 1 Jul 1801 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..104 Hans was born in 1763 in Myklebust, bnr. 3, Gurabruket, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 17 Jul 1763 in Ålfoten kirke, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,27 died in 1842 in Myklebust, bnr. 3, Gurabruket, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 79, and was buried on 7 Aug 1842 in Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..33

46. Rasmus Rasmussen Høynes, son of Rasmus Rasmussen Reksnes and Karie Rasmusdtr Lund, was born in 1776 in Høynes, Nedre, bnr. 3, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 3 Oct 1776 in Stårheim, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,106 and died in 1813 in Høynes, Nedre, bnr. 3, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N at age 37. Another name for Rasmus was Rasmus Rasmussen Høinæs.

Research Notes: Michel Olsen Konens stedfader 67 Enkemand efter 1ste ægteskab Har tilhold i huuset og er lægds fattig

Rune Bergesen, Bergen, 24.12.2003 08:36 (5)
Han Rasmus som er på bruk nr 3 på nedre Høynes, kommer fra Reksnes i Davik og er gift 5/7-1767 med Kari Rasmusdatter Lund. Åland har nok her tatt feil eller det er en trykkfeil for han omtaler begge Kari fra Oremsbakke, det er nok bare hun på bruk nr 2 som er derfra, og det er Rasmus Rasmussen Reksnes (Høynes) og Kari Rasmusdatter som er foreldre til Rasmus døbt 3/10-1776.


Noted events in his life were:

• Probate: - skifte, 18 Sep 1813. Skiftet med referanse 22a-18 er datert 18. september 1813, og omtaler
enken Kari Gregoriusdatter, med lagverge lensmann Peder Gregoriussen Kiøllesdahl, og barna:

Rasmus R., 10 år gammel, med formynder Martinus Olsen Høynes,og datteren
Marie Rasmusdatter, 7 år gammel, med formynder Abraham Halstensen Høynes

Rasmus married Kari Gregoriusd. Kjøllesdal on 8 Jun 1799.7 Kari was born in 1779 in Kjøllesdal, bnr. 7, Nordtun, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 6 Mar 1779 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,7 and died about 1840 in Høynes, Nedre, bnr. 3, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N about age 61.

Children from this marriage were:

          i.  Rasmus Rasmussen Høynes was born in 1802 in Nedre Høynes, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N and was christened on 21 Sep 1802 in Stårheim, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..26

23       ii.  Mari Rasmusdtr Høynes (born on 4 Dec 1806 in Nedre Høynes, bnr. 3, Stårheim, Eid, Sogn og Fjordane, N. - died on 8 Apr 1872 in Endal, bnr. 5, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.)


47. Kari Gregoriusd. Kjøllesdal, daughter of Gregorius Pedersen Myklebust and Mari Rasmusdtr Kjøllesdal, was born in 1779 in Kjøllesdal, bnr. 7, Nordtun, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 6 Mar 1779 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,7 and died about 1840 in Høynes, Nedre, bnr. 3, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N about age 61.

Research Notes: Ved skiftet etter mannen, den 18. september 1813, er lensmann Peder Gregoriussen Kjøllesdal oppnevnt som hennes lagverge.

Kari married Rasmus Rasmussen Høynes on 8 Jun 1799.7 Rasmus was born in 1776 in Høynes, Nedre, bnr. 3, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 3 Oct 1776 in Stårheim, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,106 and died in 1813 in Høynes, Nedre, bnr. 3, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N at age 37. Another name for Rasmus was Rasmus Rasmussen Høinæs.

Kari next married Eirich Waldemars. Myroldhaug, son of Valdemar Rasmussen Myklebust and Mari Jonsdtr Myklebust, circa 1812. Eirich was born in 1782 in Sevland, bnr. 2, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 11 Aug 1782 in Eid sogn, Sogn og Fjordane, N, and died about 1840 in Høynes, Nedre, bnr. 3, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N about age 58. Another name for Eirich was Sefland.

Children from this marriage were:

          i.  Rasmus Erichsen Høynes was born in 1815 in Høynes, Nedre, bnr. 3, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N and was christened on 2 Apr 1815 in Stårheim kirke, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

         ii.  Gregorius Eirikson Lofnes was born on 13 May 1822 in Nedre Høynes, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 16 May 1822 in Stårheim kirke, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 2 Feb 1904 in Sibley, Minnesota, USA. 40,107 at age 81, and was buried in 1904 in Minnesota, USA.. Another name for Gregorius was Gregorius Erichsen Høynes.

        iii.  Ragnhild Erichdtr Høynes was born on 29 Apr 1818 in Nedre Høynes, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N and was christened on 3 May 1818. Other names for Ragnhild were Ragnele Erichdtr Høines, and Ragnilde Eriksd. Høines.104


48. Paul Ivarsen Sindre, son of Ivar Paulsen Sindre and Gunnhild Mikkelsdtr Frøholm, was born in 1742 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened in 1742 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died in 1813 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 71, and was buried on 9 Aug 1813 in Innvik kirke, Sogn og Fjordane, N.108

Paul married Magnhild Rasmusdtr Frislid on 2 Jan 1765. Magnhild was born in 1739 in Frislid, bnr. 3, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N., died on 10 Feb 1816 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 77, and was buried on 15 Feb 1816 in Innvik kirke, Sogn og Fjordane, N.

Marriage Notes: Trolovet ved Pr.hr.Ole Werdal i Eids pr.gj. 76

Children from this marriage were:

          i.  Ivar Paulsen Sindre was born on 26 Feb 1765 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 26 Mar 1765 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 died in 1815 in Hilde, bnr. 3, Antonbruket, Innvik Sogn, Sogn og Fjordane, N at age 50, and was buried in Innvik.

         ii.  Gunille Povelsd. Sindre was born in 1766 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 18 May 1766 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Gunille was Gunnhild Povelsdatter Sindre.75

24      iii.  Rasmus Paulsen Sindre (born in 1767 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died on 12 Mar 1843 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

         iv.  Anne Paulsdtr Sindre was born in 1779 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 13 Apr 1850 in Frislid, bnr. 3, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N. 109 at age 71, and was buried on 5 Apr 1850 in Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.109

          v.  Jon Paulsen Sindre was born in 1770 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 6 Feb 1770 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 19 Aug 1770 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., and was buried in 1770 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

         vi.  Iver Povelsen Sindre was born on 3 Feb 1771 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 2 Jun 1771 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..19

        vii.  Magnilde Paulsdtr Sindre was born in 1774 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 19 and was christened on 11 Mar 1774 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

       viii.  John Povelsen Hatledal was born in 1776 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 23 Sep 1776 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,44 died on 20 Mar 1844 Hatledal, bnr. 3, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. Hatledal, bnr. 3, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 96 at age 68, and was buried on 23 Mar 1844 in Stryn, Stryn prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..96 Other names for John were Jon Paulsen Sindre, and44 Jon Povelsen Sindre.75

         ix.  Anna Paulsdtr Sindre was born in 1779 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 6 Apr 1779 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..19

          x.  Michel Povelsen Sindre was born in 1782 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 26 Jun 1782 in Innvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..19

         xi.  Nille Povelsd Sindre was born in 1785 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 3 Jul 1877 in Faleide, bnr. 1, Innigard, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N 96 at age 92, and was buried on 6 Jul 1877 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..96

        xii.  Elen Povlsdtr Sindre was born on 1 Nov 1785 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..44


49. Magnhild Rasmusdtr Frislid, daughter of Rasmus Nilsen Frislid and Malena Jonsdtr. Henden, was born in 1739 in Frislid, bnr. 3, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N., died on 10 Feb 1816 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 77, and was buried on 15 Feb 1816 in Innvik kirke, Sogn og Fjordane, N.

Magnhild married Paul Ivarsen Sindre on 2 Jan 1765. Paul was born in 1742 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened in 1742 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died in 1813 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 71, and was buried on 9 Aug 1813 in Innvik kirke, Sogn og Fjordane, N.108

50. Absalon Valdemarsen Svarstad,96 son of Valdemar Absalonsen Svarstad and Berthe Andersdtr Maurset, was born in 1748 in Svarstad, bnr 4, Valdemarbruket, Innvik prestaegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 28 Dec 1817 in Svarstad, bnr 4, Valdemarbruket, Innvik prestaegjeld, Sogn og Fjordane, N. 96 at age 69, and was buried on 31 Dec 1817 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..96

Absalon married Anne Jørgensdtr Lyslo on 29 Dec 1778 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..76 Anne was born in 1761 in Lyslo, bnr. 8, Perbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 30 Jan 1761 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,44 died on 15 May 1832 in Svarstad, bnr 8, Perbruket, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 96 at age 71, and was buried on 19 May 1832 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..96

Noted events in their marriage were:

• Engagement: 28 Nov 1778, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 76

Children from this marriage were:

25        i.  Brite Absalonsdatr Svarstad (born in 1783 in Svarstad, bnr 4, Valdemarbruket, Innvik prestaegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died on 2 Mar 1855 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

         ii.  Waldemar Absalonsen Svarstad was born in 1780 in Svarstad, bnr 4, Valdemarbruket, Innvik prestaegjeld, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 25 Sep 1780.44

        iii.  Jørgen Absalonsen Svarstad Svarstad was born in 1786 in Svarstad, bnr 4, Valdemarbruket, Innvik prestaegjeld, Sogn og Fjordane, N. 44 and was christened on 7 May 1786.

         iv.  Bendt Absalonsen Svarstad was born in 1793 in Svarstad, bnr 4, Valdemarbruket, Innvik prestaegjeld, Sogn og Fjordane, N.,44 was christened on 22 Dec 1793, died on 23 Feb 1795 110 at age 2, and was buried in 1795.

          v.  Ingeborg Absalonsdtr Svarstad was born in 1796 in Svarstad, bnr 4, Valdemarbruket, Innvik prestaegjeld, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 5 Jun 1796.44

         vi.  Ole Absalonsen Svarstad was born on 9 Jul 1800 in Svarstad, bnr 4, Valdemarbruket, Innvik prestaegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 17 Jul 1800,44 and died on 17 Jul 1800.111

        vii.  Ole Absalonsen Svarstad was born in 1804 in Svarstad, bnr 4, Valdemarbruket, Innvik prestaegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 27 Mar 1804,112 and died on 13 Apr 1804.110

       viii.  Absalon Absalonsen Svarstad was born in 1790 in Svarstad, bnr 4, Valdemarbruket, Innvik prestaegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 10 Oct 1790 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,113 and died on 27 May 1808 110 at age 18.


51. Anne Jørgensdtr Lyslo, daughter of Jørgen Olsen Lyslo and Brite Pedersdtr Lyslo, was born in 1761 in Lyslo, bnr. 8, Perbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 30 Jan 1761 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,44 died on 15 May 1832 in Svarstad, bnr 8, Perbruket, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 96 at age 71, and was buried on 19 May 1832 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..96

Anne married Absalon Valdemarsen Svarstad 96 on 29 Dec 1778 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..76 Absalon was born in 1748 in Svarstad, bnr 4, Valdemarbruket, Innvik prestaegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 28 Dec 1817 in Svarstad, bnr 4, Valdemarbruket, Innvik prestaegjeld, Sogn og Fjordane, N. 96 at age 69, and was buried on 31 Dec 1817 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..96

52. Salomon Olsen Gjørven, son of Ola Salomonsen Gjørven and Brita Rasmusdtr. Gjørven, was born in 1763 in Gjørven, bnr. 1, Bakkebruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 1 Mar 1763 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,44 died on 25 Mar 1839 in Gjørven, bnr. 1, Bakkebruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 76, and was buried in 1839 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Salomon married Dorthe Larsdtr Sæten on 17 Oct 1785 in Nedstryn kirke, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..76 Dorthe was born in 1761 in Sæten, Loen, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 27 Sep 1761 in Loen, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 died on 11 Jun 1833 in Gjørven, bnr. 1, Bakkebruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 96 at age 72, and was buried on 14 Jun 1833 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..96

Noted events in their marriage were:

• Engagement: 22 May 1785, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 76

Children from this marriage were:

          i.  Brithe Salomonsdatter Gjørven was born in 1787 in Gjørven, bnr. 1, Bakkebruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 19 Oct 1787 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..44

         ii.  Ole Salomonsen Gjørven was born in 1790 in Gjørven, bnr. 1, Bakkebruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 3 Oct 1790 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..19

        iii.  Synneve Salomonsdtr Gjørven was born in 1793 in Gjørven, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 20 Jul 1793 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 died on 31 Jul 1885 in Svingeset, Salmundplassen, Stryn, Sogn og Fjordane, N 39 at age 92, and was buried on 4 Aug 1885 in Stryn sogn, Sogn og Fjordane, N.39

         iv.  Laurits Salomonsen Gjørven was born about 1795 in Gjørven, bnr. 1, Bakkebruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

26        v.  Rasmus Salmonsen Giørven (born in Jan 1800 in Gjørven, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N - died on 12 Jan 1848 in Ytre-Eide, bnr. 3, Stryn, Sogn og Fjordane, N.)

         vi.  Anne Salomonsdatter Gjørven was born in 1803 in Gjørven, bnr. 1, Bakkebruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 2 Apr 1803 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..44


53. Dorthe Larsdtr Sæten, daughter of Lars Olsen Sæten and Brite Byrgesdtr Loen, was born in 1761 in Sæten, Loen, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 27 Sep 1761 in Loen, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 died on 11 Jun 1833 in Gjørven, bnr. 1, Bakkebruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 96 at age 72, and was buried on 14 Jun 1833 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..96

Dorthe married Salomon Olsen Gjørven on 17 Oct 1785 in Nedstryn kirke, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..76 Salomon was born in 1763 in Gjørven, bnr. 1, Bakkebruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 1 Mar 1763 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,44 died on 25 Mar 1839 in Gjørven, bnr. 1, Bakkebruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 76, and was buried in 1839 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

54. Endre Corneliusen Kirkeide, son of Cornelius Andersen Ytreeide and Johanna Knudsdtr Sætre, was born in 1761 in Ytre-Eide, bnr. 1, Perbruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 14 Dec 1761 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,44 died on 6 Apr 1817 in Ytre-Eide, bnr. 1, Perbruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N 96 at age 56, and was buried in 1817 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Other names for Endre were Ytreeide, and Endre Corneliussen Ytreeide.

General Notes: Endre tok bnr. 4, Korneliusbruket på odelsrett i 1785 for 234 rdl. Var ikke bruker av Kirkeide.

Endre married Magnhild Stephensdtr Hatlelid on 11 Jun 1787 in Hornindal kirke, Sogn og Fjordane, N. Magnhild was born in 1765 at Hatlelid, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N., was christened on 30 Jun 1765 in Hornindal, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,61 died on 22 Sep 1847 in Ytre-Eide, bnr. 1, Perbruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N 83,87 at age 82, and was buried on 26 Sep 1847 in Stryn sogn, Sogn og Fjordane, N.83,87 Another name for Magnhild was Magnilde Stephensdatter Ytreeide.83

Children from this marriage were:

          i.  Cornelius Endresen Ytreeide was born in 1788 in Ytre-Eide, bnr. 1, Perbruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 1 Mar 1788 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,44 died on 7 Oct 1847 in Ytre-Eide, bnr. 1, Perbruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N 83,87 at age 59, and was buried on 10 Oct 1847 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..83,87 Another name for Cornelius was Cornelius Endresen Ytterejde.37

         ii.  Stephen Endresen Kirkeide was born in 1790 in Ytre-Eide, bnr. 1, Perbruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N and was christened on 1 Jan 1790 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..44

        iii.  Johanne Endresdatter Ytreeide was born in 1791 in Ytre-Eide, bnr. 1, Perbruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 24 Oct 1791 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,44 died on 12 Apr 1861 at Svingeset, Ellingbruket, Stryn, Sogn og Fjordane, N. 87 at age 70, and was buried on 15 Apr 1861 in Stryn sogn, Sogn og Fjordane, N.87

         iv.  Stephen Endresen Kirkeide was born in 1794 in Ytre-Eide, bnr. 1, Perbruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N and was christened on 7 Jan 1794 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..44

          v.  Rasmus Endresen Kirkeide was born in 1796 in Ytre-Eide, bnr. 1, Perbruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N and was christened on 10 Aug 1796 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..44

27       vi.  Brite Endredtr Ytreeide (born in 1797 in Ytre-Eide, bnr. 1, Perbruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N - died on 30 Nov 1844 in Ytre-Eide, bnr. 3, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N.)

        vii.  Stephen Endresen Kirkeide was born in 1800 in Ytre-Eide, bnr. 1, Perbruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N and was christened on 13 Feb 1800 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..44


55. Magnhild Stephensdtr Hatlelid, daughter of Steffen Nielsen Strand and Brite Rasmusdtr Frislid, was born in 1765 at Hatlelid, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N., was christened on 30 Jun 1765 in Hornindal, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,61 died on 22 Sep 1847 in Ytre-Eide, bnr. 1, Perbruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N 83,87 at age 82, and was buried on 26 Sep 1847 in Stryn sogn, Sogn og Fjordane, N.83,87 Another name for Magnhild was Magnilde Stephensdatter Ytreeide.83

Magnhild married Endre Corneliusen Kirkeide on 11 Jun 1787 in Hornindal kirke, Sogn og Fjordane, N. Endre was born in 1761 in Ytre-Eide, bnr. 1, Perbruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 14 Dec 1761 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,44 died on 6 Apr 1817 in Ytre-Eide, bnr. 1, Perbruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N 96 at age 56, and was buried in 1817 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Other names for Endre were Ytreeide, and Endre Corneliussen Ytreeide.

56. David Rasmussen Støve,47 son of Rasmus Haldorsen Støve and Agnete Davidsdtr Sandal, was born in May 1749 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N,47,49 was christened on 17 May 1749 in Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,47 died on 22 May 1812 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 47,49 at age 63, and was buried in 1812 in Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

General Notes: David var først gift med Eli Katrine Nilsdtr Sætre (Øvre Sætre, bnr. 1). Hun var datter av Nils Steinarson Øvre Sætre. Søsteren til Eli het Kari, og giftet seg i 1769 med Ole Christensen Berjem, senere Raad.

Ved folketellingen av 1801 er David benevnt som "Præstens medhielper og gårdbeboer".På gården bodde da David og hans kone nr. 2, Inger Thorsdtr, 46 år gammel og deres felles barn: Catharina 8 år, Thor 6 år, og Jon 5 år. Dessuten Davids barn fra første ekteskap: Mari 20 år og ugift, Kari 15 år og ugift, samt Rasmus 12 år gammel.
Dessuten Christen Jacobssen - "Tjeneste karl" 25 år gammel og ugift.

David og Eli hadde følgende barn:

Mari, gift med Peder O. Bergheim, bnr. 1
Kari vet jeg ikke noe om. Hun er nevnt i folketellingen av 1801 og er da 15 år og ugift.
Rasmus, gm. 1) Elisabeth Jonsdtr Re (bosatt på Bergheim)
gm. 2) Gyda Jonsdtr Kleppe

Mari og Peder Bergheim fikk to døtre, begge het Berthe Malene, født i 1810 og 1813, men begge døde bare noen uker gamle. En sønn David ble født i 1814, men han vet vi ikke noe om.

Da Eli Katrine døde, giftet David seg med Inger Thorsdtr Gimmestad.
Med henne hadde han sønnen Jon Davidsen Støve, gift med Mari Antonsdtr Støve.
og Katrine, gm. Jakob J. Stokke. De hadde også en sønn, Thor som var 6 år gammel i 1801.
Jon og Mari var fjerne slektninger, og de overtok Bentbruket (bnr. 4) på Støyva etter Maris far, Antonius Støve. Det kan være av en viss interesse å høre litt om to av sønnene til Mari og Jon:

Peder Jonsen Støve ble lensmann i Gloppen/Breim, mens broren David Jonsen Støve omkring 1870 var bygslingsmann på en plass på gården Os i Eid (Nordfjordeid). David var gift med Ingeborg Gjertsdtr Sjursli. Ingeborg var fanatisk opptatt av
misjonsarbeidet og unte nesten ikke seg og mannen noen ting. De var ikke velholdne, og ingen vet hvor mye hun ga bort i sin armod, men i ett tilfelle røpet presten at hun hadde gitt bort 100 kroner på en gang - en kolossal sum på den tiden. Av husdyr hadde de bare en ku og et par sauer. Da ingeborg døde i 1898 hadde de likevel klart å spare sammen så mye at David kunne kjøpe seg kår hos datteren til broren Peder. Slik kunne han flytte hjem til Støyva på sine gamle dager da han ikke kunne drive plassen lenger. "Daveplassen" gikk tilbake til hovedbruket, mens hustuftene og navnet er der 1ennå.

Vi kan bare ane hva slags ekteskap dette må ha vært, og David må vel ha vært litt av en "tøffel" etter vår målestokk.

1) Historien er gjenfortalt etter bygdebok for Eid og Hornindal v/Edvard Os fra rundt 1950

Research Notes:

Noted events in his life were:

• Occupation: 28 Dec 1778, Støyva, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. Uk soldat.

• Occupation: 1801, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. 114 "Præstens medhielper og gaardeboer"

• Probate: - skifte,, 19 May 1812. 92 David Rasmusen Støve Breim 1661 21b 1808-1813, datert 19. mai 1812, til enke Inger Thorsdatter, og barn av to ekteskap: Rasmus Støve,
Thor, 18,
Jon, 15,
Agnethe, 34,
Marie, gift med Peder Olsen Beriem,
Kari, 27 1/2,
Catrine, 20.

David married Elen Cathrine Nielsdtr Sætre 115 on 28 Dec 1778 in Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. Elen was born in 1750 in Sætre, bnr. 5, Jakobbruket, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 11 Oct 1750 in Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,115 and died before 29 Oct 1790 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.

Children from this marriage were:

          i.  Agnete Davidsd. Støve was born in 1779 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 49 and died in 1850 in Felde, bnr. 2, Innigard, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 71.

         ii.  Marie Davidsdtr Støve was born in 1781 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 49 and died in 1846 in Bergheim, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 65.

        iii.  Rasmus Davidsen Støve was born in 1782 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N and died in 1782 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.

         iv.  Kari Davidsd. Støve was born in 1784 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 49 and died in 1784 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.49

          v.  Kari Davidsdtr Støve was born in 1786 in Støyva, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.

28       vi.  Rasmus Davidsen Støve (born in Apr 1789 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N - died on 16 Dec 1838 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N)

David next married Inger Thorsdtr Gaasemyhr, daughter of Tor Jacobsen Gaasemyhr and Inger Olsd Bergheim, on 19 Dec 1791 in Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. Inger was born in 1755 in Gåsemyr, bnr. 2, Instetun, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 91 and died in 1814 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 49 at age 59.

Noted events in her life were:

• Occupation: 19 Dec 1791. "Pige"

Children from this marriage were:

          i.  Catrine Davidsdatter Støve was born in 1792 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N and died in 1882 at age 90.

         ii.  Thor Davidsen Støve was born in 1795 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.

        iii.  Jon Davidsen Støve was born in 1796 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N and died in 1879 in Støyva, bnr. 4, Bentbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 49 at age 83. Another name for Jon was Jan Davids. Støve.54


57. Elen Cathrine Nielsdtr Sætre,115 daughter of Niels Davidsen Sandal and Maren Olsd. Raad, was born in 1750 in Sætre, bnr. 5, Jakobbruket, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 11 Oct 1750 in Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,115 and died before 29 Oct 1790 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.

Research Notes: Cathrine Nilsdtr Støve Breim 62 19a 1790-1792, skiftet er datert 29. okt. 1790, til enkemann David R., og barna Rasmus, 1 1/2 år, Agnethe, 11 1/2, Marie, 9, og Karie, 5 år.

Elen married David Rasmussen Støve 47 on 28 Dec 1778 in Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. David was born in May 1749 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N,47,49 was christened on 17 May 1749 in Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,47 died on 22 May 1812 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 47,49 at age 63, and was buried in 1812 in Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

58. Jan Ericsen Reed,115 son of Erich Davidssen Sandal and Lisbet Arnesdatter Reed, was born in 1753 in Re, bnr. 1, Innigardsbruket, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N.,49 was christened in Feb 1753 in Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,115 and died in 1829 in Bergheim, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 76. Other names for Jan were Joen Erichssen Bergheim, and114 Jan Eiriksen Re.

Research Notes: Fra folketellingen 1801, Bergheim:

2811 Joen Erichssen Huusbonde 49 Gift 1ste gang Bonde og gaardeboer M
2812 Brithe Mallene Povelsdtr Hans kone 50 Gift 2de gang K
2813 Oline Jensdtr Deres børn 15 Ugift K
2814 Erich Joenssen Deres børn 11 Ugift M
2815 Lisbeth Joensdtr Deres børn 8 Ugift K
2816 Peder Joenssen Deres børn 4 Ugift M

2817 Peder Olssen Hendes søn 22 Ugift National soldat M

Noted events in his life were:

• Residence: Gårdbruker/Farmer, 1786, Bergheim, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.

Jan married the widow/enken Birthe Mallene Povelsd Bergheim 116 on 31 Oct 1785.49 Birthe was born in 1750 in Bergen, was christened on 29 Sep 1750 in Nykirken, Bergen, Hordaland, N.,116 and died in 1810 in Bergheim, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 60. Other names for Birthe were Berte Malene Paulsdtr Bergheim, and Mallene Povelsd. Bergheim.90

Marriage Notes: Berthe var da enke.

Children from this marriage were:

          i.  Oline Jansdtr. Bergheim was born in 1786 in Bergheim, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in 1805 at age 19.

         ii.  Eric Jansen Bergheim was born in 1790 in Bergheim, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 20 Feb 1790 in Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,90 and died in 1835 in Bjørnarheim, bnr. 3, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N at age 45.

29      iii.  Lisbeth Jansdtr. Bergheim (born in Dec 1792 in Bergheim, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N - died in 1827 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N)

         iv.  Peder Jansen Bergheim was born in 1796 in Bergheim, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..


59. Birthe Mallene Povelsd Bergheim,116 daughter of Poul Haldorsen Støve and Kristi Kolbeinsdtr. Raad, was born in 1750 in Bergen, was christened on 29 Sep 1750 in Nykirken, Bergen, Hordaland, N.,116 and died in 1810 in Bergheim, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 60. Other names for Birthe were Berte Malene Paulsdtr Bergheim, and Mallene Povelsd. Bergheim.90

Research Notes: Hennes mor het Kristi Kristensdatter Råd Bø f. 1714. d. 1763
Kristi var g. 1. gng. med en som het Paul.......
Gift 2, gng. i 1760 mer Tor Jacobsen Gåsemyr.
Hennes besteforeldre var : Kristen Kolbeinsen Råd Bø f. 1672. d. 1816 og Brite Iversdatter Byrkjelo.Birthe married the widow/enken Jan Ericsen Reed 115 on 31 Oct 1785.49 Jan was born in 1753 in Re, bnr. 1, Innigardsbruket, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N.,49 was christened in Feb 1753 in Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,115 and died in 1829 in Bergheim, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 76. Other names for Jan were Joen Erichssen Bergheim, and114 Jan Eiriksen Re.

Birthe married Ole Pedersen Bergheim, son of Peder Olsen Bergheim and Inger Antonsdatter Støve, on 27 Nov 1774. Ole was born in 1746 in Bergheim, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in 1784 in Bergheim, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 38.

Children from this marriage were:

          i.  Nils Olsen Bergheim was born in 1774 in Bergheim, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in 1774 in Bergheim, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

         ii.  Inger Olsdtr Bergheim was born in 1775 in Bergheim, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

        iii.  Peder Olsen Bergheim was born in 1777 in Bergheim, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 49 and died in 1847 in Bergheim, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 49 at age 70.

         iv.  Kristi Olsdtr Bergheim was born in 1780 in Bergheim, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

          v.  Paul Olsen Bergheim was born in 1781 in Bergheim, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

         vi.  Rasmus Olsen Bergheim was born in 1784 in Bergheim, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in 1784 in Bergheim, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..


60. Jens Olsen Moldrheim, son of Ola Jensen Moldrheim and Ingebor Olsdatter Hopland, was born in 1748 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N,91 died in 1798 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 50, and was buried on 29 Jul 1798 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..110

General Notes: 50 År Gammel.
Skjøte 1775

Noted events in his life were:

• Probate: - skofte., 13 Jun 1798. 92
6401 Jens Olsen Moldreim Stryn 236 20a 1795-1799.

Skiftet er datert 13. juni 1798 og nevner enken Brite Andersdatter og barna
Ole Jensen, 19,
Arne Jensen, 16,
Ingebor Jensdatter, 20,
Marie J., 12, og
Rachel J., 8 år.

Jens married Brite Arnesdtr. Kandal on 26 Nov 1772 in Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. Brite was born in 1749 in Kandal, Breim, Gloppen Sogn, Sf, died in 1809 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 60, and was buried on 14 Oct 1809 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..110 Another name for Brite was Brithe Arnisdatter Candalen.

Children from this marriage were:

          i.  Ingebor Jensdtr Mollerem was born in 1774 in Moldrheim, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 4 Dec 1774 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..19

30       ii.  Ole Jensen Moldrheim (born on 17 Jul 1779 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N - died on 15 Sep 1825 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N)

        iii.  Arne Jensen Moldrheim was born in 1782 in Moldrheim, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 1 May 1782 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., and died circa 1809 at age 27.

         iv.  Maren Jensdtr Mollerem was born in 1786 in Moldrheim, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 26 Feb 1786 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Maren was Mari.

          v.  Rachel Jendtr Mollerem was born in 1790 in Moldrheim, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N..

         vi.  Ingebor Jensdtr Moldrheim was born in 1776 in Moldrheim, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 17 Oct 1776 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..19


61. Brite Arnesdtr. Kandal, daughter of Arne Larsen Frøyset and Mari Rasmusdtr Kandal, was born in 1749 in Kandal, Breim, Gloppen Sogn, Sf, died in 1809 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 60, and was buried on 14 Oct 1809 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..110 Another name for Brite was Brithe Arnisdatter Candalen.

Brite married Jens Olsen Moldrheim on 26 Nov 1772 in Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. Jens was born in 1748 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N,91 died in 1798 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 50, and was buried on 29 Jul 1798 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..110

62. Anders Eriksen Moldrheim, son of Eirik Andersen Moldrheim and Agnete Botolvsdtr Tisthammer, was born in 1757 in Moldrheim, bnr. 1, Andersbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 1 Jan 1758 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 died on 23 Jun 1830 in Moldrheim, bnr. 1, Andersbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N 96 at age 73, and was buried on 27 Jun 1830 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..96 Another name for Anders was Anders Ericssen Mollerem.

Noted events in his life were:

• Probate: 29 May 1826. 92
Skiftet er datert 29. mai 1826 og er holdt hos Anders Eriksen og kone Eli Johnsdatter, og nevner barna:
- Agnethe Andersdatter, enke,
- Ragnilde, g.m. Anders Jacobsen Moldrem,
- Oline, g.m. Ole Olsen Werloe,
- Inger, 32,
- Elie, 29, og
- Johanne, g.m. Christen Mathisen Fjeldkaarstad.

Anders married Eli Jonsdtr Føleide 19 on 1 Jul 1785 in Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. Eli was born in 1759 in Føleide, bnr. 8, Jobruket, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N, died on 16 Dec 1829 in Moldrheim, bnr. 1, Andersbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N 96 at age 70, and was buried on 19 Dec 1829 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..96 Another name for Eli was Elen Jonsdatter Mollerem.

Children from this marriage were:

31        i.  Agnete Andersdtr. Moldrheim (born in 1786 in Moldrheim, bnr. 1, Andersbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N - died on 24 Mar 1871 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N)

         ii.  Ragnhild Andersdtr Moldrheim was born in 1788 in Moldrheim, bnr. 1, Andersbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 19 Feb 1788 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 and died in 1850 at age 62.

        iii.  Oline Andersdtr Moldrheim was born in 1790 in Moldrheim, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 13 Jan 1790 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 died on 16 Jun 1870 in Verlo, Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 96 at age 80, and was buried on 22 Jun 1870 in Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..96 Another name for Oline was Oline Andersdtr Mollerem.

         iv.  Inger Andersdtr Mollerem was born in 1794 in Moldrheim, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 24 May 1794 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

          v.  Eli Andersdtr Mollerem was born in 1797 in Moldrheim, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 4 May 1797 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..19 Another name for Eli was Elij.

         vi.  Johanne Andersdtr Mollerem was born in 1799 in Moldrheim, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 1 Jan 1800 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..19


63. Eli Jonsdtr Føleide,19 daughter of Joen Arnessen Arnestad and Ragnhild Andersdtr Austrheim, was born in 1759 in Føleide, bnr. 8, Jobruket, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N, died on 16 Dec 1829 in Moldrheim, bnr. 1, Andersbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N 96 at age 70, and was buried on 19 Dec 1829 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..96 Another name for Eli was Elen Jonsdatter Mollerem.

Eli married Anders Eriksen Moldrheim on 1 Jul 1785 in Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. Anders was born in 1757 in Moldrheim, bnr. 1, Andersbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 1 Jan 1758 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 died on 23 Jun 1830 in Moldrheim, bnr. 1, Andersbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N 96 at age 73, and was buried on 27 Jun 1830 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..96 Another name for Anders was Anders Ericssen Mollerem.
picture

previous  Seventh Generation  Next
64. Ole Abrahamsen Gilhammer,117 son of Abraham Olsen Henøen and Guri Poulsdtr. Gilhammer, was born in 1739 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 25 Nov 1739 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,117 died on 1 Sep 1811 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 67 at age 72, and was buried in 1811 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

General Notes: Ole Abrahamsen Gilhammer ble døpt 25. november 1739. Han ble gift med en Christi Simensdatter som i følge Ålandsboken må være født ca. 1745. Det er opplyst at hun døde 83 år gammel i 1828. Christi var enke etter et tidligere ekteskap. Ved
folketellingen i 1801 er alderen hennes oppgitt til 55 år. Abraham døde i følge Ålandsboken i 1811.

Hvis opplysningene om Christi er riktige, må de ha giftet seg en gang mellom 1765 og 1768. I hvert fall fikk de svært mange barn.

Folketellingen for 1801 - Gilhammer:

Abraham Olsen, Husbonde28 år, Ugift.

Ales Olsdatter, Søsken, 22 år Ugift (født ca. 1779).

Peder Olsen søsken, 20 år, Ugift (født ca. 1781).

Guri Olsdatter, Søsken 16 år Ugift (født ca.1785)

Jens Olsen, Søsken, 12 år, Ugift (født ca. 1789)

Simen Olsen, Søsken, 8 år, Ugift (født ca.1793)

Kårfolk og husbondens foreldre:
Ole Abrahamsen, 63 år 1. Ekteskap

Christi Simensdatter, 55 år, Hun i 2. Ekteskap

I følge kirkebøkene skulle de være 11 søsken, og alderen oppgitt i folketellingen stemmer ikke med kirkebøkene. Jeg velger å tro på det som er anført i kirkeboken, og vi får tro at de som har registrert under folketellingen har blandet sammen fødselsdatoer, og/eller uteglemt noen,

I kirkebok for Davik utlånt på mikrofilm, og skrevet av i lange sene nattetimer, er anført følgende dåpsantegnelser:

1770, 2. Februar:
Ole og Christi Gilhammer: Lisbet
Faddere: Ole Louchasen Kiøllesdal, Jon Olsen, Kari, Ane og Kari Abrahamsdatter af Kiøllesdal
Lisbet er ikke nevnt som boende på Gilleshammer i 1801, og er vel da enten gift eller i tjeneste annetsteds.

1772, 28. April:
Ole og Christi Gilhammer: Abraham
Faddere: Peder Olsen, Anders, Peder Gregoriuss, Martha og Else; alle af Kiøllesdal.

1776, 16. November:
Ole og Christi Gilhammer: Guri
Faddere: Christian Humborstad, Ole, Marthe, Dorthe og Marthe Paulsdtr, alle af Kiøllesdal.
I og med at det senere er født og døpt en Guri, kan det vel tenkes at den Guri som er nevnt her døde som barn.

1778, 21. November:
Ole og Christi Gilhammer: Ales.
Faddere: Sven, Ole, Marthe, Dorthe og Marthe Paulsdtr, alle af Kiøllesdal.

1782, 4. Desember:
Ole Abrahamsen Gilhammer: Simon
Faddere: Christen Høynes(?), Hans Øen, Brithe Abelsdtr Hessevågbakke, Mette Knutsdtr. Hessevågbakke, Marthe Antonsdtr. Strømmen.
En Simen er nevnt i folketellingen i 1801, men skal i følge den bare være 3 år gammel, men korrekt alder vel er 19 år.

1784, 4. Juli:
Ole og Christi Gilhammer: Tollef og Guri.
Som vi ser er Tollef og Guri tvillinger. Guri er nevnt i folketellingen 1801.

1789, 1. Januar:
Christi og Ole Gilhammer: Jens
Faddere: Ingebricht 1Møchlebust, 2Noe Møchlebust, Ole Pedersen Møchlebust, Kari Abrahamsdtr Møchlebust og Eli Andersdatter.

Noted events in his life were:

• Probate: - skifte,, 11 Oct 1811. 92 Skiftet etter Ole er datert og nevner enken Christi Simensdatter og barna

Abraham Olsen,
Peder O.,
Tollef O.,
Jens O.,
Simen O., 19 år,
Elisabet O., g.m. Rasmus Uldriksen Klongreseth,
Ales O., g.m. Anders Olsen Davig og
Guri O., 27 år.

Ole married Christi Simensdtr. Færestrand 118 on 23 May 1768. Christi was born in 1747 in Færestrand, bnr.1, Vågsøy, Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,7 was christened on 12 Jul 1747 in Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,27,118 died on 15 Mar 1828 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 67 at age 81, and was buried on 19 Mar 1828 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..67 Another name for Christi was Kristi.

Children from this marriage were:

          i.  Lisbet Olsdatter Gilhammer was born in 1770 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N,26,66 was christened on 2 Feb 1770 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,12 and died in Klungreset, Bremanger.. Another name for Lisbet was Elisabet Olsdtr Gilhammer.

         ii.  Abraham Olsen Gilhammer was born in 1772 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 28 Apr 1772 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,12 died on 27 Nov 1852 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 67 at age 80, and was buried on 1 Dec 1852 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.67

        iii.  Guri Olsdtr Gilleshammer was born in 1775 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 12 Jun 1775 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, and was buried in 1775 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..33

         iv.  Guri Olsdatter Gilhammer was born in 1776 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 16 Nov 1776 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,12 and died on 4 Feb 1777 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 67 at age 1.

          v.  Ales Olsdatter Gilhammer was born in 1778 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 21 Nov 1778 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,12,66 and died in 1828 in Daviknes, bnr. 5, Mildridbruk, Davik Sogn, Sogn Og Fjordane, N. at age 50.

         vi.  Peder Olsen Gilhammer was born about 1781 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N, died on 11 Apr 1867 in Gilleshammer, bnr.2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 99 about age 86, and was buried on 17 Apr 1867 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.99

        vii.  Simon Olss. Gilhammer was born in 1782 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 4 Dec 1782 in Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,66 and died on 25 Feb 1783 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 1.

       viii.  Tollef Olsen Gilhammer was born in 1784 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 4 Jul 1784 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,12,66 and died on 11 May 1826 in Torskangerpollen, Våge, Vågsøy, Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 33,67 at age 42.

         ix.  Guri Olsdatter Gilhammer was born in 1784 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 4 Jul 1784 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,12 died on 29 Dec 1859 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 33 at age 75, and was buried on 31 Dec 1859 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..33

          x.  Christi Olsdtr Gilleshammer was born in 1787 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 16 Nov 1787 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., and died on 27 Dec 1787 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.33

32       xi.  Jens Olsen Gilhammer (born in Dec 1788 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N - died on 28 Oct 1866 in Årdalsvika, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.)

        xii.  Simen Olsen Gilhammer was born in 1792 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 15 Mar 1792 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,7 died on 18 Jan 1843 in Frøysjøen 7 at age 51, and was buried in Not Buried. The cause of his death was Druknet.


65. Christi Simensdtr. Færestrand,118 daughter of Simen Abrahamsen Strand and Lisbeth Jensdtr Færestrand, was born in 1747 in Færestrand, bnr.1, Vågsøy, Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,7 was christened on 12 Jul 1747 in Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,27,118 died on 15 Mar 1828 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 67 at age 81, and was buried on 19 Mar 1828 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..67 Another name for Christi was Kristi.

Noted events in her life were:

• Probate: - skifte,, 30 Sep 1828. 92
Skiftet etter Christi er datert 30. september 1828 og nevner barn av to ekteskap:

Abraham Olsen,
Peder O.,
Tollef O., død, etterlatt seg en datter på 5 1/2 år,
Simon Olsen,
Kari Tollefsdatter, g.m. Peder Olsen Orem,
Lisbeth O. g. m. Rasmus Uldriksen Klongreseth, død, etterlatt seg to myndige sønner,
Ales O., g.m. Anders Olsen Davignæs og
Guri O., 44 år.

Christi married Ole Abrahamsen Gilhammer 117 on 23 May 1768. Ole was born in 1739 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 25 Nov 1739 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,117 died on 1 Sep 1811 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 67 at age 72, and was buried in 1811 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

66. Lars Hansen Etterdal,119 son of Hans Larsen Hausle and Anne Rasmusdtr Haus, was born in 1745 in Etterdal, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 12 Jul 1745 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,27 died on 15 Aug 1814 in Etterdal, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 69 at age 69, and was buried in 1814 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Research Notes: Digitalarkivet: 1801-telling for 1442 Davig. [4451/10]
Rettar til dataene: Digitalarkivet
Post 15 av 125/1985 totalt i databasen

Amt Prestegjeld Sokn Gard
15 Nordre Bergenhuus Davig Davig Etterdal

Førenamn Etternamn Hushaldstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn

253 Lars Hanssen Huusbonde 58 Begge i 1ste egtesk Bonde og gaardbeboer M
254 Ane Olsdtr Hans kone 52 Begge i 1ste egtesk K
255 Hans Larssen Deres børn 24 Ugift National soldat M
256 Ole Larssen Deres børn 21 Ugift National soldat M
257 Ane Larsdtr Deres børn 17 Ugift K
258 Marthe Larsdtr Deres børn 12 Ugift K
259 Lars Larssen Deres børn 7 Ugift M

Noted events in his life were:

• Confirmation: 12 Dec 1762, Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N. 119

Lars married Ane Olsdtr Ervigen 66 on 30 Jun 1776 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N 27.,100 Ane was born in 1749 in Ervik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N,12 was christened on 19 Apr 1749 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,7,66 died on 16 Jul 1823 in Etterdal, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 74, and was buried in 1823 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Children from this marriage were:

          i.  Hans Larsen Etterdal was born in 1777 in Etterdal, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N,102 was christened on 1 Aug 1777 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,7,66 died on 23 Jan 1848 in Etterdal, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 27 at age 71, and was buried on 31 Jan 1848 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.27

34       ii.  Ole Larsen Etterdal (born in 1780 in Etterdal, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N - died on 3 May 1854 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.)

33      iii.  Ane Larsdtr. Etterdal (born in 1784 in Etterdal, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N - died on 11 Jul 1861 in Årdalsvika, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.)

         iv.  Marthe Larsdatter Etterdal was born in 1789 in Etterdal, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N,7 was christened on 22 Oct 1789 in Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,66 died in 1853 at age 64, and was buried in 1853.

          v.  Lars Larsen Etterdal was born in 1794 in Etterdal, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N,102 was christened on 22 Jun 1794 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,27 died on 24 Nov 1814 in Etterdal, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 27 at age 20, and was buried in 1814 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..


67. Ane Olsdtr Ervigen,66 daughter of Ole Larsen Ervig and Marthe Olsdtr Myklebust, was born in 1749 in Ervik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N,12 was christened on 19 Apr 1749 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,7,66 died on 16 Jul 1823 in Etterdal, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 74, and was buried in 1823 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

General Notes: "Inderst hos Sønnen" da hun døde.

Ane married Lars Hansen Etterdal 119 on 30 Jun 1776 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N 27.,100 Lars was born in 1745 in Etterdal, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 12 Jul 1745 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,27 died on 15 Aug 1814 in Etterdal, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 69 at age 69, and was buried in 1814 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

68. Lars Hansen Etterdal,119 son of Hans Larsen Hausle and Anne Rasmusdtr Haus, was born in 1745 in Etterdal, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 12 Jul 1745 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,27 died on 15 Aug 1814 in Etterdal, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 69 at age 69, and was buried in 1814 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..
(Duplicate. See Below)

69. Ane Olsdtr Ervigen,66 daughter of Ole Larsen Ervig and Marthe Olsdtr Myklebust, was born in 1749 in Ervik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N,12 was christened on 19 Apr 1749 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,7,66 died on 16 Jul 1823 in Etterdal, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 74, and was buried in 1823 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..
(Duplicate. See Below)

70. Christian Matthiasen Nøstdal,120 son of Mathias Stephensen Nøstdal and Brite Didriksdatter Naustdal, was born in 1743 in Naustdal, bnr. 1, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 13 Oct 1743 in Eid, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,120 died in 1780 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 37, and was buried on 7 Mar 1780 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.121 Another name for Christian was Christian Matthiasen Humborstad.121

Research Notes:

Noted events in his life were:

• Probate: - skifte,, 31 May 1780. 92
Skifte:
Førenamn: Christian
Etternamn: Mattisen
Gard: Humborstad
Skipreide : Davik
Protikoll nr.: 16b, page 794
År:1777-1780
Fogderi: Nordfjord

Skiftet etter Christian M. er holdt 31. mai 1780 og nevner enken Lucie Simonsdatter og døtrene
Giertrud, 8 1/2, og
Anne, 4 1/2 år.

Christian married Lucie Simensdatter Davik on 27 May 1769 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N. Lucie was born in Sep 1738 in Ytre Davik, bnr. 7, Bøen, Davik Sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 28 Sep 1738 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,12 died in 1814 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 76, and was buried in 1814 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.

Children from this marriage were:

          i.  Olina Christiansdtr. Humborstad was born on 23 Mar 1770 in Humborstad, bnr. 5, Leite, Abelbruket, Davik Sogn, Sogn og Fjordane, N,61 was christened on 23 Mar 1770 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,61,66 died on 24 Mar 1770 in Humborstad, bnr. 5, Leite, Abelbruket, Davik Sogn, Sogn og Fjordane, N,33 and was buried on 28 Mar 1770 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..33

35       ii.  Giertrud Christiansdtr. Humborstad (born in 1772 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. - died on 23 Feb 1844 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.)

37      iii.  Ane Christiansdtr Humborstad (born in 1775 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. - died on 10 Mar 1855 in Kjøllesdal, bnr. 9, Utigard, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N)

         iv.  Oline Christiansdtr Humborstad was born on 21 Jul 1779 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,61 was christened on 21 Jul 1779 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,61 died on 29 Jul 1779 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,33 and was buried on 7 Aug 1779 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..33


71. Lucie Simensdatter Davik, daughter of Simen Christensen Ytredavik and Anne Olsdatter Davig, was born in Sep 1738 in Ytre Davik, bnr. 7, Bøen, Davik Sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 28 Sep 1738 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,12 died in 1814 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 76, and was buried in 1814 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.

General Notes: Faddere til Lussie var:
- Ole Anthons
- Rasmus Bøen
- frue lieutn. Anne Glad
- Anne Einersdatter
- Lussie Christensdatter, 6 sønner og 2 døtre.

Sistnevnte, Lussie Christensdtr. er vel i familie med Christen Simensen Bøen, fra Høynes.

Navnet blir stavet ulikt på forskjellige steder i kirkeboken, bl.a. som Lousie. Lucie er et noe uvanlig navn, men er brukt på Høynes. En Lucie Kristendtr Høynes, død før 1722, var gift med Rasmus Kristensen på bnr.2.

Lucie kom til Kjølsdalen som kone til Ole Humborstad på Leite, Abelbruket. Mannen var også bruker av Kvien. Ekteskapet ble relativt kortvarig. Etter 5 år døde Ole, som faktisk i kirkebøkene også er oppført som Ole Qvien(!).

Var gift tre ganger.

Noted events in her life were:

• Confirmation: 21 Dec 1755, Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N. 12

Lucie married Ole Abelsen Humborstad, son of Abel Olsen Qvien and Kari Larsdtr. Reksnes, on 30 Jun 1763 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.7 Ole was born in 1728 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 1 Aug 1728 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,12 died in 1768 in Humborstad, bnr. 5, Leite, Abelbruket, Davik Sogn, Sogn og Fjordane, N at age 40, and was buried on 20 Jul 1768 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.121 Another name for Ole was Ole Abelsen Qvien. They had no children.

Lucie next married Christian Matthiasen Nøstdal 120 on 27 May 1769 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N. Christian was born in 1743 in Naustdal, bnr. 1, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 13 Oct 1743 in Eid, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,120 died in 1780 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 37, and was buried on 7 Mar 1780 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.121 Another name for Christian was Christian Matthiasen Humborstad.121

Lucie next married Lasse Johannesen Lid,33 son of Johannes Haaversen Øvrelid and Christense Jensdatter Skjerdal, on 2 Jul 1781 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..26 Lasse was born in 1746 in Hestenes, Gloppen, Sogn Og Fjordane 33 and died on 8 Aug 1803 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 57. Another name for Lasse was Lasse Johannesen Humborstad.33


72. Peder Gregorissen Utigaard,117 son of Gregori Ollsen Utigaard and Marite Larsdtr. Rexnæs, was born in 1729 in Kjøllesdal, bnr. 9, Utigard, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 30 Oct 1729 in Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,117 died on 13 Apr 1785 in Kjøllesdal, bnr. 9, Utigard, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 56, and was buried in 1785. Other names for Peder were Peder Gregoriussen Kjøllesdal, and Peder Gregoriussen Myklebust.

Noted events in his life were:

• Occupation: Bonde på gården

Peder married Private

Children from this marriage were:

          i.  Gregorius Pedersen Kjøllesdal was born in 1761 in Kjøllesdal, bnr. 9, Utigard, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 8 Feb 1761,7 died in 1814 in Ytrehus, Kinn Prestegjeld, Sogn Og Fjordane, N at age 53, and was buried in 1814.27

         ii.  Peder Pedersen Kjøllesdal was born in 1765 in Kjøllesdal, bnr. 9, Utigard, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N and died in 1791 at age 26.

36      iii.  Ole Pedersen Kiølsdal (born in 1766 in Kjøllesdal, bnr. 9, Utigard, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N - died in 1817 in Skongeneset)


73. Private

Private married Peder Gregorissen Utigaard.117 Peder was born in 1729 in Kjøllesdal, bnr. 9, Utigard, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 30 Oct 1729 in Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,117 died on 13 Apr 1785 in Kjøllesdal, bnr. 9, Utigard, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 56, and was buried in 1785. Other names for Peder were Peder Gregoriussen Kjøllesdal, and Peder Gregoriussen Myklebust.

74. Christian Matthiasen Nøstdal,120 son of Mathias Stephensen Nøstdal and Brite Didriksdatter Naustdal, was born in 1743 in Naustdal, bnr. 1, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 13 Oct 1743 in Eid, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,120 died in 1780 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 37, and was buried on 7 Mar 1780 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.121 Another name for Christian was Christian Matthiasen Humborstad.121
(Duplicate. See Below)

75. Lucie Simensdatter Davik, daughter of Simen Christensen Ytredavik and Anne Olsdatter Davig, was born in Sep 1738 in Ytre Davik, bnr. 7, Bøen, Davik Sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 28 Sep 1738 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,12 died in 1814 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 76, and was buried in 1814 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.
(Duplicate. See Below)

76. Anders Andersen Lergulen,92 son of Anders Johannesen Lergulen and Ragnilde Knudsdtr Bortne, was born in 1747 in Leirgulen, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 22 Feb 1747 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,61 died on 14 Mar 1790 in Bortne, bnr. 4, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 43, and was buried in 1790 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Noted events in his life were:

• Probate: 7 Jun 1790. 92 5842 Anders Andersen Bortne Davik 20 19a 1790-1792. Dato 7. juni 1790 og nevner enken Anne Jacobsdatter, og barna
- Jakob A., 19,
- Anders A., 17 og
- Marie A., 20 1/2 år.

Anders married Anne Jacobd. Falkevik 26,61,117 on 25 Jun 1769 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..61 Anne was born in 1735 at Falkevik, bnr. 1, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,26 was christened on 22 Jan 1735 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N,117 died on 25 Dec 1819 in Bortne, bnr. 4, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 84, and was buried on 29 Dec 1819 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..33 Another name for Anne was Ane Jacobsdtr Tytingvåg.

Children from this marriage were:

          i.  Mari Andersdtr Bortne was born in 1770 in Bortne, bnr. 4, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 11 Mar 1770 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,26,66 died in 1839 in Hennøya, bnr. 3, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 69, and was buried in 1839 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

38       ii.  Jacob Anderssen Bortne (born in 1771 in Bortne, bnr. 4, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died on 14 Oct 1822 in Bortne, bnr. 4, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

        iii.  Anders Andersen Bortne was born in 1773 in Bortne, bnr. 4, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened in Apr 1773 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,26 died on 25 Feb 1833 in Bortne, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 60, and was buried on 10 Mar 1833 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..33

         iv.  Ragnhild Andersdtr Bortne was born in 1776 in Bortne, bnr. 4, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 11 Feb 1776 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,26 died on 13 Feb 1776 in Bortne, bnr. 4, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,33 and was buried in 1776 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

          v.  Cygni Andersdtr Bortne was born in 1778 in Bortne, bnr. 4, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 31 May 1778 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,26 died on 21 Jul 1778 in Bortne, bnr. 4, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., and was buried in 1778 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..


77. Anne Jacobd. Falkevik,26,61,117 daughter of Jacob Augustinussen Falkevik and Mari Martinusd Elde, was born in 1735 at Falkevik, bnr. 1, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,26 was christened on 22 Jan 1735 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N,117 died on 25 Dec 1819 in Bortne, bnr. 4, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 84, and was buried on 29 Dec 1819 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..33 Another name for Anne was Ane Jacobsdtr Tytingvåg.

Anne married Anders Andersen Lergulen 92 on 25 Jun 1769 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..61 Anders was born in 1747 in Leirgulen, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 22 Feb 1747 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,61 died on 14 Mar 1790 in Bortne, bnr. 4, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 43, and was buried in 1790 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

78. Ole Simensen Lefdal,92 son of Simen Christensen Ytredavik and Anne Olsdatter Davig, was born in 1746 in Ytre Davik, bnr. 7, Bøen, Davik Sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 14 Aug 1746 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,27 died on 29 Oct 1821 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 67 at age 75, and was buried on 1 Nov 1821 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..67 Another name for Ole was Ole Simensen Davik.

General Notes: Skjøte på 1/2 pd. i 1804, brukte fra 1780 1 pd 15 mk. smør og 1 1/4 pd.
fisk av svigerfaren, Peder Hamre.

Noted events in his life were:

• Occupation: Bonde på Lefdal, br. nr.1

• Confirmation: 1762, Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.

• Probate: 4 Dec 1821. 92 8417 Ole Simensen Lefdal Davik 789b 22b 1817-1822
Skiftet er datert 4. des. 1821 og nevner enken Brite Pedersdatter og barna
1) Anna Olsdatter, død, etterlatt seg
Agnete Jacobsdatter, 9,
Brite J., 7,
Kari J., 2 3/4 og
Pauline, 1/2 år, formynder faren Jacob Jensen Ekornbakke,
2) Kari O., g.m. Peder Pedersen Elde,
3) Synneve O., g.m. Peder Isaksen Lisetter,
4) Brithe O., g.m. Ole Olsen Rexnæs og
5) Oline Olsdatter, 27 år.

Ole married Brithe Pederd. Hamre.7 Brithe was born in 1753 at Hamre, bnr. 1, Davik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 7 Apr 1753 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,7 died in 1838 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 85, and was buried in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Children from this marriage were:

          i.  Kari Olsdtr Lefdal was born in 1782 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 21 Apr 1782 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,26 died on 26 Apr 1782 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., and was buried in 1782 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..33 Another name for Kari was Kari Olsd. Leivdal.

39       ii.  Anne Olsdtr Lefdal (born in 1783 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. - died on 25 Jun 1821 in Bortne, bnr. 4, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

        iii.  Kari Olsdatter Lefdal was born in 1785 and was christened on 23 Sep 1784.30

         iv.  Synneve Olsd. Lefdal was born in 1788 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 13 Jul 1788 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,26 died on 19 Jan 1789 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 1, and was buried in 1789 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Synneve was Synneve Olsd. Leivdal.26

          v.  Synneve Olsd. Lefdal was born in 1790 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,26 was christened on 19 Jan 1790 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 13 Jan 1864 33 at age 74, and was buried on 16 Jan 1864 in Rugsund kirke, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..33

         vi.  Oline Olsdtr Lefdal was born in 1794 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 7 Dec 1794 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,26 died on 28 May 1836 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 42, and was buried in 1836 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..


79. Brithe Pederd. Hamre,7 daughter of Peder Simonsen Hamre and Kari Hansdtr. Hausle, was born in 1753 at Hamre, bnr. 1, Davik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 7 Apr 1753 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,7 died in 1838 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 85, and was buried in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

General Notes: 86 År Gammel.

Brithe married Ole Simensen Lefdal.92 Ole was born in 1746 in Ytre Davik, bnr. 7, Bøen, Davik Sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 14 Aug 1746 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,27 died on 29 Oct 1821 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 67 at age 75, and was buried on 1 Nov 1821 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..67 Another name for Ole was Ole Simensen Davik.

80. Peder Christensen Midthjell, son of Christen Pedersen Midthjell and Ingeborg Børgedtr. Midgield, was born in 1729 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 2 Oct 1729 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,12 died on 1 Mar 1815 på Midthjell, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N at age 86, and was buried in 1815 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N. Another name for Peder was Peder Christensen Midgield.

General Notes: Fikk skjøte på farsbruket 1758.

Fra folketellingen 1801:

Navn Etternavn Stilling Alder Sivilstand Yrke

Peder CHristensen Huusbonde 71 1. Eksteskap Bonde og gårdbeboer
Jøde Simensdtr Hans kone 64 1. Ekteskap

Peder Pedersen Deres børn 24 Ugift Enroul. Matros
Malene Pedersdtr Deres børn 17 Ugift

Christen Pedersen Huusbonde 34 1.ekteskap Bonde og gårdbeboer.
Alida Josephsdtr Hans kone 23 1 .ekteskap
Peder Christensen Deres børn 2 Ugift

Else Andersdtr Tjenestefolk 21 Ugift
Gunni Simensdtr Tjenestefolk 18 Ugift

Som vi ser var det vanlig med tjenestefolk. Alle barna til Peder og Jøde er ikke oppført her, men det betyr bare at de ikke bodde hjemme på dette tidspunktet.

Noted events in his life were:

• Occupation: Bonde. Eneste sønn.

Peder married Gyda (Jøde) Simensdtr Bøen on 5 Jun 1761 in Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..12 Gyda was born in 1735 in Ytre Davik, bnr. 7, Bøen, Davik Sogn, Sogn og Fjordane, N., died on 18 Apr 1819 på Midthjell, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N at age 84, and was buried on 21 Apr 1819 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.

Marriage Notes: Trolovet

Noted events in their marriage were:

• Engagement: 31 May 1761. 12 Vitner:
Peder Hamre
Rasmus Davigen

Children from this marriage were:

40        i.  Christen Pedersen Midthjell (born in 1765 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N - died on 21 Oct 1850 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N)

         ii.  Simen Pedersen Midthjell was born in 1767 på Midthjell, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N, was christened on 6 Nov 1767,7 died on 1 Apr 1856 på Midthjell, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 33 at age 89, and was buried on 5 Apr 1856 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.33

        iii.  Ane Pedersdtr Midgield was born in 1770 på Midthjell, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N, was christened on 9 Nov 1770 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,12 died on 7 Mar 1839 in Sigdestad, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 7 at age 69, and was buried on 7 Apr 1839 in Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..7

         iv.  Berge Pedersen Rexnæs was born in 1773 på Midthjell, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N, was christened on 29 Sep 1773 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N, died on 19 Jan 1875 in Reksnes, Indre, brn. 1, Bergebruket, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 99 at age 102, and was buried on 11 Apr 1875 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..99 Another name for Berge was Berge Pederson Midthjell.

          v.  Peder Pedersen Midgield was born in 1777 på Midthjell, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 102 and died in 1850 at Lefdal, bnr. 4, Bøen, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 73.

         vi.  Malene Pedersdtr Midthjell was born in 1782 på Midthjell, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N, was christened on 17 Nov 1783 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,66 died on 27 Dec 1849 in Etterdal, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 7 at age 67, and was buried on 2 Jan 1850 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.33 Another name for Malene was Malene Pedersdtr Midgield.

        vii.  Ingerborg Pedersdtr Midgield was born in 1762 på Midthjell, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N, was christened on 23 Jul 1762,19 and died in 1843 in Ytre Davik, bnr. 1, Antonsbøen, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 81.


81. Gyda (Jøde) Simensdtr Bøen, daughter of Simen Christensen Ytredavik and Anne Olsdatter Davig, was born in 1735 in Ytre Davik, bnr. 7, Bøen, Davik Sogn, Sogn og Fjordane, N., died on 18 Apr 1819 på Midthjell, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N at age 84, and was buried on 21 Apr 1819 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.

Gyda married Peder Christensen Midthjell on 5 Jun 1761 in Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..12 Peder was born in 1729 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 2 Oct 1729 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,12 died on 1 Mar 1815 på Midthjell, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N at age 86, and was buried in 1815 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N. Another name for Peder was Peder Christensen Midgield.

82. Joseph Dirichs. Eldevig,61 son of Didrik Josephsen Eldevik and Brite Rasmusdtr Gangeskar, was born in 1727 in Eldevik, bnr. 4, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 25 May 1727 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,61 and died on 26 Feb 1800 in Eldevik, bnr. 4, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N. 12 at age 73.

Joseph married Ragnhild Reielsdtr Nave on 2 Jul 1769 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..12 Ragnhild was born in 1749 in Nave, bnr. 1, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N,12 was christened on 9 Dec 1749 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,61 and died on 24 Feb 1800 in Eldevik, bnr. 4, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 51.

Children from this marriage were:

          i.  Diedrich Josephs Eldevig was born in 1770 in Eldevik, bnr. 4, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 7 Jul 1770 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,61 died on 19 Jul 1770 in Eldevik, bnr. 4, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N.,33 and was buried in 1770 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

         ii.  Private

        iii.  Private

         iv.  Diedrik Josephsen Eldevig was born in 1775 in Eldevik, bnr. 4, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 1 Jan 1776 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,61 died on 9 Jan 1776 in Eldevik, bnr. 4, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 1, and was buried in Jan 1776 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

41        v.  Alida Josephsdtr Eldevig (born in 1777 in Eldevik, bnr. 4, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N. - died on 23 Apr 1864 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N)

         vi.  Joseph Josephsen Eldevig was born in 1779 in Eldevik, bnr. 4, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 6 Jun 1779.

        vii.  Private

       viii.  Brite Josephsdtr Eldevik was born in 1786 in Eldevik, bnr. 4, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 19 Mar 1786 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,27 died on 30 Oct 1852 in Almenning, bnr. 3, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 27 at age 66, and was buried on 3 Nov 1852 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..27

         ix.  Ragnilde Josephd Eldevig was born in 1788 in Eldevik, bnr. 4, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 20 Apr 1788.61

          x.  Ragnilde Josephd. Eldevig was born in 1790 in Eldevik, bnr. 4, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 11 Feb 1790 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..61


83. Ragnhild Reielsdtr Nave, daughter of Reiel Andersen Nave and Ragnild Pedersdtr Elde, was born in 1749 in Nave, bnr. 1, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N,12 was christened on 9 Dec 1749 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,61 and died on 24 Feb 1800 in Eldevik, bnr. 4, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 51.

Ragnhild married Joseph Dirichs. Eldevig 61 on 2 Jul 1769 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..12 Joseph was born in 1727 in Eldevik, bnr. 4, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 25 May 1727 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,61 and died on 26 Feb 1800 in Eldevik, bnr. 4, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N. 12 at age 73.

84. Elling Martinessen Midgeld, son of Martines Børgesen Midgield and Søgni Pedersdtr Midthjell, was born in 1719 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,102 died on 28 Mar 1812 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 12 at age 93, and was buried in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.

General Notes: I folketellingen 1801 er det hos Elling oppført følgende:

Fornavn: Mellomnv.Etternavn StillingAlder SivilstandYrke

EllingMartinssenHuusbonde721.ekteskapBonde og gårdbeboer.

Dorthe MarirNilsdtrHans kone571.ekteskap

NilsEllingsenDeres børn26UgiftEnroul. Matros
DortheMaleneheeEllingsdtrDeres børn23Ugift
MartinusEllingsenDeres børn33UgiftBonde og gårdbeboer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oline Olsdtr Tjenestefolk 22 år Ugift
Gertrud Olsdtr Tjenestefolk13 år Ugift

Elling married Dorthe Marie Nilsdtr Ryg on 4 Jul 1763 in Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. Dorthe was born in 1744 in Rygg, bnr. 10, Smedøyra, Gloppen, Sogn og Fjordane, N.,102 died on 9 Feb 1819 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 75, and was buried on 12 Feb 1819 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..33 Another name for Dorthe was Dorthe Marie Nielsdatter Rygh.

Children from this marriage were:

          i.  Søgni Ellingsdtr Midthjell was born in 1765 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 10 Mar 1765 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., and died before 1828 in Bortne, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Søgni was Cygni Ellingsdtr Midgield.26

42       ii.  Martines Ellingsen Midthjell (born in 1767 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. - died on 31 May 1811 på Midthjell, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N)

        iii.  Inger Marie Ellingsdtr Midgield was born in 1770 på Midthjell, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N, was christened on 9 Mar 1770 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N, and died in 1818 at age 48.

         iv.  Ane Ellingsdatter Midgeld was born in 1772 på Midthjell, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N, was christened on 21 Jul 1772 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,12 died on 12 Mar 1818 in Lefdalshjelle, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 46, and was buried in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.

          v.  Private

         vi.  Dorthe Malene Ellingsdtr Midthjell was born in 1778 på Midthjell, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N,102 was christened on 1 Mar 1778 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 and died in 1855 in Isane, Ytre, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 77. Another name for Dorthe was Dorthe Malene Ellingsdtr Midgeld.

        vii.  Ingeborg Ellingsdtr Midthjell was born in 1780 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,102 was christened on 7 Nov 1789 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., and died in 1836 in Endal, bnr. 3, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 56. Another name for Ingeborg was Ingeborg Ellingsdtr Midgeld.


85. Dorthe Marie Nilsdtr Ryg, daughter of Nils Ellingsen Ryg and Inger Pedersdtr Beyer, was born in 1744 in Rygg, bnr. 10, Smedøyra, Gloppen, Sogn og Fjordane, N.,102 died on 9 Feb 1819 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 75, and was buried on 12 Feb 1819 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..33 Another name for Dorthe was Dorthe Marie Nielsdatter Rygh.

Dorthe married Elling Martinessen Midgeld on 4 Jul 1763 in Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. Elling was born in 1719 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,102 died on 28 Mar 1812 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 12 at age 93, and was buried in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.

86. Peder Martinuss. Midthjell, son of Martines Børgesen Midgield and Søgni Pedersdtr Midthjell, was born in 1733 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 22 Mar 1733 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,7 died on 13 Jun 1820 at Lefdal, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 67 at age 87, and was buried on 16 Jun 1820 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..67 Other names for Peder were Peder Martinusen Lefdal, Peder Martinusen Midgield, and122 Peder Morthens. Midthjell.

General Notes: CA.

Peder married Sygnie Christend. Maurstad on 12 Jun 1764 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N 104.,123 Sygnie was born in 1737 in Maurstad, bnr. 1, Vollane, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 22 Apr 1737 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,27 died on 4 Aug 1800 at Lefdal, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 63, and was buried in 1800 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N. Other names for Sygnie were Cygni Christend. Leivdal,33 Cygni Christensdtr "Muurstad" Maurstad, and Søgni Kristensdtr Maurstad.

Marriage Notes: Ekteskapsløyve datert 6.april 1764 pga. "ekteskap i forbudent ledd".
De var tremenninger. 124

Children from this marriage were:

          i.  Christen Pedersen Lefdal was born in 1766 at Lefdal, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. and died in 1795 at age 29.

         ii.  Martinus Pedersen Lefdal was born in 1769 at Lefdal, bnr. 3, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 14 May 1769 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,30 died on 4 Dec 1851 at Lefdal, bnr. 3, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 67 at age 82, and was buried on 8 Dec 1851 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..67

43      iii.  Sygni Pedersdtr. Midtgjeld (born in 1773 in Bøen I Lefdal, Davik Sogn, Sf - died on 17 Apr 1869 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.)


87. Sygnie Christend. Maurstad, daughter of Christen Tidemandsen Maurstad and Sigrid Olsdatr Lillestøl, was born in 1737 in Maurstad, bnr. 1, Vollane, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 22 Apr 1737 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,27 died on 4 Aug 1800 at Lefdal, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 63, and was buried in 1800 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N. Other names for Sygnie were Cygni Christend. Leivdal,33 Cygni Christensdtr "Muurstad" Maurstad, and Søgni Kristensdtr Maurstad.

General Notes: Er ikke nevnt i skiftet etter Sigrid Maurstad som er antatt å være mor hennes.

Sygnie married Peder Martinuss. Midthjell on 12 Jun 1764 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N 104.,123 Peder was born in 1733 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 22 Mar 1733 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,7 died on 13 Jun 1820 at Lefdal, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 67 at age 87, and was buried on 16 Jun 1820 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..67 Other names for Peder were Peder Martinusen Lefdal, Peder Martinusen Midgield, and122 Peder Morthens. Midthjell.

88. Ole Monsen Myklebostad, son of Mogens Mogensen Myklebust and Christi Olsdtr, was born in 1729 in Myklebust, bnr. 3, Gurabruket, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 8 May 1729 in Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 17 May 1797 in Myklebust, bnr. 3, Gurabruket, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 7 at age 68, and was buried in 1797 in Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Ole was Olle Mognsen Myklebostad.

Noted events in his life were:

• Employment: soldat/soldier, 1762.

• Probate: - skifte,, 29 May 1797. 92
Skiftet er datert 29. mai 1797 og nevner enken Anne Monsdatter og barna, sønnene:

* Hans Olsen,
* Mons Olsen og
* Anders Olsen, alle myndige, og datteren
* Gunie Olsdatter, 24 år.

Ole married Ane Mogensdtr Sigdestad on 16 Mar 1762. Ane was born in 1730 in Sigdestad, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 26 Jul 1730, died on 2 Jun 1801 in Myklebust, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 7 at age 71, and was buried in 1801 in Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Children from this marriage were:

44        i.  Hans Olsen Myklebostad (born in 1763 in Myklebust, bnr. 3, Gurabruket, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died in 1842 in Myklebust, bnr. 3, Gurabruket, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

         ii.  Mons Olsen Myklebostad was born in 1764 in Myklebust, bnr. 3, Gurabruket, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 4 Nov 1764 in Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..30

        iii.  Anders Olsen Myklebostad was born in 1769 in Myklebust, bnr. 3, Gurabruket, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 18 Aug 1769.30

         iv.  Guni Olsdtr Myklebostad was born in Myklebust, bnr. 3, Gurabruket, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 3 Oct 1771 in Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..30


89. Ane Mogensdtr Sigdestad, daughter of Mogens Olsen Sigdestad and Steener Martinusdtr Hegdal, was born in 1730 in Sigdestad, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 26 Jul 1730, died on 2 Jun 1801 in Myklebust, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 7 at age 71, and was buried in 1801 in Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Ane married Ole Monsen Myklebostad on 16 Mar 1762. Ole was born in 1729 in Myklebust, bnr. 3, Gurabruket, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 8 May 1729 in Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 17 May 1797 in Myklebust, bnr. 3, Gurabruket, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 7 at age 68, and was buried in 1797 in Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Ole was Olle Mognsen Myklebostad.

Ane next married Waldemar Jørgensen Myklebostad on 1 Jan 1756.7 Waldemar was born in 1723 in Myklebust, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 7 Nov 1723,7 and died in 1796 in Myklebust, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 69 at age 73.

The child from this marriage was:

          i.  Kari Waldemarsdtr Myklebostad was born in 1768 in Myklebust, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 31 Jul 1768, died on 29 Dec 1852 at age 84, and was buried in 1853.


90. Anders Martinussen Humborstad, son of Marthinus Olsen Humborstad and Synneve Olsdatter Qvien, was born in 1729 in Humborstad, bnr. 7, Leirongen, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N,27 was christened on 22 May 1729 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,27 died on 5 Jul 1789 in Humborstad, bnr. 7, Leirongen, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 60, and was buried in 1789 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Research Notes:

Noted events in his life were:

• Probate: -skifte., 10 Oct 1789. 92
Skiftet er datert 10. oktober 1789, og nevner enken Gurie Rasmusdatter, med lagverge Marthinus Rasmussen Aardal, og barna Marthinus Andersen, fullmyndig, Rasmus A., 7, Christie A., 20 1/2, og Syneve A., 12 år.

Anders married Guri Rasmusdtr Lund on 8 Jul 1764 in Eid kirke, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N..106 Guri was born in 1740 in Førde, bnr. 3, Arnebruk, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 16 Aug 1740 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,61 died on 14 Dec 1822 in Humborstad, bnr. 7, Leirongen, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 33 at age 82, and was buried on 17 Dec 1822 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..33 Other names for Guri were Guni, and Gunni Rasmusdtr.

Marriage Notes: Rune Bergesen, Bergen, 14.06.2004 08:04 (6)
Anders Mathiasen Humborstad og Gunni Rasmusdatter Lund gifter seg i Eid kirke 8/7-1764. Hun er ikke å finne født i Eid.

(Min anm.:Anders Mathiasen er nok feil feor Ander Marthinusen)

Children from this marriage were:

          i.  Martinus Andersen Homberstad was born in 1765 at Humborstad, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 1 Jul 1765,7 died on 25 Jan 1834 at Humborstad, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 29 at age 69, and was buried in 1834. The cause of his death was Alderdom.

45       ii.  Christi Andersdtr Homberstad (born in 1769 in Humborstad, bnr. 7, Leirongen, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N - died on 12 Sep 1848 in Myklebust, bnr. 3, Gurabruket, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

        iii.  Synneve Andersd Humborstad was born in 1775, was christened on 7 Oct 1775,7 died on 7 Dec 1831 in Usikkert - Myklebust/Kjøllesdal at age 56, and was buried on 11 Dec 1831.

         iv.  Rasmus Anderss. Humborstad was born in 1780 in Humborstad, bnr. 7, Leirongen, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N and was christened on 22 Oct 1780 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..7


91. Guri Rasmusdtr Lund, daughter of Rasmus Hansen Lund and Christie Marthinusdatter Førde, was born in 1740 in Førde, bnr. 3, Arnebruk, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 16 Aug 1740 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,61 died on 14 Dec 1822 in Humborstad, bnr. 7, Leirongen, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 33 at age 82, and was buried on 17 Dec 1822 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..33 Other names for Guri were Guni, and Gunni Rasmusdtr.

Research Notes: Døpte:

D 15/6 1727 m Martinus Rasmuss. e Rasmus Førde S=Å
D 5/9 1728 m Hans Rasmuss. e Rasmus Førde S=Å
D 29/11 1730 k Anne Rasmusd. e Rasmus Førde S=Å
D 29/11 1734 k Baarni Rasmusd. e Rasmus Hanss. Førde S=Å
D 21/1 1738 k Giøde Rasmusd. e Rasmus Førde S=Å
D 16/8 1740 k Guri Rasmusd. e Rasmus Førde S=Å
D 27/2 1743 k Kari Rasmusd. e Rasmus Hanss. FørdeGuri married Anders Martinussen Humborstad on 8 Jul 1764 in Eid kirke, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N..106 Anders was born in 1729 in Humborstad, bnr. 7, Leirongen, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N,27 was christened on 22 May 1729 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,27 died on 5 Jul 1789 in Humborstad, bnr. 7, Leirongen, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 60, and was buried in 1789 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

92. Rasmus Rasmussen Reksnes,30 son of Rasmus Thorgiers. Reksnes and Anne Pederd Aardal, was born in 1741 in Reksnes, Ytre, bnr. 1, Torgjerbruk , Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N, was christened on 14 Nov 1741 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,30 and died in 1822 in Nedre Høynes, bnr. 3, Stårheim, Eid, Sogn og Fjordane, N. at age 81.

Noted events in his life were:

• Probate: - skifte,, 24 Apr 1823. 92
Dato er 24. april 1823 , og enkens navn var Kari Rasmusdatter, med lagverge Erik Waldemarsen Højnæs. Hun oppgav at avdøde hadde hatt en sønn Rasmus Rasmussen, som var død, men hadde etterlatt seg barna Rasmus Rasmussen, 19 1/2 år gammel, kurator Martinus Olsen Højnes, og Marie Rasmusdatter, 16 år, med verge Abraham Halstensen Øvre Højnes.

Rasmus married Karie Rasmusdtr Lund on 5 Jul 1767 in Eid sogn, Sogn og Fjordane, N. Karie was born in 1743 in Lund, bnr. 1, Stårheim, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 27 Feb 1743,61 and died in 1823 in Nedre Høynes, bnr. 3, Stårheim, Eid, Sogn og Fjordane, N. at age 80.

Marriage Notes: Dato for ekteskap står i kirkebok for Eid i følge til Rune Bergesen, Bergen.

The child from this marriage was:

46        i.  Rasmus Rasmussen Høynes (born in 1776 in Høynes, Nedre, bnr. 3, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N - died in 1813 in Høynes, Nedre, bnr. 3, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N)


93. Karie Rasmusdtr Lund, daughter of Rasmus Hansen Lund and Christie Marthinusdatter Førde, was born in 1743 in Lund, bnr. 1, Stårheim, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 27 Feb 1743,61 and died in 1823 in Nedre Høynes, bnr. 3, Stårheim, Eid, Sogn og Fjordane, N. at age 80.

Karie married Rasmus Rasmussen Reksnes 30 on 5 Jul 1767 in Eid sogn, Sogn og Fjordane, N. Rasmus was born in 1741 in Reksnes, Ytre, bnr. 1, Torgjerbruk , Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N, was christened on 14 Nov 1741 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,30 and died in 1822 in Nedre Høynes, bnr. 3, Stårheim, Eid, Sogn og Fjordane, N. at age 81.

94. Gregorius Pedersen Myklebust, son of Peder Olsen Kjøllesdal and Kari Gregoriusdtr. Kjøllesdal, was born in 1747 in Kjøllesdal, bnr. 7, Nordtun, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 14 Jan 1748 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,7 died on 29 Mar 1814 in Kjøllesdal, bnr. 7, Nordtun, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 67, and was buried in 1814 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Gregorius married Mari Rasmusdtr Kjøllesdal on 27 Jun 1773 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..7 Mari was born in 1743 in Kjøllesdal, bnr. 3, Hallsteinbruket, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 19 May 1743 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,7 died on 17 Nov 1791 in Kjøllesdal, bnr. 7, Nordtun, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 48, and was buried in 1791.33

Children from this marriage were:

          i.  Lensmann Peder Gregoriuss. Kjøllesdal was born in 1774 in Kjøllesdal, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 21 Aug 1774 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,30 died on 9 Oct 1852 in Kjøllesdal, bnr. 7, Nordtun, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 67 at age 78, and was buried on 13 Oct 1852 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..67

47       ii.  Kari Gregoriusd. Kjøllesdal (born in 1779 in Kjøllesdal, bnr. 7, Nordtun, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. - died about 1840 in Høynes, Nedre, bnr. 3, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N)

        iii.  Brithe Gregoriusd. Kjøllesdal was born in 1786 in Kjøllesdal, bnr. 7, Nordtun, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 28 Jun 1786 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,26 died on 10 Jun 1850 in Humborstad, bnr.16, Bakken, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 33 at age 64, and was buried on 15 Jun 1850 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..33

         iv.  Marthe Gregoriusd Myklebust was christened on 18 Feb 1790.26

          v.  Ingerie Gregoriusdtr Kjøllesdal was born in 1778 in Kjøllesdal, bnr. 7, Nordtun, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,26 was christened on 30 Jan 1778 in Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,66 and died in 1849 at age 71.


95. Mari Rasmusdtr Kjøllesdal, daughter of Rasmus Eliassen Skrede and Inger Olsdatter, was born in 1743 in Kjøllesdal, bnr. 3, Hallsteinbruket, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 19 May 1743 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,7 died on 17 Nov 1791 in Kjøllesdal, bnr. 7, Nordtun, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 48, and was buried in 1791.33

Mari married Gregorius Pedersen Myklebust on 27 Jun 1773 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..7 Gregorius was born in 1747 in Kjøllesdal, bnr. 7, Nordtun, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 14 Jan 1748 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,7 died on 29 Mar 1814 in Kjøllesdal, bnr. 7, Nordtun, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 67, and was buried in 1814 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

96. Ivar Paulsen Sindre, son of Poul Knudsen Sindre and Anne Hallvardsdtr Sindre, was born in 1708 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened in 1708 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 21 Jun 1750 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 19 at age 42, and was buried in 1750 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Noted events in his life were:

• Probate: - skifte,, 1750. 92
Skiftet etter Iver P. Sindre er fra 1750, men sorenskriveren har ikke ført dato, og det omtaler enken Gunilde Michelsdtr og sønnen Paul Iversen, 8 år.

Ivar married Gunnhild Mikkelsdtr Frøholm. Gunnhild was born in 1702 in Frøholm, died on 20 May 1781 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 110 at age 79, and was buried in 1781 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Gunnhild was Gunnilde Michelsdatter Sindre.110

The child from this marriage was:

48        i.  Paul Ivarsen Sindre (born in 1742 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died in 1813 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)


97. Gunnhild Mikkelsdtr Frøholm, daughter of Michael Anderssen Frøholm and Guri Haraldsdtr Otterdal, was born in 1702 in Frøholm, died on 20 May 1781 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 110 at age 79, and was buried in 1781 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Gunnhild was Gunnilde Michelsdatter Sindre.110

Gunnhild married Ivar Paulsen Sindre. Ivar was born in 1708 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened in 1708 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 21 Jun 1750 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 19 at age 42, and was buried in 1750 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Gunnhild next married Jon Rasmussen Frislid Sindre,19,76 son of Rasmus Nilsen Frislid and Malena Jonsdtr. Henden, on 5 Jun 1752 in Innvik kirke, Sogn og Fjordane, N.76 Jon was born in 1724 in Frislid, bnr. 3, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N. and died on 6 Oct 1805 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 110 at age 81.

Noted events in their marriage were:

• Engagement: 18 Mar 1752, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 76

Noted events in his life were:

• Residence: 1752, Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.


98. Rasmus Nilsen Frislid,102 son of Nils Lauritsen Melheim and Synnøve Jonsdatter, was born in 1699 in Frislid, bnr. 3, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N. 33,102 and died on 27 Mar 1776 in Frislid, bnr. 3, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 77. Another name for Rasmus was Rasmus Nielsøn Frislien.

Research Notes: Arva del av Roti nr. 3 som vart utskilt til eige bruk nr. 6.

Noted events in his life were:

• Probate: 24 May 1776. 92 Skiftet er datert 24. mai 1776 og nevner enken Magnilde Joensdatter, og barna:

- Joen R. Sindre,
- Iver R. Seliesetter,
- Hans R. Frislid,
- Lars R. Rødemeel,
- Peder R. Kaldvatten,
- Synneve R., g.m. Lars Naarang,
- Marie R., g.m. Ole Lillestøel,
- Brithe R., g.m. Stephen Strand,
- Brithe d.y. R., g.m. Jens Routhie,
- Magnilde R., g.m. Poul Sindre,
- Anne R., g.m. Peder Helsetter og Marthe R., 30 år gammel.

Rasmus married Malena Jonsdtr. Henden on 10 May 1722 in Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. Malena was born in 1696 in Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 33 and died on 31 Jul 1788 in Frislid, bnr. 3, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 92. Another name for Malena was Magnhilde Jonsdatter Henden.

Children from this marriage were:

          i.  Nils Rasmussen Frislid was born in 1723 in Frislid, bnr. 3, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N. and died in 1749 at age 26.

         ii.  Jon Rasmussen Frislid Sindre was born in 1724 in Frislid, bnr. 3, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N. and died on 6 Oct 1805 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 110 at age 81.

        iii.  Synneve Rasmusdtr Frislid was born in 1725 in Frislid, bnr. 3, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N. and died after 1801 in Nordang, Hjørundfjord, Møre og Romsdal, N.

         iv.  Ivar Rasmussen Frislid was born in 1728 in Frislid, bnr. 3, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N. 78 and died in 1793 in Seljeset, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N. 78 at age 65.

          v.  Hans Rasmussen Frislid was born in 1729 in Frislid, bnr. 3, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N. and died in 1802 in Frislid, bnr. 3, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 73.

         vi.  Mari Rasmusdtr Frislid was born in 1730 in Frislid, bnr. 3, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N..

        vii.  Brite Rasmusdtr Frislid was born in 1732 in Frislid, bnr. 3, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N..

       viii.  Lars Rasmussen Frislid was born in 1734 in Frislid, bnr. 3, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N. and died in 1823 in Tomasgård (Raudemel), bnr. 7, Hornindal, Sogn og Fjordane, N. at age 89.

         ix.  Brite Rasmusdtr Frislid D.Y. was born in 1735 in Frislid, bnr. 3, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N. and died on 12 Nov 1815 at Hatlelid, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N. at age 80.

49        x.  Magnhild Rasmusdtr Frislid (born in 1739 in Frislid, bnr. 3, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N. - died on 10 Feb 1816 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

         xi.  Peder Rasmussen Frislid was born in 1741 in Frislid, bnr. 3, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N..

        xii.  Anne Rasmusdtr Frislid was born in 1743 in Frislid, bnr. 3, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N. 125 and died in 1825 in Helset, gbnr.92/1 Danielbruket, Volda, Møre og Romsdal, N. 125 at age 82.

       xiii.  Marte Rasmusdtr Frislid was born in 1746 in Frislid, bnr. 3, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N..


99. Malena Jonsdtr. Henden, daughter of Joen Jensen Henden and Maren Jacobsdtr. Henden, was born in 1696 in Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 33 and died on 31 Jul 1788 in Frislid, bnr. 3, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 92. Another name for Malena was Magnhilde Jonsdatter Henden.

General Notes: 13 barn, 6 gutter,7 jenter

Malena married Rasmus Nilsen Frislid 102 on 10 May 1722 in Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. Rasmus was born in 1699 in Frislid, bnr. 3, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N. 33,102 and died on 27 Mar 1776 in Frislid, bnr. 3, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 77. Another name for Rasmus was Rasmus Nielsøn Frislien.

100. Valdemar Absalonsen Svarstad, son of Absalon Nilsen Stauri and Brite Valdemarsdatter Svarstad, was born in 1717 in Svarstad, bnr 4, Valdemarbruket, Innvik prestaegjeld, Sogn og Fjordane, N., died in 1802 in Svarstad, bnr 4, Valdemarbruket, Innvik prestaegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 85, and was buried on 16 May 1802 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..110

General Notes: Fikk skjøte på bruket i 1748 på 1 pd. og 21 Mk.

Noted events in his life were:

• Occupation: Skoleholder og bonde.

Valdemar married Berthe Andersdtr Maurset. Berthe was born in 1726 in Maurset, Innvik Sogn, Sf and died on 27 Jul 1767 in Svarstad, bnr 4, Valdemarbruket, Innvik prestaegjeld, Sogn og Fjordane, N. 110 at age 41. Other names for Berthe were Birthe, and Brite.

Children from this marriage were:

50        i.  Absalon Valdemarsen Svarstad (born in 1748 in Svarstad, bnr 4, Valdemarbruket, Innvik prestaegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died on 28 Dec 1817 in Svarstad, bnr 4, Valdemarbruket, Innvik prestaegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

         ii.  Anders Waldemarsen Svarstad was born in 1750 in Svarstad, bnr 4, Valdemarbruket, Innvik prestaegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 4 Dec 1750 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,44 died on 22 Nov 1816 in Svarstad 96 at age 66, and was buried on 25 Nov 1816 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..96

        iii.  Salomon Valdemarsen Svarstad was born in 1752 in Svarstad, bnr 4, Valdemarbruket, Innvik prestaegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 17 Dec 1752 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,44 died on 23 Aug 1820 in Svarstad 96 at age 68, and was buried on 26 Aug 1820 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..96

         iv.  Valdemar Valdemarsen Lysloe was born in 1754 in Svarstad, bnr 4, Valdemarbruket, Innvik prestaegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 17 Dec 1754 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,44 died on 22 Apr 1827 in Lyslo, bnr. 7, Bakkebruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N 96 at age 73, and was buried on 25 Apr 1827 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..96 Another name for Valdemar was Waldemar Waldemarsen Svarstad.

          v.  Iver Waldemarson Nore was born in 1756 in Svarstad, bnr 4, Valdemarbruket, Innvik prestaegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 19 Dec 1756 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,44 died on 8 May 1803 in Indre Nore, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 47, and was buried in 1803 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Iver was Ivar Waldemarson Svarstad.

         vi.  Bent Waldemarsen Svarstad was born in 1759 in Svarstad, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 44 and was christened on 25 Mar 1759.

        vii.  Berthe Waldemarsdtr Svarstad was born in 1761 in Svarstad, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 4 Oct 1761.44

       viii.  Lisbeth Waldemarsdtr Svarstad was born in 1764 in Svarstad, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 12 Feb 1764.44


101. Berthe Andersdtr Maurset, daughter of Anders Magnesen Maurset and Brite Paulsdtr Sindre, was born in 1726 in Maurset, Innvik Sogn, Sf and died on 27 Jul 1767 in Svarstad, bnr 4, Valdemarbruket, Innvik prestaegjeld, Sogn og Fjordane, N. 110 at age 41. Other names for Berthe were Birthe, and Brite.

Berthe married Valdemar Absalonsen Svarstad. Valdemar was born in 1717 in Svarstad, bnr 4, Valdemarbruket, Innvik prestaegjeld, Sogn og Fjordane, N., died in 1802 in Svarstad, bnr 4, Valdemarbruket, Innvik prestaegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 85, and was buried on 16 May 1802 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..110

102. Jørgen Olsen Lyslo, son of Ola Pedersen Mindresunde and Kari Jørgensdtr Bolstad, was born in 1729 in Mindresunde, bnr. 1, Perbruket, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, died in 1804 in Lyslo, bnr. 8, Perbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 75, and was buried on 8 Oct 1804 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..110 Another name for Jørgen was Jørgen Olsen Mindre Sunde.

Noted events in his life were:

• Occupation: bonde/farmer, Lyslo, bnr. 8, Perbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N.

Jørgen married Brite Pedersdtr Lyslo on 27 May 1753 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..76 Brite was born in 1725 in Lyslo, bnr. 8, Perbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N,110 died in 1773 in Lyslo, bnr. 8, Perbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N 110 at age 48, and was buried on 25 Jul 1773 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..110

Children from this marriage were:

          i.  Peder Jørgensen Lyslo was born in 1754 in Lyslo, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 5 May 1754 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,44 and died in 1828 in Lyslo, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 74.

         ii.  Kari Jørgensdtr Lyslo was born in 1756 in Lyslo, bnr. 8, Perbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N and was christened on 10 Jun 1756 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..44 Another name for Kari was Karen Jørgensdtr Lyslo.

        iii.  Synneve Jørgensdtr Lyslo was born in 1758 in Lyslo, bnr. 8, Perbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 15 Oct 1758 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died in 1787 at age 29, and was buried on 28 May 1787.

51       iv.  Anne Jørgensdtr Lyslo (born in 1761 in Lyslo, bnr. 8, Perbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N - died on 15 May 1832 in Svarstad, bnr 8, Perbruket, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

          v.  Berthe Jørgensdtr Lyslo was born in 1763 in Lyslo, bnr. 8, Perbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 16 Jun 1763 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., and died on 18 Feb 1848 in Lindvik, at age 85.

         vi.  Olina Jørgensdtr Lyslo was born in 1765 in Lyslo, bnr. 8, Perbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 17 Dec 1765 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,44 died on 20 Mar 1816 in Rake, bnr. 3, Solvik, Loen, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. 96 at age 51, and was buried on 24 Mar 1816 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..96

        vii.  Helge Jørgensdtr Lyslo was born in 1765 in Lyslo, bnr. 8, Perbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 17 Dec 1765 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,44 and died on 13 Oct 1846 in Indre Nore, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 81.

       viii.  Ingebor Jørgensdtr Lyslo was born in 1771 in Lyslo, bnr. 8, Perbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 27 Jul 1771 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,44 and died on 6 Sep 1846 at Kirkeide, bnr. 6, Danielbr., Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 75.

Jørgen next married Ingeborg Absalonsdtr Svarstad, daughter of Absalon Nilsen Stauri and Brite Valdemarsdatter Svarstad. Ingeborg was born in 1720 in Svarstad, bnr 4, Valdemarbruket, Innvik prestaegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in 1808 in Lyslo, at age 88.


103. Brite Pedersdtr Lyslo, daughter of Peder Olsen Lyslo and Eli Marcusdatter Lyslo, was born in 1725 in Lyslo, bnr. 8, Perbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N,110 died in 1773 in Lyslo, bnr. 8, Perbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N 110 at age 48, and was buried on 25 Jul 1773 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..110

Brite married Jørgen Olsen Lyslo on 27 May 1753 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..76 Jørgen was born in 1729 in Mindresunde, bnr. 1, Perbruket, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, died in 1804 in Lyslo, bnr. 8, Perbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 75, and was buried on 8 Oct 1804 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..110 Another name for Jørgen was Jørgen Olsen Mindre Sunde.

104. Ola Salomonsen Gjørven,19 son of Salomon Knudsen Gjørven and Margrete Olsdatter Svingeset, was born about 1740 in Gjørven, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N, died before 26 May 1784 in Gjørven, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N, and was buried in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Ola was Giørven.

General Notes: .

Noted events in his life were:

• Probate: - skifte,, 26 May 1784. Skiftet etter Ole Salomonsen Gjørven er datert 26. mai 1784. Enkens navn var Brithe Rasmusdatter, og som arvinger nevnes sønnen Sallamon på 21 1/4, og datteren Brithe, 23 år gammel.

Man kan tenke seg at kårfolkene kom på hospital, og eventuelt døde i Bergen. Men det virker unektelig vel så rimelig at de er døde i Nordfjord, kanskje hos en av de andre barna, og kanskje aller mest sannsynlig så har presten uteglemt dem i kirkeboken. Jacob Aaland sier i bygdeboken om Salomon K. 'd. ett. 1772', så han har heller ikke funnet noe.

Skiftet etter Ole Salamonsen er datert 26. mai 1784, til enke Brithe Rasmusdatter, og barna Sallomon Olsen, 21 1/4 år, Brithe Olsdatter, 23 år.

Yngve Nedrebø, SAB / DA, 30.11.2003 11:39 (4)
Jeg har sjekket skiftet på ny. Både i arvefortegnelsen og i utlodningen er datteren omtalt som Brithe Olsdatter. Men i vielseslisten står:

Peder Jonasen Brynnestad Soldat, Pige Magretha Olsd. Giørven 05.12.1784, 09.01.1785

Jeg vil da regne med at skifteskriveren har blandet sammen navnet på enken (Brithe) og navnet på datteren (Margrethe), og skrevet Brithe også om datteren

Ola married Brita Rasmusdtr. Gjørven on 1 Jan 1769 in Stryn sogn, Sogn og Fjordane, N. Brita was born in 1738 in Gjørven, bnr. 1, Bakkebruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died on 25 Dec 1797 in Gjørven, bnr. 1, Bakkebruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 59. Another name for Brita was Berthe Rasmusdatter Gjørven.

Children from this marriage were:

          i.  Synneve Olsdtr Gjørven was born in 1760 in Gjørven, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N and was christened on 21 Mar 1760 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..19

         ii.  Grethe Olsdtr Gjørven was born in 1761 in Gjørven, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N and was christened on 31 May 1761 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..19

52      iii.  Salomon Olsen Gjørven (born in 1763 in Gjørven, bnr. 1, Bakkebruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died on 25 Mar 1839 in Gjørven, bnr. 1, Bakkebruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

         iv.  Rasmus Olsen Gjørven was born in 1766 in Gjørven, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N and was christened on 31 Mar 1766 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..19

          v.  Knud Olsen Gjørven was born in 1768 in Gjørven, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N and was christened on 13 Sep 1768 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..19

         vi.  Synneve Olsdtr Gjørven was born in 1770 in Gjørven, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N and was christened on 14 Jul 1779 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..19

        vii.  Birthe Olsdtr Gjørven was born in 1772 in Gjørven, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N and was christened on 2 Aug 1772 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..19

       viii.  Synneve Olsdtr Gjørven was born in 1775 in Gjørven, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N and was christened on 18 Jun 1775 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..19


105. Brita Rasmusdtr. Gjørven, daughter of Rasmus Absalonsen Gjørven and Synnøve Pedersdtr Berstad, was born in 1738 in Gjørven, bnr. 1, Bakkebruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died on 25 Dec 1797 in Gjørven, bnr. 1, Bakkebruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 59. Another name for Brita was Berthe Rasmusdatter Gjørven.

Research Notes: 10 år gammel ved skifte etter faren, datert 27. april 1748.

Brita married Ola Salomonsen Gjørven 19 on 1 Jan 1769 in Stryn sogn, Sogn og Fjordane, N. Ola was born about 1740 in Gjørven, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N, died before 26 May 1784 in Gjørven, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N, and was buried in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Ola was Giørven.

106. Lars Olsen Sæten,92 son of Ola Larsen Sæten and Magnhild Åmundsdtr Sande, was born in 1726 in Sæten, bnr. 5, Olabruket, Loen, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died on 5 Mar 1797 in Sæten, bnr. 5, Olabruket, Loen, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 110 at age 71.

Noted events in his life were:

• Occupation: Skoleholder

• Probate: 22 May 1797. 92
Skiftet er datert og nevner enken Brithe Børgesdtr og barna
Ole Larsen,
Børge,
Dorthe, g.m. Salomon Olsen Giønes,
Synneve, 33,
Magdeli, g.m. Anders Erichsen Bøedahl og
Anne L., 18 år.

Lars married Brite Byrgesdtr Loen on 5 Jun 1759 in Loens kirke, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. Brite was born about 1735 in Loen, bnr. 1, Eirikbruk, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died about 1815 about age 80.

Children from this marriage were:

53        i.  Dorthe Larsdtr Sæten (born in 1761 in Sæten, Loen, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died on 11 Jun 1833 in Gjørven, bnr. 1, Bakkebruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

         ii.  Ole Larsen Sæten was born in 1766 in Sæten, bnr. 5, Olabruket, Loen, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in 1825 in Sæten, bnr. 5, Olabruket, Loen, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 59.

        iii.  Synneve Larsdatter Sæten was born in 1764.

         iv.  Magdeli Larsdatter Sæten

          v.  Anne Larsdatter Sæten was born in 1779.


107. Brite Byrgesdtr Loen, daughter of Byrge Abrahamsen Loen and Synneve Olsdtr, was born about 1735 in Loen, bnr. 1, Eirikbruk, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died about 1815 about age 80.

Brite married Lars Olsen Sæten 92 on 5 Jun 1759 in Loens kirke, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. Lars was born in 1726 in Sæten, bnr. 5, Olabruket, Loen, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died on 5 Mar 1797 in Sæten, bnr. 5, Olabruket, Loen, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 110 at age 71.

108. Cornelius Andersen Ytreeide,19 son of Anders Rasmussen Tonning and Ingeborg Mattisdtr Kirkeide, was born in 1735 at Kirkeide, bnr. 4, Korneliusbruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,96 died on 30 Aug 1820 in Ytre-Eide, bnr. 1, Perbruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N 38,96 at age 85, and was buried on 3 Sep 1820 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..96 Another name for Cornelius was Cornelius Andersen Kirkeide.

Noted events in his life were:

• Skjøte : 1767, Ytre-Eide, bnr. 1, Perbruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. Fikk skjøte på halve bruket.

• Probate: - skifte,, 9 Oct 1813. 92
Skiftet er holdt 9. oktober 1813 hos Cornelius Andersen og kona Brithe Olsdatter. Det var mange barn. Fra ektemannens første ekteskap:
1) Endre C. Yttreeide,
2) Cornelius C. Kirkeeide,
3) Ingebor C., hadde vært gift med Iver Ambiørnsen Kirkeeide, men død, og etterlatt barna Fredrik Iversen, kommandert østpå i Norge, Cornelius Iversen, kommandert østpå. Malene Iversdtr, 32, Johanne I., 28, Berte I., gift med Rasmus Rasmussen Bøe, Ingebor Iv., 23, Anne Iv., 21, og Elie Iv., 18 år.
4) Johanne C., gift med Paul Antonsen Tonning,
5) Brithe C., hadde vært gift med Rasmus Samsonsen Sætre, men død og hadde etterlatt seg datter Barbra Rasmusdatter.

Fra mannens andre ekteskap:
6) Anders Corneliussen, bosatt i Kristiansand,
7) Anne C., gift med Jens Joensen Støvrejde,
8) Oline C., gift med Jacob Jacobsen Indrebøe.

Cornelius married Johanna Knudsdtr Sætre on 25 Oct 1761 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..76 Johanna was born in 1736 in Sætre, bnr. 1, Knutbr., Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died in 1766 in Ytre-Eide, bnr. 1, Perbruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 30, and was buried on 28 Mar 1766 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..110 Another name for Johanna was Johanna Knudsdatter Ytterejde.44

Noted events in their marriage were:

• Engagement: 24 Oct 1761. 76

Children from this marriage were:

54        i.  Endre Corneliusen Kirkeide (born in 1761 in Ytre-Eide, bnr. 1, Perbruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N - died on 6 Apr 1817 in Ytre-Eide, bnr. 1, Perbruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N)

         ii.  Knud Corneliussen Ytreeide was born in 1766 in Ytre-Eide, bnr. 1, Perbruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 8 Feb 1766 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 died in 1766,110 and was buried on 8 Mar 1766 in Ytre-Eide, bnr. 1, Perbruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N.

        iii.  Ingebor Corneliusdtr Ytreeide was born in 1764, was christened on 14 Jan 1764 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 23 Jun 1799 at Kirkeide, bnr. 4, Korneliusbruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 110 at age 35, and was buried in 1799 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Cornelius next married Karen Ellingsd Kirkeide on 13 Jun 1767 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..76 Karen was born in 1745 in Kirkeide, bnr. 8, Ellingbr., Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in 1776 in Ytre-Eide, bnr. 1, Perbruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 31.

Noted events in their marriage were:

• Engagement: 12 Jun 1767, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.

Children from this marriage were:

          i.  Johanna Corneliusdtr Ytreeide was born in 1768 in Ytre-Eide, bnr. 1, Perbruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N 44 and was christened on 29 Mar 1768 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..44

         ii.  Cornelius Corneliussen Kirkeide was born in 1776 at Kirkeide, bnr. 4, Korneliusbruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 28 Jul 1776 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 8 Feb 1846 at Kirkeide, bnr. 4, Korneliusbruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 83 at age 70, and was buried on 14 Feb 1846 in Stryn, Stryn prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..83 Another name for Cornelius was Cornelius Corneliussen Ytreeide.

        iii.  Brithe Corneliusdtr Ytreeide was born in 1771 in Ytre-Eide, bnr. 1, Perbruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N and was christened on 14 Jan 1771 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..44

Cornelius next married Brite Olsdtr Otterdal, daughter of Ole Knutsen Otterdal and Anne Olsdtr, on 2 Oct 1777 in Hornindal, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 126.,127 Brite was born in 1743 at Otterdal, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N. and died in 1834 in Ytre-Eide, bnr. 1, Perbruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 91.

Marriage Notes: Han: Enkemann

Noted events in her life were:

• Probate: 14 Jun 1834. 92 Skiftet etter kårkone Brite Olsdatter Ytre Eide er datert 14. juni 1834 og nevner barna:
1) Anders Corneliussen, kjøpmann i Kristiansand, men 'død i Aar paa Stortinget', han hadde etterlatt seg 7 barn,
2) Anne Corneliusdatter g.m. Jens Johnsen Støvereide,
3) Oline Corneliusdatter, g.m. Jacob Jacobsen Indrebøe.

Children from this marriage were:

          i.  Karen Corneliusdtr Ytreeide was born in 1779 in Ytre-Eide, bnr. 1, Perbruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 28 Feb 1779, died on 21 Mar 1779 in Ytre-Eide, bnr. 1, Perbruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N,110 and was buried in 1779.

         ii.  Anna Corneliusdtr Ytreeide was born in 1780 in Ytre-Eide, bnr. 1, Perbruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 11 Jun 1780 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 12 May 1782 in Ytre-Eide, bnr. 1, Perbruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N 110 at age 2, and was buried in 1782 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

        iii.  Anne Kornelisdtr Ytreeide was born in 1783 in Ytre-Eide, bnr. 1, Perbruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N,44 was christened on 22 Feb 1783 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,44 and died in 1863 in Stauri, bnr. 1, Vollabruket, Nedstryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 80. Another name for Anne was Anna Corneliusd. Ytreeide.

         iv.  Anders Corneliussen was born in 1785 in Ytre-Eide, bnr. 1, Perbruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 3 Dec 1785 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,61 died on 7 Mar 1833 in Kristiansand, Vest-Agder, N. at age 48, and was buried in 1833. Another name for Anders was Anders Corneliussen Ytreeide.

          v.  Oline Corneliusdtr Ytreeide was born in 1791 in Ytre-Eide, bnr. 1, Perbruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N and was christened on 20 Mar 1791 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..


109. Johanna Knudsdtr Sætre, daughter of Knut Iversen Sætre and Anne Didriksdtr Vik, was born in 1736 in Sætre, bnr. 1, Knutbr., Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died in 1766 in Ytre-Eide, bnr. 1, Perbruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 30, and was buried on 28 Mar 1766 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..110 Another name for Johanna was Johanna Knudsdatter Ytterejde.44

Research Notes: Ble begravd 20 dager etter minstebarnet. She was buried 20 days after the burial of her son who only became 3 days old.

Johanna married Cornelius Andersen Ytreeide 19 on 25 Oct 1761 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..76 Cornelius was born in 1735 at Kirkeide, bnr. 4, Korneliusbruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,96 died on 30 Aug 1820 in Ytre-Eide, bnr. 1, Perbruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N 38,96 at age 85, and was buried on 3 Sep 1820 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..96 Another name for Cornelius was Cornelius Andersen Kirkeide.

Johanna next married Endre Brynjulfsen Ytreeide, son of Brønild Pedersen Bøe and Brite Knutsdtr Ytreeide, on 24 Jun 1757 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..76 Endre was born about 1721 in Ytre-Eide, bnr. 1, Perbruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N, died in 1760 in Ytre-Eide, bnr. 1, Perbruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N about age 39, and was buried on 26 Dec 1760 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..110 Another name for Endre was Endre Brynildsen Yttereide.

Marriage Notes: Endre Brynildsen Ytre Eide og Johanne Knudsdtr Sætre giftet seg 24.6.1757 i Innvik. Ved en tilfeldighet fant jeg dette paret i databasen Ekteskapsløyve i Bergen stift 1717-1804. Årsak: EF = ekteskap i forbudte ledd.

Endres foreldre var Brynild Pedersen Ytre Bøe og Brite Knudsdtr Ytre Eide; hans besteforeldre: Peder Brynildsen Y. Bøe / Maritha Arnesdtr og Knut Jonsen Tenden / Susanne Nilsdtr Y. Eide.

Johannes foreldre var Knud Iversen Sætre og Anne Didriksdtr Vik; hennes besteforeldre: Iver Knudsen Kirkhorn / Mari (Jørgensdtr)og Didrik Olsen Grøthaug / Johanne Arnesdtr.

Tydeligvis var Endre og Johanne ikke søskenbarn. Men muligvis var Endres farmor Martha Arnesdtr søster til Johannes mormor Johanne Arnesdtr. Noen som vet om det er riktig?

Et slik slektskap - hadde det vært 'forbudte ledd' ved 1700-tallet?

Children from this marriage were:

          i.  Berthe Endredtr Ytreeide was born in 1757 in Ytre-Eide, bnr. 1, Perbruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 31 Dec 1757 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,110 died on 4 Jan 1844 in Ytre Lunde, bnr. 5, Grovabruket, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 110 at age 87, and was buried on 8 Jan 1844 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..110 Another name for Berthe was Brithe Endresdatter Lunde.

         ii.  Anne Endredtr Ytreeide was born in 1759 in Ytre-Eide, bnr. 1, Perbruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N,44 was christened on 12 Nov 1759 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died in 1795 in Øvreide at age 36, and was buried on 5 Apr 1795 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..


110. Steffen Nielsen Strand,128 son of Nils Stephensen Strand and Sigrid Knutsdtr Grimslid, was born in 1740 at Hatlelid, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N., was christened on 24 Sep 1740 in Hornindal, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,128 died on 25 Oct 1816 at Hatlelid, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N. 129 at age 76, and was buried on 28 Oct 1816 in Hornindal, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..129

Steffen married on 4 Jun 1759 in Hornindal.

Steffen married Brite Rasmusdtr Frislid on 4 Jun 1759 in Hornindal, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. Brite was born in 1732 in Frislid, bnr. 3, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N..

Children from this marriage were:

55        i.  Magnhild Stephensdtr Hatlelid (born in 1765 at Hatlelid, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N. - died on 22 Sep 1847 in Ytre-Eide, bnr. 1, Perbruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N)

         ii.  Steffen Steffensen Hatlelid was born in 1779 at Hatlelid, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N. and died in 1815 at Hatlelid, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N. at age 36.


111. Brite Rasmusdtr Frislid, daughter of Rasmus Nilsen Frislid and Malena Jonsdtr. Henden, was born in 1732 in Frislid, bnr. 3, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N..

Brite married Steffen Nielsen Strand 128 on 4 Jun 1759 in Hornindal, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. Steffen was born in 1740 at Hatlelid, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N., was christened on 24 Sep 1740 in Hornindal, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,128 died on 25 Oct 1816 at Hatlelid, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N. 129 at age 76, and was buried on 28 Oct 1816 in Hornindal, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..129

112. Rasmus Haldorsen Støve,130 son of Haldor Monsen Støve and Magnhild Knutsdtr Flyttra, was born in Dec 1711 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N,49 was christened on 12 Dec 1711 in Breims kirke, Sogn og Fjordane, , Norway,47,130 and died in 1757 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 49 at age 46.

General Notes: Rasmus er registrert som bruker allerede i 1738, ca. 14 år gammel, og fikk skjøtet på bruket i 1738 ca. 21 år gammel. Kanskje er han født noe tidligere.

Han giftet seg med Agnete Davidsdatter Sandal, sannsynligvis datter til David Kolbeinson Hilde og søster til lensmannen Eirik Davidsen Sandal på Re.

Som så mange andre av Støyva-slekten, døde Rasmus i forholdsvis ung alder, ca. 40 år gammel. Enka, Agnete giftet seg på nytt med Jon Jakobsen Skilla som var bruker av bruket fram til eldste sønnen til Rasmus, David, overtok i 1788.

Rasmus og Agnete hadde 5 barn som vi kjenner til.

Tora, den eldste giftet seg med Jon P. Hjelle, og bosatte seg på Hjelle, bnr. 6.
Kari giftet seg med Byrge E. Mykland.
David giftet seg med Eli N. Sætre og ble bonde på farsbruket.
Paal vet vi lite om, mens den yngste sønnen Gabriel giftet seg med Ingeborg O. Hjelle og flyttet til Hjelle, bnr.5.

Som skikken var den gangen, tok Gabriel navn etter gården, og ble hetende Gabriel Rasmussen Hjelle.

Gabriel er nevnt i en dramatisk historie nedtegnet av Jon Laberg i Bergen den 30. Juli 1899. Avskriften av denne fikk jeg for flere år tilbake av Rolf Myklebust:

"Den begivenhed, som vakte den største bevægelse baade inden sognet og videre udover, var vistnok "lensmannsdrapet" på Reed lille julaften 1787. Om dette inneholder thingprotokollene følgende:

1788 den 21. Januar ekstrathing paa Reed til at foretage thingsvidneafhør over regimentssmeden Hans Wulf for at have dræbt Christen Nilsen Mardal, lensmand for Breum. Lensmand Søren Didriksen Wittrup mødte paa fogdens vegne."

Jeg fortsetter her i (nesten) moderne norsk:

Første vitne, Gabriel Rasmussen Hjelle bevitnet følgende:

Den 22.12. 1787 hadde vitnet vært til sjøss med noe bytøy, og kom til Reed ca. kl. 9 om kvelden. Han gikk inn i stua til lensmannen hvor følgende var til stede:

Lensmannen og hans kone, Christense Pedersdatter,
tjenestepiken Helga Larsdatter Egge
drengen Jakob Akselsen Førde
regimentssmeden Wulf
Peder Haraldsen Verlo
David Rasmussen Støve
Jon Jensen Moldestad, og vitnet.

De begynte begynte å drikke et par kanner, og de spøkte og lo sammen, hvoretter Wulf , uten at vitnet gav den minste foranledning, slo vitnet (Gabriel) i ansiktet så han blødde.

Lensmannen ble en smule opphisset over dette og sa til smeden: "Slår du noen i mitt hus uten grunn, så skal du på dør". Dermed tok han smeden i skuldrene og førte ham foran seg ut gjennom døren, og deretter lukket han døren igjen.

Wulf gikk da utenfor vinduene og brukte munn og forlangte å få komme inn igjen, eller i hvert fall få lua si ut til seg. Han kom imidlertid inn og brukte munn og var arg, stadig med den ene hånden i lommen. Lensmannen sammen med David og Jon kastet
ham ut for andre gang.

Men smeden kom enda en gang inn igjen. Lensmannen tok ha, nok en gang i ermene, og sammen med Gabriel førte han smeden mot døra. Her gjorde smeden motstand, og etter et kort klammeri snudde lensmannen seg tilbake over gulvet og sa: "Nå ga han meg så
mye at jeg blir klar - , Gud være min sjel nådig". De så da at lensmannen hadde fått et sår tvers over magen slik at tarmene kom ut, og Gabriel hadde også fått et sår over magen slik at 3 mann måtte bære ham bort i en annen stue.

Jon Moldestad som også var vitne, forteller bl.a.:

Smeden sier til Gabriel Hjelle: "Kunne jeg ikke komme opp og drikke juleøl hos deg?"
Gabriel: "Jo, det kunne nok la seg gjøre. Jeg har nå brygget til jul, og jeg har til og med hester så du kan få skyss".
Smeden: "Vil du kappri med meg?", og slår i det samme Gabriel i ansiktet så blodet renner.

Den drepte og Gabriel var ikke berusede, "kunde dig ei sige, de var ganske fastende." Lensmannen var tynnkledd. Han hadde på en gammel vadmelstrøye, en rosete brystduk og skjorten. Smeden var kommet til Breim den 19.12. og losjerte hos lensmannen.

Da udåden var begått gikk smeden til løytnant Orning og ville ha ham med til lensmannen slik at denne kunne skaffe ham hus. Løytnanten ville ikke dette slik midt på natten. Deretter gikk smeden til skafferen (skyssmannen), ?? Knudsen Reed, og fikk
kone hans, Ragnhild Andersdatter, til å gå opp til lensmannen for å kjøpe en pegl brennevin. Hun skulle si at brennevinet var til mannen hennes eller en annen som var blitt syk. Kona kom opp ti l lensmannen akkurat idet Jon Moldestad var i ferd med
å "sy livet igjen på lensmannen". Kona ble straks anmodet om å utføre dette arbeidet.

Da hun etter en times tid kom tilbake, var hun meget blek og gav pengen tilbake til smeden. Han spurte om hun ikke fikk brennevin, og om hvorfor hun så så bedrøvet ut.
Til dette svarte konen: "Gud naade Jer".
Smeden: "Ja, Gud naade baade mig og alle syndere." Og så falt han i gråt.

Skafferfolket som skjønte at noe ondt var gjort, bad smeden gå ut av deres hus, hvilket han også gjorde. Han gikk da på ny til løytnanten og bad om få sitte på en stol der om natten. Løytnanten stod da opp og fikk ham inn hos en annen bonde på
gården. Om morgenen ble han arrestert.

Slike historier var vel ikke akkurat hverdagskost den gangen. Den forteller oss imidlertid bl.a. at det ble benyttet tyske håndverkere og sikkert leiesoldater i regimentet den gangen. Det ser dessuten også ut til at Reed (Re) på den tiden var samlet
i ett tun.

Noted events in his life were:

• Skjøte : 1738, Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 49

Rasmus married Agnete Davidsdtr Sandal 49 about 1739.47 Agnete was born in 1714 at Sandal, bnr. 4, Dåvebruket, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,49 was christened on 9 Sep 1714 in Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N, died in 1796 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 49 at age 82, and was buried on 28 Mar 1796 in Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N.47

Children from this marriage were:

          i.  Tora Rasmusdtr Støve was born in 1737 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 49 and died in 1795 in Hjelle, bnr. 6, Andersbruket, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N at age 58.

         ii.  Kari Rasmusdtr Støve was born in 1740 and died in 1823 at age 83.

        iii.  Magnhild Rasmusd. Støve was born in 1746 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.49

56       iv.  David Rasmussen Støve (born in May 1749 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N - died on 22 May 1812 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N)

          v.  Paal Rasmussen Støve was born in 1751 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N and died in 1803 in Støyva, bnr. 8, Pålbruket, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N at age 52.

         vi.  Gabriel Rasmussen Støve was born in 1754 in Støyva, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N and died after 1783 in Hjelle, bnr. 4, Gabrielbruket, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. Another name for Gabriel was Gabriel Rasmussen Hjelle.


113. Agnete Davidsdtr Sandal,49 daughter of David Colbensøn Sandal and Kari Jond. Kobberstad, was born in 1714 at Sandal, bnr. 4, Dåvebruket, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,49 was christened on 9 Sep 1714 in Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N, died in 1796 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 49 at age 82, and was buried on 28 Mar 1796 in Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N.47

General Notes: Son far er oppført David Joensen Sandalen, men dette er vel feil for David Colbensen som var gift med Kari Joensdatter.

Agnete married Rasmus Haldorsen Støve 130 about 1739.47 Rasmus was born in Dec 1711 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N,49 was christened on 12 Dec 1711 in Breims kirke, Sogn og Fjordane, , Norway,47,130 and died in 1757 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 49 at age 46.

Agnete next married Jon Jacobsen Skinlo on 16 Apr 1758 in Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N.


114. Niels Davidsen Sandal,131 son of David Colbensøn Sandal and Kari Jond. Kobberstad, was born in 1711 at Sandal, bnr. 4, Dåvebruket, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 30 Aug 1711 in Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,131 and died in 1776 in Sætre, bnr. 5, Jakobbruket, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 65.

Noted events in his life were:

• Probate: 4 Jul 1776. Skiftet er datert 4. juli 1776 og nevner enken Marie Olsdatter og barna:
- Lars N. Frøsetter,
- David N., 19 1/2 år,
- Karen N., 30 år, gift med Ole Christiansen Raad og
- Cathrin Nilsdatter, 26 år gammel, ugift.

Niels married Maren Olsd. Raad 132 on 17 Oct 1743 in Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..115 Maren was born in 1720 in Råd, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 7 Feb 1720 in Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,132 and died in 1802 in Sætre, bnr. 5, Jakobbruket, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 82. Another name for Maren was Mari Olsdtr Raad.

Children from this marriage were:

          i.  Kari Nilsdtr Sætre was born in 1746 in Sætre, bnr. 5, Jakobbruket, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. and died in 1824 in Råd, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 at age 78.

57       ii.  Elen Cathrine Nielsdtr Sætre (born in 1750 in Sætre, bnr. 5, Jakobbruket, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. - died before 29 Oct 1790 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N)

        iii.  Lars Nielsen Sandal died in Frøyset, Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Lars was Lars Nielsen Frøsetter.


115. Maren Olsd. Raad,132 daughter of Ole Pedersen Raad and Mari Stephensd. Birkelo, was born in 1720 in Råd, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 7 Feb 1720 in Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,132 and died in 1802 in Sætre, bnr. 5, Jakobbruket, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 82. Another name for Maren was Mari Olsdtr Raad.

Maren married Lars Aksels. Sætre, son of Aksel Larsen Jordanger and Kari Olsdtr Sætre. Lars was born in 1709 in Sætre, bnr. 5, Jakobbruket, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. and died in 1742 in Sætre, bnr. 5, Jakobbruket, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 33.

Children from this marriage were:

          i.  Mari Larsdtr Sætre was born about 1735 in Sætre, bnr. 5, Jakobbruket, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. and died in 1810 in Sætre, bnr. 5, Jakobbruket, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. about age 75.

         ii.  Kari Larsdtr Sætre was born in 1741 in Sætre, bnr. 5, Jakobbruket, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N..

Maren next married Niels Davidsen Sandal 131 on 17 Oct 1743 in Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..115 Niels was born in 1711 at Sandal, bnr. 4, Dåvebruket, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 30 Aug 1711 in Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,131 and died in 1776 in Sætre, bnr. 5, Jakobbruket, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 65.

116. Erich Davidssen Sandal,131 son of David Colbensøn Sandal and Kari Jond. Kobberstad, was born in 1711 at Sandal, bnr. 4, Dåvebruket, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,49 was christened on 30 Aug 1711 in Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,131 died on 17 Nov 1763 in Re, bnr. 1, Innigardsbruket, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. 133 at age 52, and was buried in 1763 in Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..133 Other names for Erich were Erich Davidsen Reed, and133 Eric Davidssen Sandahlen.

Noted events in his life were:

• Occupation: Utkommandert (soldat)/Soldier, 22 Jun 1750, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N.

• Occupation: Lensmann/Sheriff, 1763, Breim, Sogn og Fjordane, N.

Erich married Lisbet Arnesdatter Reed on 22 Jun 1750 in Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N.115 Lisbet was born in 1730 in Re, bnr. 1, Innigardsbruket, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. 49 and died in 1795 in Re, bnr. 1, Innigardsbruket, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. 49 at age 65.

Children from this marriage were:

58        i.  Jan Ericsen Reed (born in 1753 in Re, bnr. 1, Innigardsbruket, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. - died in 1829 in Bergheim, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

         ii.  David Ericsen Reed was born in 1751 in Re, bnr. 1, Innigardsbruket, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. 49 and died in 1814 in Re, bnr. 3, Dåvebruket, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 49 at age 63.

        iii.  Anne Erichsd. Ree was born in 1757 in Re, bnr. 1, Innigardsbruket, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N., died on 27 Oct 1840 at Sundal, bnr. 1, Haugen, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 67 at age 83, and was buried on 1 Nov 1840 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..67


117. Lisbet Arnesdatter Reed, daughter of Arne Jansøn Reed and Ane Arnisdtr. Wiig, was born in 1730 in Re, bnr. 1, Innigardsbruket, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. 49 and died in 1795 in Re, bnr. 1, Innigardsbruket, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. 49 at age 65.

Lisbet married Erich Davidssen Sandal 131 on 22 Jun 1750 in Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N.115 Erich was born in 1711 at Sandal, bnr. 4, Dåvebruket, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,49 was christened on 30 Aug 1711 in Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,131 died on 17 Nov 1763 in Re, bnr. 1, Innigardsbruket, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. 133 at age 52, and was buried in 1763 in Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..133 Other names for Erich were Erich Davidsen Reed, and133 Eric Davidssen Sandahlen.

118. Poul Haldorsen Støve,132 son of Haldor Monsen Støve and Magnhild Knutsdtr Flyttra, was born in 1714 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N and was christened on 27 Jul 1714 in Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..132

Poul married Kristi Kolbeinsdtr. Raad.49 Kristi was born in 1714 in Bø, bnr. 6, Hola, Breim, Gloppen sogn, Sogn og fjordane, n 49 and died in 1763 in Gåsemyr, bnr. 2, Instetun, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 49 at age 49. Another name for Kristi was Kiersten Kolbeinsdtr.

The child from this marriage was:

59        i.  Birthe Mallene Povelsd Bergheim (born in 1750 in Bergen - died in 1810 in Bergheim, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)


119. Kristi Kolbeinsdtr. Raad,49 daughter of Colben Christenson Raad and Brite Ivarsdtr Birkelo, was born in 1714 in Bø, bnr. 6, Hola, Breim, Gloppen sogn, Sogn og fjordane, n 49 and died in 1763 in Gåsemyr, bnr. 2, Instetun, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 49 at age 49. Another name for Kristi was Kiersten Kolbeinsdtr.

General Notes: Berte Mallene voks opp hos mora og stefaren på Gåsemyr.

Kristi married Poul Haldorsen Støve.132 Poul was born in 1714 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N and was christened on 27 Jul 1714 in Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..132

Kristi next married Tor Jacobsen Gaasemyhr, son of Jakob Torsen Gåsemyr and Helga Monsdatter Egge, in 1760. Tor was born in 1723 in Gåsemyr, bnr. 2, Instetun, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 49 and died in 1764 in Gåsemyr, bnr. 2, Instetun, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 49 at age 41.


120. Ola Jensen Moldrheim, son of Jens Olsen Moldrheim and Kristi Hansdtr Lote, was born about 1710 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N, died in 1775 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N 110 about age 65, and was buried on 6 Aug 1775 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..110

Noted events in his life were:

• Probate: - skifte, 25 Sep 1775. 92
4270 Ole Jensen Moldreim Stryn 187b 16a 1774-177.

Skiftet er datert 25. september 1775 og nevner enken Ingeborg Olsdatter og barna Jens O. Moldereim, Ole O., 25 år, Christi O., g.m. Lars Arnesen Kandal, Else Olsdatter, 28 år.

Ola married Ingebor Olsdatter Hopland on 1 Jan 1745 in Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. Ingebor was born in 1712 in Hopland, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died in 1777 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N 110 at age 65, and was buried on 17 Dec 1777 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Ingebor was Ingeborg Olsdtr Hopland.

Children from this marriage were:

60        i.  Jens Olsen Moldrheim (born in 1748 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N - died in 1798 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N)

         ii.  Ole Olsen Moldrheim was born in 1751 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N and was christened on 23 Feb 1751 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..44


121. Ingebor Olsdatter Hopland, daughter of Ole Abrahamsen Hopland and Else Jonsdatter Hopland, was born in 1712 in Hopland, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died in 1777 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N 110 at age 65, and was buried on 17 Dec 1777 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Ingebor was Ingeborg Olsdtr Hopland.

General Notes: 65 År Gammel

Ingebor married Ola Jensen Moldrheim on 1 Jan 1745 in Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. Ola was born about 1710 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N, died in 1775 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N 110 about age 65, and was buried on 6 Aug 1775 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..110

122. Arne Larsen Frøyset, son of Lars Nilsen Ulvedal and Kari Arnedtr., was born in 1706 in Frøyset, bnr. 1, Arnebruk, Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 49 and died in 1805 in Kandal, bnr.3, Kandalshaug, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 at age 99.

Arne married Mari Rasmusdtr Kandal on 18 Jan 1840 in Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 49.,115 Mari was born in 1719 in Kandal, bnr.3, Kandalshaug, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 and died in 1800 in Kandal, bnr.3, Kandalshaug, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 at age 81. Another name for Mari was Mari Rasmusdtr. Candalshougen.115

Marriage Notes: Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Gloppen, Ministerialbok nr. A 3 (1739-1757), Kronologisk liste 1739-1740, side 15.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11425&idx_id=11425&uid=ny&idx_side=-16


Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070228290653.jpg

The child from this marriage was:

61        i.  Brite Arnesdtr. Kandal (born in 1749 in Kandal, Breim, Gloppen Sogn, Sf - died in 1809 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N)


123. Mari Rasmusdtr Kandal, daughter of Rasmus Olsen Egge and Brite Antonsdtr Kandal, was born in 1719 in Kandal, bnr.3, Kandalshaug, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 and died in 1800 in Kandal, bnr.3, Kandalshaug, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 at age 81. Another name for Mari was Mari Rasmusdtr. Candalshougen.115

Mari married Arne Larsen Frøyset on 18 Jan 1840 in Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 49.,115 Arne was born in 1706 in Frøyset, bnr. 1, Arnebruk, Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 49 and died in 1805 in Kandal, bnr.3, Kandalshaug, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 at age 99.

124. Eirik Andersen Moldrheim, son of Anders Eiriksen Moldrheim and Synnøve Andersdtr Frøyset, was born in 1729 in Moldrheim, bnr. 1, Andersbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N, died in 1808 in Moldrheim, bnr. 1, Andersbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 79, and was buried on 28 Aug 1808 in Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..110

General Notes: Skjøtet fra 1760.

Noted events in his life were:

• Occupation: Kårmann i 1801

Eirik married Agnete Botolvsdtr Tisthammer on 1 Jan 1756.76 Agnete was born in 1722 in Tisthammer, bnr. 2, Botolvbr., Utvik, Innvik Sogn, Sogn og Fjordane, N,92 died in 1798 in Moldrheim, bnr. 1, Andersbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 76, and was buried on 29 Jul 1798 in Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..110 Another name for Agnete was Agnethe Botholsdatter Mollerem.

Noted events in their marriage were:

• Engagement: 28 Sep 1755.

Children from this marriage were:

62        i.  Anders Eriksen Moldrheim (born in 1757 in Moldrheim, bnr. 1, Andersbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N - died on 23 Jun 1830 in Moldrheim, bnr. 1, Andersbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N)

         ii.  Synneve Erichsdtr Moldrheim was born in 1757 and was christened on 17 Jan 1757 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..19

        iii.  Synneve Erichsdtr Moldrheim was born in 1760 and was christened on 4 Apr 1760 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..19

         iv.  Lisbet Erichsdtr Mollerem was born in 1767 in Moldrheim, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. and died in 1831 at age 64.


125. Agnete Botolvsdtr Tisthammer, daughter of Botolv Jonsen Tisthammer and Lisbet Larsdtr Devik, was born in 1722 in Tisthammer, bnr. 2, Botolvbr., Utvik, Innvik Sogn, Sogn og Fjordane, N,92 died in 1798 in Moldrheim, bnr. 1, Andersbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 76, and was buried on 29 Jul 1798 in Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..110 Another name for Agnete was Agnethe Botholsdatter Mollerem.

Agnete married Eirik Andersen Moldrheim on 1 Jan 1756.76 Eirik was born in 1729 in Moldrheim, bnr. 1, Andersbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N, died in 1808 in Moldrheim, bnr. 1, Andersbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 79, and was buried on 28 Aug 1808 in Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..110

126. Joen Arnessen Arnestad, son of Arne Christensen Arnestad and Eli Christendtr. Arnestad, was born in 1726 in Ytre Arnestad, bnr. 3, Kristenbruk, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. 92 and died in 1809 in Føleide, bnr. 8, Jobruket, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 134 at age 83. Another name for Joen was Jon Arnesen Føleide.

Joen married Ragnhild Andersdtr Austrheim 49 on 17 Feb 1755 in Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. Ragnhild was born in 1724 in Austrheim, bnr. 1, Monsbruket, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N and died before 1801 in Føleide, bnr. 8, Jobruket, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. Another name for Ragnhild was Ragnilde Føleide.

Marriage Notes: Hun: Enke.

The child from this marriage was:

63        i.  Eli Jonsdtr Føleide (born in 1759 in Føleide, bnr. 8, Jobruket, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N - died on 16 Dec 1829 in Moldrheim, bnr. 1, Andersbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N)


127. Ragnhild Andersdtr Austrheim,49 daughter of Anders Pålsen Austrheim and Brite Andersdatter Holvik, was born in 1724 in Austrheim, bnr. 1, Monsbruket, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N and died before 1801 in Føleide, bnr. 8, Jobruket, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. Another name for Ragnhild was Ragnilde Føleide.

Ragnhild married Joen Arnessen Arnestad on 17 Feb 1755 in Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. Joen was born in 1726 in Ytre Arnestad, bnr. 3, Kristenbruk, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. 92 and died in 1809 in Føleide, bnr. 8, Jobruket, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 134 at age 83. Another name for Joen was Jon Arnesen Føleide.

Ragnhild next married Jakob Pålsen Føleide in 1747. Jakob was born in 1722 in Føleide, bnr. 8, Jobruket, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N and died in 1754 in Føleide, bnr. 8, Jobruket, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N at age 32.


picture

previous  Eighth Generation  Next
128. Abraham Olsen Henøen,92 son of Ole Jacobsen Klubben and Dorthe Olsd. Henøen, was born in 1688 in Hennøya, bnr. 3, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,92 died on 2 May 1764 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 67 at age 76, and was buried in 1764 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Abraham was Abraham Olsen Gilleshammer.

General Notes:

Gården Gilleshammer spiller på en måte en nøkkelrolle både i min slekt og andre slekter i Kjølsdalen.

Gården er ikke nevnt før enn i 1603. I den første delen av 1600-års tallet er den også kalt "Ødegård".

Navnet har vært skrevet forskjellig til ulike tider, og Åland nevner former som Gjel- eller Gildehammer. Han antar at navnet må ha opphavet av hjallr, hjell, terrasse eller reine. I dagligtale sier folk "Hjellhammaren". I hvert fall ligger gården på en
avsats eller slette over en bratt hammer.

Gården er sannsynligvis tatt opp fra Utigard som er den nærmeste av nabogårdene, og hvor også den gamle gårdsveien gikk gjennom tunet.

Den første brukeren på Gilleshammer var en Mikkel (Michel) "Ødegård". Han brukte i 1603 2 pd. kronegods, men eide selv også 1/2 laup. Mikkel var skyss-skaffer, og vi får vel anta at det var båtskyss han skaffet. På den annen side går det en gammel kløvsti fra Gilleshammer og videre ut langs fjorden.

En kar som het Laurits (Lars) var også bruker på Gilleshammer i 1606. Han døde ca. 1612, og enka hans Marte Eriksdtr. var i 1613 bruker av 1 1/2 pd. krongods. Mikkel brukte vel da sitt eget halve laup samt 1/2 pd. krongods.

Landsskylda i 1608 var satt til 2 pd. smør. I 1626 var den satt til 2 1/2 pd smør.

I 1625 er Klemmet Mikkelsen Gilhammer bruker. Han er vel sønn til Mikkel "Ødegård". Han var bruker av halve bruket. Enka etter Laurits, Marte Eiriksdtr brukte resten. I 1626 hadde enka, Marte, "ringe formue", og gården var en "ringe jord".

Klemmet Mikkelsen som var gift med Marte Guttormdtr, ble til slutt fradømt bruket på grunn av skyldig landsskyld og "vanstyr".

Hvor disse personene kommer fra, står det ingenting om i Ålandsboka. Gården har imidlertid sæter på Dalsetra sammen med Perbruket, Hallsteinbruket, herunder Lunde som er utskilt fra Hallsteinbruket. Hallsteinbruket lå opprinnelig sammen med Monsbruket, men Monsbruket har sæter på Gjeddalssætra sammen med Utigard, Nordtun og Nojebruket. Lukasbruket og Hansbruket har egen sæter på Mystøylen. Når denne seterdelingen kom i stand, er usikkert, men kan gi en viss pekepinn på en slags inndeling av gårdene på et tidspunkt.

Neste brukeren på Gilleshammer hører vi om i 1645. Det er en Jakob Rasmussen Gilhammer som skal være født ca. 1615 og døde før 1679. Kona het Bergitte Andersdatter. Jakob klaget i 1650 årene over at landsskylda på gården var for høy. Den 7.8.1652 var det derfor skjønnsmenn på gården etter pålegg av lensherren Ove Bjelke, og de gransket gården og de "lunnende" som den da hadde. Retten fant at jorda var "ring og enga var turr og skrinn". Retten satte derfor ned landskylda til 2 pd., og leidingen fra 3 til 2 geiteskinn, 1 kalveskinn. Landskylda på gården ble stående slik til det 19de århundre.

Denne Jakob er for øvrig kalt Job eller "Jaab" i en annen kilde. 16. april 1658 var en kvinne ved navn Gjertrud Andersdtr Hunskår innstevnet for retten anklaget for hekseri. Dette var en kone som rak gardimellom og tigget mat og husrom. Job
Gilleshammer kunne fortelle i retten at Gjertrud en gang hadde vært hos ham i to dager. Da ville han ikke lenger ha henne i huset, og sendte henne av sted. Dette likte hun tydeligvis dårlig, for da hun dro snakket hun til gjetergutten til Job og
fortalte at de hadde jaget henne ut av husene. Hun hadde da ymtet om at om de hadde bra med hus på Gilleshammer i dag, så kunne det nok vel hende at de snart ikke hadde så mye husvære å låne bort. Og det varte ikke så mange dagene før det var varme løs på gården.

Ivar Humborstad (Kvien) kunne bevitne at hun hadde kommet med slike trusler, og "strax der effter brendte Jaabis Huse.." står det i tingboka.

At det har vært en brann på Gilleshammer på 1650-tallet sier Ålandsboka ingenting om, men Jakob eller Job Rasmussen var den ene hyllingsmannen fra Davik i 1661, og skal etter sagnet ha vært en klok og respektert mann. Jakob hadde følgende barn nevnt i 1666:

- Rasmus Jakobsen Gilhammer - 14 år, dvs. født 1652.
- Anders Jakobsen Gilhammer - 10 år, dvs. født 1656.
- Abel Jakobsen Gilhammer - 6 år, dvs. født 1660.

Historien sier ingenting om hvor sønnene ble av, men det er vel rimelig å anta at de giftet seg og ble bønder andre steder i bygda eller distriktet.

Abraham fra Hennøya giftet seg til Gilleshammer i 1772. Han giftet seg den 16.mars 1722 med Guri Poulsdatter Gieldhammer, eller Rexnes.

Forlovere:

Lars Pedersen Rexnes og Anders Olsen Lauffnes. Disse var gift med henholdsvis Else Monsdatter (f.1661 - d.1751) og Kari Hansdatter (f.1662 - d. 1722). Else var vel en halvsøster til Guri, mens Kari sannsynligvis var datter av Hans Jacobsen Klubben og derved søskenbarnet til Abraham.

Anders var svigerfar til Abrahams søster, Ane, som var gift med Steffen Andersen Lofnes.

Guri var datter av Poul Erichssen Rexnes som hadde vært bruker av Gilleshammer, men som hengte seg på Færestrand i Vågsøy i 1706, samme år som Guri ble født.

Guri hadde to brødre:

- Ole Poulsen Gieldhammer, f. 1683
- Erich Poulsen Gieldhammer, f. 1697.

Erich var gift med Brite Øysteinsdatter Refvik, og de var bosatt på Langenes i Vågsøy. Erich døde 80 år gammel i 1769.

Guris mor het Synneve Olsdatter. Ålandsboka sier "Jonsdatter", men det stemmer ikke. I kirkeboken står det at Synneve Olsdatter Gieldhammer giftet seg med Mons Andersen Hals i 1710 "D11 Trinit".

I Ålandsboka står det også at Abraham først var gift med en ?... Monsdatter, men det er også feil. Abraham var så pass ung da han giftet seg at han neppe ville ha hatt muligheter til å være gift før ekteskapet med Guri.

Misforståelsen kommer vel av at Guri, ved sin mors nye ekteskap fikk en stefar som het Mons. Mons, som var født ca. 1676 ble bruker av Gilleshammer fram til 1720. I følge Ålandsboka skulle han være død da, men det er vel mer sannsynlig at han enten flyttet, eller ble kårmann når Abraham giftet seg med Guri. Abraham innløste bruket og ble selveiende bonde fra 1729. Han betalte 40 riksdaler for bruket. Følgende hadde vært eiere av gården til da:

W. Echoff og kona Wein Andersdatters arvinger:
Benoni Echoff, Isak Erpekoms enke, Peter "Bardskjer" sin enke Margrete, og Henrik Bremer.

Det kan virke merkelig at han som kom fra det vi nå kan kalle et øde sted i havgapet, som Hennøya, skulle ha så pass mye penger, men når vi vet at området rundt Rugsund var sentrum for handel, fiske og skipsfart, og med bakgrunn i hans omgang med bl.a. borgersønnen Lars Jørgensen Bang, kan vi regne med at han også var engasjert i aktivitetene ut i fjordgapet.

Abraham og Guri var respekterte bønder i Kjølsdalen. Det at de var selveiende bønder bidrog nok til dette. De var bl.a. mye brukt som faddere og forlovere - noe som kan leses ut fra kirkeboken for den perioden de levde.

Abraham og Guri hadde kanskje også en sønn som het Peder, men han er ikke funnet i kirkebøkene. I hvert fall er en Johannes Pedersen Gilhammer konfirmert i Ålfoten kirke den 12. desember 1773. Johannes skulle i så fall være født ca. 1757. Han kan teoretisk også være sønn til en ikke registrert bror av Guri, eller også et barnebarn til en av Guris kjente brødre.

OM ABRAHAM OG GURIS OMGANGSKRETS OG SLEKTNIGER

Et innblikk i hvilke mennesker som levde i denne perioden og som tilhørte vennekrets, naboer og slekt til Abraham og Guri, kan vi bl.a. få ved å studere hvem som har vært faddere for barna ved
barnedåp.

Utskrift fra kirkebok for Davik:

1. 1726, Augustus 4de
Døbt Abraham Gieldhammers Datter
N: Dorthe

F: Jacob Eichaas, Lucas Caspers Kiølisdal, Dorthe Henøen, Kari
Kiølisdal, Marthe Utigaard.

Om fadderne til Dorthe:

1a. Jacob Eichaas (1672-1767), het egentlig Jacob Rasmussen Møchlebust, men giftet seg til bruk nr. 1 på Eikås med Mette Mikkelsdatter Eichaas. Han var sønn til Rasmus Rasmussen Møchlebust (Monsbruket) død 87 å.g. i 1720, og Anne Jacobsdatter, d. 72 ag. 1720.

Mettes far, Michel Cristensen Eichaas d. 82 år gammel i 1727, var antakelig sønn til en Christen Michelsen som drev borgernæring på "Humborstadeigni", nede ved fjorden, på begynnelsen av 1600-hundretallet til plage for Humborstad-bøndene.

1b. Lucas Caspersen Kiølisdal (1672-1774) var sønn til Caspar Rasmussen på Lukasbruket. Lucas var gift med Magdeli Olsdatter Hatlegierdet.

1c. Dorthe Henøen var Abrahams mor, og var i 1726 blitt 72 år gammel. Hun døde i 1732, 80 år gammel.

1d. Kari Kiølisdal var datter til Sebjørn Christoffersen på bruk nr.1, Per-Anders bruket, eller "Perane".

1e. Marthe Utigaard var datter til Lars Pedersen Indre Reksnes, nr.1, Bergebruket ("Lisjebergane") og Else Monsdatter (1661 - 1751).

Marthe var gift med Gregorius Olsen Kiølisdal, bruker an nr.6, Utigard. Hun døde 59 år gammel i 1754. Hun var antakelig i slekt med Guri.

2. 1730 Janarius 29de
Døbt Abraham Gieldshammers Datter
Nom. Alles

F: Hans Møchlebust, Anders Henøen, Christi Møchlebust, Syneve Humberstad, Alles Jonsdatter Jonsdatter.

Om fadderne:

2a. Hans Møchlebust ca. 1671-1742 - Hansbruket nr. 2. Var gift med Brite Monsdatter Eikås. Hans eide en gårdpart i Alsaker i Eid. Han var sønn til Mogens Hansen Møchlebust, død 76 år gammel i 1705.

2b. Anders Henøen var bror til Abraham. Han var gift med Christi Jonsdatter, enke etter Nils Sandersen på Geisdal ved Totland på Bryggja, og brukte Geisdal nr. 1 i 1705. I 1707 hadde han flyttet tilbake til Hennøya hvor han overtok farsbruket som da hadde ligget øde noen år.

2c. Christi Møchlebust
2d. Syneve Humberstad
2e Alles Jonsdatter, var kanskje søster til Christi Jonsdatter og derved Anders Henøens svigerinne.

3. 1733, Janiarius 25de
Døbt Abraham Olsen Gieldhammers barn
kaldet Poul.
F. Ole Arnesen Kiøllisdal, Hallsteen Kiøllisdal,
Gregors Møchlebust, Synneve Olsdatter ibid., Synneve Jørgensdatter.

3a. Ole Arnesen Kiøllisdal (Nordtun) d. 67 år gammel i 1749. Han var gift med Kari Olsdatter. Ole var antakelig sønn til Arne Melheim, og i så fall bror til Hallsteen på Hallsteinbruket. Han var tydeligvis knyttet til Abraham enten ved vennskap eller
skyldskap siden han er fadder til flere av Abrahams barn. Han eide selv endel av bruket sitt.

3b. Hallsteen Arnesen Kiøllisdal f. Melheim, d. 1751 67 år gammel. Han kjøpte bruket av en Divert i 1728. Han var gift med Brite Eliasdatter, d. 1766, 67 år gammel. Hallsteen hadde vært soldat og var med Peter Wessel Tordenskiold i slaget ved Dynekilen. Han bodde en tid i Olden hvor han drev med borgernæring.

3c. Gregers Møchlebust er den samme som Gregorius Olsen Kiøllisdal - Utigard. Han var gift med Marthe Larsdatter Reksnes, jfr. 1e.

3e. Synneve Jørgensdatter Møchlebust var kanskje datter av Jørgen Monsen, tidligere bruker av Hallsteinbruket. Jørgen døde 59 år gammel i 1720, og kona hans giftet seg på nytt med en Rasmus Jenssen. De bosatte seg på Skorpen. Vi har to steder som heter Skorpen, en øy i Rugsundet, samt i Bremanger. Det sies ingenting om hvilket av disse stedene de flyttet til.

4. 1736 Augustus 12tde Inger.

Her har jeg ikke notert fadderne fordi flere av de foran nevnte personene også var faddere for Inger.

5. 1739, 27. nov, Ole

F: Gregorus Berstad, Eli Aasene, Kari Syndalen, Mette og Synneve ibidem.

Om fadderne:

5a. Gregorus Berstad er ikke oppført som bruker på Berstad. Han var derfor kanskje en ugift sønn til en av brukerne der, eller han kan også ha vært dreng der. Gårdsnavnene ble ikke nødvendigvis brukt som familienavn, men mer som stedfestelse av hvor personer bodde.

5b. Eli Aasene

5c. Kari Syndalen er vel den samme som Kari Sebjørnsdatter Kiøllisdal, gm. Iver Christoffersen på Innigard som døde ca. 30 år gammel i 1723. Kari giftet seg på nytt de Ole Herlofsen Berstad. (Sjekk 1d)

5d. Mette Syndalen

5e. Syneve Synndalen må være Synneve Andersdatter på Haugen. Hun var datter til Anders Christoffersen d.74 år gammel. I 1760, og kone 1, Synneve Olsdatter Kjørstad. Sistnevnte var død i 1739. Synneve Andersdatter giftet seg med Lars Johannesen Høynes,
og de flyttet fra Haugen i begynnelsen av 1760.

6. ca. 1737/38: Ingeborg

Ingeborg Abrahamsdatter Gieldhammer har jeg ikke funnet i dåpsjournalene. Dette kan enten skyldes slurv fra prestens side ved at de ofte skrev opp navnene på et stykke papir og glemte å føre det inn i kirkebøkene, eller at de mistet/forla lappen. Det kan også skyldes at jeg har oversett det i min gjennomgang. Skriften i kirkebøkene er i mange tilfeller nesten uleselig.

Hun kan også eventuelt ha blitt døpt et annet sted, f.eks. Eid eller Stårheim og derved blitt utelatt i kirkeboken for Davik. Imidlertid er hun oppført som konfirmant i Davik kirke i november 1753, og må derfor være født rundt 1737/38.

7. 1742 Junius 8de, Abraham Olsen Gieldhammers Datter, Nom Syneve.

Om fadderne:

F. Hallsteen Arnesen Møchlebust, Christoffer Arnesen Møchlebust, Marthe Olsdatter ib., Ane Knudsdatter ib.

7a. Hallsteen Arnesen Møchlebust er omtalt under 3 b.

7b. Christopher Andersen Møchlebust er vel den samme som Christopher Andersen Birkeli som brukte en del av Utigard. Kristofferbruket har navn etter ham. Cristoffer døde 62 år gammel i 1764. Han hadde en sønn, Anders som overtok bruket.

7c. Marthe Olsdatter Møchlebust

7d Ane Knudsdatter Møchlebust (Er vel kanskje egentlig til Humborstad? I så fall forlovet hun seg med Anders Olsen Humborstad i 1717.

8. 1745 Junius 20de
Døbt Abraham Olsen Gieldhammers Datter
Nom Ane.

Teft: Halsteen Møchlebust, Christopher ib., Eli Ervigsætre, Marthe Møchlebust

Julius 13de: Graff. Ane Abrahamsdatt., 7 uger gml.

Fadderne:
8a. Halsteen = 7a og 3b.

8b. Christopher = 7b og 9c.

8c. Eli Ervigsætre: Foreløpig ingen spes. opplysninger.

8d. Marthe Møchlebust = 6c.

9. 1747, 16. april:
Døpt: Kari

Faddere: Rasmus Møchlebust, Ole ib., Christopher ib., Kari ib., Birthe ib.

Abraham er i folketellingen for 1701 oppført under Henøen, og er da 10 år gammel sønn på gården. Alle data på Abraham er dobbeltsjekket mot den elektroniske kirkeboken på Kulturnettet for Sogn og Fjordane.

Research Notes:
Fra kirkebøkene, Digitalarkivet, døpte:
D 4/8 1726 k Dorthe Abrahamd. e Abraham Gilleshammar
D 29/1 1730 k Alles Abrahamd. e Abraham Gilleshammar
D 25/1 1733 m Poul Abrahams. e Abraham Olss. Gilleshammar
D 12/8 1736 k Inger Abrahamd. e Abraham Gilleshammar
D 25/11 1739 m Ole Abrahams. e Abraham Gilleshammar
D 8/6 1742 k Syneve Abrahamd. e Abraham Olss. Gilleshammar
D 19/6 1745 k Ane Abrahamd. e Abraham Gilleshammar
D 16/4 1747 k Kari Abrahamd. e Abraham Gilleshammar

Noted events in his life were:

• Probate: - skifte,, 18 Aug 1764. 92 Skifte etter Abraham Olsen 18. august 1764, til enken Guri Paulsdatter, og de sju barna:
Poul, 26 år,
Ole, 25 år,
Dorthe, gift med Arne Arnesen,
Ales, gift med Simen Ferstrand,
Ingeborg, 25,
Synneve, 21, og
Kari, 16 år gammel.

Abraham married Guri Poulsdtr. Gilhammer on 16 Mar 1722 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N. Guri was born in 1696 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, died on 19 Apr 1783 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 67 at age 87, and was buried in 1783 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Marriage Notes:
Forlovere:
Anders Loufnes
Lars Rexnæs

Children from this marriage were:

          i.  Dorthe Abrahamsdtr Gilhammer was born in 1726 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 4 Aug 1726 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,12 died on 22 Jan 1792 in Ålfoten 33 at age 66, and was buried in 1792 in Ålfoten kirkegård, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

         ii.  Alles Abrahamsdtr. Gilhammer was born in 1730 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 29 Jan 1730 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,12 died on 10 May 1804 in Færestrand, bnr.1, Vågsøy, Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 74, and was buried in 1804 in Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Alles was Alids Abrahamd..26

        iii.  Poul Abrahamsen Gilhammer was born in 1733 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N and was christened on 25 Jan 1733 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.12

         iv.  Ingeborg Abrahamsdtr. Gilhammer was born in 1739 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N and died in 1804 in Setrenes, bnr. 1, Vågsøy, Selje sogn, Sogn og Fjordane, N at age 65.

          v.  Inger Abrahamsdtr. Gilhammer was born in 1736 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N and was christened on 12 Aug 1736 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.7

64       vi.  Ole Abrahamsen Gilhammer (born in 1739 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N - died on 1 Sep 1811 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N)

        vii.  Synneve Abrahamsdtr. Gilhammer was born in 1742 in Kjølsdalen, Sogn og Fjordane, Norway and was christened on 8 Jun 1742 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.

       viii.  Ane Abrahamsdtr. Gilhammer was born in 1745 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N,27 was christened on 20 Jun 1745 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N, died on 13 Aug 1745 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N,27 and was buried in 1745 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.

         ix.  Kari Abrahamsdtr. Gilhammer was born in 1747 in Kjølsdalen, Sogn og Fjordane, Norway, was christened on 14 Apr 1747 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N, died in 1816 in Kjølsdalen, Sogn og Fjordane, Norway at age 69, and was buried in 1816 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.


129. Guri Poulsdtr. Gilhammer, daughter of Paul Erichsen Gilleshammer and Synneve Olsdatter Gieldhammer, was born in 1696 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, died on 19 Apr 1783 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 67 at age 87, and was buried in 1783 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Guri married Abraham Olsen Henøen 92 on 16 Mar 1722 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N. Abraham was born in 1688 in Hennøya, bnr. 3, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,92 died on 2 May 1764 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 67 at age 76, and was buried in 1764 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Abraham was Abraham Olsen Gilleshammer.

130. Simen Abrahamsen Strand 135 was born in 1715,33 was christened in 1715, died on 15 Sep 1793 in Færestrand, bnr.1, Vågsøy, Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33,136 at age 78, and was buried in 1793 in Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Simen was Simen Abrahamsen Færestrand.92

Noted events in his life were:

• Probate: - skifte,, 10 Oct 1793. 92
6092 Simen Abrahamsen Færestrand Stad 443 19b 1792-1795

Skiftet er datert og nevner enken Ahlida Abrahamsdatter, med lagverge Samson Andersen Sættrenes, og døtrene

Christie Simensdatter, g.m. Ole Abrahamsen Gieldhammer og
Lisbeth, kalt Andersdatter!, g.m. Anders Pedersen Nord Oppdahl.

Simen married Lisbeth Jensdtr Færestrand on 28 Jun 1739 in Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..135 Lisbeth was born in 1719 in Færestrand, bnr.1, Vågsøy, Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,33 was christened in 1719 in Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 8 Jun 1755 in Færestrand, bnr.1, Vågsøy, Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 36, and was buried in 1755 in Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Marriage Notes:
Sunday, June 28, 1739 = 5. søndag (Dom) efter Trinitatis
Forlovere:
Ole og Mogens Waage.


http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11644&idx_id=11644&idx_listetype=vi&idx_kjonn=&uid=ny&idx_side=-26

135

Children from this marriage were:

65        i.  Christi Simensdtr. Færestrand (born in 1747 in Færestrand, bnr.1, Vågsøy, Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died on 15 Mar 1828 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N)

         ii.  Peder Simonsen Færestrand was born in 1749 in Færestrand, bnr.1, Vågsøy, Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in Apr 1779 in Færestrand, bnr.1, Vågsøy, Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 30.

Simen next married Alles Abrahamsdtr. Gilhammer, daughter of Abraham Olsen Henøen and Guri Poulsdtr. Gilhammer, on 11 Jul 1756 in Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..27 Alles was born in 1730 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 29 Jan 1730 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,12 died on 10 May 1804 in Færestrand, bnr.1, Vågsøy, Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 74, and was buried in 1804 in Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Alles was Alids Abrahamd..26

Children from this marriage were:

          i.  Abraham Simonsen Færestrand was born on 25 Feb 1757 in Færestrand, bnr.1, Vågsøy, Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,26 was christened in Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died about 5 Mar 1757 in Færestrand, bnr.1, Vågsøy, Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., and was buried on 27 Mar 1757 in Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..33

         ii.  Abram Simons. Færestrand was born on 30 Apr 1758 in Færestrand, bnr.1, Vågsøy, Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

        iii.  Jens Simons. Færestrand was born in 1763 in Færestrand, bnr.1, Vågsøy, Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 14 Sep 1763 in Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,137 and died in Apr 1779 at age 16.

         iv.  Liesbeth Simond. Færestrand was born in 1769 in Færestrand, bnr.1, Vågsøy, Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 26 and was christened on 24 Feb 1769 in Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..137 Another name for Liesbeth was Liesbeth Simond. Ferrestrand.


131. Lisbeth Jensdtr Færestrand, daughter of Jens Pedersen Færestrand and Christi Jonsdtr, was born in 1719 in Færestrand, bnr.1, Vågsøy, Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,33 was christened in 1719 in Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 8 Jun 1755 in Færestrand, bnr.1, Vågsøy, Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 36, and was buried in 1755 in Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Noted events in her life were:

• Probate: - skifte,, 4 Oct 1755. 92 Skiftet er datert og nevner enkemannen Simen Abrahamsen og barna

Peder Simensen, 6 år, og
Christi Simensdatter, 8 år.

Lisbeth married Simen Abrahamsen Strand 135 on 28 Jun 1739 in Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..135 Simen was born in 1715,33 was christened in 1715, died on 15 Sep 1793 in Færestrand, bnr.1, Vågsøy, Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33,136 at age 78, and was buried in 1793 in Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Simen was Simen Abrahamsen Færestrand.92

132. Hans Larsen Hausle, son of Lars Abelsen Hausle and Søgni Isachsdtr. Endal, was born in 1700 in Huslid, bnr.2, Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died after 1775 in Etterdal, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. Another name for Hans was Hans Larsen Eterdal.

Hans married Anne Rasmusdtr Haus about 1740. Anne was born in 1701 in Haus, Davik Sogn, Sogn Og Fjordane, N 33 and died on 8 Apr 1775 in Etterdal, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 33 at age 74.

Children from this marriage were:

          i.  Ane Hansdtr Etterdal was born in 1742, was christened on 26 Sep 1742 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N, died on 11 Oct 1801 in Berstad, bnr. 3, Hansbruket, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 33 at age 59, and was buried in 1801 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

66       ii.  Lars Hansen Etterdal (born in 1745 in Etterdal, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N - died on 15 Aug 1814 in Etterdal, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N)


133. Anne Rasmusdtr Haus, daughter of Rasmus Olsen Haus and Anne Lukasdtr Haus, was born in 1701 in Haus, Davik Sogn, Sogn Og Fjordane, N 33 and died on 8 Apr 1775 in Etterdal, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 33 at age 74.

Noted events in her life were:

• Probate: - skifte,, Between 1774 and 1777. 92
4236 Anne Rasmusdtr Etterdal Davik 146 16a 1774-1777:

Skiftet nevner enkemannen Hans Larsen, og hennes barn av to ekteskap: sønnen Lars Johannessen, hjemme på garden, myndig, datteren Magdelie Johannesdtr, gift med Jens Jacobsen Echornbache, datteren Anne Hansdatter, 33 år.

Anne married Hans Larsen Hausle about 1740. Hans was born in 1700 in Huslid, bnr.2, Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died after 1775 in Etterdal, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. Another name for Hans was Hans Larsen Eterdal.

Anne next married Jon Jacobs Etterdal on 27 Jul 1727 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..138 Jon was born in 1705 33 and died on 18 May 1738 in Etterdal, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 33 at age 33.

Noted events in their marriage were:

• Engagement: 5 Jan 1727, Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 138 Forlovere:
Jon Olsen Hougs
Ole Gillesdal

The child from this marriage was:

          i.  Magdeli Jond. Etterdal was born on 13 Oct 1736 in Etterdal, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.26


134. Ole Larsen Ervig,7 son of Lars Olsen Ervig and Ukjent/Unknown, was born in 1721 in Ervik, bnr. 5, Larsbruk, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,7 died on 16 Jan 1791 in Ervik, bnr. 5, Larsbruk, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 7 at age 70, and was buried in 1791 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Ole married Marthe Olsdtr Myklebust 7 on 5 Jan 1745 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..7 Marthe was born in 1713 in Kjøllesdal, bnr. 7, Nordtun, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 7 and died on 28 Jul 1779 in Ervik, bnr. 5, Larsbruk, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 7 at age 66. Another name for Marthe was Maritte Olsdatter Myklebust.92

Children from this marriage were:

          i.  Ole Olsen Ervig was born in 1745 in Ervik, bnr. 5, Larsbruk, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 16 Aug 1745 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,61 died on 21 Feb 1811 in Ervik, bnr. 5, Larsbruk, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 66, and was buried in 1811.

         ii.  Kari Olsdtr Ervig was born in Sep 1745, was christened on 5 Sep 1745,12 died in Oct 1745, and was buried on 10 Oct 1745.12

67      iii.  Ane Olsdtr Ervigen (born in 1749 in Ervik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N - died on 16 Jul 1823 in Etterdal, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N)

         iv.  Kari Olsdatter Ervig was born in 1752 in Ervik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N and was christened on 5 Feb 1752 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.

          v.  Lars Olsen Ervig was born in 1754 in Ervik, bnr. 5, Larsbruk, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,7 was christened on 13 Oct 1754 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,7 and died on 6 Jul 1771 in Ervik, bnr. 5, Larsbruk, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 7 at age 17.


135. Marthe Olsdtr Myklebust,7 daughter of Ole Arnesen Kjøllesdal and Kari Olsdtr, was born in 1713 in Kjøllesdal, bnr. 7, Nordtun, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 7 and died on 28 Jul 1779 in Ervik, bnr. 5, Larsbruk, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 7 at age 66. Another name for Marthe was Maritte Olsdatter Myklebust.92

Marthe married Ole Larsen Ervig 7 on 5 Jan 1745 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..7 Ole was born in 1721 in Ervik, bnr. 5, Larsbruk, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,7 died on 16 Jan 1791 in Ervik, bnr. 5, Larsbruk, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 7 at age 70, and was buried in 1791 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

140. Mathias Stephensen Nøstdal, son of Steffen Mathiass Hatlelid and Gertrud Nielsd. Åsebø, was born in 1706 at Hatlelid, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N., died on 7 Oct 1796 in Naustdal, bnr. 1, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 139 at age 90, and was buried in Oct 1796 in Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. Another name for Mathias was Mathis Stephensen Strand.128

General Notes: Mattis hadde vært ute i krigen i troppen til Christian Holberg Paust, og forpaktet Naustdal for enka til Paust. Han hadde rang som musketer.

Mathias married Brite Didriksdatter Naustdal in Nov 1731 in Eid sogn, Sogn og Fjordane, N.122 Brite was born in 1697 in Naustdal, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N and died on 22 Jan 1786 in Naustdal, bnr. 1, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 139 at age 89. Another name for Brite was Brite Didriksdtr Nøstdal.92

Marriage Notes: Caut. Niels Strand, Peder Olsen Frislid.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8768&idx_id=8768&uid=ny&idx_side=-57 128

Noted events in their marriage were:

• Engagement: 23 Jun 1731, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 128

Children from this marriage were:

          i.  Didrik Mathisen Nøstdahl was born in 1733 in Naustdal, bnr. 1, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 2 Dec 1733 in Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N,128 and died in 1789 in Naustdal, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N at age 56.

         ii.  Elias Mathiesen Nøstdal was born in 1737 in Naustdal, bnr. 1, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 21 Apr 1737,128 and died before 1786.92 Another name for Elias was Elias Mathisen Hæsborg.92

        iii.  Stephen Mathisen Ous was born in 1738 in Naustdal, bnr. 1, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died in 1769 in Os, Nedre, bnr. 3, Eid, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 120 at age 31, and was buried on 4 May 1769 in Eid, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..120 Another name for Stephen was Stephen Mathisen Nøstdahl.

         iv.  Ole Mathisen Nøstdal was born in 1739 in Naustdal, bnr. 1, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 16 Sep 1739 in Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.128

          v.  Gertrud Mathisd. Nøstdal was born in 1741 in Naustdal, bnr. 1, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 5 Aug 1741 in Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.120

70       vi.  Christian Matthiasen Nøstdal (born in 1743 in Naustdal, bnr. 1, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died in 1780 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.)

        vii.  Brithe Mathisdatter Nøstdal was born in 1744 in Naustdal, bnr. 1, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 22 Feb 1746 in Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N,120 and died in 1828 in Øvrelid, bnr. 6, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N. 140 at age 84.

       viii.  Matthias Matthiasen Nøsdal was born in 1748 in Naustdal, bnr. 1, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,140 was christened on 10 May 1748 in Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N,120 and died in 1831 in Løken, bnr. 6, Johannesbruket, Eid, Sogn og Fjordane, N. 140 at age 83. Other names for Matthias were Mathis Mathisen Løchen,92 Mathis Mathisen Løken, and Mathis M. Nøstdal.

Mathias had a child/fikk barn Elij Engelbrechtsdatter. Elij died about 1732.

Their child was:

          i.  Christi Mathisd. was born in 1732 and was christened on 23 May 1732 in Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.128


141. Brite Didriksdatter Naustdal, daughter of Didrik Olsen Åsebø and Brite Ottosdtr Os, was born in 1697 in Naustdal, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N and died on 22 Jan 1786 in Naustdal, bnr. 1, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 139 at age 89. Another name for Brite was Brite Didriksdtr Nøstdal.92

General Notes: Brite Didriksdtr er sannsynligvis datter til Didrik Frislid fra Åsebø.

Noted events in her life were:

• Probate: - skifte,, 20 May 1786. 92 Skiftet er datert 20. mai 1786 og nevner enkemann Mathis Stephensen og barna

1) Diderich Mathisen Nøsdahl,
2) Stephen M. Ous, død, etterlatt seg
- Birthe S., g.m. Rasmus Rasmusen Ous,
3) Elias M. Hæsborg, Sunnmøre, død, etterlatt seg
- Mathis E., 23,
- Brithe E., 21.
4) Christian M. Humborstad, død, etterlatt seg barna
- Giertrud C., 12 og
- Anna C., 8 1/2 år,
5) Mathis M. Løchen,
6) Brithe M., g.m. Joen Ingebrigtsen Øfre Lied.

Brite married Mathias Stephensen Nøstdal in Nov 1731 in Eid sogn, Sogn og Fjordane, N.122 Mathias was born in 1706 at Hatlelid, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N., died on 7 Oct 1796 in Naustdal, bnr. 1, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 139 at age 90, and was buried in Oct 1796 in Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. Another name for Mathias was Mathis Stephensen Strand.128

142. Simen Christensen Ytredavik,92 son of Christen Rasmussen Høynes and Lutzie Christensdtr Vik, was born about 1703 in Høynes, Nedre, bnr. 2, Stårheim, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 28 Mar 1781 in Ytre Davik, bnr. 7, Bøen, Davik Sogn, Sogn og Fjordane, N. 12 about age 78, and was buried in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Simen was Simen Christensen Høynes.138

General Notes: Tor Kvien, Langhus, 19.03.2005 02:02 (1)

Enda et skifte som har stor interesse for meg, og sikkert også for andre:

1690 Ane Christensdtr Høynes-Nedre Eid 311 9 1744-1747

Yngve Nedrebø, SAB / DA, 19.03.2005 06:05 (2)

Skiftet er datert 18. september 1745 og nevner moren Lutzi Christensdatter, broren Simon Christensen Davigen, myndig, og søstrene Christi C., 25, og Lisbeth C., 18 år.

Noted events in his life were:

• Probate: 31 May 1781. 92 5250 Simen Christensen Davik-Ytre Davik 78b 17 1781-1785. Datert 31. mai 1781.
Han etterlot seg barna
Christen S. Ytre Davik,
Ole S., Lefdahl,
Rasmus S. Humborstad,
Jøde S., g.m. Peder Midgield,
enken Lucie S. Humborstad,
Ragnilde S., g.m. Noe Eldevig og
Christi S., 26 år.

Simen married Anne Olsdatter Davig on 4 Jul 1733 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.138 Anne was born in 1717 in Ytre Davik, bnr. 1, Antonsbøen, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 18 Jul 1717 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., and died about 1773 in Ytre Davik, bnr. 7, Bøen, Davik Sogn, Sogn og Fjordane, N. about age 56.

Noted events in their marriage were:

• Engagement: 25 Jan 1733, Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N. 138 Forlovere:
Knudt Hambre
Anders Bache

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8749&idx_id=8749&uid=ny&idx_side=-27

Children from this marriage were:

          i.  Borni Simensdtr Høynes was born in 1729,67 died on 27 Jul 1793 in Ytre Davik, bnr. 1, Antonsbøen, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 67 at age 64, and was buried in 1793 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

         ii.  Christen Simensen Davig was born in 1734 and was christened on 9 Apr 1734 in Ytre Davik, bnr. 7, Bøen, Davik Sogn, Sogn og Fjordane, N..12

81      iii.  Gyda (Jøde) Simensdtr Bøen (born in 1735 in Ytre Davik, bnr. 7, Bøen, Davik Sogn, Sogn og Fjordane, N. - died on 18 Apr 1819 på Midthjell, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N)

71       iv.  Lucie Simensdatter Davik (born in Sep 1738 in Ytre Davik, bnr. 7, Bøen, Davik Sogn, Sogn og Fjordane, N. - died in 1814 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.)

          v.  Ragnhild Simensdatter Ytredavik was born in 1741 in Ytre Davik, bnr. 7, Bøen, Davik Sogn, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 26 Mar 1741 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..27 Another name for Ragnhild was Ragnele Simend. Yttre-Boe.30

         vi.  Christen Simensen Bøen was born in 1743 in Ytre Davik, bnr. 7, Bøen, Davik Sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 4 Nov 1743 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N, and died on 10 Oct 1809 in Ytre Davik, bnr. 7, Bøen, Davik Sogn, Sogn og Fjordane, N. 7 at age 66.

78      vii.  Ole Simensen Lefdal (born in 1746 in Ytre Davik, bnr. 7, Bøen, Davik Sogn, Sogn og Fjordane, N. - died on 29 Oct 1821 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.)

       viii.  Rasmus Simensen Davigen was born in 1749 in Ytre Davik, bnr. 7, Bøen, Davik Sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 23 Feb 1749 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,27,66 died on 21 Oct 1820 in Humborstad, bnr.16, Bakken, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 33 at age 71, and was buried on 25 Oct 1820 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..33 Other names for Rasmus were Rasmus Simensen Bøen, Rasmus Simonsen Humborstad, Rasmus Simonsen Lilledavik, and Rasmus Simonsen Ytredavik.

         ix.  Ane Simendtr was born in 1752 in Ytre Davik, bnr. 7, Bøen, Davik Sogn, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 9 Apr 1752 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..27

          x.  Christi Simensdatter Bøen was born in 1755 in Ytre Davik, bnr. 7, Bøen, Davik Sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 5 Jan 1755 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N, and died in 1843 at Hamre, bnr. 1, Davik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 88.

Simen next married.


143. Anne Olsdatter Davig, daughter of Ole Anthonisen Yttre Davigen and Jøde Christensdtr Sigdestad, was born in 1717 in Ytre Davik, bnr. 1, Antonsbøen, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 18 Jul 1717 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., and died about 1773 in Ytre Davik, bnr. 7, Bøen, Davik Sogn, Sogn og Fjordane, N. about age 56.

General Notes: Trolovet 25.januar 1733 i følge Kirkebok for Davik.

Anne married Simen Christensen Ytredavik 92 on 4 Jul 1733 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.138 Simen was born about 1703 in Høynes, Nedre, bnr. 2, Stårheim, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 28 Mar 1781 in Ytre Davik, bnr. 7, Bøen, Davik Sogn, Sogn og Fjordane, N. 12 about age 78, and was buried in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Simen was Simen Christensen Høynes.138

144. Gregori Ollsen Utigaard, son of Ole Andersen Kjøllesdal and (Brite Gregoriusdtr.), was born in 1692 in Kjøllesdal, bnr. 9, Utigard, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N,141 was christened in 1692 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 1 May 1775 in Kjøllesdal, bnr. 9, Utigard, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 12 at age 83, and was buried in 1775 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Other names for Gregori were Gregoris Olsøn Kjøllesdal, Gregor Utigård, and Gregoris Olsen Uttegaard.138

Gregori married Marite Larsdtr. Rexnæs 138 on 1 Jun 1716 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.7 Marite was born in 1695 in Reksnes, Indre, brn. 1, Bergebruket, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 69 and died on 7 Apr 1754 in Kjøllesdal, bnr. 9, Utigard, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 69 at age 59. Other names for Marite were Marthe Larsdtr Myklebostad, and33 Marthe Lartsdtr Rexnes.

Marriage Notes: Trolovet.

Noted events in their marriage were:

• Engagement: 18 Jan 1716.

Children from this marriage were:

          i.  Kari Gregoriusdtr. Kjøllesdal was born in 1722 in Kjøllesdal, bnr. 9, Utigard, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 12 May 1722 in Eid kirke, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N.,12,117 died on 25 Sep 1803 in Kjøllesdal, bnr. 7, Nordtun, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 81, and was buried in 1803.

         ii.  Ole Gregoriusen Kjøllesdal was born in 1725 in Utigard, Bnr.10 Av Kjøllesdal, Davik, Sf, was christened on 18 Mar 1725 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 31 Jan 1791 in Humborstad, bnr. 6, Leite, Kristenbruk, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 12 at age 66, and was buried in 1791 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Ole was Ole Gregoriis. Utigaard.

72      iii.  Peder Gregorissen Utigaard (born in 1729 in Kjøllesdal, bnr. 9, Utigard, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N - died on 13 Apr 1785 in Kjøllesdal, bnr. 9, Utigard, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N)

         iv.  Dorthe Gregorsd Kjøllesdal was born in 1717 in Kjøllesdal, bnr. 9, Utigard, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 17 Oct 1717 in Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,117 died in 1717 in Kjøllesdal, bnr. 9, Utigard, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, and was buried on 20 Nov 1717 in Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Dorthe was Dorthe Grigorid. Utigaard.117

          v.  Lars Gregoriussen Kjøllesdal was born in 1718, was christened on 4 Sep 1718 in Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,117 and died in Sundal, bnr. 2, Innigard, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Lars was Lartz Gregoriussen Utigard.117

Gregori next married.


145. Marite Larsdtr. Rexnæs,138 daughter of Lars Pedersen Reksnes and Unknown, was born in 1695 in Reksnes, Indre, brn. 1, Bergebruket, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 69 and died on 7 Apr 1754 in Kjøllesdal, bnr. 9, Utigard, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 69 at age 59. Other names for Marite were Marthe Larsdtr Myklebostad, and33 Marthe Lartsdtr Rexnes.

Marite married Gregori Ollsen Utigaard on 1 Jun 1716 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.7 Gregori was born in 1692 in Kjøllesdal, bnr. 9, Utigard, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N,141 was christened in 1692 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 1 May 1775 in Kjøllesdal, bnr. 9, Utigard, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 12 at age 83, and was buried in 1775 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Other names for Gregori were Gregoris Olsøn Kjøllesdal, Gregor Utigård, and Gregoris Olsen Uttegaard.138

146. Isak Isakson Sætrenes was born in 1703 in Sætrenes, gnr 63, Vanylven, Møre og Romsdal, N. and died in 1765 in Hellebost, Søre , gnr 61, bnr. 3, Vanylven, Møre og Romsdal, N. at age 62.

Research Notes: Bjørn Jonson Dale, Ålesund, 20.11.2003 23:40 (2)

Hellebust (Hellebost) er også namnet på to gardar (Søre og Nøre H) i Vanylven, og sidan Vanylven ligg mykje nærare Davik enn Sunnylven, vil det vere rimelig å leite der ute først.

På Nøre Hellebost (gnr 53) finn eg ingen Isak som brukar, på Søre Hellebost (gnr 61) derimot ein Isak Isakson (Sætrenes) 1703-65, 1725 gm Marte Åmundsdt Hellebost -1737 og 1738 gm Mari Ivarsdt Åheim. Sjå H M Fiskaa: Bygdebok for Vanylven - Gard og ætt, side 371.

Det gjeld Sætrenes i Vanylven (gnr 63). Der var brukaren Isak 1701 (oppgitt alder må ha vore 29 år), og bygdeboka opplyser at han var fra Brobakken i Bryggja.

Isak married Marte Åmundsdt Hellebost 142 in 1725. Marte was born before 1680 in Hellebost, Søre , gnr 61, bnr. 3, Vanylven, Møre og Romsdal, N. and died in 1737 in Hellebost, Søre , gnr 61, bnr. 3, Vanylven, Møre og Romsdal, N..142

The child from this marriage was:

73        i.  Private

Isak next married Mari Ivarsdt Åheim.


147. Marte Åmundsdt Hellebost,142 daughter of Amund Nilsen Lien and Mari Nilsdtr., was born before 1680 in Hellebost, Søre , gnr 61, bnr. 3, Vanylven, Møre og Romsdal, N. and died in 1737 in Hellebost, Søre , gnr 61, bnr. 3, Vanylven, Møre og Romsdal, N..142

Research Notes: Søre Hellebost (gnr 61) derimot ein Isak Isakson (Sætrenes) 1703-65, 1725 gm Marte Åmundsdt Hellebost -1737 og 1738 gm Mari Ivarsdt Åheim. Sjå H M Fiskaa: Bygdebok for Vanylven - Gard og ætt, side 371.

Marte married Isak Isakson Sætrenes in 1725. Isak was born in 1703 in Sætrenes, gnr 63, Vanylven, Møre og Romsdal, N. and died in 1765 in Hellebost, Søre , gnr 61, bnr. 3, Vanylven, Møre og Romsdal, N. at age 62.

152. Anders Johannesen Lergulen,92 son of Johannes Olsen Ekornbakke and Søgni Jacobsdtr. Endal(?), was born about 1706 at Ekornbakke, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,69 died on 28 May 1758 in Leirgulen, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33,69 about age 52, and was buried in 1758. Another name for Anders was Anders Johannesen Ekornbakke.

Noted events in his life were:

• Probate: 21 Jul 1758. 92
Skifte etter Anders Johannesen Lergulen Davik 62b 13 1758-1762

Dato 21. juli 1758, enke Ragnhild Knudsdatter, med broren Jacob Knudsen Bortne som lagverge, og barn
- Anders, 11,
- Knud, 1/2,
- Brite, 8,
- Marte, 6 og
- Sygni, 4 år.

Anders married Ragnilde Knudsdtr Bortne 92 on 4 Feb 1743 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..104 Ragnilde was born in 1715 in Bortne, bnr. 4, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,69 died on 4 Jul 1781 in Bortne, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 66, and was buried in 1781.69

Children from this marriage were:

          i.  Knud Anderss. Lergulen was born in 1744 in Leirgulen, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 9 Aug 1744 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,26 and died on 30 Mar 1750 in Leirgulen, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 6. Another name for Knud was Knud Andersen Lergulen.26

         ii.  Johannes Anderss. Lergulen was born in 1746 in Leirgulen, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 25 Mar 1746 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,61 died in Mar 1746 in Leirgulen, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., and was buried in 1746 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..67

76      iii.  Anders Andersen Lergulen (born in 1747 in Leirgulen, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died on 14 Mar 1790 in Bortne, bnr. 4, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

         iv.  Brithe Andersdatter Lergulen was born in 1749 in Leirgulen, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,92 was christened on 10 Mar 1749 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,26 died on 17 Aug 1820 in Leirgulen, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og fjordane, N. 67 at age 71, and was buried on 20 Aug 1820 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..67 Another name for Brithe was Brite Andersd. Leergulen.67

          v.  Marthe Andersd. Lergulen was born in 1752 and was christened on 3 Apr 1752 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..30

         vi.  Søgni Andersd. Lergulen was born in 1754 in Leirgulen, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 11 Aug 1754 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..30 Another name for Søgni was Cygni Andersd. Lergulen.30

        vii.  Knud Anderssen Bortne was born in 1757 in Leirgulen, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 6 Nov 1757 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,26 and died in 1798 in Bortne, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 41. Another name for Knud was Knud Anderssen Lergulen.26

Anders next married Brite Mogensd. Lergulen,33 daughter of Mogens Knudsen Lergulen and Lisbet Olsdtr., on 30 Dec 1725 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..26 Brite was born in 1712 in Leirgulen, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died on 19 Aug 1742 in Leirgulen, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 30.

The child from this marriage was:

          i.  Johannes Andersen Lergulen was born in 1726 in Leirgulen, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 1 Nov 1726 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..26


153. Ragnilde Knudsdtr Bortne,92 daughter of Private and Mari Stephensd., was born in 1715 in Bortne, bnr. 4, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,69 died on 4 Jul 1781 in Bortne, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 66, and was buried in 1781.69

Noted events in her life were:

• Probate: 1 Oct 1781. 92 4825 Ragnilde Knudsdtr Bortne Davik 130 17 1781-1785

Dato 1. oktober 1781, enkemann Niels Ingebrigtsen og hennes barn:

- Anders Andersen, gift og boende på garden,
- Knud Andersen, myndig, men ugift,
- Brithe Andersdatter, 32 år og svakelig, og
- Marthe Andersdatter, g.m. Ole Olsen Marøen.

Ragnhild er nemnd i skiftet etter broren, Stephen K. Bortne.

Ragnilde married Anders Johannesen Lergulen 92 on 4 Feb 1743 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..104 Anders was born about 1706 at Ekornbakke, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,69 died on 28 May 1758 in Leirgulen, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33,69 about age 52, and was buried in 1758. Another name for Anders was Anders Johannesen Ekornbakke.

Ragnilde next married Nils Ingebrigtsen Bjørhovde on 20 Jul 1760 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..26 Nils was born in 1727 and died in 1802 in Bortne, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 75.


154. Jacob Augustinussen Falkevik,92 son of August Peersen Falkevik and Gunni Lukasd. Haus, was born in 1696 at Falkevik, bnr. 1, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 102 and died on 19 Apr 1753 at Falkevik, bnr. 1, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 57. Another name for Jacob was Jachob Augustsen Falkevik.102

Noted events in his life were:

• Probate: 30 Apr 1753. 92 2325 Jacob Augustinusen Falkevik Davik 421b 11 1750-1753.

Dato 30. april 1753. Enke Marthe Martinidatter, og som arvinger avdødes barn fra to ekteskap:
- Ole Jacobsen, 23,
- Martinus Jacobsen, 21,
- Ane Jacobsdatter, 18 1/2, og
- Synneve J., 15.

Jacob married Anne Villumd Fagerlid,61 daughter of Willum Abelsen Fagerlid and Unknown, on 2 Jul 1723 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..27 Anne was born in 1697 in Fagerlid, bnr. 1, Rugsund, Davik sogn. Sogn og Fjordane, N. and died on 25 Jun 1730 at Falkevik, bnr. 1, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 33.

Children from this marriage were:

          i.  Martinus Jacobsen Falkevik was born in 1726 at Falkevik, bnr. 1, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 10 Mar 1766 at Falkevik, bnr. 1, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 40, and was buried in 1788 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. The cause of his death was Druknet på fiske.

         ii.  Willum Jacobs. Falkevik was born in 1725 at Falkevik, bnr. 1, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 18 Jan 1725.61

        iii.  Peder Jacobs. Falkevik was born in 1726 at Falkevik, bnr. 1, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 24 Mar 1726.61

         iv.  Ole Jacobsen Brobakke was born in 1729 at Falkevik, bnr. 1, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 17 Jul 1729, and died before 1766. Another name for Ole was Ole Jacobs. Falkevik.

Jacob next married Mari Martinusd Elde about 1731. Mari was born in 1692 in Elde, bnr. 1, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 143 and died on 11 Feb 1766 at Falkevik, bnr. 1, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 74.

Children from this marriage were:

          i.  Didrich Jacobs. Falkevik was born in 1732 at Falkevik, bnr. 1, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 20 Jul 1732 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..61

77       ii.  Anne Jacobd. Falkevik (born in 1735 at Falkevik, bnr. 1, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died on 25 Dec 1819 in Bortne, bnr. 4, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

        iii.  Synneve Jacobd. Falkevik was born in 1738 at Falkevik, bnr. 1, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 8 Mar 1738 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..26


155. Mari Martinusd Elde, daughter of Martinus Didrikson Elde and Synneve Olsdatter, was born in 1692 in Elde, bnr. 1, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 143 and died on 11 Feb 1766 at Falkevik, bnr. 1, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 74.

Mari married Jacob Augustinussen Falkevik 92 about 1731. Jacob was born in 1696 at Falkevik, bnr. 1, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 102 and died on 19 Apr 1753 at Falkevik, bnr. 1, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 57. Another name for Jacob was Jachob Augustsen Falkevik.102

156. Simen Christensen Ytredavik,92 son of Christen Rasmussen Høynes and Lutzie Christensdtr Vik, was born about 1703 in Høynes, Nedre, bnr. 2, Stårheim, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 28 Mar 1781 in Ytre Davik, bnr. 7, Bøen, Davik Sogn, Sogn og Fjordane, N. 12 about age 78, and was buried in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Simen was Simen Christensen Høynes.138
(Duplicate. See Below)

157. Anne Olsdatter Davig, daughter of Ole Anthonisen Yttre Davigen and Jøde Christensdtr Sigdestad, was born in 1717 in Ytre Davik, bnr. 1, Antonsbøen, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 18 Jul 1717 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., and died about 1773 in Ytre Davik, bnr. 7, Bøen, Davik Sogn, Sogn og Fjordane, N. about age 56.
(Duplicate. See Below)

158. Peder Simonsen Hamre,67 son of Simen Knudsen Hamre and Ane Poulsdtr Berle, was born in 1715 at Hamre, bnr. 1, Davik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 67 and died on 7 Oct 1804 at Hamre, bnr. 1, Davik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 67 at age 89. Another name for Peder was Hans Pedersen Hambre.92

Noted events in his life were:

• Probate: 31 May 1783. Skiftet erdatert 31. mai 1783 og nevner barna
Hans Pedersen Hambre,
Knud P. Lille Houge,
Anne P., g.m. Christen Simensen Ytre Davig,
Synneve P., g.m. Ole Olsen Henøen,
Brithe P., g.m. Ole Simensen Lefdahl og
Lisbeth P., g.m. Isach Michelsen Liesetter.

Peder married Kari Hansdtr. Hausle on 14 Jul 1743 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N. Kari was born in 1716 at Huslid, bnr. 1, Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 23 Feb 1795 at Hamre, bnr. 1, Davik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 67 at age 79, and was buried in 1795 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Noted events in their marriage were:

• Engagement: 17 Apr 1743.

Children from this marriage were:

          i.  Ane Pederd. Hamre was born in 1744 at Hamre, bnr. 1, Davik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 28 Jul 1744 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,7 and died in 1783 at age 39.

         ii.  Hans Pedersen Hamre was born in 1745 at Hamre, bnr. 1, Davik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 8 Jan 1746,7 and died in 1834 at Hamre, bnr. 1, Davik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 89.

        iii.  Knud Peders. Hamre was born in 1748 at Hamre, bnr. 1, Davik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 9 Jun 1748,7 and died on 16 Jun 1814 67 at age 66.

         iv.  Simen Peders. Hamre was born in 1749 at Hamre, bnr. 1, Davik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 11 Sep 1749 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,7 died on 15 Mar 1750 at Hamre, bnr. 1, Davik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 67 at age 1, and was buried in 1750 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

          v.  Simen Peders. Hamre was born in 1751 at Hamre, bnr. 1, Davik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 31 Jan 1751 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,7,66 and died on 8 Jun 1764 at age 13.

79       vi.  Brithe Pederd. Hamre (born in 1753 at Hamre, bnr. 1, Davik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. - died in 1838 at Lefdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.)

        vii.  Kari Pederd. Hamre was born in 1755 at Hamre, bnr. 1, Davik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 13 Jan 1755, died on 27 Mar 1755 at Hamre, bnr. 1, Davik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,67 and was buried in 1755.

       viii.  Kari Pederd. Hamre was born in 1755 at Hamre, bnr. 1, Davik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 31 Dec 1755 at Hamre, bnr. 1, Davik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,7 died on 14 Nov 1756 at Hamre, bnr. 1, Davik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 67 at age 1, and was buried in 1756 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

         ix.  Lisbet Pederd. Hamre was born in 1757 at Hamre, bnr. 1, Davik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 22 Dec 1757.7

          x.  Poul Peders. Hamre was born in 1759 at Hamre, bnr. 1, Davik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 4 Jan 1759 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,7 and died on 4 Feb 1781 67 at age 22.

         xi.  Ingebor Pederd. Hamre was born in 1760 at Hamre, bnr. 1, Davik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 1 Apr 1760 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,7 died on 11 May 1760 at Hamre, bnr. 1, Davik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,67 and was buried in 1760 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

        xii.  Kari Pederd Hamre was born in 1761 at Hamre, bnr. 1, Davik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,7 was christened on 12 Apr 1761 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 17 May 1761 at Hamre, bnr. 1, Davik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., and was buried in 1761 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..67

       xiii.  Peder Peders Hamre was born in 1763 at Hamre, bnr. 1, Davik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 29 May 1763 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,7 died on 12 Mar 1781 at Hamre, bnr. 1, Davik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 67 at age 18, and was buried in 1781 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

        xiv.  Synnøve Pederd. Hamre was born in 1747 at Hamre, bnr. 1, Davik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 22 Feb 1747 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,7 and died on 9 Jan 1808 in Hennøya, bnr. 5, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 61.


159. Kari Hansdtr. Hausle, daughter of Hans Knudsen Hausle and Synneve Valdemarsdtr Myklebust, was born in 1716 at Huslid, bnr. 1, Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 23 Feb 1795 at Hamre, bnr. 1, Davik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 67 at age 79, and was buried in 1795 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Kari married Peder Simonsen Hamre 67 on 14 Jul 1743 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N. Peder was born in 1715 at Hamre, bnr. 1, Davik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 67 and died on 7 Oct 1804 at Hamre, bnr. 1, Davik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 67 at age 89. Another name for Peder was Hans Pedersen Hambre.92

160. Christen Pedersen Midthjell, son of Peder Christensen Midthjell and Ane Poulsdtr Berle, was born in 1699 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N,141 was christened in 1699, died on 7 Feb 1769 på Midthjell, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 33 at age 70, and was buried in 1769 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.33 Another name for Christen was Christen Pedersen Midgield.

General Notes: Kristen fikk skjøte i 1726 og 1737 på i alt 4 1/2 pd. I Midthjell. Han eide også 21 MK i Lefdal som han arvet etter moren.

Kristen var vanhelset i høyre arm og derfor fri fra soldattjeneste.

I folketellingen av 1701 er oppført en gutt på 14 år, Christen Andersen, født i Bergen. Yrke: Tjener (dvs. dreng).

Christen married Ingeborg Børgedtr. Midgield on 14 Nov 1728.12 Ingeborg was born in 1698 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,19 was christened in 1698, died on 14 Apr 1786 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 33 at age 88, and was buried in 1786 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.

Marriage Notes: Trolovet 6. Mai 1728

Children from this marriage were:

80        i.  Peder Christensen Midthjell (born in 1729 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N - died on 1 Mar 1815 på Midthjell, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N)

         ii.  Brithe Christensdtr Midgield was born in 1730.

        iii.  Børge Christensen Midgield was born in 1731 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 17 Jul 1731 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 29 Jul 1731 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, and was buried in 1731 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..33

         iv.  Lisbeth Christensdtr Midgield was born in 1732 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 17 Oct 1732 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,7 and died on 29 Sep 1802 in Elde, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 70.

          v.  Ingebor Christensdtr Midgield was born in 1733 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 22 Mar 1733 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,26 and died on 14 Dec 1810 at Falkevik, bnr. 1, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 77.

         vi.  Børge Christensen Midthjell was born in 1734 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N and was christened on 6 Jun 1734 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..117

        vii.  Anne Christensdtr Midgield was born in 1737 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 21 Nov 1737 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,26 died in 1738 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 1, and was buried on 25 Mar 1738 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..144

       viii.  Anne Christensdtr Midgield was born in 1740 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 10 Aug 1740 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,19 died on 8 Jul 1764 in Dumbestein, bnr. 3, Elvebakken, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 67 at age 24, and was buried in 1764 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Anne was Ane Christend. Domsten.67

         ix.  Anders Christensen Midgield was born in 1745 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 20 Nov 1745 in Davik Kirke Av Presten Georg Heiberg.,12 and died on 23 Nov 1745 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.33


161. Ingeborg Børgedtr. Midgield, daughter of Børge Ellingsen Midgield and Anne Andersdtr Daviknes, was born in 1698 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,19 was christened in 1698, died on 14 Apr 1786 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 33 at age 88, and was buried in 1786 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.

General Notes: I en anetavle for L. P. Lefdal blir Ingeborg kalt husmannsdatter. Om bøndene på bruk nr. 2 ble betraktet som husmenn, er vel tvilsomt, men det må sjekkes om Ingeborgs far var en annen enn lensmann Byrge Ellingson Midthjell.

Ingeborg married Christen Pedersen Midthjell on 14 Nov 1728.12 Christen was born in 1699 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N,141 was christened in 1699, died on 7 Feb 1769 på Midthjell, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 33 at age 70, and was buried in 1769 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.33 Another name for Christen was Christen Pedersen Midgield.

162. Simen Christensen Ytredavik,92 son of Christen Rasmussen Høynes and Lutzie Christensdtr Vik, was born about 1703 in Høynes, Nedre, bnr. 2, Stårheim, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 28 Mar 1781 in Ytre Davik, bnr. 7, Bøen, Davik Sogn, Sogn og Fjordane, N. 12 about age 78, and was buried in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Simen was Simen Christensen Høynes.138
(Duplicate. See Below)

163. Anne Olsdatter Davig, daughter of Ole Anthonisen Yttre Davigen and Jøde Christensdtr Sigdestad, was born in 1717 in Ytre Davik, bnr. 1, Antonsbøen, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 18 Jul 1717 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., and died about 1773 in Ytre Davik, bnr. 7, Bøen, Davik Sogn, Sogn og Fjordane, N. about age 56.
(Duplicate. See Below)

164. Didrik Josephsen Eldevik, son of Joseph Olsen Aase and Borni Didriksdtr Davik, was born in 1682 at Åsane, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,67 died on 29 Aug 1762 in Eldevik, bnr. 4, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N. 67 at age 80, and was buried in 1762 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

General Notes: Diderich Eldevig er nemnd i skiftet etter Marite Didriksdtr Falkevik som vart halde den 23. april 1746.

Det kan sjå ut som mor til Diderich, Borni Didriksdtr. kan være syster til Marite/Marthe Falkevik.

Didrik married Synnøve Isaksdtr. Synnøve was born circa 1680 and died in 1721 in Eldevik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 41.

Didrik next married Brite Rasmusdtr Gangeskar. Brite was born on 7 Oct 1694 27 and died in 1740 in Eldevik, bnr. 4, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 46. Another name for Brite was Birrete Rasmusd. Gangeskar.27

Children from this marriage were:

          i.  Synneve Dirichd. Eldevik was born in 1723 in Eldevik, bnr. 4, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 2 Feb 1723 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..61

         ii.  Elen Didrichd. Eldevik was born in 1724 in Eldevik, bnr. 4, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 3 Sep 1724 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..61

82      iii.  Joseph Dirichs. Eldevig (born in 1727 in Eldevik, bnr. 4, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N. - died on 26 Feb 1800 in Eldevik, bnr. 4, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N.)

         iv.  Rasmus Dirichs. Eldevik was born in 1729 in Eldevik, bnr. 4, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 6 Jan 1729 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..61

          v.  Ole Dirichs. Eldevik was born in 1736 in Eldevik, bnr. 4, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 19 May 1736 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..61

Didrik next married Ellie Larsdatter Elde in 1740. Ellie was born in 1700 in Elde.

Marriage Notes: Trolovet Denne Dag

Noted events in their marriage were:

• Engagement: 28 Aug 1740.


165. Brite Rasmusdtr Gangeskar, daughter of Rasmus Abelsen Nave and Eli Olsd Eidsnes, was born on 7 Oct 1694 27 and died in 1740 in Eldevik, bnr. 4, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 46. Another name for Brite was Birrete Rasmusd. Gangeskar.27

Brite married Didrik Josephsen Eldevik. Didrik was born in 1682 at Åsane, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,67 died on 29 Aug 1762 in Eldevik, bnr. 4, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N. 67 at age 80, and was buried in 1762 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

166. Reiel Andersen Nave,92 son of Anders Reielsen Nave and Kari Bærtheld. (Kleppenes), was born in 1704 in Nave, bnr. 1, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N,33 died in 1766 in Nave, bnr. 1, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N at age 62, and was buried on 26 Dec 1766 in Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..121

Noted events in his life were:

• Probate: 1 Jun 1767. 92
Skiftet etter Reiel er datert 1. juni 1767 og nevner enken Ragnhild Pedersdatter og barna
- Peder Falchhevig,
- Jacob, 15,
- Christen, 5,
- Anders, 3 1/2,
- Marthe, 24, g.m. Jørgen Dommesten,
- Kari, 20,
Ragnhild, 17 og
Kari, 12 år.

Reiel married Marthe Hansdtr on 1 Jul 1736. Marthe died in 1741 in Nave.

The child from this marriage was:

          i.  Hans Reielsen Nave was born in 1739 in Nave, bnr. 1, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N,67 died on 1 Feb 1785 in Totland, Ytre, bnr. 1, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N 67 at age 46, and was buried in 1785 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Reiel next married Ragnild Pedersdtr Elde about 1743. Ragnild was born in 1724 in Elde, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 18 Jan 1724 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,30 died on 16 Dec 1787 in Nave, bnr. 1, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N 33 at age 63, and was buried in 1787 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Children from this marriage were:

          i.  Marthe Reielsd Nave was born 22.19. 1743 in Hamre, Davik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,61 was christened in 1743 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 2 Apr 1827 in Dumbestein, bnr. 3, Elvebakken, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N,67 and was buried on 5 Apr 1827 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..67 Another name for Marthe was Marthe Reielsdtr Hamre.

         ii.  Peder Reielson Nave was born in 1744 in Nave, bnr. 1, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 9 Aug 1744 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,27 and died in 1808 at Falkevik, bnr. 1, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 64.

        iii.  Kari Reield. Nave was born in 1746 in Nave, bnr. 1, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 1 Feb 1746 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,30 died on 20 Nov 1826 in Ytre Rimstad, bnr. 1, Perbruk, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 67 at age 80, and was buried on 23 Nov 1826 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..67

         iv.  Ragnille Reield. Nave was born in 1747 in Nave, bnr. 1, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 3 Dec 1747 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,27 died on 12 Dec 1747 in Nave, bnr. 1, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N,33,67 and was buried in Dec 1747 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

83        v.  Ragnhild Reielsdtr Nave (born in 1749 in Nave, bnr. 1, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N - died on 24 Feb 1800 in Eldevik, bnr. 4, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N.)

         vi.  Kari Reielsdtr Nave was born in 1755 in Nave, Davik Sogn, Sogn Og Fjordane, N, was christened on 14 Nov 1755 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,30 died on 12 Dec 1824 in Almenning, bnr. 3, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 67 at age 69, and was buried on 14 Dec 1824 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..67

        vii.  Jacob Reiels. Nave was born in 1752 in Nave, bnr. 1, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N and was christened on 15 Oct 1752 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..27

       viii.  Christen Reiels. Nave was born in 1762 in Nave, bnr. 1, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N and was christened on 28 Mar 1762 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..27

         ix.  Anders Reiels. Nave was born in 1764 in Nave, bnr. 1, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N and was christened on 12 Feb 1764 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..27


167. Ragnild Pedersdtr Elde, daughter of Peder Andersen Elde and Marthe Jakobsdtr Blålid, was born in 1724 in Elde, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 18 Jan 1724 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,30 died on 16 Dec 1787 in Nave, bnr. 1, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N 33 at age 63, and was buried in 1787 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Ragnild married Reiel Andersen Nave 92 about 1743. Reiel was born in 1704 in Nave, bnr. 1, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N,33 died in 1766 in Nave, bnr. 1, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N at age 62, and was buried on 26 Dec 1766 in Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..121

168. Martines Børgesen Midgield, son of Børge Ellingsen Midgield and Anne Andersdtr Daviknes, was born in 1701 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,102 was christened in 1701, died on 14 Aug 1781 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 80, and was buried in 1781.

Martines married Søgni Pedersdtr Midthjell on 2 Jul 1728. Søgni was born in 1701 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened in 1701, died on 14 May 1779 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 78, and was buried in 1779. Other names for Søgni were Cygni Pedersdtr Midgield, and Sygnie Pederd Midthjell.

Marriage Notes: Trolovet 6. Mai 1728.

Children from this marriage were:

84        i.  Elling Martinessen Midgeld (born in 1719 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. - died on 28 Mar 1812 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.)

         ii.  Peder Martinesen Midgield was born in 1731 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 21 May 1731 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 13 Jul 1732 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 1, and was buried in 1732.

86      iii.  Peder Martinuss. Midthjell (born in 1733 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. - died on 13 Jun 1820 at Lefdal, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.)

         iv.  Børge Marthinssen Midthjell was born in 1735 på Midthjell, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N, was christened on 23 Oct 1735, and died in 1808 in Reksnes, Indre, brn. 1, Bergebruket, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 73. Another name for Børge was Birger Martinusen Reksnes.

          v.  Anne Martinesdtr. Midthjell was born in 1736 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. and died in Andenes, bnr. 2, Jørgenbruk, Vereide, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Anne was Anne Martinesdtr. Midgield.

Martines next married.

His child was:

86        i.  Peder Martinuss. Midthjell (born in 1733 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. - died on 13 Jun 1820 at Lefdal, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.)


169. Søgni Pedersdtr Midthjell, daughter of Peder Christensen Midthjell and Ane Poulsdtr Berle, was born in 1701 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened in 1701, died on 14 May 1779 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 78, and was buried in 1779. Other names for Søgni were Cygni Pedersdtr Midgield, and Sygnie Pederd Midthjell.

Noted events in her life were:

• Occupation: Gm Martines Børgesen Mh.

Søgni married Martines Børgesen Midgield on 2 Jul 1728. Martines was born in 1701 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,102 was christened in 1701, died on 14 Aug 1781 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 80, and was buried in 1781.

170. Nils Ellingsen Ryg, son of Elling Nielsen Ryg and Gunhild Simensdatter Hegdal, was born in 1722 in Rygg, bnr. 3, Moritsgarden, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Nils married Inger Pedersdtr Beyer on 11 Jan 1739. Inger was born about 1700 in Rygg, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in 1785 in Rygg, bnr. 10, Smedøyra, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. about age 85.

Children from this marriage were:

85        i.  Dorthe Marie Nilsdtr Ryg (born in 1744 in Rygg, bnr. 10, Smedøyra, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. - died on 9 Feb 1819 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.)

         ii.  Kristoffer Nilsen Ryg was born in 1746 and died in 1823 at age 77.

        iii.  Anne Gunhilde Ryg was born in 1748.

         iv.  Gunnhild Margrethe Ryg was born in 1753 in Rygg, bnr. 10, Smedøyra, Gloppen, Sogn og Fjordane, N..


171. Inger Pedersdtr Beyer, daughter of Peder Christophersen Saarem and Dorthe Mogensdtr Ryg, was born about 1700 in Rygg, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in 1785 in Rygg, bnr. 10, Smedøyra, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. about age 85.

Inger married Nils Ellingsen Ryg on 11 Jan 1739. Nils was born in 1722 in Rygg, bnr. 3, Moritsgarden, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

172. Martines Børgesen Midgield, son of Børge Ellingsen Midgield and Anne Andersdtr Daviknes, was born in 1701 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,102 was christened in 1701, died on 14 Aug 1781 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 80, and was buried in 1781.
(Duplicate. See Below)

173. Søgni Pedersdtr Midthjell, daughter of Peder Christensen Midthjell and Ane Poulsdtr Berle, was born in 1701 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened in 1701, died on 14 May 1779 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 78, and was buried in 1779. Other names for Søgni were Cygni Pedersdtr Midgield, and Sygnie Pederd Midthjell.
(Duplicate. See Below)

174. Christen Tidemandsen Maurstad, son of Tidemand Pedersen Maurstad and Sygni Christensdtr Midthjell, was born in 1695 in Maurstad, bnr. 1, Vollane, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N,67 died on 24 Nov 1779 in Maurstad, bnr. 1, Vollane, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 33 at age 84, and was buried in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Christen was Christen Tidemandsen Muurstad.138

Christen married Sigrid Olsdatr Lillestøl on 18 Feb 1731 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..138 Sigrid was born in 1701 in Lillestøl, bnr. 4, "Nors-Bruket", Hornindal, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N and died on 10 Aug 1777 in Maurstad, bnr. 1, Vollane, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 76. Another name for Sigrid was Siri Olsd. af Horningdal.138

Marriage Notes: Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8749&idx_id=8749&uid=ny&idx_side=-24


Children from this marriage were:

          i.  Peder Christensen Maurstad was born in 1733 in Maurstad, bnr. 1, Vollane, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 27 Aug 1733 in Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,26,117 and died in 1800 in Maurstad, bnr. 1, Vollane, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 67.

         ii.  Christen Christensen Maurstad was born in 1734 in Maurstad, bnr. 1, Vollane, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N and was christened on 13 Nov 1734 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..26

        iii.  Klare Christendtr. Maurstad was born in 1741 in Maurstad, bnr. 1, Vollane, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 10 Jan 1741 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,26 and died in 1771 in Kjølsdalen, Sogn og Fjordane, Norway at age 30. Other names for Klare were Clara Christend. Maurstad, and61 Clare Christensdatter Møchlebust.92

87       iv.  Sygnie Christend. Maurstad (born in 1737 in Maurstad, bnr. 1, Vollane, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N - died on 4 Aug 1800 at Lefdal, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.)

          v.  Ole Christensen Maurstad was born in 1738 in Maurstad, bnr. 1, Vollane, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N and died in 1797 in Maurstad, bnr. 3, Berget, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 59.

         vi.  Birthe Christend. Maurstad was born in 1743 in Maurstad, bnr. 1, Vollane, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 23 Mar 1743 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,26 and died in 1811 in Reksnes, Indre, brn. 1, Bergebruket, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 68.

        vii.  Siri Christensdtr Maurstad was born in 1744 in Maurstad, bnr. 1, Vollane, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N and was christened on 21 May 1744 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..26

       viii.  Sophie Christensdatter Maurstad


175. Sigrid Olsdatr Lillestøl, daughter of Ole Pedersen Lillestøl and Brite Byrgesdtr, was born in 1701 in Lillestøl, bnr. 4, "Nors-Bruket", Hornindal, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N and died on 10 Aug 1777 in Maurstad, bnr. 1, Vollane, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 76. Another name for Sigrid was Siri Olsd. af Horningdal.138

General Notes: Yngve Nedrebø, SAB / DA, 22.04.2004 13:00 (2)
Christian Rue Maurstad Davik 113 14 1762-1766. Skiftet er datert 28. september 1763. Enkens navn var Benthe Widerichsdatter og barna Christian C. Rue, 43 år, 'Søfarende uden Lands', Widichen C. Rue, 40, og Anne Margrethe C. Rue, 37 år.


Sigrid Olsdatter Maurstad, skifteprotokoll 16b-493b. Datert 2. september 1777. Avdøde var enke og etterlot seg barna Peder Christiansen, på Maurstad, Ole Christiansen, på Maurstad, Søgnie Christiansdatter var gift med Peder Lefdal, Clare Christiansdatter Møchlebust var død, men hadde etter seg datteren Sigrie Halstensdatter, 10, og Inger Halstensdatter, 7 år, Berthe Christiansdatter, gift med Berge Rexnæs og Sigrie Christiansdatter, 33 år.

Registreringene av dødsfallene til Sigrid Olsdatter og Christian Tidemandsen på Maurstad i Davik er korrekte slik de er gjengitt i databasen. Sigrid er innført i 1777, Christen i 1779. Når jeg går tilbake til skiftet etter Sigrid ser jeg at den 'sal. Qvindes Mand Christen Thidemandsen' er nevnt i skiftet. Han overlevde henne, og det var 'deris' barn som var arvinger.

Noted events in her life were:

• Probate: 23 Sep 1777. 92 4538 Sigri Olsdtr Maurstad Davik 493b 16b 1777-1780
Dato 23. september 1777, enkemann Christen Thidemandsen og barna:
- Peder C.,
- Ole C.,
- Sophie C., g.m. Peder Lefdal,
- Clare Møchlebust, død, hadde etterlatt seg
- Sigri Halstensdatter, 10 og
-Inger Halstensdatter, 7 år,
- Brite C., g.m. Berge Rexnæs, og
- Sigrie C., 33 år.

Sigrid married Christen Tidemandsen Maurstad on 18 Feb 1731 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..138 Christen was born in 1695 in Maurstad, bnr. 1, Vollane, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N,67 died on 24 Nov 1779 in Maurstad, bnr. 1, Vollane, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 33 at age 84, and was buried in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Christen was Christen Tidemandsen Muurstad.138

176. Mogens Mogensen Myklebust, son of Mogens Hansen Myklebust and Nn, was born about 1680 in Myklebust, bnr. 5, Eliasbruket, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died about 1750 in Myklebust, bnr. 5, Eliasbruket, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. about age 70.

Mogens married Christi Olsdtr on 14 Mar 1723 in Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 7.,19 Christi was born circa 1690 and died in 1746 at age 56.

Children from this marriage were:

88        i.  Ole Monsen Myklebostad (born in 1729 in Myklebust, bnr. 3, Gurabruket, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died on 17 May 1797 in Myklebust, bnr. 3, Gurabruket, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

         ii.  Mogns Mognss. Myklebust was born in 1724 and was christened on 27 Aug 1724.30 Another name for Mogns was Mogns Mognss. Myklebostad.

Mogens next married Anne Andersdtr Myklebust after 1746. Anne died about 1762 in Myklebust, bnr. 3, Gurabruket, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..69


177. Christi Olsdtr was born circa 1690 and died in 1746 at age 56.

Christi married Mogens Mogensen Myklebust on 14 Mar 1723 in Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 7.,19 Mogens was born about 1680 in Myklebust, bnr. 5, Eliasbruket, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died about 1750 in Myklebust, bnr. 5, Eliasbruket, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. about age 70.

178. Mogens Olsen Sigdestad, son of Ola Monsen Sigdestad and Christi Olsdtr. Ytre Isene, was born in 1689 in Sigdestad, bnr. 1, Perbruk, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 26 Sep 1772 in Sigdestad, bnr. 1, Perbruk, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 83, and was buried in 1772 in Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..7 Other names for Mogens were Mons Olsen Andenes, and92 Mons Olsen Sigdestad.

General Notes: Bodde en tid på Andenæs.

Mogens married Steener Martinusdtr Hegdal.92 Steener was born about 1704 in Heggdal, bnr. 4, Oppigard, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N 7 and died on 5 Sep 1762 in Sigdestad, bnr. 1, Perbruk, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 7 about age 58. Other names for Steener were Steine Martinusdtr Hegdal, and Stenaa Martinusd. Sigdestad.

Children from this marriage were:

89        i.  Ane Mogensdtr Sigdestad (born in 1730 in Sigdestad, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died on 2 Jun 1801 in Myklebust, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

         ii.  Ole Mogensen Sigdestad was born in 1744 in Sigdestad, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died on 26 Apr 1782 in Sigdestad, bnr. 1, Perbruk, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 38.

        iii.  Brite Monsdatter Sigdestad was born in 1728 in Andenes, bnr. 4, Martinbruk, Vereide, Sogn og Fjordane, N.134

         iv.  Agnethe Monsdatter Sigdestad

          v.  Barbra Monsdatter Sigdestad was born in 1740.92


179. Steener Martinusdtr Hegdal,92 daughter of Martinus Torbjørnsen Hegdal and Brite Aamundsdatter Hegdal, was born about 1704 in Heggdal, bnr. 4, Oppigard, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N 7 and died on 5 Sep 1762 in Sigdestad, bnr. 1, Perbruk, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 7 about age 58. Other names for Steener were Steine Martinusdtr Hegdal, and Stenaa Martinusd. Sigdestad.

Noted events in her life were:

• Probate: 4 Oct 1762. 92 Dato 4. oktober 1762, enkemann Mons Olsen og barna
- Ole Monsen, 20,
- Ane M., g.m. Waldemar Jørgensen Møklebust,
- Brite, g.m. Joen Christophersen Rafsoel,
- Agnethe, g.m. Rasmus Michelsen Møklebust og
- Barbra M., 22 år.

Steener married Mogens Olsen Sigdestad. Mogens was born in 1689 in Sigdestad, bnr. 1, Perbruk, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 26 Sep 1772 in Sigdestad, bnr. 1, Perbruk, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 83, and was buried in 1772 in Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..7 Other names for Mogens were Mons Olsen Andenes, and92 Mons Olsen Sigdestad.

180. Marthinus Olsen Humborstad, son of Ole Andersen Kjøllesdal and (Brite Gregoriusdtr.), was born in 1695 in Kjøllesdal, bnr. 9, Utigard, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 141 and died about 1764 in Humborstad, bnr. 7, Leirongen, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N about age 69. Other names for Marthinus were Martinus Olsen Kjøllesdal, Martnius Olsen Utigaard, and Marthinus Olsen Uttegaard.

General Notes: Følgende "Caverede":
Hans Lund og Ole Hatlegiere

Noted events in his life were:

• Occupation: 1716. Bruker av Leirongen

Marthinus married Synneve Olsdatter Qvien 12 on 12 Sep 1716 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.138 Synneve was born in 1693 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,67 died on 9 Jan 1764 in Humborstad, bnr. 7, Leirongen, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 67 at age 71, and was buried in 1764 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Marriage Notes: Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8748&idx_id=8748&uid=ny&idx_side=-40


Noted events in their marriage were:

• Engagement: 24 Jun 1716, Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. Vitner: Hans Lund, Ole Hatlegiere.

Children from this marriage were:

          i.  Britte Marthiniusd. Humborstad was born in 1717 in Humborstad, bnr. 7, Leirongen, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N,27 was christened on 18 Aug 1717 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,27,117 and was buried on 18 Jul 1756 in Rise, Bremanger sogn, Kinn, Sogn og Fjordane, N.

         ii.  Jørgen Martinussen Humborstad was born in 1720 in Humborstad, bnr. 7, Leirongen, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 28 Jul 1720 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,12,117 died on 16 May 1796 in Humborstad, bnr. 7, Leirongen, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 33 at age 76, and was buried in 1796 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

        iii.  Ole Martinussen Staarem was born in 1723 in Humborstad, bnr. 7, Leirongen, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N,27 was christened on 6 Jun 1723 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,27 died in 1762 at Stårheim, bnr. 7, Stårheim, Eids prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 39, and was buried in 1762 in Stårheim, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Ole was Ole Martinussen Humborstad.

         iv.  Mons Martinussen Humborstad was born in 1726 in Humborstad, bnr. 7, Leirongen, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 23 Jun 1726 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,27 died on 21 Oct 1801 in Ytre Davik, gmlt. nr. 56, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 75, and was buried in 1801. Another name for Mons was Mons Martinss. Bøen.33

90        v.  Anders Martinussen Humborstad (born in 1729 in Humborstad, bnr. 7, Leirongen, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N - died on 5 Jul 1789 in Humborstad, bnr. 7, Leirongen, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N)

         vi.  Erich Martinussen Frimannslund was born in 1732 in Humborstad, bnr. 7, Leirongen, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 30 Nov 1732 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,27 and died on 14 Jan 1805 in Ytre Davik, bnr. 8, Frimannslund, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 67 at age 73. Other names for Erich were Erich Martinuss. Hauene, and Erich Marthinuss. Humborstad.

        vii.  Else Martinusd. Kjøllesdal was born in 1735 in Humborstad, bnr. 7, Leirongen, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 7 Aug 1735 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,27 and died about 1790 in Svora, bnr. 1, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N about age 55.


181. Synneve Olsdatter Qvien,12 daughter of Ole Erichsen Qvie and Else Monsdatter Qvien, was born in 1693 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,67 died on 9 Jan 1764 in Humborstad, bnr. 7, Leirongen, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 67 at age 71, and was buried in 1764 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

General Notes: Ein trudde ei tid at Synneve var frå Kviene på Nor i Eid, men skiftet etter mor hennar viser at ho var frå bruket Kvien under Humborstad i Kjølsdalen.

Research Notes:Noted events in her life were:

• Probate: 17 Aug 1764. 92
3325 Synneve Olsdtr Humborstad Davik 367 14 1762-1766

Dato 17. aug. 1764, enkemann Martinus Olsen, og barna
1) Jørgen M. Humborstad,
2) Ole M. Staarem, død, etterlatt seg
Martinus, 6, og
Christi Olsd., 13 år,
3) Mons M. Ytre Davig,
4) Anders M. Humborstad,
5) Erich M., 32 år,
6) Brite M. Riise, død, etterlatt seg
Samuel Hansen, 13 og
Martinius Hansen, 10 år, og
7) Else M., 28 år.

Tor Kvien, Langhus, 3.4.2007 11:20 (3)

Synneve married Marthinus Olsen Humborstad on 12 Sep 1716 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.138 Marthinus was born in 1695 in Kjøllesdal, bnr. 9, Utigard, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 141 and died about 1764 in Humborstad, bnr. 7, Leirongen, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N about age 69. Other names for Marthinus were Martinus Olsen Kjøllesdal, Martnius Olsen Utigaard, and Marthinus Olsen Uttegaard.

182. Rasmus Hansen Lund, son of Hans Monsen Lund and Unknown, was born in 1698 in Lund, bnr. 1, Stårheim, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N. 102 and died in 1775 in Lund, bnr. 1, Stårheim, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N. 69 at age 77. Another name for Rasmus was Rasmus Hansen Førde.

Research Notes: Bruker på Førde i Ålfoten i 1725.

Fra Bygdeboka for Eid:
Rasmus var "medhjelpar" (for presten?). I buet etter Rasmus Hansen, d. 1776, og kona var m.a. uvanleg mykje sølv: 1 forgylt sølvbelte, 2 sølvstaup, 7 sølvskeier, 1 gamal slvtomling, 2 sølvringar, 1 gullring. I tillegg hadde han 7 mk. i Sigdestad og 15 mk. i Ytre Rød.

Kirkeboken, Digitalarkivet:
D 15/6 1727 m Martinus Rasmuss. e Rasmus Førde S=Å
D 5/9 1728 m Hans Rasmuss. e Rasmus Førde S=Å
D 29/11 1730 k Anne Rasmusd. e Rasmus Førde S=Å
D 29/11 1734 k Baarni Rasmusd. e Rasmus Hanss. Førde S=Å
D 21/1 1738 k Giøde Rasmusd. e Rasmus Førde S=Å
D 16/8 1740 k Guri Rasmusd. e Rasmus Førde S=Å
D 27/2 1743 k Kari Rasmusd. e Rasmus Hanss. FørdeNoted events in his life were:

• Residence: 1725, Førde, bnr. 3, Arnebruk, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.

• Deed: 1743, Lund, bnr. 1, Stårheim, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N.

• Probate: - skifte, 29 Apr 1776. 92 Skiftet er datert 29. april 1776 og nevner enken Christie Marthinusdatter, og barna
Hans R. Lund,
Samson Rasmussen, 26 år,
Marthinus R., 23 1/2,
Gurie R., gift med Anders Marthinusen Humborstad,
Karie R., gift med Rasmus Rasmussen Høynæs, og
Baarnie R., gift med Ole Michelsen Høynæs.

Rasmus married Christie Marthinusdatter Førde on 1 Jul 1726 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..138 Christie was born in 1703 in Førde, bnr. 3, Arnebruk, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in 1794 in Lund, bnr. 1, Stårheim, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 91. Another name for Christie was Kristi Martinusdtr Førde.

Noted events in their marriage were:

• Engagement: 27 Jan 1726, Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 138 Forlovere:
Ole Sigdestad
Lars Førde

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8749&idx_id=8749&uid=ny&idx_side=-18

Children from this marriage were:

          i.  Martinus Rasmussen Lund was born in 1727 in Førde, bnr. 3, Arnebruk, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 15 Jun 1727 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,61 and died before 1750.

         ii.  Hans Rasmussen Lund was born in 1728 in Førde, bnr. 3, Arnebruk, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 5 Sep 1728 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,61 and died in 1806 in Lund, bnr. 1, Stårheim, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 78. Another name for Hans was Hans Rasmussen Førde.

        iii.  Anne Rasmusd Lund was born in 1730 and was christened on 29 Nov 1730 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..61

         iv.  Baarni Rasmusdtr Lund was born in 1734 in Førde, bnr. 3, Arnebruk, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 29 Nov 1734 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,61 and died in 1820 in Høynes, Nedre, bnr. 1, Stårheim, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N at age 86.

          v.  Giøde Lund was born in 1738 in Førde, bnr. 3, Arnebruk, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 21 Jan 1738 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

91       vi.  Guri Rasmusdtr Lund (born in 1740 in Førde, bnr. 3, Arnebruk, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died on 14 Dec 1822 in Humborstad, bnr. 7, Leirongen, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N)

93      vii.  Karie Rasmusdtr Lund (born in 1743 in Lund, bnr. 1, Stårheim, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N. - died in 1823 in Nedre Høynes, bnr. 3, Stårheim, Eid, Sogn og Fjordane, N.)

       viii.  Samson Rasmussen Lund was born in 1750 in Lund, bnr. 1, Stårheim, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N..

         ix.  Martinus Rasmussen Lund was born in 1752 in Lund, bnr. 1, Stårheim, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N. and died in 1816 in Årdal, bnr. 4, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 64.

Rasmus next married.


183. Christie Marthinusdatter Førde, daughter of Martinus Rasmussen Sigdestad and Anne Valdemarsdtr Myklebust, was born in 1703 in Førde, bnr. 3, Arnebruk, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in 1794 in Lund, bnr. 1, Stårheim, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 91. Another name for Christie was Kristi Martinusdtr Førde.

Christie married Rasmus Hansen Lund on 1 Jul 1726 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..138 Rasmus was born in 1698 in Lund, bnr. 1, Stårheim, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N. 102 and died in 1775 in Lund, bnr. 1, Stårheim, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N. 69 at age 77. Another name for Rasmus was Rasmus Hansen Førde.

184. Rasmus Thorgiers. Reksnes, son of Thorgield Olsen Reksnes and Ragnhild Ivarsdtr., was born in 1690 in Reksnes, Ytre, bnr. 1, Torgjerbruk , Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 67 and died on 1 Nov 1764 in Reksnes, Ytre, bnr. 1, Torgjerbruk , Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 67 at age 74.

Research Notes: Rasmus er 10 år og oppført son "tjener" på Reksnes i 1701.Noted events in his life were:

• Probate: - skifte,, 5 Sep 1765. 92 Rasmus Torgersen Reksnes skifte 489b-14 1762-66, datert 5.sept. 1765.
Arvinger:
Torgier R., myndig,
Ole R. Dommesteen,
Rasmus R., myndig,
Kari R., 40 år,
Ragnilde g.m. Stephen Alsager,
Magnilde d.e., g.m. Zacjarias Hoele,
Magdelie d.y., 15 år.

Rasmus married Anne Pederd Aardal on 24 Jun 1731 in Stårheim kirke, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. Anne was born in 1695 at Årdal, bnr. 3, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 67 and died on 18 Aug 1782 in Reksnes, Ytre, bnr. 1, Torgjerbruk , Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 67 at age 87.

Children from this marriage were:

          i.  Ole Rasmussen Dumbesten was born in 1732 in Reksnes, Ytre, bnr. 1, Torgjerbruk , Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 69 and died in 1814 in Dumbestein, bnr. 6, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 82. Another name for Ole was Ole Rasmussen Reksnes.

         ii.  Thorger Rasmussen Reksnes was born in 1734 in Reksnes, Ytre, bnr. 1, Torgjerbruk , Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N and died on 28 Apr 1804 in Reksnes, Ytre, bnr. 1, Torgjerbruk , Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 67 at age 70.

        iii.  Peder Rasmuss. Reksnes was born in 1736 in Reksnes, Ytre, bnr. 1, Torgjerbruk , Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N, was christened on 9 Feb 1736 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,30 and died on 11 Mar 1736 in Reksnes, Ytre, bnr. 1, Torgjerbruk , Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.67

92       iv.  Rasmus Rasmussen Reksnes (born in 1741 in Reksnes, Ytre, bnr. 1, Torgjerbruk , Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N - died in 1822 in Nedre Høynes, bnr. 3, Stårheim, Eid, Sogn og Fjordane, N.)

          v.  Peer Rasmuss. Reksnes was christened on 27 Sep 1744 30 and died on 13 Dec 1744.67

         vi.  Christen Rasmuss. Reksnes was born in 1746 in Reksnes, Ytre, bnr. 1, Torgjerbruk , Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N, was christened on 10 May 1746 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,30 and died on 19 Jun 1746 in Reksnes, Ytre, bnr. 1, Torgjerbruk , Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.67

        vii.  Magdeli Rasmusdtr Reksnes was born in 1750 in Reksnes, Ytre, bnr. 1, Torgjerbruk , Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N and died in 1833 in Elde, bnr. 1, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 69 at age 83.

Rasmus next married Dorthe Larsdtr Reksnes,33 daughter of Lars Pedersen Reksnes and Unknown, on 7 Jul 1720 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..27 Dorthe was born in 1688 in Reksnes, Indre, brn. 1, Bergebruket, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,67 died in 1730 in Reksnes, Ytre, bnr. 1, Torgjerbruk , Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 67 at age 42, and was buried on 1 Nov 1730 in Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..145

Noted events in her life were:

• Probate: 17 Apr 1731. 1146 Dorte Larsdtr Reksnes-Ytre Davik 472 6 1727-1731. Dato: 17. april 1731, enkemann Rasmus Torgiersen, barn:
Brite, 10,
Kari, 8,
Ragnilde, 6 og
Magdeli, 3 år.

Children from this marriage were:

          i.  Kari Rasmusdtr Reksnes was born in 1723 in eksnes, Ytre, bnr. 1, Torgjerbruk , Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.92

         ii.  Ragnilde Rasmusd. Reksnes was born in 1724 in Reksnes, Ytre, bnr. 1, Torgjerbruk , Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N, was christened on 20 Aug 1724,30 and died in 1792 in Alsaker, bnr. 1, Grønhogjen, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N, at age 68.

        iii.  Magdelie Reksnes was born in 1727 in Reksnes, Ytre, bnr. 1, Torgjerbruk , Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N, was christened on 17 Mar 1727 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,30 died in 1727 in Reksnes, Ytre, bnr. 1, Torgjerbruk , Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N,33 and was buried on 27 Apr 1727.33

         iv.  Synneve Rasmusd. Reksnes was born in 1727 in Reksnes, Ytre, bnr. 1, Torgjerbruk , Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N, was christened on 17 Mar 1727 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,30 died in Reksnes, Ytre, bnr. 1, Torgjerbruk , Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N,33 and was buried on 27 Apr 1727.33

          v.  Magdeli Rasmusdtr Reksnes was born in 1728 in eksnes, Ytre, bnr. 1, Torgjerbruk , Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.92


185. Anne Pederd Aardal, daughter of Peder Thomesen Aardal and Magdeli Gunnarsd. Kjøllesdal, was born in 1695 at Årdal, bnr. 3, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 67 and died on 18 Aug 1782 in Reksnes, Ytre, bnr. 1, Torgjerbruk , Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 67 at age 87.

Anne married Rasmus Thorgiers. Reksnes on 24 Jun 1731 in Stårheim kirke, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. Rasmus was born in 1690 in Reksnes, Ytre, bnr. 1, Torgjerbruk , Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 67 and died on 1 Nov 1764 in Reksnes, Ytre, bnr. 1, Torgjerbruk , Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 67 at age 74.

186. Rasmus Hansen Lund, son of Hans Monsen Lund and Unknown, was born in 1698 in Lund, bnr. 1, Stårheim, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N. 102 and died in 1775 in Lund, bnr. 1, Stårheim, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N. 69 at age 77. Another name for Rasmus was Rasmus Hansen Førde.
(Duplicate. See Below)

187. Christie Marthinusdatter Førde, daughter of Martinus Rasmussen Sigdestad and Anne Valdemarsdtr Myklebust, was born in 1703 in Førde, bnr. 3, Arnebruk, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in 1794 in Lund, bnr. 1, Stårheim, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 91. Another name for Christie was Kristi Martinusdtr Førde.
(Duplicate. See Below)

188. Peder Olsen Kjøllesdal, son of Ole Arnesen Kjøllesdal and Kari Olsdtr, was born in 1709 in Kjøllesdal, bnr. 7, Nordtun, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 67 and died on 26 May 1789 in Kjøllesdal, bnr. 7, Nordtun, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 67 at age 80. Another name for Peder was Peder Olsen Møchlebust af Kiølsdalen.146

Peder married Kari Gregoriusdtr. Kjøllesdal on 1 Jan 1744 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..26 Kari was born in 1722 in Kjøllesdal, bnr. 9, Utigard, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 12 May 1722 in Eid kirke, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N.,12,117 died on 25 Sep 1803 in Kjøllesdal, bnr. 7, Nordtun, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 81, and was buried in 1803.

Marriage Notes: (Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Davik, Ministerialbok nr. A 2 (1742-1816), Kronologisk liste 1744, side 8.)

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8750&idx_id=8750&uid=ny&idx_side=-9


Children from this marriage were:

94        i.  Gregorius Pedersen Myklebust (born in 1747 in Kjøllesdal, bnr. 7, Nordtun, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. - died on 29 Mar 1814 in Kjøllesdal, bnr. 7, Nordtun, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.)

         ii.  Peder Pedersen Kjøllesdal was born in 1750 in Kjøllesdal, bnr. 7, Nordtun, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 17 Mar 1750 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,27 and died on 3 Feb 1800 in Tytingvåg, Rugsund, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 50. Another name for Peder was Peder Pedersen Myklebust.


189. Kari Gregoriusdtr. Kjøllesdal, daughter of Gregori Ollsen Utigaard and Marite Larsdtr. Rexnæs, was born in 1722 in Kjøllesdal, bnr. 9, Utigard, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 12 May 1722 in Eid kirke, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N.,12,117 died on 25 Sep 1803 in Kjøllesdal, bnr. 7, Nordtun, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 81, and was buried in 1803.

Research Notes:

Noted events in her life were:

• Probate: - skjøte,, 12 Oct 1803. 92 Skiftet er datert 12. oktober 1803 og nevner to sønner:

1) Gregorius Pedersen Kjøllesdal.

2) Peder Pedersen, død, og hadde etterlatt seg barn:
Lars P., 22,
Rasmus P., 13,
Peder P., 9,
Kari P. gift med Abel Joensen Hollevig,
Ragnhilde P., gift med Bernt Knudsen Krabbestig,
Berthe P., 25 år,
Christi P., 19 år,
Anne P., 7 år.

Kari married Peder Olsen Kjøllesdal on 1 Jan 1744 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..26 Peder was born in 1709 in Kjøllesdal, bnr. 7, Nordtun, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 67 and died on 26 May 1789 in Kjøllesdal, bnr. 7, Nordtun, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 67 at age 80. Another name for Peder was Peder Olsen Møchlebust af Kiølsdalen.146

190. Rasmus Eliassen Skrede, son of Elias Bottolfsen Skrede and Marie Rasmusdtr Lødøen, was born in 1704 33 and died on 22 Sep 1760 in Kjøllesdal, bnr. 3, Hallsteinbruket, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 33 at age 56. Other names for Rasmus were Rasmus Eliassen Kjøllesdal, and Rasmus Eliassen Møklebust.

Noted events in his life were:

• Probate: - skifte,, 9 Oct 1760. 92
Rasmus Eliasen Myklebust Davik:

Skiftet er datert 9. oktober 1760.
Enkens navn Inger Olsdatter (med lagverge Ole Ellingsen Mettenes), og barna:

Halsten Rasmussen, 21 år, og
Mari Rasmusdatter, 17 år.

Rasmus married Inger Olsdatter. Inger was born in 1706 and died on 17 May 1766 in Kjøllesdal, bnr. 3, Hallsteinbruket, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 60.

Children from this marriage were:

          i.  Hallstein Rasmussen Kjøllesdal was born in 1739 in Kjøllesdal, bnr. 3, Hallsteinbruket, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 1 Nov 1739 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N,27 died on 16 Dec 1816 in Kjøllesdal, bnr. 3, Hallsteinbruket, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 27 at age 77, and was buried on 19 Dec 1816 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.27 Another name for Hallstein was Hallsteen Rasmussen Møchlebust.

95       ii.  Mari Rasmusdtr Kjøllesdal (born in 1743 in Kjøllesdal, bnr. 3, Hallsteinbruket, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N - died on 17 Nov 1791 in Kjøllesdal, bnr. 7, Nordtun, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.)


191. Inger Olsdatter was born in 1706 and died on 17 May 1766 in Kjøllesdal, bnr. 3, Hallsteinbruket, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 60.

Research Notes: Inger hadde antakelig en søster, Anne Olsdtr., gift med Ole Ellingsen Mettenes i Ålfoten.

Inger married Rasmus Eliassen Skrede. Rasmus was born in 1704 33 and died on 22 Sep 1760 in Kjøllesdal, bnr. 3, Hallsteinbruket, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 33 at age 56. Other names for Rasmus were Rasmus Eliassen Kjøllesdal, and Rasmus Eliassen Møklebust.


192. Poul Knudsen Sindre,102 son of Knut Pedersen Kirkhorn and Ingeborg Ivarsdtr Lødhorn, was born in 1667 in Kirkhorn, bnr. 6, Hornindal, Sogn og Fjordane, N 102,126 and died in 1746 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 126 at age 79. Another name for Poul was Paul Knutsen Kirkhorn.

Research Notes: 34 år gammel ved folketellingen for 1701/Census.


Noted events in his life were:

• Probate: - skjøte,, 5 May 1746. 92
Skiftet etter Paul K. Sindre er datert 5. mai 1746 og omtaler enken Ane Halvorsdatter og barna:

- Halvor P. Gangstad, Søndmør,
- Iver P. Sindre, myndig,
- Ane P., gift med Anders Langesetter,
- Ingebor P., gift med Ole Skarhoug,
- Brite P., gift med Anders Mursetter,
- Kari P., gift med Peder Knudsen Rand,
- Christie P. Tonning, død, og hadde etterlatt seg en sønn og en datter.

Poul married Anne Hallvardsdtr Sindre. Anne was born about 1650 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died about 1720 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. about age 70.

Children from this marriage were:

          i.  Anne Paulsdtr Sindre was born in 1692 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died on 28 Aug 1763 in Langeset, bnr.2, "Olabruk", Innvik sogn, Sogn og Fjordane N at age 71.

         ii.  Christi Paulsdtr Sindre was born in 1694 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died before 1750 in Tonning, bnr. 11, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.

        iii.  Knut Paulsen Sindre was born in 1698 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..102 Another name for Knut was Knud Poulsen Sindre.

         iv.  Brite Paulsdtr Sindre was born in 1698 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in 1786 in Maurset, gnr. 47, bnr. 1, Magnebr., Hornindal, Sogn og Fjordane, N at age 88.

          v.  Ingeborg Paulsdtr Sindre was born in 1700 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in 1774 in Skårhaug, Ytre, bnr. 2, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N at age 74.

         vi.  Hallvard Paulsen Sindre was born in 1700 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 102 and died in Gangstad, MR.

96      vii.  Ivar Paulsen Sindre (born in 1708 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died on 21 Jun 1750 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

       viii.  Kari Povelsdtr Sindre was born in 1705 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in 1779 in Rand, bnr. 11, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 74.


193. Anne Hallvardsdtr Sindre, daughter of Hallvard Olsen Sindre and Ingeborg Rasmusdtr Sindre, was born about 1650 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died about 1720 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. about age 70.

Anne married Poul Knudsen Sindre.102 Poul was born in 1667 in Kirkhorn, bnr. 6, Hornindal, Sogn og Fjordane, N 102,126 and died in 1746 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 126 at age 79. Another name for Poul was Paul Knutsen Kirkhorn.

194. Michael Anderssen Frøholm,38 son of Anders Michelsen Stokkenes and Gunhild Mogensdtr, was born in 1662 in Stokkenes, bnr. 1, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N.,147 died on 2 Feb 1752 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 110 at age 90, and was buried in 1752 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..110 Other names for Michael were Mikkel Andersen Sindre, and Michel Andersen Stokkenes.

General Notes: Mikkel Andersen Sindre er nevnt i forbindelse med en grensetvist mellom Hilde
og Frøholm i 1752. To vitner, Jon K. Dokset og Arne L. Faleide gav vitneprov
på at Anders Mikkelsen Sindre året før (1751) hadde sagt etc. Anders hadde da
vært bosatt på Frøholm ca. 50 år. En datter, Anne Mikkelsdtr. Myklebust er
også nevnt. Hun gift med Anders Arnesen Myklebust. I brukeroversikten til Aaland står det i parentes "Berje", men etter det som står over, er dette datter til Mikkel Andersen Sindre (Frøholm). Mye tyder imidlertid på syldskap til Berge i

Mikkel var en dyktig snekker, og det skal finnes et skap etter ham på
"Kalleplassen". Kalleplassen ble ryddet av Arne Andersen Frøholm, oldebarnet
til Mikkel.
90 År Gml. På Sindre

Research Notes: Ved søk i folketellingen 1666 er det kun en Michel Andersen på Drage som passer Mikkel Frøholms alder i 1701. Det er imidlertid mye usikkerhet knyttet til denne teorien siden det så langt ikke er noe som tyder på noen forbindelser mellom Drage og Utvik.

Noted events in his life were:

• Occupation: snekker og bonde, 1700, Frøholm, bnr. 2, Innvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. According to Aaland he was a "skilled carpenter". - Var følge Ålandsboka "dugande snikkar. Eit skåp etter han på Kalleplassen".

Michael married Guri Haraldsdtr Otterdal. Guri was born in 1665 at Otterdal, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N. and died before 1750 in Frøholm, bnr. 2, Innvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Children from this marriage were:

          i.  (Marte) Mikkelsdtr Frøholm died before 1750.

         ii.  Anne Michaelsdatter Møchlebust was born about 1700 in Frøholm, bnr. 2, Innvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died in Myklebust, bnr. 1, Arnebruk, Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane. N, and was buried on 16 Nov 1755. Another name for Anne was Anne Michaelsdatter Frøholm.38

97      iii.  Gunnhild Mikkelsdtr Frøholm (born in 1702 in Frøholm - died on 20 May 1781 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

         iv.  Joen Michelsen Frøholm was born about 1699 in Frøholm, bnr. 2, Innvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..


195. Guri Haraldsdtr Otterdal, daughter of Harald Olsen Otterdal and Gunhild Olsdtr Otterdal, was born in 1665 at Otterdal, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N. and died before 1750 in Frøholm, bnr. 2, Innvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

General Notes: CA.

Guri married Michael Anderssen Frøholm.38 Michael was born in 1662 in Stokkenes, bnr. 1, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N.,147 died on 2 Feb 1752 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 110 at age 90, and was buried in 1752 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..110 Other names for Michael were Mikkel Andersen Sindre, and Michel Andersen Stokkenes.

196. Nils Lauritsen Melheim, son of Lauritz Haraldsen Rognes and Birgite, was born in 1649 102 and died after 1701 in Frislid, bnr. 3, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Nils was Niels Larsen Friislien.102

Nils married Synnøve Jonsdatter. Synnøve was born in 1653 and died in 1733 in Frislid, bnr. 3, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 80.

Children from this marriage were:

          i.  Peder Nilsen Roti was born in 1691 in Frislid, bnr. 3, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N. 102 and died in 1738 in Roti, bnr. 3, Eid, Sogn og Fjordane, N. at age 47. Another name for Peder was Peder Nilsen Frislid.102

98       ii.  Rasmus Nilsen Frislid (born in 1699 in Frislid, bnr. 3, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N. - died on 27 Mar 1776 in Frislid, bnr. 3, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N.)


197. Synnøve Jonsdatter was born in 1653 and died in 1733 in Frislid, bnr. 3, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 80.

Synnøve married Nils Lauritsen Melheim. Nils was born in 1649 102 and died after 1701 in Frislid, bnr. 3, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Nils was Niels Larsen Friislien.102

198. Joen Jensen Henden, son of Jens Hansen Henden and Anne Christendtr. Henden, was born in 1667 in Ytre Henden, bnr. 1, Kristenbruktet, Vereide, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. 102,148 and died in 1741 in Ytre Henden, bnr. 2, Olabruket, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 148 at age 74.

Joen married Maren Jacobsdtr. Henden on 9 Jan 1690 in Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. Maren was born in 1661 in Ytre Henden, bnr. 3, Jobruktet, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 148 and died in 1741 in Ytre Henden, bnr. 2, Olabruket, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 148 at age 80. Another name for Maren was Mari Jakobdtr. Henden.148

Children from this marriage were:

          i.  Jacob Jonsen Henden was born in 1694 in Ytre Henden, bnr. 2, Olabruket, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 102 and died in 1734 at age 40. Another name for Jacob was Jachob Joensen Henden.

99       ii.  Malena Jonsdtr. Henden (born in 1696 in Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N - died on 31 Jul 1788 in Frislid, bnr. 3, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N.)

        iii.  Jens Joensen Henden was born in 1699 in Ytre Henden, bnr. 2, Olabruket, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 102,148 and died in 1759 in Rand, bnr. 1, Randabruket, Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 60.

         iv.  Marthe Joensdtr Henden was born in 1690 in Ytre Henden, bnr. 2, Olabruket, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in 1751 at age 61.

          v.  Karen Jonsdtr Henden was born in 1691 in Ytre Henden, bnr. 2, Olabruket, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 148 and died in 1696 in Ytre Henden, bnr. 2, Olabruket, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 148 at age 5.

         vi.  Kari Jonsdtr Henden was born in 1698 in Ytre Henden, bnr. 2, Olabruket, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Kari was Karen Jonsdtr. Henden.

        vii.  Anton Jonsen Henden was born in 1704 in Ytre Henden, bnr. 2, Olabruket, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 148 and died in 1743 in Ytre Henden, bnr. 2, Olabruket, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 148 at age 39.


199. Maren Jacobsdtr. Henden, daughter of Jacob Povelsen Henden and Unknown, was born in 1661 in Ytre Henden, bnr. 3, Jobruktet, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 148 and died in 1741 in Ytre Henden, bnr. 2, Olabruket, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 148 at age 80. Another name for Maren was Mari Jakobdtr. Henden.148

Maren married Joen Jensen Henden on 9 Jan 1690 in Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. Joen was born in 1667 in Ytre Henden, bnr. 1, Kristenbruktet, Vereide, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. 102,148 and died in 1741 in Ytre Henden, bnr. 2, Olabruket, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 148 at age 74.

200. Absalon Nilsen Stauri, son of Nils Pedersen Berstad and Anne Sivertsdatter, was born in 1680 in Berstad, Stryn, Sogn og Fjordane, N 38 and died in 1740 in Svarstad, bnr 4, Valdemarbruket, Innvik prestaegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 60. Other names for Absalon were Absalon Nilsen Berstad, and Absalon Nilsen Støvreide.38

Research Notes: Ole G Taraldset, Bergen, 29.10.2006 22:21 (6)

Hei Tor,

Ser at det har vært 'litt' usikkerhet rundt Absalon Nielsen Berstad/Svarstad/Stauri vis a vis Svarstad, men her er mitt oppsett.

Vet ikke om dette er noe oppklarende, men hos J.Aaland står det n. en Absalon (Valdemarsen)Svarstad etter Valdemar Salomonsen Svarstad (gamle Innvik-Stryn b II s 178).

Siden skiftet etter Valdemars kone Brite Jørgensd. bare n. 2 barn i 1728, Brite og Barbara, må Absalon ovenfor være Absalon Nielsen (svigersønn)som er gm Brite Valdemarsd. Svarstad. Neste mann på Svarstad, Valdemar Absalonsen (min 3-T) må da være deres sønn (1717-1802).

Jeg mener de og hadde en datter Ingeborg (m.n.e. farens 1. kone) g.t. Fjellkårstad og en datter Anne (1728-1807) g.t. Sølvberg.

Absalon Nielsen f. ca 1686 var iflg Aaland sammen med broren Sjur i tjeneste i Oppland i 1711. Han må ha vært ca 26-28 år da han giftet seg 1. gang ca 1714 og det er nå ikke så gale selv om konen er litt eldre.

Leste et sted om en som giftet seg (med baktanker?)med en som var godt eldre, men han foregnet seg kanskje der, for hun ble eldgammel.

mvh Ole

Noted events in his life were:

• Residence: 1713, Stauri, bnr. 3, Utigard, Nedstryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.

Absalon married Brite Valdemarsdatter Svarstad about 1715. Brite was born in Svarstad, bnr 4, Valdemarbruket, Innvik prestaegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in 1752.

Children from this marriage were:

100       i.  Valdemar Absalonsen Svarstad (born in 1717 in Svarstad, bnr 4, Valdemarbruket, Innvik prestaegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died in 1802 in Svarstad, bnr 4, Valdemarbruket, Innvik prestaegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

         ii.  Ingeborg Absalonsdtr Svarstad was born in 1720 in Svarstad, bnr 4, Valdemarbruket, Innvik prestaegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in 1808 in Lyslo, at age 88.

Absalon next married Ingeborg Abrahamsdatter Sandvik, daughter of Abraham Corneliussen Sandvik and Brithe Amundsdtr Fosnes. Ingeborg was born about 1660 and died in 1714 at Stauri, bnr. 3, Utigard, Nedstryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. about age 54. Another name for Ingeborg was Ingeborg Abrahamsdtr Støvreide.

Noted events in her life were:

• Probate: 27 Nov 1714. 92 Skiftet er datert 27. nov. 1714 og nevner enkemannen Absalon Nielsen, og hennes barn med tidligere mann Niels Erichsen:
Erich Nielsen, 9,
Abraham Nielsen, 6,
Ingerj Nielsdatter, 15 og
Brite Nielsdatter, 12 år


201. Brite Valdemarsdatter Svarstad, daughter of Valdemor Salmonsen Svarstad and Brite Jørgensdtr, was born in Svarstad, bnr 4, Valdemarbruket, Innvik prestaegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in 1752.

General Notes: Var bruker 1740-47

Brite married Absalon Nilsen Stauri about 1715. Absalon was born in 1680 in Berstad, Stryn, Sogn og Fjordane, N 38 and died in 1740 in Svarstad, bnr 4, Valdemarbruket, Innvik prestaegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 60. Other names for Absalon were Absalon Nilsen Berstad, and Absalon Nilsen Støvreide.38

202. Anders Magnesen Maurset, son of Magne Andersen Maurset and Lisbet Knutsdtr., was born in 1699 in Maurset, gnr. 47, bnr. 1, Magnebr., Hornindal, Sogn og Fjordane, N 126 and died in 1791 in Maurset, gnr. 47, bnr. 1, Magnebr., Hornindal, Sogn og Fjordane, N 126 at age 92.

Noted events in his life were:

• Probate: 20 Jul 1761. 92
Yngve Nedrebø, SAB / DA, 2.5.2006 12:15:

Skiftet er datert 20. juli 1761 og nevner enken Brite Poulsdatter og barna
Magne Andersen,
Knud A., 27,
Iver A., 22,
Brite A., g.m. Valdemar Absalonsen Svarvestad,
Anne A., g.m. Ole Ellingsen Sætren i Horningdalen, og
Lisbet, g.m. Knud Larsen Rache.

Anders married Brite Paulsdtr Sindre. Brite was born in 1698 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in 1786 in Maurset, gnr. 47, bnr. 1, Magnebr., Hornindal, Sogn og Fjordane, N at age 88.

Children from this marriage were:

101       i.  Berthe Andersdtr Maurset (born in 1726 in Maurset, Innvik Sogn, Sf - died on 27 Jul 1767 in Svarstad, bnr 4, Valdemarbruket, Innvik prestaegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

         ii.  Magne Andersen Maurset was born in 1728 in Maurset, gnr. 47, bnr. 1, Magnebr., Hornindal, Sogn og Fjordane, N and died in 1811 in Maurset, gnr. 47, bnr. 1, Magnebr., Hornindal, Sogn og Fjordane, N at age 83.

        iii.  Anne Andersdtr Maurset was born in 1730 in Maurset, gnr. 47, bnr. 1, Magnebr., Hornindal, Sogn og Fjordane, N and died in 1803 in Sætren, bnr. 2, Hornindal, Sogn og Fjordane, N. at age 73.

         iv.  Elling Andersen Maurset, Se Botnen was born in 1732.

          v.  Knut Andersen Maurset was born in 1733 and died in 1764 at age 31.

         vi.  Ivar Andersen Maurset was born in 1739 in Maurset, gnr. 47, bnr. 1, Magnebr., Hornindal, Sogn og Fjordane, N and died on 26 Oct 1806 in Indre Lunde, Erikbruket, Stryn, Innvik sogn. Sogn og Fjordane, N. 110 at age 67.

        vii.  Lisbet Andersdtr Maurset was born in 1739 in Maurset, gnr. 47, bnr. 1, Magnebr., Hornindal, Sogn og Fjordane, N 110 and died on 8 Feb 1807 in Rake, bnr. 4 Nigard (Neditun), Loen, Sogn og Fjordane, N 110 at age 68.


203. Brite Paulsdtr Sindre, daughter of Poul Knudsen Sindre and Anne Hallvardsdtr Sindre, was born in 1698 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in 1786 in Maurset, gnr. 47, bnr. 1, Magnebr., Hornindal, Sogn og Fjordane, N at age 88.

Brite married Anders Magnesen Maurset. Anders was born in 1699 in Maurset, gnr. 47, bnr. 1, Magnebr., Hornindal, Sogn og Fjordane, N 126 and died in 1791 in Maurset, gnr. 47, bnr. 1, Magnebr., Hornindal, Sogn og Fjordane, N 126 at age 92.

204. Ola Pedersen Mindresunde, son of Peder Knutsen Mindresunde and Kari Olsdtr, was born in 1684 in Mindresunde, bnr. 1, Perbruket, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, was christened in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died in 1754 in Mindresunde, bnr. 1, Perbruket, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane at age 70, and was buried on 7 Apr 1754 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..110 Another name for Ola was Olle Peersen Mindresunde.

Noted events in his life were:

• Occupation: Bonde på Mindresunde

Ola married Kari Jørgensdtr Bolstad. Kari was born in 1687 in Bolstad, bnr.4, Jørgenbruk, Oppstryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N and died on 19 May 1765 in Mindresunde, bnr. 1, Perbruket, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane 96 at age 78.

Children from this marriage were:

          i.  Peder Olsen Mindresunde was born in 1722 in Mindresunde, bnr. 1, Perbruket, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane,110 died in 1793 in Mindresunde, bnr. 1, Perbruket, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane 110 at age 71, and was buried on 19 Jun 1793 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..110

102      ii.  Jørgen Olsen Lyslo (born in 1729 in Mindresunde, bnr. 1, Perbruket, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane - died in 1804 in Lyslo, bnr. 8, Perbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N)

        iii.  Mari Olsdtr Mindresunde was born about 1720 in Mindresunde, bnr. 1, Perbruket, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane and died in 1787 in Tonning, bnr. 9, Andersbruket, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. 38 about age 67.

         iv.  Brite Olsdtr Mindresunde was born in 1719 in Mindresunde, bnr. 1, Perbruket, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane 38 and died on 13 Feb 1780 in Kirkeide, bnr. 8, Ellingbr., Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 38,110 at age 61.


205. Kari Jørgensdtr Bolstad, daughter of Jørgen Larsen Bolstad and Anne Klausdtr Bolstad, was born in 1687 in Bolstad, bnr.4, Jørgenbruk, Oppstryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N and died on 19 May 1765 in Mindresunde, bnr. 1, Perbruket, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane 96 at age 78.

Research Notes: Kari eide 3 Mk. i Sundal, Stryn som hun antakelig hadde arvet etter sin far.
.

Kari married Ola Pedersen Mindresunde. Ola was born in 1684 in Mindresunde, bnr. 1, Perbruket, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, was christened in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died in 1754 in Mindresunde, bnr. 1, Perbruket, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane at age 70, and was buried on 7 Apr 1754 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..110 Another name for Ola was Olle Peersen Mindresunde.

206. Peder Olsen Lyslo, son of Ola Pedersen Lyslo and Unknown, was born in 1700 in Lyslo, bnr. 8, Perbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N,110 died in 1772 in Lyslo, bnr. 8, Perbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 72, and was buried on 16 Aug 1772 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..110

Peder married Eli Marcusdatter Lyslo. Eli was born in 1697, died in 1762 in Lyslo, bnr. 8, Perbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 65, and was buried on 2 Feb 1762 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

The child from this marriage was:

103       i.  Brite Pedersdtr Lyslo (born in 1725 in Lyslo, bnr. 8, Perbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N - died in 1773 in Lyslo, bnr. 8, Perbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N)


207. Eli Marcusdatter Lyslo, daughter of Markus Klausen Lyslo and Unknown, was born in 1697, died in 1762 in Lyslo, bnr. 8, Perbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 65, and was buried on 2 Feb 1762 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Eli married Peder Olsen Lyslo. Peder was born in 1700 in Lyslo, bnr. 8, Perbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N,110 died in 1772 in Lyslo, bnr. 8, Perbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 72, and was buried on 16 Aug 1772 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..110

208. Salomon Knudsen Gjørven 19 was born about 1710 and died after 1772 in Gjørven, bnr. 1, Bakkebruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Salomon was Giørven.

General Notes: Salomon Knudsen fikk skjøte på Bakkebruket på Gjørven i 1749.

Noted events in his life were:

• Probate: - skifte,, 25 May 1772. 92 Skiftet etter Sallamon Knudsen og Margrethe Olsdatter, datert 15. mai 1772, viser til sju barn:
Ole S., gift,
Lars S., 16,
Ingeborg S., 28,
Brithe S., 25,
Giertrud S., 23,
Anne S., 21,
Marthe Margrethe S., 19.

Salomon married Margrete Olsdatter Svingeset. Margrete was born about 1715 at Svingeset, Ellingbruket, Stryn, Sogn og Fjordane, N. and died after 1772 in Gjørven, bnr. 1, Bakkebruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Children from this marriage were:

104       i.  Ola Salomonsen Gjørven (born about 1740 in Gjørven, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N - died before 26 May 1784 in Gjørven, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N)

         ii.  Ingeborg Salomonsd. Gjørven was born in 1744.

        iii.  Giertrud Salomonsd. Gjørven was born in 1749 in Gjørven, bnr. 1, Bakkebruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in 1829 in Tronstad, bnr. 6, Petterbruk, Sunnylven, Møre og Romsdal, N. 149 at age 80.

         iv.  Anne Salomonsdtr Gjørven was born in 1751 in Gjørven, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N, was christened on 11 Apr 1751 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,44 died on 3 Oct 1840 in Stauri, bnr. 4, Kviebruket, Stryn, Innvik prestegjeld, N. 96 at age 89, and was buried on 7 Oct 1840 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..96 Another name for Anne was Giørven.

          v.  Grethe Salamonsdatter Giørven was born in 1754 in Gjørven, bnr. 1, Bakkebruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 10 Apr 1754 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,44 and died in 1829 in Hjelle, bnr. 1, Eid, Sogn og Fjordane, N. 140 at age 75. Other names for Grethe were Marte Margrethe Salomonsdtr Gjørven, and92 Grethe Salomonsdtr Hjelle.150

         vi.  Brithe Salomonsdtr Gjørven was born in Gjørven, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N and was christened in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..19,44

        vii.  Lars Salomonsen Gjørven was born in 1757 in Gjørven, bnr. 1, Bakkebruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 44 and was christened on 10 Dec 1757 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..44


209. Margrete Olsdatter Svingeset, daughter of Olle Knudsen Svingeset and Brithe Olsdtr, was born about 1715 at Svingeset, Ellingbruket, Stryn, Sogn og Fjordane, N. and died after 1772 in Gjørven, bnr. 1, Bakkebruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Margrete married Salomon Knudsen Gjørven.19 Salomon was born about 1710 and died after 1772 in Gjørven, bnr. 1, Bakkebruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Salomon was Giørven.

210. Rasmus Absalonsen Gjørven,143 son of Absalon Monsen Tenden and Brite Jonsdtr Tenden, was born in 1707 in Gjørven, bnr. 1, Bakkebruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 143 and died about 1748 in Gjørven, bnr. 1, Bakkebruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. about age 41.

Noted events in his life were:

• Probate: - skifte, 27 Apr 1748.
Rasmus Absalonsen Gjørven, Stryn; Side 100b prot. 10, 1747-1750, datert 27. april 1748, enken Synneve Pedersdtr, og barna Brite, 10, Marite, 8, og Ane, 6 år.

Rasmus married Synnøve Pedersdtr Berstad. Synnøve was born about 1700 in Berstad, Stryn, Sogn og Fjordane, N and died about 1770 in Gjørven, bnr. 1, Bakkebruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. about age 70.

Children from this marriage were:

105       i.  Brita Rasmusdtr. Gjørven (born in 1738 in Gjørven, bnr. 1, Bakkebruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died on 25 Dec 1797 in Gjørven, bnr. 1, Bakkebruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

         ii.  Marite Rasmusdtr Gjørven was born in 1740.

        iii.  Ane Rasmusdt. Gjørven was born in 1742.


211. Synnøve Pedersdtr Berstad, daughter of Peder Nilsen Berstad and Marte Andersdtr, was born about 1700 in Berstad, Stryn, Sogn og Fjordane, N and died about 1770 in Gjørven, bnr. 1, Bakkebruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. about age 70.

Synnøve married Rasmus Absalonsen Gjørven.143 Rasmus was born in 1707 in Gjørven, bnr. 1, Bakkebruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 143 and died about 1748 in Gjørven, bnr. 1, Bakkebruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. about age 41.

212. Ola Larsen Sæten, son of Lars Sjurdsen Sæten and Dorte Kolbeinsdtr Bødal, was born in 1706 in Sæten, bnr. 5, Olabruket, Loen, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died on 2 Mar 1783 in Loen, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 77.

Ola married Magnhild Åmundsdtr Sande. Magnhild was born in 1695 in Sande, bnr. 3, Loen, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. and died on 16 Apr 1769 in Loen, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 74.

The child from this marriage was:

106       i.  Lars Olsen Sæten (born in 1726 in Sæten, bnr. 5, Olabruket, Loen, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died on 5 Mar 1797 in Sæten, bnr. 5, Olabruket, Loen, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)


213. Magnhild Åmundsdtr Sande, daughter of Amund Amundsen Sande and Anne Ellingsdatter Nesdal, was born in 1695 in Sande, bnr. 3, Loen, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. and died on 16 Apr 1769 in Loen, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 74.

Magnhild married Ola Larsen Sæten. Ola was born in 1706 in Sæten, bnr. 5, Olabruket, Loen, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died on 2 Mar 1783 in Loen, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 77.

214. Byrge Abrahamsen Loen,19 son of Abraham Byrgeson Loen and Brithe Magnedtr Tjugen, was born in 1710 in Loen, bnr. 1, Eirikbruk, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died on 3 Sep 1769 in Loen, bnr. 1, Eirikbruk, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 38 at age 59. Another name for Byrge was Børre Abrahamsen Loen.

Byrge married Synneve Olsdtr. Synneve was born in 1707 and died on 13 Mar 1763 in Loen, bnr. 1, Eirikbruk, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 56.

Children from this marriage were:

107       i.  Brite Byrgesdtr Loen (born about 1735 in Loen, bnr. 1, Eirikbruk, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died about 1815)

         ii.  Anne Børgedatter Loen was born in 1739 in Loen, bnr. 1, Eirikbruk, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died on 21 Dec 1777 in Loen, bnr. 1, Eirikbruk, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 110 at age 38.


215. Synneve Olsdtr was born in 1707 and died on 13 Mar 1763 in Loen, bnr. 1, Eirikbruk, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 56.

Synneve married Byrge Abrahamsen Loen.19 Byrge was born in 1710 in Loen, bnr. 1, Eirikbruk, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died on 3 Sep 1769 in Loen, bnr. 1, Eirikbruk, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 38 at age 59. Another name for Byrge was Børre Abrahamsen Loen.

216. Anders Rasmussen Tonning,102 son of Rasmus Andersen Tonning and Ukjent/unknown, was born about 1699 in Tonning, bnr. 10, Klemmetbr.(Mørsbruket), Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N,38,102 died on 28 Jun 1778 at Kirkeide, bnr. 4, Korneliusbruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 110 about age 79, and was buried in 1778 in Nedstryn kirke, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Research Notes: Er 1,5 år gammel i folketellingen for 1701


Noted events in his life were:

• Probate: - skifte,, 29 Apr 1765. 92
Yngve Nedrebø, SAB / DA, 30.08.2004 19:21:
Skiftet er datert 29. april 1765, og skjedde på ekteparets 'Forlangende og Begjær'. Arvingene var sju barn:

- Matis A. Kirkeide,
- Cornelius A. Ytreeide,
- Rasmus Andersen, underoffiser,
- Anders A., 20,
- Ingeborg A., 25,
- Kari A., 21 1/2,
- Alet A., 16.

Anders married Ingeborg Mattisdtr Kirkeide. Ingeborg was born about 1697 at Kirkeide, bnr. 9, Fredrikbr., Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. and died about 1763 at Kirkeide, bnr. 4, Korneliusbruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. about age 66.

Children from this marriage were:

          i.  Matthis Andersen Kirkeide was born before 1735 at Kirkeide, bnr. 4, Korneliusbruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died after 1782 at Kirkeide, bnr. 4, Korneliusbruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..38

108      ii.  Cornelius Andersen Ytreeide (born in 1735 at Kirkeide, bnr. 4, Korneliusbruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died on 30 Aug 1820 in Ytre-Eide, bnr. 1, Perbruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N)

        iii.  Rasmus Andersen Kirkeide was born about 1740 at Kirkeide, bnr. 4, Korneliusbruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

         iv.  Anders Andersen Kirkeide was born in 1745 at Kirkeide, bnr. 4, Korneliusbruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 17 Oct 1818 in Faleide, bnr. 1, Innigard, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N 96 at age 73, and was buried on 20 Oct 1818 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..96 Another name for Anders was Anders Andersen Faleide.

          v.  Ingeborg Andersdtr. Kirkeide was born in 1740 at Kirkeide, bnr. 4, Korneliusbruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

         vi.  Kari Andersdtr. Kirkeide was born in 1743 at Kirkeide, bnr. 4, Korneliusbruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

        vii.  Alet Andersdtr Kirkeide was born in 1749 at Kirkeide, bnr. 4, Korneliusbruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Anders next married Ellen Nielsdtr. Faleide,92 daughter of Nils Torkildsen Faleide and Anne Olsdtr Valåker, about 1724. Ellen was born about 1670 in Faleide, bnr. 3, Midtigard, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. and died about 1730 at Kirkeide, bnr. 4, Korneliusbruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. about age 60. Another name for Ellen was Eli Nilsdtr Faleide.


217. Ingeborg Mattisdtr Kirkeide, daughter of Matias Wernersen Kirkeide and Ingeborg Rasmusdtr Brekke, was born about 1697 at Kirkeide, bnr. 9, Fredrikbr., Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. and died about 1763 at Kirkeide, bnr. 4, Korneliusbruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. about age 66.

Ingeborg married Anders Rasmussen Tonning.102 Anders was born about 1699 in Tonning, bnr. 10, Klemmetbr.(Mørsbruket), Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N,38,102 died on 28 Jun 1778 at Kirkeide, bnr. 4, Korneliusbruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 110 about age 79, and was buried in 1778 in Nedstryn kirke, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

218. Knut Iversen Sætre, son of Iver Knutsen Kirkhorn and Enken etter Ole Bodvardsen Sætre, was born in 1698 in Sætre, bnr. 1, Knutbr., Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died in 1778 in Sætre, bnr. 1, Knutbr., Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 80, and was buried on 21 Jan 1778 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Knut married Anne Didriksdtr Vik. Anne was born in 1704, died in 1766 in Sætre, bnr. 1, Knutbr., Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 62, and was buried on 20 Jul 1766 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..110

Children from this marriage were:

109       i.  Johanna Knudsdtr Sætre (born in 1736 in Sætre, bnr. 1, Knutbr., Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died in 1766 in Ytre-Eide, bnr. 1, Perbruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N)

         ii.  Ivar Knudsen Sætre was born in 1740 in Sætre, bnr. 1, Knutbr., Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died in 1797 in Sætre, bnr. 1, Knutbr., Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 57, and was buried on 20 Feb 1797 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..110

        iii.  Ole Knutsen Sætre was born in 1729 in Sætre, bnr. 1, Knutbr., Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in 1761 in Grothaug, bnr.1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N at age 32.

         iv.  Didrik Knudsen Sætre was born in 1731 in Sætre, bnr. 1, Knutbr., Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in Hestenesøyra, Gloppen.


219. Anne Didriksdtr Vik, daughter of Didrik Olsen Grøthaug and Johanne Arnedtr Bøe, was born in 1704, died in 1766 in Sætre, bnr. 1, Knutbr., Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 62, and was buried on 20 Jul 1766 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..110

Noted events in her life were:

• Probate: - skifte, 1 Oct 1766. 92
Skifte 1. oktober 1766 etter Anne Didriksdatter Sætre.
Enkemann: Knud Iversen Sætre.
Barn:
Iver K., myndig,
Ole K., død, etterlatt seg fire barn (Peder O., 12, Knud O., 10, Ole O., 5, Anne O., 7 år),
Didrich K.,
Johanne K. Ytre Eide, død, etterlatt seg barna Endre Corneliussen, 5 år, Brithe Corneliusdatter, 9,
Anne C., 7,
Ingeborg C., 3 år.


Anne married Knut Iversen Sætre. Knut was born in 1698 in Sætre, bnr. 1, Knutbr., Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died in 1778 in Sætre, bnr. 1, Knutbr., Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 80, and was buried on 21 Jan 1778 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

220. Nils Stephensen Strand, son of Steffen Mathiass Hatlelid and Gertrud Nielsd. Åsebø, was born in 1710 at Hatlelid, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N. and died on 3 Apr 1758 at Hatlelid, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N. at age 48.

Noted events in his life were:

• Occupation: Bonde på Hatlelid

Nils married Sigrid Knutsdtr Grimslid in 1736 in Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. Sigrid was born in 1713 in Grimslid, bnr. 1, Hornindal, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in 1784 Frislid, bnr. 1, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N. Frislid, bnr. 1, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 71.

Noted events in their marriage were:

• Engagement: 22 Jan 1736, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 128 Cav: Marthias Mælum, Steffen Nøstdal

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8768&idx_id=8768&uid=ny&idx_side=-83

Children from this marriage were:

          i.  Ingebor Nielsdtr Strand was born in Dec 1736 at Hatlelid, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N., was christened on 1 Jan 1737,128 and died in 1802 in Frislid, bnr. 3, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 66.

110      ii.  Steffen Nielsen Strand (born in 1740 at Hatlelid, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N. - died on 25 Oct 1816 at Hatlelid, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N.)

        iii.  Knut Nilssen Hatlelid was born in 1743 at Hatlelid, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N..

         iv.  Elias Nilsen Hatlelid was born in 1745 at Hatlelid, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N..

          v.  Ola Nilsen Hatlelid was born in 1747.

         vi.  Gunhild Nilsdtr Hatlelid was born in Oct 1749 at Hatlelid, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N. 33 and died on 29 Dec 1754 at Hatlelid, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 5.

        vii.  Lars Nilsen Hatlelid was born in 1751 at Hatlelid, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N..

       viii.  Nils Nilsen Hatlelid was born in 1756.


221. Sigrid Knutsdtr Grimslid, daughter of Knut Olsen Grimslid and Lisbet Olsdtr Grimslid, was born in 1713 in Grimslid, bnr. 1, Hornindal, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in 1784 Frislid, bnr. 1, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N. Frislid, bnr. 1, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 71.

Sigrid married Nils Stephensen Strand in 1736 in Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. Nils was born in 1710 at Hatlelid, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N. and died on 3 Apr 1758 at Hatlelid, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N. at age 48.

Sigrid next married Ole Nilsen Vedvik, son of Nils Jonsen Vedvik and Kari Olsdtr, in 1759. Ole was born in 1713 Vedvik, bnr. 2, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N. Vedvik, bnr. 2, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N. and died in 1784 Frislid, bnr. 1, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N. Frislid, bnr. 1, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 71. They had no children.


222. Rasmus Nilsen Frislid,102 son of Nils Lauritsen Melheim and Synnøve Jonsdatter, was born in 1699 in Frislid, bnr. 3, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N. 33,102 and died on 27 Mar 1776 in Frislid, bnr. 3, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 77. Another name for Rasmus was Rasmus Nielsøn Frislien.
(Duplicate. See Below)

223. Malena Jonsdtr. Henden, daughter of Joen Jensen Henden and Maren Jacobsdtr. Henden, was born in 1696 in Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 33 and died on 31 Jul 1788 in Frislid, bnr. 3, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 92. Another name for Malena was Magnhilde Jonsdatter Henden.
(Duplicate. See Below)

224. Haldor Monsen Støve,49,102 son of Mogens Joensen Støve and Ragnhild (Rakel) Antonsdtr Støve, was born in 1677 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 102 and died in 1722 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 49 at age 45.

General Notes: Halldor fikk skjøte på 1 laup i bruket i 1716. Han er nevnt som "oppsitter" allerede ved manntalet for 1666, bare 16 år gammel, så faren må være død da.

Noted events in his life were:

• Skjøte : 1 laup, 1716, Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.

Haldor married Magnhild Knutsdtr Flyttra on 26 Feb 1702 in Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. Magnhild was born in 1680 49 and died in 1753 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 49 at age 73.

Children from this marriage were:

          i.  Marthe Haldorsdtr Støve

         ii.  Mogens Halldorsen Støve was born in 1708,131 was christened on 6 Feb 1708 in Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,131 died in 1708, and was buried on 19 Feb 1708 in Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..151

112     iii.  Rasmus Haldorsen Støve (born in Dec 1711 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N - died in 1757 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N)

118      iv.  Poul Haldorsen Støve (born in 1714 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N)

          v.  Knud Haldorsen Støve was born in 1718 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N and was christened on 24 Mar 1718 in Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..152


225. Magnhild Knutsdtr Flyttra, daughter of Knut Rasmussen Førde and Marthe Jonsdtr, was born in 1680 49 and died in 1753 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 49 at age 73.

Magnhild married Haldor Monsen Støve 49,102 on 26 Feb 1702 in Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. Haldor was born in 1677 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 102 and died in 1722 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 49 at age 45.

226. David Colbensøn Sandal,131 son of Colbein Haralds. Hilde and Ukjent/Unknown, was born in 1665 in Hilde, bnr.5, Danielbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N, died in 1743 at Sandal, bnr. 4, Dåvebruket, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 78, and was buried in 1743 in Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Other names for David were David Kolbeinson Hilde, and49 David Kolbeins. Sandal.49

General Notes: "David og Kari var velhaldne folk og åtte ymse sølv, .m.a. eit sølvlykkjebelte, 5 skeier og ein tomling." (Fra Soga om Gloppen og Breim)

Noted events in his life were:

• Skjøte : 1701, Sandal, bnr. 4, Dåvebruket, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 49 Fikk skjøte at svigerfaren, Jon Nils. Kapperstad på Sandal.

• Skjøte : 1713, Sandal, bnr. 4, Dåvebruket, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 49 Fikk nytt skjøte av svigerfaren på 1 pd., 5 1/2 mk.

• Probate: /skifte, 1 Oct 1744. 92
Skiftet etter David Kolbensen Sandal Breim 187b 9 1744-1747:
Skiftet er datert 1. oktober 1744 og nevner enken Kari Joensdatter og hans barn:
- Lars Davidsen Kaale,
- Colben D. Kaarstad,
- Niels D. Sættre,
- Niels D. Fossheim,
- Erich Davidsen, fullmyndig, og
- Harald Davidsen.

David married Kari Jond. Kobberstad 49 in 1700 in Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. Kari was born in 1672 in Kapperstad, bnr.1, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 and died in 1745 at Sandal, bnr. 4, Dåvebruket, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 49 at age 73.

Children from this marriage were:

          i.  Lauritz Davidsen Sandal was born in 1700 at Sandal, bnr. 4, Dåvebruket, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,49,131 was christened on 6 Jan 1701 in Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,131 and died in 1777 at Sandal, bnr. 4, Dåvebruket, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 77. Another name for Lauritz was Lars Davidsen Kaale.92

         ii.  Colben Davidsen Kaarstad was born in 1702 at Sandal, bnr. 4, Dåvebruket, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 49 and died in 1757 in Kårstad, bnr. 1, Utvik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 55. Another name for Colben was Kolbein Davids. Sandal.

        iii.  Gabriel Davids. Sandal was born in 1704 at Sandal, bnr. 4, Dåvebruket, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 19 Oct 1704 in Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..131

         iv.  Niels Davidsøn Sandal was born in 1708 at Sandal, bnr. 4, Dåvebruket, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,131 was christened on 9 Sep 1708 in Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,131 died in 1758 in Fossheim, bnr. 7, Monsbruket, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 50, and was buried in 1758 in Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..133 Another name for Niels was Nils Davids. Sætre.

114       v.  Niels Davidsen Sandal (born in 1711 at Sandal, bnr. 4, Dåvebruket, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died in 1776 in Sætre, bnr. 5, Jakobbruket, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N.)

116      vi.  Erich Davidssen Sandal (born in 1711 at Sandal, bnr. 4, Dåvebruket, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died on 17 Nov 1763 in Re, bnr. 1, Innigardsbruket, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N.)

113     vii.  Agnete Davidsdtr Sandal (born in 1714 at Sandal, bnr. 4, Dåvebruket, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died in 1796 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N)

       viii.  Harald Davids. Sandal was born in 1714 at Sandal, bnr. 4, Dåvebruket, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 9 Sep 1714 in Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,132 died on 1 Mar 1789 in Verlo 110 at age 75, and was buried in 1789 in Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Harald was Harald Davidsen Werloe.110


227. Kari Jond. Kobberstad,49 daughter of Jon Nils. Kobberstad and Katrine Larsd., was born in 1672 in Kapperstad, bnr.1, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 and died in 1745 at Sandal, bnr. 4, Dåvebruket, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 49 at age 73.

Kari married David Colbensøn Sandal 131 in 1700 in Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. David was born in 1665 in Hilde, bnr.5, Danielbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N, died in 1743 at Sandal, bnr. 4, Dåvebruket, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 78, and was buried in 1743 in Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Other names for David were David Kolbeinson Hilde, and49 David Kolbeins. Sandal.49

228. David Colbensøn Sandal,131 son of Colbein Haralds. Hilde and Ukjent/Unknown, was born in 1665 in Hilde, bnr.5, Danielbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N, died in 1743 at Sandal, bnr. 4, Dåvebruket, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 78, and was buried in 1743 in Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Other names for David were David Kolbeinson Hilde, and49 David Kolbeins. Sandal.49
(Duplicate. See Below)

229. Kari Jond. Kobberstad,49 daughter of Jon Nils. Kobberstad and Katrine Larsd., was born in 1672 in Kapperstad, bnr.1, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 and died in 1745 at Sandal, bnr. 4, Dåvebruket, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 49 at age 73.
(Duplicate. See Below)

230. Ole Pedersen Raad,49 son of Peder Olsen Raad and Anne Simensdatter, was born in 1691 in Råd, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 and died in 1753 in Råd, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 at age 62.

Ole married Mari Stephensd. Birkelo on 1 Jan 1713 in Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. Mari was born in 1691 and died in 1750 in Råd, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N at age 59. Another name for Mari was Maren Stephansdtr. Børchelov.

Children from this marriage were:

115       i.  Maren Olsd. Raad (born in 1720 in Råd, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N - died in 1802 in Sætre, bnr. 5, Jakobbruket, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N.)

         ii.  Peder Ols. Raad was born in 1714 in Råd, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 and died in 1751 49 at age 37.


231. Mari Stephensd. Birkelo, daughter of Steffen Thoresen Birkelo and Thora Jonsdtr Fløtreid, was born in 1691 and died in 1750 in Råd, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N at age 59. Another name for Mari was Maren Stephansdtr. Børchelov.

Mari married Ole Pedersen Raad 49 on 1 Jan 1713 in Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. Ole was born in 1691 in Råd, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 and died in 1753 in Råd, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 at age 62.

232. David Colbensøn Sandal,131 son of Colbein Haralds. Hilde and Ukjent/Unknown, was born in 1665 in Hilde, bnr.5, Danielbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N, died in 1743 at Sandal, bnr. 4, Dåvebruket, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 78, and was buried in 1743 in Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Other names for David were David Kolbeinson Hilde, and49 David Kolbeins. Sandal.49
(Duplicate. See Below)

233. Kari Jond. Kobberstad,49 daughter of Jon Nils. Kobberstad and Katrine Larsd., was born in 1672 in Kapperstad, bnr.1, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 and died in 1745 at Sandal, bnr. 4, Dåvebruket, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 49 at age 73.
(Duplicate. See Below)

234. Arne Jansøn Reed,152 son of Jan Reed and Unknown, was born in 1682,133 died on 6 Mar 1764 in Re, bnr. 1, Innigardsbruket, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. 49 at age 82, and was buried on 11 Mar 1764 in Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..133 Another name for Arne was Arne Johansen Reed.133

Research Notes: Skjøte på Re nr. 1 i 1709 på 1 laup av Anna Finde.

I 1701 er Arne oppført som stesønn på Re, hos Johannes Torsen og kona Lisbet Arnedtr. Skåden. Lisbet var fra Skåden i Innvik og født i 1650. De bodde på Re, bnr. 5, Kristenbruket. 49,102

Arne married Ane Arnisdtr. Wiig 26,152 on 27 Dec 1716 in Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..152 Ane was born in 1699 in Vik I Stryn, died on 22 Sep 1764 in Re, bnr. 1, Innigardsbruket, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. 49,133 at age 65, and was buried on 7 Oct 1764 in Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..133

Marriage Notes: Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11424&idx_id=11424&uid=ny&idx_side=-40


Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070228290486.jpg


Noted events in their marriage were:

• Engagement: 2 Jun 1716. 152 Forlovere: Martinus Førde og Jon Thoresen Reed

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11424&idx_id=11424&uid=ny&idx_side=-39


Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070228290485.jpg

Children from this marriage were:

          i.  Maren Arnedtr. Reed was born in 1717 in Re, bnr. 1, Innigardsbruket, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 10 Oct 1717 in Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..152

         ii.  Dorte Arnedtr Reed was born in 1719 in Re, bnr. 1, Innigardsbruket, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. and died before 1764.

        iii.  Jan Arnesen Reed was born in 1720 in Re, bnr. 1, Innigardsbruket, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. 49 and died in 1743 in Re, bnr. 1, Innigardsbruket, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. 49 at age 23.

         iv.  Arne Arnesen Reed was born in 1723 in Re, bnr. 1, Innigardsbruket, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N.,49 died on 19 Apr 1799 in Førde, bnr. 3, Arnebruk, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 67 at age 76, and was buried in 1799 in Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

          v.  Johannes Arnesen Reed was born in 1729 in Re, bnr. 1, Innigardsbruket, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N.,49,133 died in Myklebust, Askvoll, and was buried on 15 Jan 1764 in Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

         vi.  Lisbet Arnedtr. Reed was born in 1729 in Re, bnr. 1, Innigardsbruket, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. 49 and died in 1729 in Re, bnr. 1, Innigardsbruket, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N..49

117     vii.  Lisbet Arnesdatter Reed (born in 1730 in Re, bnr. 1, Innigardsbruket, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. - died in 1795 in Re, bnr. 1, Innigardsbruket, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N.)

       viii.  Agnete Arnedtr. Reed was born in 1733 in Re, bnr. 1, Innigardsbruket, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N..

         ix.  Lisbet Arnedtr. Reed was born in 1735 in Re, bnr. 1, Innigardsbruket, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N..49

          x.  Anne Arnedtr. Reed was born in 1741 in Re, bnr. 1, Innigardsbruket, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N..

         xi.  Anders Arnisen Reed was born in 1741 in Re, bnr. 1, Innigardsbruket, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. and was buried on 15 Jan 1764 in Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..133

        xii.  Lucretia Arnedtr. Reed was born in 1742 in Re, bnr. 1, Innigardsbruket, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. 49 and died in 1743 in Re, bnr. 1, Innigardsbruket, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. 49 at age 1.


235. Ane Arnisdtr. Wiig,26,152 daughter of Arne Pedersen Vik and Anne Olsdtr Nedreberg, was born in 1699 in Vik I Stryn, died on 22 Sep 1764 in Re, bnr. 1, Innigardsbruket, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. 49,133 at age 65, and was buried on 7 Oct 1764 in Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..133

Ane married Arne Jansøn Reed 152 on 27 Dec 1716 in Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..152 Arne was born in 1682,133 died on 6 Mar 1764 in Re, bnr. 1, Innigardsbruket, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. 49 at age 82, and was buried on 11 Mar 1764 in Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..133 Another name for Arne was Arne Johansen Reed.133

236. Haldor Monsen Støve,49,102 son of Mogens Joensen Støve and Ragnhild (Rakel) Antonsdtr Støve, was born in 1677 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 102 and died in 1722 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 49 at age 45.
(Duplicate. See Below)

237. Magnhild Knutsdtr Flyttra, daughter of Knut Rasmussen Førde and Marthe Jonsdtr, was born in 1680 49 and died in 1753 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 49 at age 73.
(Duplicate. See Below)

238. Colben Christenson Raad,49 son of Christen (Kolbeinsen) Raad and Ingeborg Olsdtr Raad, was born in 1674 in Råd, bnr. 5, Kolbeinbruket, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 and died in 1718 in Bø eller Råd. 49 at age 44.

Research Notes: Kolbein brukte Bø nr. 6, Hola sammen med farsbruket på Råd. I 1701 er han manntallsført på "Bøe i Breums sogn" - 28 år gammel.

Colben married Brite Ivarsdtr Birkelo in 1710. Brite was born about 1680 and died in Råd, bnr. 5, Kolbeinbruket, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N.

Children from this marriage were:

          i.  Christen Colbeinsen Raad was born in 1712 in Råd, bnr. 5, Kolbeinbruket, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N and died in 1750 Øvreset, bnr. 5, Jensbruk, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. Øvreset, bnr. 5, Jensbruk, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 38. Another name for Christen was Christen Colbeinsen Øvreset.

119      ii.  Kristi Kolbeinsdtr. Raad (born in 1714 in Bø, bnr. 6, Hola, Breim, Gloppen sogn, Sogn og fjordane, n - died in 1763 in Gåsemyr, bnr. 2, Instetun, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

        iii.  Margrethe Kolbeinsdtr Raad was born in 1717 in Råd, bnr. 5, Kolbeinbruket, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 and died in 1759 in Råd, bnr. 5, Kolbeinbruket, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 at age 42.

Colben next married Christi Østeinsdtr Bø in 1698 in Breim, Sogn og Fjordane, N.49 Christi died in 1710 in Bø, bnr. 6, Hola, Breim, Gloppen sogn, Sogn og fjordane, n. They had no children.


239. Brite Ivarsdtr Birkelo was born about 1680 and died in Råd, bnr. 5, Kolbeinbruket, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N.

Brite married Colben Christenson Raad 49 in 1710. Colben was born in 1674 in Råd, bnr. 5, Kolbeinbruket, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 and died in 1718 in Bø eller Råd. 49 at age 44.

Brite next married Nils Krispinussen Greipstad about 1718. Nils was born in 1690 and died in 1745 in Råd, bnr. 5, Kolbeinbruket, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N at age 55.


240. Jens Olsen Moldrheim, son of Ola Jensen Skrede Moldrheim and Anne (?), was born in 1689 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N, died in 1767 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N 110 at age 78, and was buried on 8 Feb 1767 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..110

Jens married Kristi Hansdtr Lote 148 in 1711.148 Kristi was born in Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N and died before 1745 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. Another name for Kristi was Kari Hansdtr Lote.

The child from this marriage was:

120       i.  Ola Jensen Moldrheim (born about 1710 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N - died in 1775 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N)


241. Kristi Hansdtr Lote,148 daughter of Hans Sjursen Lote and Clare Jonsdtr Lote, was born in Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N and died before 1745 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. Another name for Kristi was Kari Hansdtr Lote.

Kristi married Jens Olsen Moldrheim in 1711.148 Jens was born in 1689 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N, died in 1767 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N 110 at age 78, and was buried on 8 Feb 1767 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..110

242. Ole Abrahamsen Hopland, son of Abraham Olsen Hopland and Sara Nielsdatter Arnestad, was born in 1682 in Hopland, Utitun, bnr. 44, Abrahambruk, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. and died in 1743 in Hopland, Utitun, bnr. 44, Abrahambruk, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. at age 61. Another name for Ole was Olle Abrahamsen.102

General Notes: Ole er 17 år gammel og ugift ved folketellingen for 1701.

Ole married Else Jonsdatter Hopland. Else was born in 1686 and died in 1743 in Hopland, Utitun, bnr. 44, Abrahambruk, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. at age 57.

Children from this marriage were:

          i.  Abraham Olsen Hopland was born in 1710 in Hopland, Utitun, bnr. 44, Abrahambruk, Gloppen, Sogn og Fjordane, N., was christened on 9 Feb 1710 in Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,131 and died in 1751 in Hopland, Utitun, bnr. 44, Abrahambruk, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. at age 41.

121      ii.  Ingebor Olsdatter Hopland (born in 1712 in Hopland, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died in 1777 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N)


243. Else Jonsdatter Hopland was born in 1686 and died in 1743 in Hopland, Utitun, bnr. 44, Abrahambruk, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. at age 57.

Else married Ole Abrahamsen Hopland. Ole was born in 1682 in Hopland, Utitun, bnr. 44, Abrahambruk, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. and died in 1743 in Hopland, Utitun, bnr. 44, Abrahambruk, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. at age 61. Another name for Ole was Olle Abrahamsen.102

244. Lars Nilsen Ulvedal, son of Nils Eriksen Ulvedal and Gunhild Jakobsdtr Roset, was born in 1669 in Ulvedal, bnr. 1, Ivarbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N,38 died in 1756 in Frøyset, bnr. 1, Arnebruk, Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 38 at age 87, and was buried on 1 Feb 1756 in Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..110

Research Notes:

Lars married Kari Arnedtr.. Kari died about 1733.

Children from this marriage were:

          i.  Garbrand Larson Frøyset was born in 1700 in Frøyset, bnr. 1, Arnebruk, Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,110 died in 1791 in Frøyset, bnr. 1, Arnebruk, Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 91, and was buried on 25 Apr 1791 in Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..110

         ii.  Jacob Larsen Frøyset was born in 1702 in Frøyset, bnr. 1, Arnebruk, Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in 1789 in Gildestad, bnr. 1, Olden, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 87.

122     iii.  Arne Larsen Frøyset (born in 1706 in Frøyset, bnr. 1, Arnebruk, Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died in 1805 in Kandal, bnr.3, Kandalshaug, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N)

         iv.  Nils Larsen Frøyset was born in 1704 in Frøyset, bnr. 1, Arnebruk, Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 49 and died in 1771 in Nes, bnr. 2, Knutebruk, Breim. Gloppen sogn, Sogn og Fjordane 49 at age 67.


245. Kari Arnedtr. died about 1733.

Kari married Lars Nilsen Ulvedal. Lars was born in 1669 in Ulvedal, bnr. 1, Ivarbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N,38 died in 1756 in Frøyset, bnr. 1, Arnebruk, Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 38 at age 87, and was buried on 1 Feb 1756 in Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..110

246. Rasmus Olsen Egge, son of Oluf Mogenson and Gjertrud Olsdtr Egge, was born in 1686,49,115 died in 1749 in Kandal, bnr.3, Kandalshaug, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 at age 63, and was buried on 3 Aug 1749 in Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..115 Another name for Rasmus was Rasmus Olsen Candalshougen.115

Rasmus married Brite Antonsdtr Kandal in 1716.49 Brite was born about 1677 in Kandal, bnr.3, Kandalshaug, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 and died in 1759 in Kandal, bnr.3, Kandalshaug, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 about age 82.

The child from this marriage was:

123       i.  Mari Rasmusdtr Kandal (born in 1719 in Kandal, bnr.3, Kandalshaug, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N - died in 1800 in Kandal, bnr.3, Kandalshaug, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N)


247. Brite Antonsdtr Kandal, daughter of Anton Ellingsen Kandal and Kristi Andersd., was born about 1677 in Kandal, bnr.3, Kandalshaug, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 and died in 1759 in Kandal, bnr.3, Kandalshaug, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 about age 82.

Brite married Rasmus Olsen Egge in 1716.49 Rasmus was born in 1686,49,115 died in 1749 in Kandal, bnr.3, Kandalshaug, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 at age 63, and was buried on 3 Aug 1749 in Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..115 Another name for Rasmus was Rasmus Olsen Candalshougen.115

248. Anders Eiriksen Moldrheim, son of Eirik Andersen Moldrheim and Brite Jonsdtr Tisthammer, was born about 1700 in Moldrheim, bnr. 1, Andersbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N and died about 1744 in Moldrheim, bnr. 1, Andersbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N about age 44. Another name for Anders was Anders Erichsen Molderem.92

Research Notes: åØYngve Nedrebø, SAB / DA, 10.12.2003 16:50 (2)

Anders Eriksen Moldreim Stryn 346 9 1744-1747: Enke Synneve Andersdatter, barn Erich Andersen, 16, Anders And., 15, Ole Andersen, 11, og Peder Andersen, 7.

Brite Jonsdtr Moldreim Stryn 305 11 1750-1753: datert 25. april 1752. Enkemann Erich Andersen. Arvinger avdøde sønn Anders Erichsen Moldrems fire sønner, Joen Erichsen Wereide, Steener Eichsdatter, gift med Rasmus Rasmussen Diub, Brite Erichsdatter, gift med Ole Rasmussen Saarem, Ane Erichsdatter, 28 år gammel.

Synneve Andersdtr Moldreim Stryn 508b 12 1753-1757: skifte 9. mai 1757, til barna Erich Andersen, gift og boende på garden, Anders, 25, Ole, 24, Peder, 23 år.

Noted events in his life were:

• Probate: - skifte, Between 1744 and 1747. 92 Anders Eriksen Moldreim Stryn 346 9 1744-1747:
Enke Synneve Andersdatter,
barn Erich Andersen, 16,
Anders And., 15,
Ole Andersen, 11, og
Peder Andersen, 7.

Anders married Synnøve Andersdtr Frøyset. Synnøve was born about 1697 in Frøyset, bnr. 2, Larsbruket, Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in Apr 1757 in Moldrheim, bnr. 1, Andersbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N about age 60.

Children from this marriage were:

124       i.  Eirik Andersen Moldrheim (born in 1729 in Moldrheim, bnr. 1, Andersbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N - died in 1808 in Moldrheim, bnr. 1, Andersbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N)

         ii.  Anders Andersen Moldrheim was born in 1732 in heim, bnr. 1, Andersbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N.

        iii.  Ole Andersen Moldrheim was born in 1733 in heim, bnr. 1, Andersbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N.

         iv.  Peder Andersen Moldrheim was born in 1734 in heim, bnr. 1, Andersbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N.


249. Synnøve Andersdtr Frøyset, daughter of Anders Olsen Frøyset and Marte Jonsdtr, was born about 1697 in Frøyset, bnr. 2, Larsbruket, Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in Apr 1757 in Moldrheim, bnr. 1, Andersbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N about age 60.

General Notes: og var da 90 år gammel! Var vel 60.??

Noted events in her life were:

• Probate: - skifte,, 9 May 1757. 92 Synneve Andersdtr Moldreim Stryn 508b 12 1753-1757:
Skifte 9. mai 1757, til barna
Erich Andersen, gift og boende på garden,
Anders, 25,
Ole, 24,
Peder, 23 år.

Synnøve married Anders Eiriksen Moldrheim. Anders was born about 1700 in Moldrheim, bnr. 1, Andersbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N and died about 1744 in Moldrheim, bnr. 1, Andersbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N about age 44. Another name for Anders was Anders Erichsen Molderem.92

250. Botolv Jonsen Tisthammer,153 son of Jon Botolvsen Tisthammer and Unknown, was born about 1674 in Tisthammer, bnr. 2, Botolvbr., Utvik, Innvik Sogn, Sogn og Fjordane, N,110 died in 1770 in Tisthammer, bnr. 2, Botolvbr., Utvik, Innvik Sogn, Sogn og Fjordane, N about age 96, and was buried on 25 Feb 1770 in Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..110 Other names for Botolv were Botol Jensen, and Bottel Joensen Tisthammer.102

General Notes: Botolf fikk skjøte på 1 pund i bruket i 1705 av presten P. Branddal i følge bygseboka.

Botolv married Lisbet Larsdtr Devik.134 Lisbet was born in 1679 in Devik, bnr. 2, Nigard, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N,110 died in 1754 in Tisthammer, bnr. 2, Botolvbr., Utvik, Innvik Sogn, Sogn og Fjordane, N 38 at age 75, and was buried on 4 Aug 1754 in Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..110

Children from this marriage were:

          i.  Jon Bottolfsen Tisthammer was born in 1708 in Tisthammer, bnr. 2, Botolvbr., Utvik, Innvik Sogn, Sogn og Fjordane, N, died in 1774 at age 66, and was buried on 9 Aug 1774 in Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

         ii.  Kari Bottolvsdtr. Tisthammer was born in 1716 in Tisthammer, bnr. 2, Botolvbr., Utvik, Innvik Sogn, Sogn og Fjordane, N,110 died in 1755 in Tisthammer, bnr. 2, Botolvbr., Utvik, Innvik Sogn, Sogn og Fjordane, N at age 39, and was buried on 19 Oct 1755 in Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..110

        iii.  Birthe Bottelsd. Tisthammer was born about 1720 in Tisthammer, bnr. 2, Botolvbr., Utvik, Innvik Sogn, Sogn og Fjordane, N and died after 1754.

125      iv.  Agnete Botolvsdtr Tisthammer (born in 1722 in Tisthammer, bnr. 2, Botolvbr., Utvik, Innvik Sogn, Sogn og Fjordane, N - died in 1798 in Moldrheim, bnr. 1, Andersbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N)

          v.  Ingebor Bottolfsdatter Tisthammer was born in Tisthammer, bnr. 2, Botolvbr., Utvik, Innvik Sogn, Sogn og Fjordane, N and died after 1754.

         vi.  Barbra Bottolfsdatter Tisthammer was born in Tisthammer, bnr. 2, Botolvbr., Utvik, Innvik Sogn, Sogn og Fjordane, N and died after 1754.

        vii.  Marthe Bottolfsdatter Tisthammer was born in 1729 in Tisthammer, bnr. 2, Botolvbr., Utvik, Innvik Sogn, Sogn og Fjordane, N.92

       viii.  Jens Botolphsen Tvinnerem was born about 1717 in Tisthammer, bnr. 2, Botolvbr., Utvik, Innvik Sogn, Sogn og Fjordane, N and died after 1760 in Tvinnereim, bnr. 1, Ut-og ne- bruket, Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Jens was Jens Botolfsen Tisthammer.38


251. Lisbet Larsdtr Devik,134 daughter of Lars Ellingsen Devik and Ingeborg Olsdatter Devik, was born in 1679 in Devik, bnr. 2, Nigard, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N,110 died in 1754 in Tisthammer, bnr. 2, Botolvbr., Utvik, Innvik Sogn, Sogn og Fjordane, N 38 at age 75, and was buried on 4 Aug 1754 in Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..110

Noted events in her life were:

• Probate: 3 Oct 1754. 92 Skiftet er datert 3. oktober 1754 og nevner enkemannen Bottolf Joensen, og barna

- Joen B.,
- Jens B. Tvinderem,
- Brite B., enke i Bergen,
- Ingebor E., g.m. Knud Fieldkårstad,
- Kari B., 40,
- Barbra B., g.m. Peder Nybøe,
- Marthe B., 25, og
- Agnete B., 32 år.

Lisbet married Botolv Jonsen Tisthammer.153 Botolv was born about 1674 in Tisthammer, bnr. 2, Botolvbr., Utvik, Innvik Sogn, Sogn og Fjordane, N,110 died in 1770 in Tisthammer, bnr. 2, Botolvbr., Utvik, Innvik Sogn, Sogn og Fjordane, N about age 96, and was buried on 25 Feb 1770 in Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..110 Other names for Botolv were Botol Jensen, and Bottel Joensen Tisthammer.102

252. Arne Christensen Arnestad,92 son of Christen Samsonsen Fitje and Marie Arnedtr Mardal, was born in 1678 in Ytre Fitje, bnr. 1, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. and died in 1729 in Ytre Arnestad, bnr. 3, Kristenbruk, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. at age 51. Another name for Arne was Arne Christensen Fitje.

Research Notes: Noe usikkert om korrekte foreldre!

Noted events in his life were:

• Employment: tjener/farm hand, 1701, Indre Fitje, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. 102

• Deed: skjøte, 1727, Ytre Arnestad, bnr. 3, Kristenbruk, Gloppen, Sogn og Fjordane, N.

• Probate: 28 May 1729. 92
Arne Christensen Arnestad-Ytre Gloppen 236 6 1727-1731.
Skiftet er datert 28. mai 1729 og nevner enken Eli Christensdatter og barna:

Christen, 16,
Ole, 11,
Niels, 7,
Joen, 2 1/2,
Ane, 20 og
Mari, 13 år.

Som formyndere nevnes Ole Mardal og Niels Christophersen Ytre Arnestad.

Arne married Eli Christendtr. Arnestad.49 Eli was born in 1688 in Ytre Arnestad, bnr. 3, Kristenbruk, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. 49 and died in 1747 in Ytre Arnestad, bnr. 3, Kristenbruk, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. 49 at age 59.

Children from this marriage were:

          i.  Ane Arnedatter Arnestad was born in 1709 in Ytre Arnestad, bnr. 3, Kristenbruk, Gloppen, Sogn og Fjordane, N..

         ii.  Christen Arnesen Arnestad was born in 1711 in Ytre Arnestad, bnr. 3, Kristenbruk, Gloppen, Sogn og Fjordane, N..92

        iii.  Mari Arnedatter Arnestad was born in 1716 in Ytre Arnestad, bnr. 3, Kristenbruk, Gloppen, Sogn og Fjordane, N..92

         iv.  Ole Arnesen Arnestad was born in 1718 in Ytre Arnestad, bnr. 3, Kristenbruk, Gloppen, Sogn og Fjordane, N..92

          v.  Niels Arnesen Arnestad was born in 1722 in Ytre Arnestad, bnr. 3, Kristenbruk, Gloppen, Sogn og Fjordane, N..92

126      vi.  Joen Arnessen Arnestad (born in 1726 in Ytre Arnestad, bnr. 3, Kristenbruk, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. - died in 1809 in Føleide, bnr. 8, Jobruket, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N)


253. Eli Christendtr. Arnestad,49 daughter of Christen Olsen Arnestad and Anne Pedersdtr Arnestad, was born in 1688 in Ytre Arnestad, bnr. 3, Kristenbruk, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. 49 and died in 1747 in Ytre Arnestad, bnr. 3, Kristenbruk, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. 49 at age 59.

Noted events in her life were:

• Probate: 24 Sep 1749. 92
Eli Christensdtr Arnestad-Ytre Gloppen 327 9 1744-1747.
Datert 24. sept. 1749 og nevner
- Christen,
- Ole og
- Niels, alle myndige,
- Joen, 18 1/2, og
- Mari, ugift.

Eli married Arne Christensen Arnestad.92 Arne was born in 1678 in Ytre Fitje, bnr. 1, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. and died in 1729 in Ytre Arnestad, bnr. 3, Kristenbruk, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. at age 51. Another name for Arne was Arne Christensen Fitje.

254. Anders Pålsen Austrheim, son of Pål Jonsen Austrheim and Unknown, was born in 1679 and died in 1729 in Austrheim, bnr. 1, Monsbruket, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N at age 50.

Anders married Brite Andersdatter Holvik in 1708 in Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. Brite was born in 1689 in Holvik, bnr. 1, Abrahambruket, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in 1766 in Austrheim, bnr. 1, Monsbruket, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N at age 77.

The child from this marriage was:

127       i.  Ragnhild Andersdtr Austrheim (born in 1724 in Austrheim, bnr. 1, Monsbruket, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N - died before 1801 in Føleide, bnr. 8, Jobruket, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N)


255. Brite Andersdatter Holvik, daughter of Anders Abrahamsen Holvik and Brite Jonsdatter Holvik, was born in 1689 in Holvik, bnr. 1, Abrahambruket, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in 1766 in Austrheim, bnr. 1, Monsbruket, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N at age 77.

Brite married Anders Pålsen Austrheim in 1708 in Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. Anders was born in 1679 and died in 1729 in Austrheim, bnr. 1, Monsbruket, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N at age 50.
picture

previous  Ninth Generation  Next
256. Ole Jacobsen Klubben, son of Jacob Hansen Klubben and Kari Torsdatter, was born in 1650 in Klubben, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,102 was christened in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died in 1706 in Hennøya, bnr. 3, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 92 at age 56, and was buried in 1706 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Ole was Olle Jachobsen Henøen.102

General Notes: Ole Jacobsen som var født på Klubben, giftet seg i begynnelsen av 1680-årene med Dorte Olsdatter Henøen. Hennøya ligger på Bremangerlandet syd for fjorden på motsatt side av Hornelen i forhold til Klubben. Dorte var antagelig datter av Olaf Olsen, f.ca. 1620, og kona Dorte på bruk nr. 2. På den tiden ble Vingen tidvis brukt av brukerne på Hennøya. Dorte stammer fra den første kjente gårdbrukeren på Hennøya.

I manntallet for 1701 (ref. manntallslister tilgjengelige ved Universitetet i Bergen), er følgende oppført under Henøen:

Gård: Henøen, Rugsund sokn.

Navn:Alder: Merknad:
-------------------------------------------------------------------------------
Olle Jacobsen,51 år opsitter.
Anders Olsen 18 år ops sønn, hieme.
Olle Olsen 13 år ops sønn, hieme.
Abraham Olsen 10 år ops sønn, hieme.
Olle Olsen 4 år ops sønn, hieme.

I 1724 bygslet Margrethe i Rugsund tomt til hus og "fiskeskjå" på dette bruket. Margrethe var enke etter borger Jørgen Lauritsen Bang i Rugsund. Han var skipper fra Assen på Fyn, og fikk borgerbrev i Bergen 8.8.1695. Han bygslet grunn på Rugsund av kirken på Nordfjordeid som var eier av gården Rugsund på den tiden. Jørgen døde i 1698 og etterlot seg enka Margrethe og to umyndige barn, Lars og Maren. Thomas A. Busch i Skien var verge for de to.

Enka Margrethe drev med forskjellig ulovlig handel. Hun solgte bl.a. tobakk, brennevin og øl. På grunn av dette ble hun anmeldt av naboen, gjestgiver Abraham Knudsen. På grunnlag av vitnemål fra bl.a. Erich vever og Hans slakter som hadde kjøpt øl av
henne for 6 skilling pr. kanne, ble hun dømt til å betale med 1 tønne øl til Fattighuset i Bergen.

I 1728 overtok sønnen hennes, Lars Jørgensen, bygslekontrakten på Hennøya.

Ole Olsen d.e., f. ca. 1692, ble bruker av bruk nr. 1 på Hennøya. Han giftet seg med Lisbet Monsdatter Skarstein.

Ole Olsen d.u., f.ca. 1698, ble bruker av bruk nr. 2 på Hennøya. Dette var bruket hvor moren hans, Dorte, var født.

Den 7. mars 1725, giftet han seg med Eli Hansdatter Skarstein. Forlovere var broren Anders og Lars Jørgensen Henøen. Lars er kanskje den samme som er nevnt ovenfor som sønnen til Jørgen Bang.

Abraham Olsen Henøen giftet seg til Hjellhammaren i Kjølsdalen.
1 Ops= oppsitter

Noted events in his life were:

• Probate: 18 Oct 1706. 92 Skiftet er datert 18. okt. 1706 og nevner enken Dorthe Olsdatter og barna:

Anders O. Giedsdal,
Olle O., 19,
Abraham O., 18,
Olle O., 13,
Britte O., g.m. Lars Iversen Møchlebust i Gullen og
Anne O., 15 år.

Ole married Dorthe Olsd. Henøen.33 Dorthe was born in 1652 in Hennøya, bnr. 1, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,33 died on 6 Jan 1732 in Hennøya, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 80, and was buried in 1732 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Children from this marriage were:

          i.  Britte Olsdatter Henøen was born about 1680 in Hennøya, bnr. 3, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

         ii.  Anders Olsen Henøen was born in 1683 in Hennøya, bnr. 3, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 141 and died about 1733 in Hennøya, bnr. 3, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. about age 50. Another name for Anders was Anders Olsen Giedsdal.92

        iii.  Ole Olsen Henøen "Gamle" was born in 1687 in Hennøya, bnr. 3, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 92 and died in 1760 in Hennøya, bnr. 1, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 73.

128      iv.  Abraham Olsen Henøen (born in 1688 in Hennøya, bnr. 3, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died on 2 May 1764 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N)

          v.  Ane Olsdatter Henøen was born in 1691 in Hennøya, bnr. 3, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 92 and died about 1736 in Lofnes, bnr. 1, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. about age 45.

         vi.  Ole Olsen Henøen was born in 1692 in Hennøya, bnr. 3, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 102 and died in May 1763 in Hennøya, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 71.


257. Dorthe Olsd. Henøen,33 daughter of Ole Olsen Henøen and Dorete, was born in 1652 in Hennøya, bnr. 1, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,33 died on 6 Jan 1732 in Hennøya, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 80, and was buried in 1732 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Dorthe married Ole Jacobsen Klubben. Ole was born in 1650 in Klubben, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,102 was christened in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died in 1706 in Hennøya, bnr. 3, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 92 at age 56, and was buried in 1706 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Ole was Olle Jachobsen Henøen.102

258. Paul Erichsen Gilleshammer,92 son of Erich Noesen Reksnes and Dorte, was born in 1661 in Reksnes, Indre, brn. 3, Jørnbruket, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,147 was christened in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died in 1706 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 92 at age 45, and was buried in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. The cause of his death was Hengte seg/hung himself. Another name for Paul was Poul Erichsen (Rexnes).

General Notes: Poul Erichsen er i folketellingen for 1701 48 år gammel.
I følge Jacob Aaland skulle han være fra Reksnes, og i så fall sannsynligvis fra Jørnbruket på indre Reksnes. Dette er vanskelig å kontrollere siden jeg ikke vet hvilke kilder Aaland har for påstanden sin. I følge Aaland hengte han seg på Færestrand.

Research Notes: Digitalarkivet: Manntall 1663-66 Nordfjord prosti. [51038/54]
Rettar til dataene: Digitalarkivet

715 133 Nordfjord prosti Eids Præstegield Davig Sogn 1666 Gaarder Indre Rexnes 2 løber Sm. (Heelgaard)

StatusFørenamn EtternamnAlderBruksskyld
Opsiddere Erik 46 0,5 løb 6 marker Sm.
Sønner Poul Erichsen 5Noted events in his life were:

• Probate: 31 May 1706. 92 Skifte etter Paul Eriksen 31. mai 1706.
Enke: Synnøve Joensdatter, men han hadde 'med forrige Qvinde' barna:
Jacob, myndig,
Olle, myndig,
Erich, 13 år,
Dorethe, 17 år.

Med 'denne' hadde han datteren Gurj, 4 år.

Paul married Synneve Olsdatter Gieldhammer 138 about 1695. Synneve was born in 1655,67 died on 16 Apr 1738 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 67 at age 83, and was buried in 1738 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Synneve was Synneve Jonsd: Gieldhammer 33.,92

The child from this marriage was:

129       i.  Guri Poulsdtr. Gilhammer (born in 1696 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N - died on 19 Apr 1783 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N)

Paul next married nn Jacobsd. "forrige Quinde". nn was born about 1663 and died about 1694 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N about age 31.

Children from this marriage were:

          i.  Jacob Paulsen Gilleshammer was born about 1682 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N and died after 1701 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. Another name for Jacob was Joab Gilhammer.

         ii.  Ole Paulsen Gilhammer was born in 1683 in Gilleshammer, Kjølsdalen, Davik sogn, Sogn og Fjordane.141 Another name for Ole was Olle Poulsen Gilhammer.

        iii.  Dorethe Paulsdtr. Gilleshammer was born in 1689 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.

         iv.  Erich Paulsen Gilleshammer was born in 1693 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 141 and died in 1769 in Langenes, bnr.1, Vågsøy, Selje sogn, Sogn og Fjordane, N at age 76. Another name for Erich was Erich Poulsen Gilhammer.


259. Synneve Olsdatter Gieldhammer 138 was born in 1655,67 died on 16 Apr 1738 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 67 at age 83, and was buried in 1738 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Synneve was Synneve Jonsd: Gieldhammer 33.,92

Research Notes: I kirkeboken er hun oppført som Synneve Olsdatter, men hvis dette er samme person som var gift med Paul Erichsen, noe som er ganske sikkert, kalles hun "Joensdatter" i skiftet etter Erich, og også "Jonsdtr." når hun dør. Oppføringen i ekteskapet med Mons Hals må derfor etter all sannsynlighet være feil skrevet, med mindre hun hadde en stefar med navn Ole el.

Synneve married Paul Erichsen Gilleshammer 92 about 1695. Paul was born in 1661 in Reksnes, Indre, brn. 3, Jørnbruket, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,147 was christened in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died in 1706 in Gilleshammer, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 92 at age 45, and was buried in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. The cause of his death was Hengte seg/hung himself. Another name for Paul was Poul Erichsen (Rexnes).

Synneve next married Mons Anderssen Hals on 31 Aug 1710 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 7.,138 Mons was born in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Marriage Notes: Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8749&idx_id=8749&uid=ny&idx_side=-33


262. Jens Pedersen Færestrand, son of Peder Jensen Færestrand and Marte Tidemandsdtr Våge, was born on 18 Sep 1692 in Færestrand, bnr.1, Vågsøy, Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,27 was christened in 1692 in Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 16 Mar 1755 in Færestrand, bnr.1, Vågsøy, Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 62, and was buried in 1755 in Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Jens was Ferrestrand.

Jens married Christi Jonsdtr on 23 Sep 1714 in Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..27 Christi was born about 1695, died in 1754 in Færestrand, bnr.1, Vågsøy, Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. about age 59, and was buried in 1754 in Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

The child from this marriage was:

131       i.  Lisbeth Jensdtr Færestrand (born in 1719 in Færestrand, bnr.1, Vågsøy, Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died on 8 Jun 1755 in Færestrand, bnr.1, Vågsøy, Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)


263. Christi Jonsdtr was born about 1695, died in 1754 in Færestrand, bnr.1, Vågsøy, Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. about age 59, and was buried in 1754 in Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Christi married Jens Pedersen Færestrand on 23 Sep 1714 in Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..27 Jens was born on 18 Sep 1692 in Færestrand, bnr.1, Vågsøy, Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,27 was christened in 1692 in Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 16 Mar 1755 in Færestrand, bnr.1, Vågsøy, Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 62, and was buried in 1755 in Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Jens was Ferrestrand.

264. Lars Abelsen Hausle, son of Abel Enochsen Hausle and Anne Lauritsdatter, was born in 1669 in Huslid, bnr.2, Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,145 died in 1721 in Huslid, bnr.2, Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 52, and was buried on 12 Oct 1721 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..145 Other names for Lars were Lartz Abels. Hausle, and33 Lauritz Abelsen Huselid.

General Notes: Var utkommandert som soldat i 10-årskrigen.

Research Notes: 2 år gammel ved folketellingen 1666. I følge kirkebøkene for døde, er han født 1669, og det kan for så vidt være riktig dersom det ble født to med samme navn.

Noted events in his life were:

• Occupation: sersjant.

Lars married Søgni Isachsdtr. Endal about 1699. Søgni was born in 1681 in Endal, bnr. 2, Guttormbruk, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,33 was christened in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died in 1768 in Huslid, bnr.2, Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 87, and was buried on 12 May 1768 in Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..121 Another name for Søgni was Cygni Isachsdtr Huselie.121

Children from this marriage were:

132       i.  Hans Larsen Hausle (born in 1700 in Huslid, bnr.2, Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died after 1775 in Etterdal, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N)

         ii.  Isaac Larsen Hausle was born in 1715 in Huslid, bnr.2, Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died on 26 May 1790 in Årdal, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 67 at age 75. Other names for Isaac were Isach Larsen Aardal, and Isach Ordall.66

        iii.  Abel Larsen Hausle was born in 1719 in Huslid, bnr.2, Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 21 Feb 1719 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,27,117 died on 26 Jul 1722 in Huslid, bnr.2, Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 3, and was buried in 1722 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Abel was Abel Lartzen Huuselie.27


265. Søgni Isachsdtr. Endal, daughter of Isaach Andersen Endal and Ukjent, was born in 1681 in Endal, bnr. 2, Guttormbruk, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,33 was christened in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died in 1768 in Huslid, bnr.2, Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 87, and was buried on 12 May 1768 in Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..121 Another name for Søgni was Cygni Isachsdtr Huselie.121

Søgni married Lars Abelsen Hausle about 1699. Lars was born in 1669 in Huslid, bnr.2, Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,145 died in 1721 in Huslid, bnr.2, Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 52, and was buried on 12 Oct 1721 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..145 Other names for Lars were Lartz Abels. Hausle, and33 Lauritz Abelsen Huselid.

Søgni next married Jens Jensen Skrede Hausle, son of Jens Jensøn Skrede and Brite Knutsdtr Hopland. Jens was born in 1695 in Skrede, bnr. 1, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N 141 and died in 1763 in Huslid, bnr.2, Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 68.

Noted events in his life were:

• Occupation: Tjener hos Davikpresten., Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.

• Residence: Huslid, bnr.2, Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. Skjøte på 2 pd. i Huslid av S. Brarup.

Children from this marriage were:

          i.  Lars Jensen Hausle was born in 1723 in Huslid and died in 1798 at age 75.

         ii.  Jens Jensen Hausle was born in 1726 in Huslid, bnr.2, Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 28 Jan 1727 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,61 and died in 1808 in Skrede, bnr. 1, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 82.


266. Rasmus Olsen Haus,102 son of Oluf Rasmussen Haus and Unknown, was born about 1659 in Haus, Indre, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 102 and died about 1729 in Haus, bnr. 1, Perbruk, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. about age 70.

Research Notes: Folketellingen/Census 1701:
Rasmus Olsen 42 o yttre og indr Houghs Davig Eids
Olle Rasmusen* 4 s hieme yttre og indr Houghs Davig Eids
Luchas Rasmusen* 3 s hieme yttre og indr Houghs Davig Eids

Noted events in his life were:

• Occupation: Bonde/Farmer, 1701, Haus, bnr. 1, Perbruk, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 102

Rasmus married Anne Lukasdtr Haus.69 Anne was born about 1660 in Haus, bnr. 1, Perbruk, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. and died in 1729 in Haus, bnr. 1, Perbruk, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. about age 69.

Children from this marriage were:

          i.  Ola Rasmussen Haus was born in 1695 in Gnr. 33, Bnr.1, Perbruk, Davik Sokn, and died in 1767 at age 72.

         ii.  Lukas Rasmussen Haus was born in 1698 in CA. Davik Sokn, Gnr.33, Bnr.1.

133     iii.  Anne Rasmusdtr Haus (born in 1701 in Haus, Davik Sogn, Sogn Og Fjordane, N - died on 8 Apr 1775 in Etterdal, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N)


267. Anne Lukasdtr Haus,69 daughter of Lukas Haus and Lukas Kone, was born about 1660 in Haus, bnr. 1, Perbruk, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. and died in 1729 in Haus, bnr. 1, Perbruk, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. about age 69.

General Notes: CA.

Anne married Rasmus Olsen Haus.102 Rasmus was born about 1659 in Haus, Indre, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 102 and died about 1729 in Haus, bnr. 1, Perbruk, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. about age 70.

268. Lars Olsen Ervig 69 was born about 1680 and died about 1742 in Ervik, bnr. 5, Larsbruk, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 69 about age 62.

Research Notes:

Noted events in his life were:

• Residence: 1709, Ervik, bnr. 5, Larsbruk, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.

• Probate: - skifte,, 12 Oct 1714. 92 Skiftet hos Lars Olsen Ervik er holdt 12. oktober 1714, og skyldtes at han hadde 'forseet sig med et løst Qvindfolck Christi Siursdtr'. Lars var gift mann, og da skulle kongen ha halve boet, og det ble holdt registrering. Men registreringen viste at gjelden langt overgikk formuen, slik at det var 'ingen Midler eller Boeslodd' å hente til kongens kasse. Da ble resultatet at han i stedet skulle 'lide paa Kroppen'.

Lars married Ukjent/Unknown.

The child from this marriage was:

134       i.  Ole Larsen Ervig (born in 1721 in Ervik, bnr. 5, Larsbruk, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. - died on 16 Jan 1791 in Ervik, bnr. 5, Larsbruk, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.)


269. Ukjent/Unknown .

Ukjent/Unknown married Lars Olsen Ervig.69 Lars was born about 1680 and died about 1742 in Ervik, bnr. 5, Larsbruk, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 69 about age 62.

270. Ole Arnesen Kjøllesdal,33 son of Arne and Gjertrud Olsdtr, was born in 1682 33 and died on 25 May 1749 in Kjøllesdal, bnr. 7, Nordtun, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 67. Other names for Ole were Ole Arnesen Melheim, and Ole Arnesen Møchlebust.

Research Notes:

Rune Bergesen, Bergen, 18.12.2004 10:34 (4)

På Frislidbakken er der en Arne Pedersen som bruker fra 1656, der kommer en ny bruker i 1689, som heter Ivar. I 1701 tellingen finner jeg Ole, Halsten og Peder Arnesen som tjenere rundt om på gårder i Horningdal. I kb for Eid finner jeg gift 3 des 1724 Halsten Arnesen med Brita Eliasdtr., ingen gård er nemd, men forloverne er Ole og Knudt Strand fra Horningdal. Du nemner en Gjertrud Ivarsdtr. gift til Skibenes født 1695, det kan jo hende at denne Ivar på Frislid var gift 1 gang med enken etter Arne og de fikk Gjertrud, også dør hun og Ivar gifter seg oppatt med Brite Ottesdtr Frislid. Alt dette blir bare spekulasjoner, men mest trolig er disse Arnesønnene fra Horningdal og kanskje fra Frislid. Vi får vel aldri sikkert svar på denne slektsforskergåten, hvis ikke noen av fadrene skulle være søsken til disse tre Arnesønnene.

Noted events in his life were:

• Probate: 2 Oct 1749. 92 Ole Arnesen Myklebust Davik 344 10 1747-1750
Skiftet er datert 2. oktober 1749 og nevner enken Kari Olsdatter og barna:

- Ole Olsen Nesbø, Sunnfjord,
- Peder Olsen Møchlebust, som var lagverge for moren, og
- Maritte Olsdatter, gift med Ole Larsen Ervigen.

Ole married Kari Olsdtr. Kari was born about 1690 and died in 1782 in Kjøllesdal, bnr. 7, Nordtun, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. about age 92.

Children from this marriage were:

188       i.  Peder Olsen Kjøllesdal (born in 1709 in Kjøllesdal, bnr. 7, Nordtun, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. - died on 26 May 1789 in Kjøllesdal, bnr. 7, Nordtun, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.)

         ii.  Ole Olsen Kjøllesdal was born about 1713 and died in Nesbø, Sunnfjord.

135     iii.  Marthe Olsdtr Myklebust (born in 1713 in Kjøllesdal, bnr. 7, Nordtun, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. - died on 28 Jul 1779 in Ervik, bnr. 5, Larsbruk, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.)


271. Kari Olsdtr was born about 1690 and died in 1782 in Kjøllesdal, bnr. 7, Nordtun, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. about age 92.

Kari married Ole Arnesen Kjøllesdal.33 Ole was born in 1682 33 and died on 25 May 1749 in Kjøllesdal, bnr. 7, Nordtun, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 67. Other names for Ole were Ole Arnesen Melheim, and Ole Arnesen Møchlebust.

280. Steffen Mathiass Hatlelid,33 son of Mattis Gabrielsen Strand and Christi Olsdatter Strand, was born in Jan 1677 at Hatlelid, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N. and died on 17 May 1735 at Hatlelid, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 58. Another name for Steffen was Steffen Mattisen Hadtlelied.102

General Notes: l

Steffen married Gertrud Nielsd. Åsebø.33 Gertrud was born in Apr 1680 in Åsebø, Eid Sogn, Sogn Og Fjordane, N 33 and died on 4 Jun 1748 at Hatlelid, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 68.

Children from this marriage were:

          i.  Gjertrud Stephensdtr Hatlelid

         ii.  Anne Stephensdtr Hatlelid

        iii.  Kristi Stephensdtr Hatlelid

140      iv.  Mathias Stephensen Nøstdal (born in 1706 at Hatlelid, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N. - died on 7 Oct 1796 in Naustdal, bnr. 1, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

220       v.  Nils Stephensen Strand (born in 1710 at Hatlelid, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N. - died on 3 Apr 1758 at Hatlelid, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N.)

         vi.  Elias Steffensen Hatlelid was born in 1714 at Hatlelid, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N. 33 and died on 17 May 1735 33 at age 21.

        vii.  Ola Stephensen Hatlelid was born in 1714.


281. Gertrud Nielsd. Åsebø,33 daughter of Niels Matiesen Aasebøe and Anne Olsdatter Åsebø, was born in Apr 1680 in Åsebø, Eid Sogn, Sogn Og Fjordane, N 33 and died on 4 Jun 1748 at Hatlelid, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 68.

General Notes: 68 År Gammel

Gertrud married Steffen Mathiass Hatlelid.33 Steffen was born in Jan 1677 at Hatlelid, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N. and died on 17 May 1735 at Hatlelid, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 58. Another name for Steffen was Steffen Mattisen Hadtlelied.102

282. Didrik Olsen Åsebø, son of Ole Didriksen Åsebø and Jartrud Larsdtr, was born in 1678 in Åsebø, bnr. 4, Eid, Sogn og Fjordane, N. 102 and died in 1723 in Frislid, bnr. 4, Bakken, Hornindal sogn, Sogn og Fjordane, N. 126 at age 45. Another name for Didrik was Dirich Olsen Friislien.102

Noted events in his life were:

• Bopel/Residence: 1701, Frislid, bnr. 4, Bakken, Hornindal sogn, Sogn og Fjordane, N. 102 - oppsitter.

Didrik married Brite Ottosdtr Os. Brite was born in 1662 in Os, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N, died on 10 Aug 1755 in Frislid, bnr. 4, Bakken, Hornindal sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 93, and was buried in 1755.

Children from this marriage were:

141       i.  Brite Didriksdatter Naustdal (born in 1697 in Naustdal, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N - died on 22 Jan 1786 in Naustdal, bnr. 1, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

         ii.  Ole Didriksen Heggen was born in 1698 in Frislid, bnr. 4, Bakken, Hornindal sogn, Sogn og Fjordane, N. and died in 1784 in Heggen, bnr. 2 og 7, Hornindal, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 86. Another name for Ole was Ole Didriksen Frislid.

        iii.  Otto Didriksen Frislid was born in 1707 in Frislid, bnr. 4, Bakken, Hornindal sogn, Sogn og Fjordane, N.,33 died on 18 Sep 1772 in Frislid, bnr. 4, Bakken, Hornindal sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 65, and was buried in 1772 in Hornindal, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..33


283. Brite Ottosdtr Os, daughter of Otte Steffensen Os and Unknown, was born in 1662 in Os, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N, died on 10 Aug 1755 in Frislid, bnr. 4, Bakken, Hornindal sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 93, and was buried in 1755.

Brite married Didrik Olsen Åsebø. Didrik was born in 1678 in Åsebø, bnr. 4, Eid, Sogn og Fjordane, N. 102 and died in 1723 in Frislid, bnr. 4, Bakken, Hornindal sogn, Sogn og Fjordane, N. 126 at age 45. Another name for Didrik was Dirich Olsen Friislien.102

284. Christen Rasmussen Høynes was born about 1670 102 and died before 1742 in Høynes, Nedre, bnr. 2, Stårheim, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

General Notes: Christi Andersdtr Vik Davik 304 5b 1713-1715. Skiftet er datert 30. april 1714 og nevner
enkemannen Christen Christensen og barna:

- Anders C. Wiig
,
- Ane C., gift med Iver Thorem,
- Brite C., gift med Anders Simonsen Isene,
- Kari C., gift med Ole Tollefsen Wiig,
- Christi C., gift med Abraham Thorem,
- Susanne C., gift med Sæbiørn Kiøllesdal, og
- Lutzie, gift med soldat Christen Høynes.

Se også skiftet etter Anders Christensen Vik Davik 403b 9 1744-1747 og Christi Olsdtr Vik Davik 403b 9 1744-1747.

I manntallet for 1701 er nevnt en soldat, Christen Rasmussen som da bodde på Ytre Reksnes:

6638 Christen Rasmusen 26 t fød i fogder. sold. under Bergenh. yttr Rexnæs Davig Eids

Dette må være ektefellen til Lucie, og som senere bodde på Høynes, da alderen passer godt - født ca. 1675.

Altså:
Navnet passer.
Alder passer.
Yrke passer.

Christen Rasmussen er nevnt som svoger til Anders Christensen Vik, brn.1 på gården Vik i Ålfoten, se skiftet ovenfor. Kristen er sannsynligvis født ca. 1670.


En Christen Rasmussen på Høynes er nevnt i 1701. Dette er vel den samme som Christen Rasmussen som er tjener i Botnen ved folketellingen i 1666, hvor han er 12 år gammel. Botnen ble også kalt Høynesbotnen, og det er de samme slektene på Høynes og i Botnen, men det virker lite sannsynlig at han skal være far til flere i en alder av mer enn 60 år.

Research Notes:
Namn Alder Stilling Opphaldstad Gard Sokn Prestegjeld
6120 Christen Rasmusen* 3,5 s hieme Wedvigen Woxøe Annex Sælløe
6332 Christen Rasmusen 52 o Sigdestad Aalfod Eids
6551 Christen Rasmusen 31 o ugifft landsoldat Ervigsettr Davig Eids
6638 Christen Rasmusen 26 t fød i fogder. sold. under Bergenh. yttr Rexnæs Davig Eids
8760 Christen Rasmusen 40 t fød i fogder. soldat under Bergh. r Berie Udvigs Indvig
9505 Christen Rasmusen 18 t fød i fogderiet Røgh Giemmestad Gloppens
11959 Christen Rasmusen 60 o bunde Røe Leganger
Nummeret på postane ovanfor er ei lenke. Trykkjer du den får du nedanfor sjå posten saman med postane før og etter

Christen married Lutzie Christensdtr Vik. Lutzie was born about 1684 in Vik, bnr.1, Ålfoten, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. and died about 1745 in Høynes, Nedre, bnr. 2, Stårheim, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. about age 61.

Children from this marriage were:

          i.  Ane Christensdtr Høynes was born about 1701 in Høynes, Nedre, bnr. 2, Stårheim, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in 1745 in Nedre Høynes, bnr, 2, Stårheim, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. about age 44.

         ii.  Christi Christensdtr Høynes was born in 1720 in Høynes, Nedre, bnr. 2, Stårheim, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..92

        iii.  Lisbet Christensdtr Høynes was born about 1727 in Høynes, Nedre, bnr. 2, Stårheim, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..92

142      iv.  Simen Christensen Ytredavik (born about 1703 in Høynes, Nedre, bnr. 2, Stårheim, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died on 28 Mar 1781 in Ytre Davik, bnr. 7, Bøen, Davik Sogn, Sogn og Fjordane, N.)


285. Lutzie Christensdtr Vik, daughter of Christen Christensen Vik and Christi Andersdtr Vik, was born about 1684 in Vik, bnr.1, Ålfoten, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. and died about 1745 in Høynes, Nedre, bnr. 2, Stårheim, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. about age 61.

Lutzie married Christen Rasmussen Høynes. Christen was born about 1670 102 and died before 1742 in Høynes, Nedre, bnr. 2, Stårheim, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

286. Ole Anthonisen Yttre Davigen,138 son of Antonius Jacobsen Antonsbøen and Susanne Tidemannsdtr (Hamre), was born in 1663 in Ytre Davik, bnr. 1, Antonsbøen, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,141 was christened in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 25 May 1749 in Ytre Davik, bnr. 1, Antonsbøen, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 7 at age 86, and was buried in 1749. Another name for Ole was Ole Anthoniuss Bøen.

Research Notes: I 1706 bygslet han bruket av P.R.Finde. Han ble da utskrevet og var ute i 10-årskrigen i 8 år. I 1736 fikk han skjøte på bruket som han kjøpte av Finde.

Ole married Jøde Christensdtr Sigdestad on 20 Jul 1710 in Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. Jøde was born in 1686 in Sigdestad, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,67 was christened in Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 13 Mar 1756 in Ytre Davik, bnr. 1, Antonsbøen, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 67 at age 70, and was buried in 1756 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Marriage Notes: 1710:
Copulerede: 5 Trinit: Ole Anthonisen Yttre Davigen. Jøde Christensdatter Sigdestad.

(5 Trinit = 5te søndag etter pinse)

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Davik, Ministerialbok nr. A 1 (1710-1742), Ekteviede 1710-1711, side 36.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8748&idx_id=8748&uid=ny&idx_side=-36


138

Children from this marriage were:

          i.  Anton Olsen Ytredavik was born about 1712.

143      ii.  Anne Olsdatter Davig (born in 1717 in Ytre Davik, bnr. 1, Antonsbøen, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. - died about 1773 in Ytre Davik, bnr. 7, Bøen, Davik Sogn, Sogn og Fjordane, N.)

        iii.  Susanne Olsdtr Ytredavik was born in 1716.

         iv.  Anders Olsen Ytredavik was born in 1717 in Ytre Davik, bnr. 1, Antonsbøen, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., was christened on 28 Dec 1717 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,7 died on 24 Oct 1791 in Ytre Davik, bnr. 1, Antonsbøen, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 74, and was buried in 1791. Another name for Anders was Anders Antonsbakke.


287. Jøde Christensdtr Sigdestad, daughter of Christen Rasmusen Sigdestad and Anne Andersdtr Myklebust, was born in 1686 in Sigdestad, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,67 was christened in Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 13 Mar 1756 in Ytre Davik, bnr. 1, Antonsbøen, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 67 at age 70, and was buried in 1756 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Jøde married Ole Anthonisen Yttre Davigen 138 on 20 Jul 1710 in Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. Ole was born in 1663 in Ytre Davik, bnr. 1, Antonsbøen, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,141 was christened in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 25 May 1749 in Ytre Davik, bnr. 1, Antonsbøen, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 7 at age 86, and was buried in 1749. Another name for Ole was Ole Anthoniuss Bøen.

288. Ole Andersen Kjøllesdal, son of Anders Olsen Uttegaard Kjøllesdal and Syndeue (Erichsd.?), was born in 1651 in Kjøllesdal, bnr. 5, Kristofferbruk, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N,145 died in 1730 in Kjøllesdal, bnr. 9, Utigard, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 79, and was buried on 25 Mar 1730 in Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..145 Another name for Ole was Ole Andersen Uttegaard.145

General Notes: Han var 48 år gammel ved folketellingen i 1701, altså måtte han være født ca. 1653.

I 1701 var det oppført en Anders Olsen, f, i 1681 som da var tjener på Sunnmøre. Dette kan være en av sønnenene til denne Olle.

Født på Kristofferbruket - felles med Utigard - 79 År Gammel I Flg. Ålandsboka

Research Notes: Folketellingen 1701:
6582 Olle Andersen 48 o Kiøllisdal Davig Eids
6583 Anders Olsen* 20 s tiener i Sundm. fogderie Kiøllisdal Davig Eids
6584 Gregorius Olsen* 9 s hieme Kiøllisdal Davig Eids
6585 Mortinus Olsen* 6 s hieme Kiøllisdal Davig Eids

Ole married (Brite Gregoriusdtr.).

Children from this marriage were:

          i.  Anders Olsen Uttegaard Kjøllesdal was born in 1681.141

144      ii.  Gregori Ollsen Utigaard (born in 1692 in Kjøllesdal, bnr. 9, Utigard, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N - died on 1 May 1775 in Kjøllesdal, bnr. 9, Utigard, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N)

180     iii.  Marthinus Olsen Humborstad (born in 1695 in Kjøllesdal, bnr. 9, Utigard, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N - died about 1764 in Humborstad, bnr. 7, Leirongen, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N)

         iv.  Synnøve Olsdtr Kjøllesdal was born about 1700 in Kjøllesdal, bnr. 5, Kristofferbruk, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.


289. (Brite Gregoriusdtr.)

(Brite married Ole Andersen Kjøllesdal. Ole was born in 1651 in Kjøllesdal, bnr. 5, Kristofferbruk, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N,145 died in 1730 in Kjøllesdal, bnr. 9, Utigard, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 79, and was buried on 25 Mar 1730 in Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..145 Another name for Ole was Ole Andersen Uttegaard.145

290. Lars Pedersen Reksnes,33 son of Peder Aardal and Synnøve, was born in 1654 in Årdal, bnr. 4, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N,33 died on 23 Dec 1744 in Reksnes, Indre, brn. 1, Bergebruket, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 90, and was buried in 1744. Other names for Lars were Lauritz Pedersen Aardal, and Lars Persen Indr Rexnæs.102

Research Notes: I folketellingen 1701 er alder oppgitt å være 44 år, altså født 1657. I manntallet fot 1664 er han imidlertid oppført som 10 år, og bor hos sin mor i Årdalen. Dette stemmer bra med alder ved død.

Noted events in his life were:

• Probate: - skifte, 21 Apr 1745. 92 Skiftet er datert 21. april 1745 og nevner arvingene:

- Ole Larsen, boende på garden,
- Eli Larsdatter, gift med Mons Bugiord,
- Kari Larsdatter Humborstad var død, og hadde etterlatt seg en sønn og en datter,
- Sara Larsdatter var gift med Ingebrigt Aardal,
- Dorthe Larsdatter Yttre Rexten (Ytr Reksnes) var død, og hadde etterlatt seg fire ugifte døtre,
Marite Larsdatter, gift med Gregorius Kiøllesdahl.

Lars married about 1681.

His children were:

          i.  Eli Larsdtr Reksnes was born in 1678 in Reksnes, Indre, brn. 1, Bergebruket, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. and died on 7 Mar 1756 in Bugjerde, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 78.

         ii.  Kari Larsdtr. Reksnes was born in 1681 in Reksnes, Indre, brn. 1, Bergebruket, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,33 died in 1730 at Humborstad, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 49, and was buried on 11 Jun 1730 in Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..145

        iii.  Sara Larsd. Reksnes was born in 1684 144 and died on 21 Apr 1754 in Årdal, bnr. 4, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 144 at age 70. Another name for Sara was Sara Larsdatter Rexnæs.138

         iv.  Ole Larsen Reksnes was born in 1687 in Reksnes, Indre, brn. 1, Bergebruket, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33,102 and died on 1 Sep 1748 in Reksnes, Indre, brn. 1, Bergebruket, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 69 at age 61. Another name for Ole was Olle Larsen Indr Rexnæs.

          v.  Dorthe Larsdtr Reksnes was born in 1688 in Reksnes, Indre, brn. 1, Bergebruket, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,67 died in 1730 in Reksnes, Ytre, bnr. 1, Torgjerbruk , Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 67 at age 42, and was buried on 1 Nov 1730 in Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..145

         vi.  Peder Larsen Reksnes was born in 1694 in Reksnes, Indre, brn. 1, Bergebruket, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N..102

145     vii.  Marite Larsdtr. Rexnæs (born in 1695 in Reksnes, Indre, brn. 1, Bergebruket, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. - died on 7 Apr 1754 in Kjøllesdal, bnr. 9, Utigard, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N)

Lars married Else Monsdatter Qvien 138 on 16 Jul 1724 in Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..138 Else was born about 1665 at Kjøllesdal, bnr. 2, Hansbruket, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. and died in 1734 in Reksnes, Indre, brn. 1, Bergebruket, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. about age 69. Another name for Else was Else Monsdatter Myklebust.

Noted events in their marriage were:

• Engagement: 20 Apr 1724. 138 Vitner:
Jørgen Erichsen Rexnæs
Jacob Ols. Humberstad

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8749&idx_id=8749&uid=ny&idx_side=-16


294. Amund Nilsen Lien,142 son of Niels Lien and Unknown, was born in 1645 and died in 1730 in Hellebost, Søre , gnr 61, bnr. 3, Vanylven, Møre og Romsdal, N. 142 at age 85. Another name for Amund was Amund Nilsen Hellebost.

Amund married Mari Nilsdtr..142 Mari died in 1694 in Hellebost, Søre , gnr 61, bnr. 3, Vanylven, Møre og Romsdal, N..142

Children from this marriage were:

147       i.  Marte Åmundsdt Hellebost (born before 1680 in Hellebost, Søre , gnr 61, bnr. 3, Vanylven, Møre og Romsdal, N. - died in 1737 in Hellebost, Søre , gnr 61, bnr. 3, Vanylven, Møre og Romsdal, N.)

         ii.  Nils Amundsen Hellebost was born in 1680 in Hellebost, Søre , gnr 61, bnr. 3, Vanylven, Møre og Romsdal, N..142

        iii.  Berte Amundsdtr Hellebost was born about 1685 in Hellebost, Søre , gnr 61, bnr. 3, Vanylven, Møre og Romsdal, N..

         iv.  Lisbet Amundsdtr. Hellebost was born about 1695 in Hellebost, Søre , gnr 61, bnr. 3, Vanylven, Møre og Romsdal, N..


295. Mari Nilsdtr. 142 died in 1694 in Hellebost, Søre , gnr 61, bnr. 3, Vanylven, Møre og Romsdal, N..142

Mari married Amund Nilsen Lien.142 Amund was born in 1645 and died in 1730 in Hellebost, Søre , gnr 61, bnr. 3, Vanylven, Møre og Romsdal, N. 142 at age 85. Another name for Amund was Amund Nilsen Hellebost.

304. Johannes Olsen Ekornbakke,92 son of Ole Rasmussen Midthjell and Anne Lauritsdatter, was born in 1643 102 and died in 1731 at Ekornbakke, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 92 at age 88.

Noted events in his life were:

• Probate: 10 Dec 1731. 92 Skiftet er datert 10. desember 1731 og nevner enken Søgni Jacobsdatter og barna
- Ole J. Davignes,
- Anders J. Lergullen,
- Jacob J., fullmyndig,
- Johannes J., 12 år,
- Ingeborg , trolovet med Peder Ekornbakke,
- Kari, trolovet med Lars Heggedahl og
- Ragnilde J., 16 år.
Johannes married Søgni Jacobsdtr. Endal(?). Søgni was born in 1668 in Endal, bnr. 5, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 and died on 19 Aug 1759 at Ekornbakke, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 91. Another name for Søgni was Cygni Jacobd. Ekornbakke.33

Children from this marriage were:

          i.  Ole Johannesen Daviknes was born about 1697 at Ekornbakke, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. and died on 11 Apr 1734 in Daviknes, bnr. 6, Andersbruk, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 about age 37.

         ii.  Jacob Johannesen Ekornbakke was born in 1702 at Ekornbakke, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. and died in 1765 at Ekornbakke, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 69 at age 63.

152     iii.  Anders Johannesen Lergulen (born about 1706 at Ekornbakke, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. - died on 28 May 1758 in Leirgulen, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

         iv.  Ingeborg Johannesdtr Ekornbakke was born about 1708 at Ekornbakke, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N..

          v.  Kari Johannesdtr Ekornbakke was born about 1710 at Ekornbakke, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N..

         vi.  Ragnilde Johannesdtr Ekornbakke was born in 1715 at Ekornbakke, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N..92

        vii.  Johannes Johannesen Ekornbakke was born in 1719.


305. Søgni Jacobsdtr. Endal(?), daughter of Jacob Andersen Endal and Unknown, was born in 1668 in Endal, bnr. 5, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 and died on 19 Aug 1759 at Ekornbakke, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 91. Another name for Søgni was Cygni Jacobd. Ekornbakke.33

Søgni married Jacob Arildsen Ekornbakke, son of Arild Hansen Ekornbakke and Lukretie Josephsdtr Davik. Jacob was born about 1630 at Ekornbakke, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. and died about 1683 at Ekornbakke, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. about age 53.

Søgni next married Johannes Olsen Ekornbakke.92 Johannes was born in 1643 102 and died in 1731 at Ekornbakke, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 92 at age 88.

306. Private

Private married Mari Stephensd.. Mari was born in 1667 and died on 2 May 1749 in Bortneskår, bnr. 1, Rugsund, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 82.

Children from this marriage were:

          i.  Jacob Knudsen Bortne was born in 1700 in Bortne, bnr. 4, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,33 died on 10 Mar 1775 in Bortne, bnr. 4, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 75, and was buried in 1775 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

         ii.  Stephen Knudsen Bortne was born in 1706 in Bortne, bnr. 4, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33 and died on 2 May 1749 in Bortne, bnr. 4, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 43.

        iii.  Ole Knudsen Bortne was born in 1714 in Bortne, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 1 Jan 1768 in Bortneskår, bnr. 1, Rugsund, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 69 at age 54, and was buried in 1768.33,121

153      iv.  Ragnilde Knudsdtr Bortne (born in 1715 in Bortne, bnr. 4, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died on 4 Jul 1781 in Bortne, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)


307. Mari Stephensd. was born in 1667 and died on 2 May 1749 in Bortneskår, bnr. 1, Rugsund, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 82.

Mari married Private

308. August Peersen Falkevik 102 was born in 1669 102 and died at Falkevik, bnr. 1, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

August married Gunni Lukasd. Haus about 1690. Gunni was born in 1663 in Haus, bnr. 1, Perbruk, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., died on 15 Oct 1724 at Falkevik, bnr. 1, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 69 at age 61, and was buried in 1724 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Gunni was Gurie Lucasd..33

Children from this marriage were:

          i.  Ingeborg Augustinusd. Falkevik was born in 1692 at Falkevik, bnr. 1, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,33,69 died on 26 Apr 1765 at Falkevik, bnr. 1, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33,69 at age 73, and was buried in 1765 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Ingeborg was Engebor Augustinusd. Falkevik.27

154      ii.  Jacob Augustinussen Falkevik (born in 1696 at Falkevik, bnr. 1, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died on 19 Apr 1753 at Falkevik, bnr. 1, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

August next married Marthe Dirichd. Reksnes,67 daughter of Lensmann Dirich Olsen Indredavik and Karen Andersdtr, on 28 Oct 1725 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..27 Marthe was born in 1646 67 and died on 1 Nov 1745 at Falkevik, bnr. 1, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 67 at age 99.

Noted events in her life were:

• Probate: 23 Apr 1746. 92
1916 Marite Didriksdtr Falkevik Davik 14b 10 1747-1750

Skiftet er datert 23. april 1746. På første sesjon møtte 'ingen af den salige Qvindes Arvinger', men det viste seg å være mange som etter hvert regnes opp. Det er uklart om de var søskenedes barn eller søskendebarn, men disse navnene står:
Didrich Elde,
Torbjørn Almending,
Diderich Eldevig,
sal. Ole Aases barn Joseph Olsen og Ane Olsdatter Hollevig, død,
Martrinus Hessevogbakke,
Guri, g.m. Lars Røsetter,
Kari Olsdatter, ugift,
Mari Martinidatter, g.m. Anders Isachsen Endahl,
Anders Olsen Hafsaas,
Kari Olsdatter, g.m. Mons Tippen,
Kari Aae, enke, og
Mari Josephsdatter Eldevig.


309. Gunni Lukasd. Haus, daughter of Lukas Haus and Lukas Kone, was born in 1663 in Haus, bnr. 1, Perbruk, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., died on 15 Oct 1724 at Falkevik, bnr. 1, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 69 at age 61, and was buried in 1724 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Gunni was Gurie Lucasd..33

Gunni married August Peersen Falkevik 102 about 1690. August was born in 1669 102 and died at Falkevik, bnr. 1, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Gunni next married Jacob Falkevik about 1692. Jacob died in 1696 at Falkevik, bnr. 1, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

The child from this marriage was:

          i.  Knud Jacobsen Falkevik was born in 1694 at Falkevik, bnr. 1, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..


310. Martinus Didrikson Elde,143 son of Lensmann Dirich Olsen Indredavik and Karen Andersdtr, was born in 1636 Indre Davik, bnr. 6, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. Indre Davik, bnr. 6, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 102 and died in 1704 in Elde, bnr. 1, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 143 at age 68.

Research Notes: Yngve Nedrebø, SAB / DA, 30.12.2003 14:29 (2)
Skifte:
Datert 3. desember 1704. Enkens navn Synneve Olsdatter. Barn: Dirich M., 18, Torbiørn M., 14, Anna M.,20, Kari M., 16, Mari M., 12 år.

Noted events in his life were:

• Probate: 3 Dec 1704. 92 450 Martinus Didriksen Elde Davik 80 3 1704-1706. Dato 3. des. 1704.
Enke Synneve Olsdtr, og barn:
- Dirich, 18,
- Torbjørn, 14,
- Anna, 20,
- Karj, 16 og
- Marj, 12 år.

Martinus married Synneve Olsdatter 69.,92 Synneve died in 1714 in Elde, bnr. 1, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.92

Children from this marriage were:

          i.  Anne Martinusdtr Elde was born in 1684 in Elde, bnr. 1, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 33 and died in Dec 1748 in Endal, bnr. 2, Guttormbruk, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 64.

         ii.  Didrich Martinusen Elde was born in 1686 in Elde, bnr. 1, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 143 and died in 1749 in Elde, bnr. 1, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 92 at age 63. Another name for Didrich was Dirich Martinusen Elde.

        iii.  Torbiørn Martinusen Elde was born in 1689 in Elde, bnr. 1, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.143

         iv.  Kari Martinusd. Elde was born in 1688 in Elde, bnr. 1, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.143

155       v.  Mari Martinusd Elde (born in 1692 in Elde, bnr. 1, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N - died on 11 Feb 1766 at Falkevik, bnr. 1, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)


311. Synneve Olsdatter,69,92 daughter of Unknown and Unknown, died in 1714 in Elde, bnr. 1, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.92

Noted events in her life were:

• Probate: 16 Oct 1714. 92 824 Synneve Olsdtr Elde Davik 397 5b 1713-1715. Dato 16. okt. 1714.
Barn:
- Dirich Elde,
- Torbiørn Alminding,
- Ane, g.m. Anders Erdahl,
- Kari, g.m. Haldor Foss i Bremanger og
- Mari, ugift.

Synneve married Martinus Didrikson Elde.143 Martinus was born in 1636 Indre Davik, bnr. 6, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. Indre Davik, bnr. 6, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 102 and died in 1704 in Elde, bnr. 1, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 143 at age 68.

316. Simen Knudsen Hamre,141 son of Knud Monsen Hausle and Anne Tidemandsdtr Hamre, was born in 1689 at Hamre, bnr. 1, Davik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,67 died on 8 Jul 1764 at Hamre, bnr. 1, Davik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 67 at age 75, and was buried in 1764 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N. Another name for Simen was Simen Knudsen Midthjell.

General Notes: Var etter forholdene meget velholdne, og eide gods i Hamre, Lefdal og Lille-Hauge.

Brukte Midthjell i 1707, og kalles også Simon Midthjell.

Eide 2 1/4 pd. i Lefdal nr. 1, fått ved ekteskap med Ane, enka etter Peder Chr. Midthjell.

Simen married Ane Poulsdtr Berle on 8 Jul 1714 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..26 Ane was born in 1676 in Berle, bnr. 3, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N,33 was christened in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 20 Aug 1747 at Hamre, bnr. 1, Davik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 71, and was buried in 1747 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Other names for Ane were Ane Pould Berle, and Ane Pouldtr Mygielde.

Marriage Notes: "Dom 5 Trinit"

The child from this marriage was:

158       i.  Peder Simonsen Hamre (born in 1715 at Hamre, bnr. 1, Davik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. - died on 7 Oct 1804 at Hamre, bnr. 1, Davik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.)


317. Ane Poulsdtr Berle, daughter of Poul Andersen Berle and Elisabet Ellingsdatter Berle, was born in 1676 in Berle, bnr. 3, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N,33 was christened in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 20 Aug 1747 at Hamre, bnr. 1, Davik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 71, and was buried in 1747 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Other names for Ane were Ane Pould Berle, and Ane Pouldtr Mygielde.

General Notes: Bror: Ole P. Rimstad, Myklebust.

Ane married Peder Christensen Midthjell about 1698. Peder was born in 1672 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N,102 was christened in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., and died about 1707 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N about age 35. Another name for Peder was Peder Christensen Medgield.

Children from this marriage were:

160       i.  Christen Pedersen Midthjell (born in 1699 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N - died on 7 Feb 1769 på Midthjell, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N)

         ii.  Paul Pedersen Midgield was born in 1699 and died in 1712 at age 13.

        iii.  Marthins Pedersen Midgield was born in 1700 in Br. 1..

169      iv.  Søgni Pedersdtr Midthjell (born in 1701 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N - died on 14 May 1779 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.)

Ane next married Simen Knudsen Hamre 141 on 8 Jul 1714 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..26 Simen was born in 1689 at Hamre, bnr. 1, Davik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,67 died on 8 Jul 1764 at Hamre, bnr. 1, Davik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 67 at age 75, and was buried in 1764 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N. Another name for Simen was Simen Knudsen Midthjell.

318. Hans Knudsen Hausle,138 son of Knut Pedersen Kirkhorn and Ingeborg Ivarsdtr Lødhorn, was born in 1667 in Kirkhorn, bnr. 6, Hornindal, Sogn og Fjordane, N,69 died in 1730 at Huslid, bnr. 1, Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 63, and was buried on 23 Jul 1730 in Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..145 Other names for Hans were Hans Knudsen Kirkhorn, and Hans Knutsen Huuslie av Kirkhorn.

General Notes:
Digitalarkivet: 1701 Census for Nordre Bergenhus.

6441 Hans Knudtsen 34 o Huuslien Davig sogn, Eids prestegjeld
6442 Knud Hansen* 4 s hieme Huuslien Davig sogn, Eids prestegjeld
6443 Jørgen Monsen 13 stifsøn hieme Huuslien Davig sogn, Eids prestegjeld
6444 Mogens Monsen 11 stifsøn hieme Huuslien Davig sogn, Eids prestegjeld
6445 Enoch Monsen 33 stifsøn udenlands Huuslien Davig sogn, Eids prestegjeld
6446 Hans Monsen 31 stifsøn udenlands Huuslien Davig sogn, Eids prestegjeld


Noted events in his life were:

• Probate: - skifte,, 1730: 92Skifte 1730:
Hans Knudsen Huslid Davik 408 6 1727-1731, etterlot seg enken Synneve Waldemorsdatter, som hadde broren Hans W. Myklebust som sin formynder, og barna:
Knud H. Indredavik,
Waldemor H., 17 år,
Magdelj H., gift med Hans Pedersen Uglen,
Ingebor H., gift med Torbiørn Allmendingen,
Kari H., 14 år,
Brite H., 11 år,
Mari H., 7 år.

Hans married Brite Torsteinsdtr. Askevik, daughter of Torstein Torleivsen Vik and Marette Olsdatter, about 1700. Brite was born about 1630 in Askevik, Ålfoten, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. and died about 1711 at Huslid, bnr. 1, Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. about age 81.

Noted events in her life were:

• Probate: 7 Aug 1711. 92 Skiftet etter Brite Tostensdtr Huslid Davik 404 4b 1709-1711, er datert 7. august 1711, og forteller at avdøde etterlot seg enkemannen Hans Knudsen, men ingen barn.
Hennes arvinger var moren Marette Olsdatter Ascheviigen, broren Olle T. Ascheviigen og søsteren Marette Tostensdatter, 26 år.

Hans next married Synneve Valdemarsdtr Myklebust on 3 Jul 1712 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..67 Synneve was born in 1688 in Myklebust, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in 1769 at Åsane, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 81.

Marriage Notes: fylke, Davik, Ministerialbok nr. A 1 (1710-1742), Ekteviede 1712, side 37.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8748&idx_id=8748&idx_listetype=vi&idx_kjonn=&uid=ny&idx_side=-2

Dom: 6 Trinit 1710
Vitner: Elias Møchlebust, Martinus Førde.

Noted events in their marriage were:

• Engagement: 1 Jan 1712. 29

Children from this marriage were:

          i.  Waldemar Hansen Hausle was born about 1713 at Huslid, bnr. 1, Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died after 1762 at Huslid, bnr. 1, Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Waldemar was Valdemor Hansen Hausle.

159      ii.  Kari Hansdtr. Hausle (born in 1716 at Huslid, bnr. 1, Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died on 23 Feb 1795 at Hamre, bnr. 1, Davik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.)

        iii.  Brite Hansdtr Hausle was born in 1720 at Huslid, bnr. 1, Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 8 Oct 1720 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..61 Another name for Brite was Britte Hansd Huuslye.

         iv.  Maren Hansdtr. Hausle was born in 1724 at Huslid, bnr. 1, Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 20 Oct 1724 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,61 and died in 1792 at age 68. Another name for Maren was Mari Hansdtr Huslid.

Hans next married Ukjent about 1693.

Children from this marriage were:

          i.  Magdeli Hansdtr. Hausle was born about 1694 at Huslid, bnr. 1, Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died on 30 Mar 1755 in Askeland (Uglen), bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 7 about age 61.

         ii.  Knud Hanss. Bakken was born in 1697 at Huslid, bnr. 1, Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 102 and died on 5 Dec 1756 in Indre Davik, bnr. 1, Davikbakke, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 67 at age 59. Other names for Knud were Knud Hansen Hausle, Knud Hansen Hauslie, and Knud Hansen Huuslien.

        iii.  Ingeborg Handstr. Hausle was born in 1698 at Huslid, bnr. 1, Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in 1743 in Almenning, Davik at age 45.


319. Synneve Valdemarsdtr Myklebust, daughter of Waldemar Hansen Myklebust and Kari Simonsdtr Høynes, was born in 1688 in Myklebust, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in 1769 at Åsane, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 81.

General Notes: Hun giftet seg med Hans O. Aasen (Åsane) etter at hun var blitt enke.

Noted events in her life were:

• Engagement: 1 Jan 1712, Huslid, bnr. 1, Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.

• Marriage: Åsane, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.

Synneve married Hans Knudsen Hausle 138 on 3 Jul 1712 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..67 Hans was born in 1667 in Kirkhorn, bnr. 6, Hornindal, Sogn og Fjordane, N,69 died in 1730 at Huslid, bnr. 1, Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 63, and was buried on 23 Jul 1730 in Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..145 Other names for Hans were Hans Knudsen Kirkhorn, and Hans Knutsen Huuslie av Kirkhorn.

Synneve next married Hans Olsen Aasen, son of Ole Josephsen Aase and Dorthe Isaksdtr Endal, on 20 Jan 1732 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..26 Hans was born in 1713 at Åsane, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. and died in 1745 at Åsane, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 32. Another name for Hans was Åse.


320. Peder Christensen Midthjell, son of Christen Andersen Midthjell and Ingeborg Olsdtr Midthjell, was born in 1672 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N,102 was christened in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., and died about 1707 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N about age 35. Another name for Peder was Peder Christensen Medgield.

General Notes: Peder fikk skjøte i 1703 på 2 1/2 pd. I Midthjell, samt en 1/4 laup i Lefdal som han kjøpte av doktorenka Wein Echoff. Peder ble bruker allerede i 1690 da han bygslet 15 MK i btuket av Jens R. Randulf sin arv. Et åklede med navnet hans på var på gården ennå i 1936. Noen av de gamle tingene fra Midthjell er nå oppbevart på Ryssdal, Sandane, hos Maria Ryssdal f. Rosenlund.

Fra Folktellingen for 1701 er følgende oppført under Medgield:

Navn Alder Stilling Opphald Gard Sokn
Peder Christensen 29 opsitter Medgield Davig
Christen Pedersen 2 opsittersønn Medgield Davig
Anders Christensen 14 tjener fød i Bergen Medgield Davig

Noted events in his life were:

• Employment: oppsitter/farmer, 1701, Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 154 Førenamn: Peder
Etternamn: Christensen
Alder: 29
Yrke: o
Gard: Medgield
Stand:
Sokn: Davig
Prestegjeld: Eids

Peder married Ane Poulsdtr Berle about 1698. Ane was born in 1676 in Berle, bnr. 3, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N,33 was christened in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 20 Aug 1747 at Hamre, bnr. 1, Davik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 71, and was buried in 1747 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Other names for Ane were Ane Pould Berle, and Ane Pouldtr Mygielde.

321. Ane Poulsdtr Berle, daughter of Poul Andersen Berle and Elisabet Ellingsdatter Berle, was born in 1676 in Berle, bnr. 3, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N,33 was christened in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 20 Aug 1747 at Hamre, bnr. 1, Davik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 71, and was buried in 1747 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Other names for Ane were Ane Pould Berle, and Ane Pouldtr Mygielde.
(Duplicate. See Below)

322. Børge Ellingsen Midgield, son of Elling Børgesen Midgield and Ukjent, was born in 1671 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 102 and died in 1738 at age 67.

General Notes: I mantallet for 1701 er oppført en Ole Noesen, 19 år, tjener for Børge. Født i fogderiet.
CA. 67 År Gammel.

Noted events in his life were:

• Occupation: Lensmann

Børge married Anne Andersdtr Daviknes. Anne was born in 1656 in Daviknes, bnr. 1, Perbruk, Davik, Sogn og Fjordane, N.,33 died on 27 Oct 1743 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 87, and was buried in 1743 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.33

Children from this marriage were:

168       i.  Martines Børgesen Midgield (born in 1701 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. - died on 14 Aug 1781 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.)

161      ii.  Ingeborg Børgedtr. Midgield (born in 1698 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. - died on 14 Apr 1786 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N)


323. Anne Andersdtr Daviknes, daughter of Anders Lauritzøn Daviknes and Eli, was born in 1656 in Daviknes, bnr. 1, Perbruk, Davik, Sogn og Fjordane, N.,33 died on 27 Oct 1743 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 87, and was buried in 1743 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.33

Anne married Børge Ellingsen Midgield. Børge was born in 1671 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 102 and died in 1738 at age 67.

328. Joseph Olsen Aase, son of Oluf Josephsen Ytre Davik and Anne Torbjørnsdtr, was born in 1638 at Åsane, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 102 and died before 1721 at Åsane, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Joseph was Josep Olsen Aasen.102

Noted events in his life were:

• Residence: farm owner/ besitter, 1665, Åsane, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 147 "Gardskyld: 1 løb Smør, 1 wog fisk (Halffgaard, huoraff tuilhører Eids Prest 18 marker Sm. 18 marker fisk uden Bygsel)"

Joseph married Borni Didriksdtr Davik. Borni was born about 1638 Indre Davik, bnr. 6, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. Indre Davik, bnr. 6, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. and died about 1708 at Åsane, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. about age 70.

Children from this marriage were:

          i.  Anne Josephsdtr Aase was born in 1665 at Åsane, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 and died on 15 Mar 1750 in Årdal, bnr. 4, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 33 at age 85.

         ii.  Ole Josephsen Aase was born in 1679 at Åsane, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N., died on 18 Jul 1734 at Åsane, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 55, and was buried on 31 Jul 1734 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..33 Another name for Ole was Olle Josepsen Aasen.102

164     iii.  Didrik Josephsen Eldevik (born in 1682 at Åsane, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. - died on 29 Aug 1762 in Eldevik, bnr. 4, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N.)

         iv.  Hans Josepsen Aasen was born in 1684 at Åsane, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Hans was Åse.

          v.  Karen Josephsdatter Aase was born about 1685 at Åsane, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N..

         vi.  Maren Josephsdatter Aase was born in 1693 at Åsane, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N..92

Joseph next married Dorte Isaksdtr Endal. Dorte was born in 1684 and died in 1760 at age 76.


329. Borni Didriksdtr Davik, daughter of Lensmann Dirich Olsen Indredavik and Karen Andersdtr, was born about 1638 Indre Davik, bnr. 6, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. Indre Davik, bnr. 6, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. and died about 1708 at Åsane, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. about age 70.

Noted events in her life were:

• Probate: - skifte, 17 May 1709. Skiftet er datert 17. mai 1709 og nevner enkemannen Joseph Olsen Aasene og barna
Olle J. Almending,
Dirich J. Eltervigen,
Hans J., myndig,
Karen J., gift med Knud Olsen Aae,
Anne J., g.m. Endre Ingebrigtsen Aardallen og
Maren J., 16 år gammel.

Borni married Joseph Olsen Aase. Joseph was born in 1638 at Åsane, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 102 and died before 1721 at Åsane, bnr.1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Joseph was Josep Olsen Aasen.102

330. Rasmus Abelsen Nave, son of Abel Olsen Nave and Dorte Nave, was born in 1659 in Nave, Davik Sogn, Sogn Og Fjordane, N,102 died in 1741 in Gangeskar, Selje sogn, Sogn og Fjordane, N 67 at age 82, and was buried in 1741 in Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..155 Other names for Rasmus were Rasmus Gangeskar,155 Rasmus Abelsen Gangeskar, and Rasmus Abelsøn Naffue.156

Rasmus married Eli Olsd Eidsnes on 8 Jan 1688 in Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 27.,156 Eli was born in 1669 in Eidsnes, Borgund sogn, Møre og Romsdal, N. and died in 1732 in Gangeskar, Selje sogn, Sogn og Fjordane, N at age 63. Another name for Eli was Elj Olsdatter Gangeskar.156

Noted events in their marriage were:

• Engagement: 30 Oct 1687, Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 156 n: Sogn og Fjordane fylke, Selje, Ministerialbok nr. A 1 (1668-1696), Ekteviede 1688, side 99.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11642&idx_id=11642&uid=ny&idx_side=-105

The child from this marriage was:

165       i.  Brite Rasmusdtr Gangeskar (born on 7 Oct 1694 - died in 1740 in Eldevik, bnr. 4, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N.)

Rasmus next married Margrete Olsdtr. Margrete died before 1740 in Gangeskar, Selje sogn, Sogn og Fjordane, N.


331. Eli Olsd Eidsnes was born in 1669 in Eidsnes, Borgund sogn, Møre og Romsdal, N. and died in 1732 in Gangeskar, Selje sogn, Sogn og Fjordane, N at age 63. Another name for Eli was Elj Olsdatter Gangeskar.156

Eli married Rasmus Abelsen Nave on 8 Jan 1688 in Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 27.,156 Rasmus was born in 1659 in Nave, Davik Sogn, Sogn Og Fjordane, N,102 died in 1741 in Gangeskar, Selje sogn, Sogn og Fjordane, N 67 at age 82, and was buried in 1741 in Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..155 Other names for Rasmus were Rasmus Gangeskar,155 Rasmus Abelsen Gangeskar, and Rasmus Abelsøn Naffue.156

332. Anders Reielsen Nave, son of Reiel Reielsen Holme and Unknown, was born in 1674 in Holme, bnr. 3, Jørgenbruk, Hyen, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. and died on 3 Aug 1732 in Nave, bnr. 1, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N 33 at age 58.

Noted events in his life were:

• Probate: 22 Sep 1732. 92,157 Skiftet etter Anders R. Nave er datert 22. sept. 1732 og nevner enken Kari Bertelsdatter og barna
- Reiel A., myndig,
- Antonius, 23,
- Anders, 20,
- Anne, g.m. Niels Pedersen Fladerager,
- Aagaate, g.m. Ole Jetmundsen Venøen,
- Ingebor, 18, og
- Inger, 15 år.

Ved skiftet på Nave 22. september 1732 etter
avdøde Anders Reielsen,
ble boet registrert av Ulrik Jacobsen Maurstad og Peder Olsen fagerlid i lensmann Børge Ellingsen Midtgjelds overværelse.

Enken, Kari Bertelsdatter og hennes 7 barn var også til stede. Som vanlig på den tiden vare løsøret inndelt i gruppper:
Stort kveg - får - gjeter - kobber - jernfang - jernfang og trevarer.

Den salige manns gangklær ble berdsatt til 1 Rdl. 3 ort.
" Enken nyder sine gangklær uten videre registrering".

Så kommer gruppene:
Korn og kjøpmannsvarer.
I rede penger ble fremvist 4 Rdl 3 ort.

Jordegodset i Nave på 1 pund 10 merker smør ble i pengeverdi satt til 28 Rdl, 2 ort, "med bøxel og herlighet".

Hele boet var brutto 80 Rdl 5 ort 4 skilling
Fra dette gikk en gjeld på 49 Rdl 3ort 4 skilling
Slik at boets netto var 31 Rdl 2ort


Kristen Tidemandsen Maurstad var største kreditor. Han hadde til gode 17 Rdl, 3 ort. (Kona til Kristen T. Maurstad het Brite Reilsdatter).
Kristen Pedersen Nave hadde tilgode 6 Rdl, 4 ort, 2 sk. Han var gift med avdødes søster, Karen Reielsdatter. Eldste sønnen, Reiel Andersen hadde tilgode 12 Rdl.

Av boets netto nøyet enken seg med 8 Rdl, 5 ort.
Det var eldste sønnen so m var verge for henne.
Boets netto ble da reduserrt til 22 Rdl, 3 ort
+ mannens gangklær 1 Rdl, 3 ort
Tildelingen var nå 24 Rdl.


De to eldste dødtrene hadde giftet seg, og hadde da fått henholdsvis 7 Rdl og 4 Rdl, så de ble ikke med på delingen.

Derved ble det 3 brorlodder a 6 Rdl = 18 Rdl
og 2 søsterlodder a 3 Rdl = 6 Rdl
Totalt 24 Rdl.

Anthonius Andersens arvelott ble da utlignet slik at han fikk 6 merkers smørleie i gården Nave til en verdi av 5 Riksdaler, og mesteparten av farens klær, verdi 1 Riksdaler, bl.a. en grå kledes trøye med tinnknapper - 3 ort, og en strieskjorte - 2 ort.
Anton hadde også 2 riksdaler til gode i boet, og dem fikk han i kontanter.

To år senere, i 1743, betalte den eldre broren ut søsknenes arveparter i gården, og morens, slik at han fikk skjøte på det hele.

Anders married Kari Bærtheld. (Kleppenes). Kari was born in 1670, died on 12 Aug 1753 in Nave, bnr. 1, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N at age 83, and was buried in 1753.33

Children from this marriage were:

          i.  Anders Andersen Nave was born in 1702 in Nave, bnr. 1, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N.

         ii.  Aagaate Andersdtr. Nave was born in 1703 in Nave, bnr. 1, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N 158 and died on 16 Nov 1749 in Venøya, bnr. 2, Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33,158 at age 46.

        iii.  Anne Andersdatter Nave was born about 1703 in Nave, bnr. 1, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N and died in 1765 in Flatrake, Selje prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. about age 62.

166      iv.  Reiel Andersen Nave (born in 1704 in Nave, bnr. 1, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N - died in 1766 in Nave, bnr. 1, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N)

          v.  Anthonius Andersen Davik was born in 1709 in Nave, bnr. 1, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N 92 and died on 4 May 1780 in Hessevik, bnr. 1, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 67 at age 71. Another name for Anthonius was Anthonius Andersen Nave.157

         vi.  Ingeborg Andersdatter Nave was born in 1714 in Nave, bnr. 1, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N.92

        vii.  Inger Andersdtr Nave was born in 1717 in Nave, bnr. 1, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N 92 and died in 1779 in Leirgulen, bnr. 1, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 62.


333. Kari Bærtheld. (Kleppenes) was born in 1670, died on 12 Aug 1753 in Nave, bnr. 1, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N at age 83, and was buried in 1753.33

Kari married Anders Reielsen Nave. Anders was born in 1674 in Holme, bnr. 3, Jørgenbruk, Hyen, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. and died on 3 Aug 1732 in Nave, bnr. 1, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N 33 at age 58.

334. Peder Andersen Elde, son of Anders Jetmundsen Elde and Susanne Pedersdatter Almenning, was born in 1699 in Elde, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 69 and died in 1764 in Elde, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 69 at age 65.

Noted events in his life were:

• Probate: 27 Jul 1764. 92 Skiftet er datert 27. juli 1764 og forteller bl.a. at datteren
Ragnilde er gift med Rejel Andersen Nave.
Andre barn
Jacob,
Susanne og
avdøde Kari.

Peder married Marthe Jakobsdtr Blålid on 7 Jan 1720 in Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 61.,122 Marthe was born in 1690 in Blålid, bnr. 1, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died on 25 Mar 1769 in Elde, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 67 at age 79. Another name for Marthe was Maritte Jacobsdtr Blaalien.

Children from this marriage were:

          i.  Jetmund Peders. Elde was born in 1720 in Elde, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 17 Nov 1720 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..26 Another name for Jetmund was Getmond Peders. Elde.26

         ii.  Susanne Pedersdtr. Elde was born in 1722 in Elde, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 15 Feb 1722 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,26 and died after 1770.

167     iii.  Ragnild Pedersdtr Elde (born in 1724 in Elde, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died on 16 Dec 1787 in Nave, bnr. 1, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N)

         iv.  Anders Peders. Elde was born in 1726 in Elde, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and was christened on 28 Mar 1726 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..26

          v.  Kari Pederd. Elde was born in 1727 in Elde, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 20 Jul 1727 in Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,27 and died before 1764.92

         vi.  Jacob Peders. Elde was born in 1731 in Elde, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 20 Apr 1731,27 and died in 1787 in Elde, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 56. Another name for Jacob was Jacob Peersen Elde.

        vii.  Marte Pedersdatter Elde was born in 1732 and died on 27 Dec 1790 in Myklebust - Nedre, bnr. 1, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 33 at age 58. Another name for Marte was Marthe Pedersdatter Myklebust.33


335. Marthe Jakobsdtr Blålid, daughter of Jacob Mogensen Blålid and Ragnilde Olsdatter Blålid, was born in 1690 in Blålid, bnr. 1, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died on 25 Mar 1769 in Elde, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 67 at age 79. Another name for Marthe was Maritte Jacobsdtr Blaalien.

Marthe married Peder Andersen Elde on 7 Jan 1720 in Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 61.,122 Peder was born in 1699 in Elde, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 69 and died in 1764 in Elde, bnr. 2, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 69 at age 65.

336. Børge Ellingsen Midgield, son of Elling Børgesen Midgield and Ukjent, was born in 1671 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 102 and died in 1738 at age 67.
(Duplicate. See Below)

337. Anne Andersdtr Daviknes, daughter of Anders Lauritzøn Daviknes and Eli, was born in 1656 in Daviknes, bnr. 1, Perbruk, Davik, Sogn og Fjordane, N.,33 died on 27 Oct 1743 at Midthjell, bnr. 2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 87, and was buried in 1743 in Davik kirke, Davik , Sogn og Fjordane, N.33
(Duplicate. See Below)

338. Peder Christensen Midthjell, son of Christen Andersen Midthjell and Ingeborg Olsdtr Midthjell, was born in 1672 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N,102 was christened in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., and died about 1707 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N about age 35. Another name for Peder was Peder Christensen Medgield.
(Duplicate. See Below)

339. Ane Poulsdtr Berle, daughter of Poul Andersen Berle and Elisabet Ellingsdatter Berle, was born in 1676 in Berle, bnr. 3, Rugsund, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N,33 was christened in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 20 Aug 1747 at Hamre, bnr. 1, Davik, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 71, and was buried in 1747 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Other names for Ane were Ane Pould Berle, and Ane Pouldtr Mygielde.
(Duplicate. See Below)

340. Elling Nielsen Ryg,159 son of Niels Monsen Ryg and Unknown, was born in 1675 in Rygg, bnr. 3, Moritsgarden, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 159 and died in 1752 in Rygg, bnr. 3, Moritsgarden, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 159 at age 77.

General Notes: Fra bygdeboka (N. Sandal): Elling fekk skjøyta i 1711 av broren, Børger N. Grov.

Noted events in his life were:

• Deed: fra broen Borger Nielsen Grov, 1711 på, Rygg, bnr. 3, Moritsgarden, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.

Elling married Ellen Pedersdtr. Hope,159 daughter of Peder Olsen Hope and Sylvia Andersdatter, on 26 Dec 1699 in Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. Ellen was born in 1663 in Hope, bnr. 3, Knutbruket, Hyen, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 159 and died in 1716 in Rygg, bnr. 3, Moritsgarden, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 159 at age 53.

Children from this marriage were:

          i.  Peder Ellingsen Ryg was born in 1703 in Rygg, bnr. 3, Moritsgarden, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

         ii.  Nils Ellingsen Ryg was born in 1707 in Rygg, bnr. 3, Moritsgarden, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in 1707 in Rygg, bnr. 3, Moritsgarden, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

        iii.  Torleiv Ellingsen Ryg was born in 1715 in Rygg, bnr. 3, Moritsgarden, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Elling next married Gunhild Simensdatter Hegdal about 1717. Gunhild died in 1757 in Rygg, bnr. 3, Moritsgarden, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Children from this marriage were:

          i.  Kristoffer Ellingsen Ryg was born in 1720.

170      ii.  Nils Ellingsen Ryg (born in 1722 in Rygg, bnr. 3, Moritsgarden, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

        iii.  Malene Ellingsdatter Ryg was born before 1720 in Rygg, bnr. 3, Moritsgarden, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

         iv.  Elen Ellingsdatter Ryg was born in 1725 in Rygg, bnr. 3, Moritsgarden, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..


341. Gunhild Simensdatter Hegdal, daughter of Simon Jacobsen Hegdal and Brite Olsdatter, died in 1757 in Rygg, bnr. 3, Moritsgarden, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Gunhild married Elling Nielsen Ryg 159 about 1717. Elling was born in 1675 in Rygg, bnr. 3, Moritsgarden, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 159 and died in 1752 in Rygg, bnr. 3, Moritsgarden, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 159 at age 77.

342. Peder Christophersen Saarem,160 son of Christopher Axelsøn Saaremb and Maren Jonsdtr. Beyer, was born in 1675 in Sårheim , Breum sogn, Sogn og Fjordane, N. and died in 1755 in Smedøyra, Rygg. at age 80.

Noted events in his life were:

• Probate: 5 Jul 1756. 92 Skiftet etter Peder er datert 5. juli 1756, og nevner enken Dorthea Monsdatter, og barna:

Christen Pedersen Bejer, borger i Bergen,
datteren Maren Pedersdatter, 49 år, ugift,
Inger Pedersdatter Bejer, gift med Niels Ellingsen Ryg.

Beier/Bejer/Beyer-navnet har vært brukt i Gloppen om flere personer, og det hevdes at i hvert fall noen av dem skal være etterkommere av sokneprest i Gloppen Absalon Absalonsen (1559-), sønn av slottsprest Absalon Pedersøn Beyer, uten at jeg har sett beviser for en slik avstamming.

Peder married Dorthe Mogensdtr Ryg 160 on 27 Dec 1702 in Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..160 Dorthe was born in 1669 and died in 1758 in Smedøyra at age 89.

Marriage Notes:
Dito: Oluf Olufsen Egge og Marthe Olufs D:

Noted events in their marriage were:

• Engagement: 26 Aug 1702, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 160 Forlovere:
Borger Rasmussen Røsetter
Oluf Anthonussen Rÿg

Children from this marriage were:

          i.  Mogens Pedersen Ryg was born in 1703 and died in 1756 in Eller Før. at age 53.

         ii.  Christen Pedersen Beyer was born in 1709 in Rygg, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., was christened on 23 Jan 1709 in Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,131 and died in 1783 in Bergen, Hordaland, N 92 at age 74. Other names for Christen were Christen Pedersen Bejer, and92 Christen Pedersøn Rygh.131

        iii.  Maren Pedersdtr Beyer was born in 1706 in Rygg, bnr. 10, Smedøyra, Gloppen, Sogn og Fjordane, N., was christened on 29 Aug 1706 in Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.,131 and died in 1785.

171      iv.  Inger Pedersdtr Beyer (born about 1700 in Rygg, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died in 1785 in Rygg, bnr. 10, Smedøyra, Gloppen, Sogn og Fjordane, N.)

          v.  Kristoffer Pedersen Beyer was born in 1716 in Rygg, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in 1744 at age 28.


343. Dorthe Mogensdtr Ryg,160 daughter of Mogens Kielldsenn Ryg and Inger Mogensdtr, was born in 1669 and died in 1758 in Smedøyra at age 89.

Dorthe married Peder Christophersen Saarem 160 on 27 Dec 1702 in Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..160 Peder was born in 1675 in Sårheim , Breum sogn, Sogn og Fjordane, N. and died in 1755 in Smedøyra, Rygg. at age 80.

348. Tidemand Pedersen Maurstad, son of Peder Christensen Maurstad and Kristi Isachsdtr Solibakke, was born in 1656 in Solibakke, bnr. 4, Haugen, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N. 147 and died on 6 Nov 1737 in Maurstad, bnr. 1, Vollane, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 67 at age 81. Other names for Tidemand were Timand Pedersen Backen, and147 Tideman Peersen Murestad.

General Notes: ØFørenamn: Tideman
Etternamn: Peersen
Alder: 48
Yrke: o
Gard: Murestad
Stand:
Sokn: Rogsund
Prestegjeld: Eids
Merknad

Tidemand married Sygni Christensdtr Midthjell. Sygni was born about 1673 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N and died in 1698 in Maurstad, bnr. 1, Vollane, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N about age 25. Another name for Sygni was Sygni Christensdtr Midgield.

Children from this marriage were:

          i.  Peder Tidemandsen Maurstad was born in 1694 in Maurstad, bnr. 1, Vollane, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N and died on 11 Jun 1737 in Indrehus, Kinn, Sogn og Fjordane, N. at age 43. Another name for Peder was Peder Tidemandsen Hus.92

174      ii.  Christen Tidemandsen Maurstad (born in 1695 in Maurstad, bnr. 1, Vollane, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N - died on 24 Nov 1779 in Maurstad, bnr. 1, Vollane, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N)

Tidemand next married Brite Reielsdtr Midthjeld, daughter of Reiel Ellingsen Midgield and Anne, about 1700. Brite was born in 1649 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N,67 died on 19 Apr 1745 in Maurstad, bnr. 1, Vollane, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 67 at age 96, and was buried in 1745.


349. Sygni Christensdtr Midthjell, daughter of Christen Andersen Midthjell and Ingeborg Olsdtr Midthjell, was born about 1673 in Midthjell, bnr. 1, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N and died in 1698 in Maurstad, bnr. 1, Vollane, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N about age 25. Another name for Sygni was Sygni Christensdtr Midgield.

Noted events in her life were:

• Probate: - skifte, 9 May 1698. 92 Skiftet er datert 9. mai 1698 og omtaler enkemannen Tidemand Pedersen og felles sønn:

Peder Tidemandsen, med formynder morbroren Peder Christiansen Medjeld.

Olav Gusdal:
"Etter avdøde Søgni Krtistendtr Maurstad i Davik, i live mannen Tidemand Pedersen, Arving barna Peder Tidemandsen med faren som formynder og Kristen Tidemandsen med morbroren Peder Kristensen Midthjell som formynder".

Sygni married Tidemand Pedersen Maurstad. Tidemand was born in 1656 in Solibakke, bnr. 4, Haugen, Rugsund sogn, Sogn og Fjordane, N. 147 and died on 6 Nov 1737 in Maurstad, bnr. 1, Vollane, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 67 at age 81. Other names for Tidemand were Timand Pedersen Backen, and147 Tideman Peersen Murestad.

350. Ole Pedersen Lillestøl was born in 1630 in Ytrehorn, Hornindal, Sogn og Fjordane, N and died in 1710 in Lillestøl, bnr. 4, "Nors-Bruket", Hornindal, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N at age 80.

Noted events in his life were:

• Probate: 8 Oct 1710. 92 Skiftet er datert 8. oktober 1710 og nevner enken Brite Børgesdatter og barna:

- Paul Olsen,
- Peder Olsen Starem,
- Olle Olsen,
- Marite O., 34,
- Marj O., 22, og
- Britte O., 19 år.

Ole married Brite Byrgesdtr in 1691. Brite was born in 1648 and died in 1723 in Lillestøl, bnr. 4, "Nors-Bruket", Hornindal, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N at age 75.

Children from this marriage were:

          i.  Marte Olsdtr Lillestøl was born in 1663 in Lillestøl, bnr. 4, "Nors-Bruket", Hornindal, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N.

         ii.  Maren Olsdtr. Lillestøl was born in 1665 in Lillestøl, bnr. 4, "Nors-Bruket", Hornindal, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N.

        iii.  Brite Olsdtr. Lillestøl was born in 1670 in Lillestøl, bnr. 4, "Nors-Bruket", Hornindal, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N.

         iv.  Paul Olsen Lillestøl was born in 1680 in Lillestøl, bnr. 4, "Nors-Bruket", Hornindal, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N and died in 1723 in Lillestøl, bnr. 7, Hornindal, Sogn og Fjordane, N. at age 43.

          v.  Ola Olsen Lillestøl was born in 1683 in Lillestøl, bnr. 4, "Nors-Bruket", Hornindal, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N and died in 1754 in Lillestøl, bnr. 7, Hornindal, Sogn og Fjordane, N. at age 71.

175      vi.  Sigrid Olsdatr Lillestøl (born in 1701 in Lillestøl, bnr. 4, "Nors-Bruket", Hornindal, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N - died on 10 Aug 1777 in Maurstad, bnr. 1, Vollane, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N)


351. Brite Byrgesdtr was born in 1648 and died in 1723 in Lillestøl, bnr. 4, "Nors-Bruket", Hornindal, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N at age 75.

Brite married Ole Pedersen Lillestøl in 1691. Ole was born in 1630 in Ytrehorn, Hornindal, Sogn og Fjordane, N and died in 1710 in Lillestøl, bnr. 4, "Nors-Bruket", Hornindal, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N at age 80.

352. Mogens Hansen Myklebust, son of Hans Egediussen Førde and Kristi, was born circa 1650 in Førde, bnr. 3, Arnebruk, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died before 1698 in Myklebust, bnr. 3, Gurabruket, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Mogens married Nn.

Children from this marriage were:

          i.  Hans Mogensen Myklebust was born circa 1670 in Myklebust, bnr. 5, Eliasbruket, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

176      ii.  Mogens Mogensen Myklebust (born about 1680 in Myklebust, bnr. 5, Eliasbruket, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died about 1750 in Myklebust, bnr. 5, Eliasbruket, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)


353. Nn .

Nn married Mogens Hansen Myklebust. Mogens was born circa 1650 in Førde, bnr. 3, Arnebruk, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died before 1698 in Myklebust, bnr. 3, Gurabruket, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

356. Ola Monsen Sigdestad, son of Mons Ulriksen Sigdestad and Guri Andersdtr, was born in 1663 and died on 3 May 1742 in Sigdestad, bnr. 1, Perbruk, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 79.

General Notes: (Var 3 År I 1666)

Ola married Christi Olsdtr. Ytre Isene. Christi was born in 1660 and died in 1732 in Sigdestad, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 72.

Children from this marriage were:

178       i.  Mogens Olsen Sigdestad (born in 1689 in Sigdestad, bnr. 1, Perbruk, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died on 26 Sep 1772 in Sigdestad, bnr. 1, Perbruk, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

         ii.  Ole Monsen Sigdestad was born in 1693 in Sigdestad, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..102


357. Christi Olsdtr. Ytre Isene was born in 1660 and died in 1732 in Sigdestad, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 72.

Christi married Ola Monsen Sigdestad. Ola was born in 1663 and died on 3 May 1742 in Sigdestad, bnr. 1, Perbruk, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 79.

358. Martinus Torbjørnsen Hegdal,92 son of Torbiørn Martinisen Andenæs and Steinvor Andersdatter, was born about 1678 in Andenes, bnr. 1, Torbjørnbruk, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N and died in 1729 in Heggdal, bnr. 4, Oppigard, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N about age 51. Another name for Martinus was Martinus Torbiørnsen Andenæs 38.,102

Research Notes: Er 23 år gammel, og hjemme i 1701 ved folketellingen. Han er da landsoldat.

Noted events in his life were:

• Probate: 25 May 1729. 92 996 Martinus Torbjørnsen Hegdal Stryn 230 6 1727-1731
Dato 25. mai 1729, enke Brite Aamundsdatter, og barn:

- Rasmus Martinussen, 22,
- Torbiørn M., 19, og
- Steener Martinusdtr, g.m. Mons Olsen Andenes.

Martinus married Brite Aamundsdatter Hegdal 92 about 1703. Brite was born in 1672 in Heggdal, bnr. 4, Oppigard, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N and died in 1751 in Heggdal, bnr. 4, Oppigard, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 79. Another name for Brite was Brite Rasmusdtr Hegdahl.

Children from this marriage were:

179       i.  Steener Martinusdtr Hegdal (born about 1704 in Heggdal, bnr. 4, Oppigard, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N - died on 5 Sep 1762 in Sigdestad, bnr. 1, Perbruk, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

         ii.  Rasmus Martinussen Andenes was born in 1707 in Heggdal, bnr. 4, Oppigard, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N 92 and died in 1778 in Andenes, bnr. 4, Martinbruk, Vereide, Sogn og Fjordane, N at age 71. Another name for Rasmus was Rasmus Martinussen Hegdal.92

        iii.  Torbiørn Martinussen Hegdal was born in 1710 in Heggdal, bnr. 4, Oppigard, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N.92


359. Brite Aamundsdatter Hegdal 92 was born in 1672 in Heggdal, bnr. 4, Oppigard, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N and died in 1751 in Heggdal, bnr. 4, Oppigard, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 79. Another name for Brite was Brite Rasmusdtr Hegdahl.

Brite married Martinus Torbjørnsen Hegdal 92 about 1703. Martinus was born about 1678 in Andenes, bnr. 1, Torbjørnbruk, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N and died in 1729 in Heggdal, bnr. 4, Oppigard, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N about age 51. Another name for Martinus was Martinus Torbiørnsen Andenæs 38.,102

360. Ole Andersen Kjøllesdal, son of Anders Olsen Uttegaard Kjøllesdal and Syndeue (Erichsd.?), was born in 1651 in Kjøllesdal, bnr. 5, Kristofferbruk, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N,145 died in 1730 in Kjøllesdal, bnr. 9, Utigard, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 79, and was buried on 25 Mar 1730 in Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..145 Another name for Ole was Ole Andersen Uttegaard.145
(Duplicate. See Below)

361. (Brite Gregoriusdtr.)
(Duplicate. See Below)

362. Ole Erichsen Qvie,145 son of Ole Erichsen Humborstad and Syndue Quinden, was born in 1651,145 died in 1721 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 70, and was buried on 24 Nov 1721 in Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..145 Another name for Ole was Ole Erichsen Humborstad.69

Ole married Else Monsdatter Qvien 138 about 1686. Else was born about 1665 at Kjøllesdal, bnr. 2, Hansbruket, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. and died in 1734 in Reksnes, Indre, brn. 1, Bergebruket, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. about age 69. Another name for Else was Else Monsdatter Myklebust.

Children from this marriage were:

          i.  Else Olsd. Reksnes was born in 1687,33 died in 1743 in Reksnes, Indre, brn. 1, Bergebruket, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 56, and was buried on 3 Mar 1743 in Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..146

181      ii.  Synneve Olsdatter Qvien (born in 1693 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. - died on 9 Jan 1764 in Humborstad, bnr. 7, Leirongen, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N)

        iii.  Brite Olsdtr Reksnes was born about 1694.

         iv.  Abel Olsen Qvien was born in 1695 at Humborstad, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N.,7,33 died on 14 Mar 1770 in Humborstad, bnr. 5, Leite, Abelbruket, Davik Sogn, Sogn og Fjordane, N 7 at age 75, and was buried in 1770 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..7

          v.  Erich Olsen Humborstad was born about 1689 in Humborstad, bnr. 5, Leite, Abelbruket, Davik Sogn, Sogn og Fjordane, N and died at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N..


363. Else Monsdatter Qvien,138 daughter of Mogens Hansen Kjøllesdal and Else Rasmusdatter Kjøllesdal, was born about 1665 at Kjøllesdal, bnr. 2, Hansbruket, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. and died in 1734 in Reksnes, Indre, brn. 1, Bergebruket, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. about age 69. Another name for Else was Else Monsdatter Myklebust.

Noted events in her life were:

• Probate: 6 Sep 1734. 92 1529 Else Monsdtr Reksnes Davik 551 7 1731-1734, er datert 6. sept. 1734 og nevner enkemannen Lars Pedersen, og hennes barn fra forrige ekteskap:

- Erich Olsen Humborstad,
- Abel Olsen Humborstad,
- Brite o., g.m. Arne Bøe,
- Else O., g.m. Ole Larsen Rixnæs og
- Synneve O., g.m. Martinus Humborstad.

Else married Ole Erichsen Qvie 145 about 1686. Ole was born in 1651,145 died in 1721 at Humborstad, bnr.13, Kvien, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 70, and was buried on 24 Nov 1721 in Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..145 Another name for Ole was Ole Erichsen Humborstad.69

Else next married Lars Pedersen Reksnes 33 on 16 Jul 1724 in Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..138 Lars was born in 1654 in Årdal, bnr. 4, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N,33 died on 23 Dec 1744 in Reksnes, Indre, brn. 1, Bergebruket, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 90, and was buried in 1744. Other names for Lars were Lauritz Pedersen Aardal, and Lars Persen Indr Rexnæs.102

364. Hans Monsen Lund, son of Mons Ulriksen Sigdestad and Guri Andersdtr, was born in 1671 in Sigdestad, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 102 and died in 1753 in Lund, bnr. 1, Stårheim, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 82. Another name for Hans was Hans Monsen Sigdestad.

Research Notes:
Hans arvet 8 Mk. i Sigdestad nr. 1 etter foreldrene, samt 12 Mk. i Gåsemyr i Breim.
Kjøpte Ytre Rød i 1726 for 36 1/2 riksdaler på auksjon av stiftsamtsskriver Svanenhjelm. 92

Noted events in his life were:

• Probate: - skifte,, 29 Apr 1754. 92
Skiftet etter Hans Monsen Lund er datert 29. april 1754 og omtaler barna:
Rasmus H. Lund,
Anders H. Førde,
Mons H. Rugsund,
Hans H. Røst,
Anne H., gift med Lars Høynes,
Guri H., gift med Mons Christiansen Sigdestad.

Hans married about 1695.

His children were:

          i.  Hans Hansen Røst was born after 1701 in Lund, bnr. 1, Stårheim, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N. and died in 1791 in Ryst, bnr. 2, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Hans was Hans Hansen Lund.

         ii.  Anders Hansen Førde was born in 1696 33 and died on 11 Sep 1767 in Førde, bnr. 2, Simonbruk, Ålfoten sogn, Sogn og Fjordane, N 33 at age 71. Another name for Anders was Anders Hansen Lund.

182     iii.  Rasmus Hansen Lund (born in 1698 in Lund, bnr. 1, Stårheim, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N. - died in 1775 in Lund, bnr. 1, Stårheim, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N.)

         iv.  Mons Hansen Rugsund was born in 1701 in Lund, bnr. 1, Stårheim, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N. 33,102 and died in Dec 1762 in Rugsund, bnr. 2, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 61. Another name for Mons was Mogens Hansen Lund.

          v.  Anne Hansdtr Lund was born in 1692 and died on 11 Oct 1777 in Høynes - Øvre, bnr. 1, Stårheim. Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 85.

Hans next married.

His child was:

          i.  Guri Hansd. Lund was born in 1701 in Lund, bnr. 1, Stårheim, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N. 67 and died on 19 Mar 1772 in Sigdestad, bnr. 2, Kristenbruk, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 67 at age 71.


366. Martinus Rasmussen Sigdestad, son of Rasmus Kristensen Sigdestad and Gyda Knutsdtr, was born in 1656 in Sigdestad, bnr. 2, Kristenbruk, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 147 and died about 1727 in Førde, bnr. 3, Arnebruk, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. about age 71.

Noted events in his life were:

• Probate: - skifte,, 1 Dec 1727. 92 Skifte:
Dato: 1. desember 1727.
Enke: Ane Waldemarsdtr, og barna:
Rasmus M. Rexnæs,
Samson M., død, med datter Ane Samsonsdatter i Bergen,
Meinert M. Mørold,
Ane M., g.m. Anders Hansen Førde,
Christi M., g.m. Rasmus Hansen Førde.

Martinus married Anne Valdemarsdtr Myklebust. Anne was born about 1665 in Myklebust, bnr. 11, Hansbruk, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died about 1750 in Førde, bnr. 3, Arnebruk, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. about age 85.

Children from this marriage were:

          i.  Rasmus Martinsen Reksnes was born in 1685 in Førde, Ålfot Sokn and died in 1764 in Reksnes, Ytre, bnr.2, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 79. Another name for Rasmus was Rasmus Martinussen Førde.

         ii.  Meinert Martinussen Førde was born in 1691 102 and died on 3 Aug 1764 33 at age 73.

        iii.  Samson Martinussen Førde was born in 1695.

         iv.  Valdemar Martinussen Førde was born in 1698.

183       v.  Christie Marthinusdatter Førde (born in 1703 in Førde, bnr. 3, Arnebruk, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died in 1794 in Lund, bnr. 1, Stårheim, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N.)

         vi.  Anne Martinusdtr. Førde was born in 1701 in Førde, bnr. 2, Simonbruk, Ålfoten sogn, Sogn og Fjordane, N 33 and died on 10 Jan 1772 in Førde, bnr. 2, Simonbruk, Ålfoten sogn, Sogn og Fjordane, N 33 at age 71.


367. Anne Valdemarsdtr Myklebust, daughter of Waldemar Hansen Myklebust and Kari Simonsdtr Høynes, was born about 1665 in Myklebust, bnr. 11, Hansbruk, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died about 1750 in Førde, bnr. 3, Arnebruk, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. about age 85.

Anne married Martinus Rasmussen Sigdestad. Martinus was born in 1656 in Sigdestad, bnr. 2, Kristenbruk, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 147 and died about 1727 in Førde, bnr. 3, Arnebruk, Ålfoten, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. about age 71.

368. Thorgield Olsen Reksnes,92 son of Oluf Reksnes and Marite, was born in Apr 1658 69 and died before 1701 in Reksnes, Ytre, bnr. 1, Torgjerbruk , Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.

Thorgield married Ragnhild Ivarsdtr. about 1679. Ragnhild was born about 1660 and died about 1737 in Reksnes, Ytre, bnr. 1, Torgjerbruk , Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 69 about age 77.

Children from this marriage were:

          i.  Ole Thorgersen Reksnes was born about 1680 in Reksnes, Ytre, bnr. 1, Torgjerbruk , Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.102

         ii.  Ifver Thorgersen Reksnes was born in 1682 in Reksnes, Ytre, bnr. 1, Torgjerbruk , Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.102

184     iii.  Rasmus Thorgiers. Reksnes (born in 1690 in Reksnes, Ytre, bnr. 1, Torgjerbruk , Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N - died on 1 Nov 1764 in Reksnes, Ytre, bnr. 1, Torgjerbruk , Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N)


369. Ragnhild Ivarsdtr. was born about 1660 and died about 1737 in Reksnes, Ytre, bnr. 1, Torgjerbruk , Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 69 about age 77.

Ragnhild married Thorgield Olsen Reksnes 92 about 1679. Thorgield was born in Apr 1658 69 and died before 1701 in Reksnes, Ytre, bnr. 1, Torgjerbruk , Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.

Ragnhild next married Ole Pedersen Reksnes,67 son of Peder Aardal and Synnøve. Ole was born about 1660 in Årdal, bnr. 4, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N, died in 1733 in Reksnes, Ytre, bnr. 1, Torgjerbruk , Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 67 about age 73, and was buried on 1 Mar 1733 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..145 Another name for Ole was Ole Pedersen Aardal.

Noted events in his life were:

• Probate: 27 Apr 1733. 92 1317 Ole Pedersen Reksnes Davik 212 7 1731-1734. Dato: 27. april 1733. Enke Ragnilde Iversdatter med lagverge sønnen Rasmus Torgieldsen.

Arvinger hans 'halfbroderbørn' m.m.:
Jacob Olsen Nore,
Peder Olsen Lefdahl,
Erich Olsen Berstad,
Ingebrigt Samuelsen Hessevåg,
Iver Samuelsen Solliedbache,
Ole Larsen Schalte,
Peder Noesen Kiøde,
Noe Noesen Berstad,
Eli Olsdtr Lefdal,
Brite Olsdatter Lefdal,
Marite Larsdtr Løvold,
Synneve Larsdtr Thue,
Synneve Noesdtr,
Synneve Samuelsdtr Bortne,
Dorthe Samuelsdtr og Endre Aardahlens fire sønner og fem døtre.


370. Peder Thomesen Aardal, son of Thomas Aardal and Unknown, was born in 1665 at Årdal, bnr. 3, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. and died in 1712 at Årdal, bnr. 3, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 47.

Peder married Magdeli Gunnarsd. Kjøllesdal. Magdeli was born about 1660 and died at Årdal, bnr. 3, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N..

Children from this marriage were:

185       i.  Anne Pederd Aardal (born in 1695 at Årdal, bnr. 3, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. - died on 18 Aug 1782 in Reksnes, Ytre, bnr. 1, Torgjerbruk , Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N)

         ii.  Thomas Peders. Aardal was born in 1699 at Årdal, bnr. 3, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 and died on 13 Jan 1722 at Årdal, bnr. 3, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 23.


371. Magdeli Gunnarsd. Kjøllesdal, daughter of Gunnar Gregoriussen Kjøllesdal and Private, was born about 1660 and died at Årdal, bnr. 3, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N..

Magdeli married Peder Thomesen Aardal. Peder was born in 1665 at Årdal, bnr. 3, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. and died in 1712 at Årdal, bnr. 3, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 47.

Magdeli next married Christen Andersen, son of Anders Simensen Isene and Brite Christensdtr Vik, on 5 Feb 1713 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..61 Christen was born in 1690 and died about 1719 at Årdal, bnr. 3, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. about age 29.


376. Ole Arnesen Kjøllesdal,33 son of Arne and Gjertrud Olsdtr, was born in 1682 33 and died on 25 May 1749 in Kjøllesdal, bnr. 7, Nordtun, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 67. Other names for Ole were Ole Arnesen Melheim, and Ole Arnesen Møchlebust.
(Duplicate. See Below)

377. Kari Olsdtr was born about 1690 and died in 1782 in Kjøllesdal, bnr. 7, Nordtun, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. about age 92.
(Duplicate. See Below)

378. Gregori Ollsen Utigaard, son of Ole Andersen Kjøllesdal and (Brite Gregoriusdtr.), was born in 1692 in Kjøllesdal, bnr. 9, Utigard, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N,141 was christened in 1692 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died on 1 May 1775 in Kjøllesdal, bnr. 9, Utigard, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 12 at age 83, and was buried in 1775 in Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Other names for Gregori were Gregoris Olsøn Kjøllesdal, Gregor Utigård, and Gregoris Olsen Uttegaard.138
(Duplicate. See Below)

379. Marite Larsdtr. Rexnæs,138 daughter of Lars Pedersen Reksnes and Unknown, was born in 1695 in Reksnes, Indre, brn. 1, Bergebruket, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N. 69 and died on 7 Apr 1754 in Kjøllesdal, bnr. 9, Utigard, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 69 at age 59. Other names for Marite were Marthe Larsdtr Myklebostad, and33 Marthe Lartsdtr Rexnes.
(Duplicate. See Below)

380. Elias Bottolfsen Skrede, son of Botolff Antonius. Skrede and Unknown, was born in 1671 in Skrede, bnr. 3, Hornindal sogn, Sogn og Fjordane, N. and died in 1727 in Skrede, bnr. 3, Hornindal sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 56. Another name for Elias was Ellias Bottelsen Schreed.102

Noted events in his life were:

• Probate: - skifte,, 3 Nov 1727. 92
Skiftet er datert 3. november 1727. Enkens navn var Mari Rasmusdatter, og arvingene var barna:
Bottolf Eliassen, soldat,
Rasmus Eliassen, soldat,
Iver E., 12 år,
Brite Eliasdatter, gift med Halsten Arnesen Møklebust,
Giertrud E., gift med Gunder Øye, og
Ane Eliasdatter, 26 år og ugift.

Elias married Marie Rasmusdtr Lødøen.126 Marie was born before 1698 at Lødøen, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N and died after 1727 in Skrede, bnr. 3, Hornindal sogn, Sogn og Fjordane, N..

Children from this marriage were:

          i.  Brithe Eliasd. Skrede was born in 1693 33 and died on 19 Jan 1766 in Kjøllesdal, bnr. 3, Hallsteinbruket, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N 33 at age 73.

190      ii.  Rasmus Eliassen Skrede (born in 1704 - died on 22 Sep 1760 in Kjøllesdal, bnr. 3, Hallsteinbruket, Davik sogn, Sogn og Fjordane, N)

        iii.  Botolv Eliassen, Skrede was born in 1695 in Skrede, bnr. 3, Hornindal sogn, Sogn og Fjordane, N. 33,126 and died on 7 Aug 1770 in Skrede, bnr. 3, Hornindal sogn, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 75. Another name for Botolv was Bottel Skrede.33

         iv.  Iver Eliassen Skrede was born in 1715.

          v.  Giertrud Eliasdt Skrede

         vi.  Ane Eliasdatter Skrede was born in 1701.


381. Marie Rasmusdtr Lødøen,126 daughter of Rasmus Arnesen and Anne Ivarsdtr. Lødhorn, was born before 1698 at Lødøen, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N and died after 1727 in Skrede, bnr. 3, Hornindal sogn, Sogn og Fjordane, N..

Marie married Elias Bottolfsen Skrede. Elias was born in 1671 in Skrede, bnr. 3, Hornindal sogn, Sogn og Fjordane, N. and died in 1727 in Skrede, bnr. 3, Hornindal sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 56. Another name for Elias was Ellias Bottelsen Schreed.102

384. Knut Pedersen Kirkhorn, son of Peder and Unknown, was born about 1611 in Ukjent and died in 1680 in Kirkhorn, bnr. 6, Hornindal, Sogn og Fjordane, N about age 69.

Noted events in his life were:

• Occupation: Lensmann/Sheriff, 1648, Eid skipreide, Sogn og Fjordane, N.

Knut married Ingeborg Ivarsdtr Lødhorn.126 Ingeborg was born about 1625 at Lødøen, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N.

Children from this marriage were:

          i.  Brite Knutsdtr. Kirkhorn was born in 1641 in Kirkhorn, bnr. 6, Hornindal, Sogn og Fjordane, N and died in 1704 in Hornindal, Sogn og Fjordane, N. at age 63.

         ii.  Peder Knutsen Mindresunde was born about 1649 in Kirkhorn, bnr. 6, Hornindal, Sogn og Fjordane, N 102 and died after 2 Jun 1727 in Mindresunde, bnr. 1, Perbruket, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane.

        iii.  Gabriel Knutsen Kirkhorn was born about 1654 in Kirkhorn, bnr. 6, Hornindal, Sogn og Fjordane, N and died in Hestenes, Gloppen, Sogn Og Fjordane.

         iv.  Mari Knutsdtr. Kirkhorn was born about 1660 in Kirkhorn, bnr. 6, Hornindal, Sogn og Fjordane, N and died in Maurset.

          v.  Samuel Knutsen Kirkhorn was born in 1664 in Kirkhorn, bnr. 6, Hornindal, Sogn og Fjordane, N and died in 1741 in Alsaker, bnr. 3, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N, at age 77.

         vi.  Iver Knutsen Kirkhorn was born in 1666 in Kirkhorn, bnr. 6, Hornindal, Sogn og Fjordane, N and died about 1730 in Sætre, bnr. 1, Knutbr., Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. about age 64.

318     vii.  Hans Knudsen Hausle (born in 1667 in Kirkhorn, bnr. 6, Hornindal, Sogn og Fjordane, N - died in 1730 at Huslid, bnr. 1, Davik, Davik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

192    viii.  Poul Knudsen Sindre (born in 1667 in Kirkhorn, bnr. 6, Hornindal, Sogn og Fjordane, N - died in 1746 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

         ix.  Ingeborg Knutsdtr. Kirkhorn was born circa 1673 in Kirkhorn, bnr. 6, Hornindal, Sogn og Fjordane, N and died in 1745 at age 72.

          x.  Rasmus Knutsen Kirkhorn was born in 1675 in Kirkhorn, bnr. 6, Hornindal, Sogn og Fjordane, N and died in 1716 in Kirkhorn, bnr. 6, Hornindal, Sogn og Fjordane, N at age 41.

         xi.  Anne Knutsdtr. Kirkhorn was born about 1676 in Kirkhorn, bnr. 6, Hornindal, Sogn og Fjordane, N.


385. Ingeborg Ivarsdtr Lødhorn,126 daughter of Ivar Povelsen Lødhorn and Anne Gabrielsdtr Hauge, was born about 1625 at Lødøen, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N.

Ingeborg married Knut Pedersen Kirkhorn. Knut was born about 1611 in Ukjent and died in 1680 in Kirkhorn, bnr. 6, Hornindal, Sogn og Fjordane, N about age 69.

Ingeborg next married Kristoffer Olsen Grodås in 1680. Kristoffer was born in 1636 and died in 1698 in Kirkhorn, bnr. 6, Hornindal, Sogn og Fjordane, N at age 62.


386. Hallvard Olsen Sindre, son of Oluf Raudemel and Kristi, was born in 1630 in Tomasgård (Raudemel), bnr. 1, Pålbruket, Hornindal, Sogn og Fjordane, N. 147 and died before 1701 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Other names for Hallvard were Hallvard Olsen Raudemel, Haldvor Olsen Sindre, and147 Hallvard Olsen Tomasgård.

Research Notes: Baardmend eller opsidderne Haldvor Olsen 34 år gammel i 1664 (Skattemanntall).

Hallvard married Ingeborg Rasmusdtr Sindre. Ingeborg was born about 1630 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died before 1701 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Children from this marriage were:

193       i.  Anne Hallvardsdtr Sindre (born about 1650 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died about 1720 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

         ii.  Kirsti Hallvardsdtr Sindre was born about 1670 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died before 1750 in Flore, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N.


387. Ingeborg Rasmusdtr Sindre, daughter of Rasmus Simensen Sindre and Kari, was born about 1630 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died before 1701 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Ingeborg married Hallvard Olsen Sindre. Hallvard was born in 1630 in Tomasgård (Raudemel), bnr. 1, Pålbruket, Hornindal, Sogn og Fjordane, N. 147 and died before 1701 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Other names for Hallvard were Hallvard Olsen Raudemel, Haldvor Olsen Sindre, and147 Hallvard Olsen Tomasgård.

388. Anders Michelsen Stokkenes,147 son of Michel Olsen Stokkenes and Kari, was born in 1630 in Stokkenes, bnr. 1, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N. 147 and died before 1707 in Stokkenes, bnr. 1, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N..

Research Notes: Anders brukte 1 pd. ved folketellingen 1666, og er da 36 år. Sønnen Michel er oppgitt å være 4 år. 147

Anders married Gunhild Mogensdtr.140 Gunhild was born about 1635 and died about 1700 in Stokkenes, bnr. 1, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N. about age 65.

The child from this marriage was:

194       i.  Michael Anderssen Frøholm (born in 1662 in Stokkenes, bnr. 1, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N. - died on 2 Feb 1752 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)


389. Gunhild Mogensdtr 140 was born about 1635 and died about 1700 in Stokkenes, bnr. 1, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N. about age 65.

General Notes: På begynnelsen av 1700-tallet bodde klokkeren Fredrik Hansen Becher på Eid. (Han var klokker rundt 1704 og døde 70 år gammel i 1754 - g.m. Susanne Absalonsdtr. Lemmechen). I følge tingbøkene var han ofte ute med stemninger mot folk fordi de hadde plaget ham på en eller annen måte. Han tok også ut stemning mot Gunhild som var nabokona hans. Hun skulle ha lånt hesten hans uten lov, og hadde vært grov i munnen mot "klokkermadammen", Susanne. 140

Gunhild married Anders Michelsen Stokkenes.147 Anders was born in 1630 in Stokkenes, bnr. 1, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N. 147 and died before 1707 in Stokkenes, bnr. 1, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N..

390. Harald Olsen Otterdal was born in 1637 and died in 1703 at Otterdal, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N. at age 66.

Research Notes: Harald var 64 år gammel ved manntallet 1701- Inderst. / He was 64 years old at the 1701 census.

Noted events in his life were:

• Probate: - skifte,, 12 Jun 1704. 92
Skiftet er datert 12. juni 1704 og nevner enken Gunnilde Olsdatter, med broren Peder Olsen Otterdahl som lagverge, og avdødes barn:
- Knud Haraldsen, myndig,
- Guri Haraldsdatter, gift med Michel Andersen Frøeholm,
- Berte Haraldsdatter, enke,
- Ellen Haraldsdatter, død, og etterlatt seg Olle Pedersen, Anna Pedersdatter og Dorthe Pedersdatter, alle tre hos faren Peder Clausen Navelsager.

Harald married Gunhild Olsdtr Otterdal. Gunhild died in 1727.

Children from this marriage were:

          i.  Brite Haraldsdtr Otterdal was born about 1650.

195      ii.  Guri Haraldsdtr Otterdal (born in 1665 at Otterdal, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N. - died before 1750 in Frøholm, bnr. 2, Innvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

        iii.  Eli Haraldsdtr Otterdal died in 1701 Navelsaker, bnr, 4, Iniigard, Hornindal, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N. Navelsaker, bnr, 4, Iniigard, Hornindal, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Eli was Ellen Haraldsdtr Otterdahl.92

         iv.  Jon Haraldsen Otterdal

          v.  Knut Haraldsen Otterdal was born in 1681 at Otterdal, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N. and died in 1735 at Otterdal, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N. at age 54.


391. Gunhild Olsdtr Otterdal died in 1727.

Gunhild married Harald Olsen Otterdal. Harald was born in 1637 and died in 1703 at Otterdal, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N. at age 66.

392. Lauritz Haraldsen Rognes, son of Harald Steffensen Melheim and Jartrud, was born in 1621 in Rognes, bnr. 2, Hornindal sogn, Sogn og Fjordane, N. 126 and died in 1695 in Melheim, bnr. 1, Florebruket, Hornindal sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 74. Another name for Lauritz was Lauriz Røenes.161

General Notes: Han arvet Melheim, mens brødrene fikk Rognnes. Flyttet til Melheim 1653.

Research Notes: I koppskatten for 1645 er Laurits og Birgitte nevnt under Rognes ("Rønnes"), mens broren, Ole Haraldsen står oppført under Melheim samme år. Ingen barn er nevnt. 161

Lauritz married Birgite.161 Birgite was born about 1625.

Children from this marriage were:

196       i.  Nils Lauritsen Melheim (born in 1649 - died after 1701 in Frislid, bnr. 3, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N.)

         ii.  Iver Larsen Melheim was born in 1660 and died after 1701. Another name for Iver was Ifver Larsen Mællem.102


393. Birgite 161 was born about 1625.

Birgite married Lauritz Haraldsen Rognes. Lauritz was born in 1621 in Rognes, bnr. 2, Hornindal sogn, Sogn og Fjordane, N. 126 and died in 1695 in Melheim, bnr. 1, Florebruket, Hornindal sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 74. Another name for Lauritz was Lauriz Røenes.161

Birgite next married Tommes Steffensen Melheim, son of Steffen Olsen Hopland and NN. Tommes was born in 1589.


396. Jens Hansen Henden 148 was born in 1638 147 and died in 1695 in Ytre Henden, bnr. 1, Kristenbruktet, Vereide, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. 148 at age 57.

Research Notes: Fra manntall 1666, Ytre Henden i Veriede sogn:

Opsiddere Jens 27 år. Bruker 1 pd Sm.
Sønner: Christen Jensen 1 år.

Jens married Anne Christendtr. Henden.148 Anne was born in 1632 in Ytre Henden, bnr. 1, Kristenbruktet, Vereide, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. 148 and died in 1718 in Ytre Henden, bnr. 1, Kristenbruktet, Vereide, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. 148 at age 86.

Children from this marriage were:

          i.  Christen Jensen Henden was born in 1665 in Ytre Henden, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..147

198      ii.  Joen Jensen Henden (born in 1667 in Ytre Henden, bnr. 1, Kristenbruktet, Vereide, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. - died in 1741 in Ytre Henden, bnr. 2, Olabruket, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

        iii.  Anne Jensdtr. Henden was born about 1671 in Ytre Henden, bnr. 1, Kristenbruktet, Vereide, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N..


397. Anne Christendtr. Henden,148 daughter of Christen Endresen Henden and Magdeli, was born in 1632 in Ytre Henden, bnr. 1, Kristenbruktet, Vereide, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. 148 and died in 1718 in Ytre Henden, bnr. 1, Kristenbruktet, Vereide, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. 148 at age 86.

Anne married Jens Hansen Henden.148 Jens was born in 1638 147 and died in 1695 in Ytre Henden, bnr. 1, Kristenbruktet, Vereide, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. 148 at age 57.

398. Jacob Povelsen Henden, son of Povel Mogensen Henden and Synneve Gabrielsdtr Hauge, was born in 1623 in Ytre Henden, bnr. 3, Jobruktet, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..147

Jacob married.

His children were:

199       i.  Maren Jacobsdtr. Henden (born in 1661 in Ytre Henden, bnr. 3, Jobruktet, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died in 1741 in Ytre Henden, bnr. 2, Olabruket, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

         ii.  Povel Jacobsen Henden was born in 1659 in Ytre Henden, bnr. 3, Jobruktet, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..147


400. Nils Pedersen Berstad, son of Peder Jetmundsen Berstad and Syndeue "Quinden", was born in 1630 in Berstad, Stryn, Sogn og Fjordane, N 102 and died in 1710 in Berstad, Stryn, Sogn og Fjordane, N at age 80.

Noted events in his life were:

• Probate: 28 May 1710. 92 Skiftet etter Nils Pedersen Berstad Stryn 297 4b 1709-1711 og Anne Siversdtr Berstad Stryn 297 4b 1709-1711 er datert 28. mai 1710 og nevner barna

Peder N. Berrestad,
Søren N., soldat,
Stephen N. Kirchejde,
Siver N., myndig,
Absalon N., myndig,
Magnilde N. g.m. Arne Olsen Schouden og
Barbara N., ugift.

I tillegg hadde Nils barn fra første ekteskap (med Magnilde Torsdatter) sønnen Arne Nielsen, død, men etterlatt seg barna Niels A. og Magnilde A.

Nils married Anne Sivertsdatter.92 Anne was born about 1640 and died before 1710 in Berstad, Stryn, Sogn og Fjordane, N.

Children from this marriage were:

          i.  Peder Nilsen Berstad was born in 1667 in Berstad, Stryn, Sogn og Fjordane, N 102 and died in 1739 in Berstad, Stryn, Sogn og Fjordane, N at age 72.

         ii.  Søren Nielsen Berstad was born in 1669 in Berstad, Stryn, Sogn og Fjordane, N.102

        iii.  Steffen Nielsen Berstad was born in 1672 in Berstad, Stryn, Sogn og Fjordane, N and died in 1729 at Kirkeide, bnr. 6, Danielbr., Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N 110 at age 57.

         iv.  Magnilde Nilsdatter Berstad was born in 1675 in Berstad, Stryn, Sogn og Fjordane, N and died on 11 Feb 1759 in Skåden - uvisst hvilket bruk 110 at age 84.

200       v.  Absalon Nilsen Stauri (born in 1680 in Berstad, Stryn, Sogn og Fjordane, N - died in 1740 in Svarstad, bnr 4, Valdemarbruket, Innvik prestaegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

         vi.  Sifver Nielsen Berstad was born in 1683 in Berstad, Stryn, Sogn og Fjordane, N 102 and died in 1755 at age 72.

        vii.  Barbara Nilsdatter Berstad was born about 1690 in Berstad, Stryn, Sogn og Fjordane, N.

Nils next married Magnhild Torsdtr. Magnhild died about 1665.

The child from this marriage was:

          i.  Arne Nilsen Skaaden died before 1710.


401. Anne Sivertsdatter,92 daughter of Siffuer Pedersøn Lindvik and Barbrå, was born about 1640 and died before 1710 in Berstad, Stryn, Sogn og Fjordane, N.

Anne married Nils Pedersen Berstad. Nils was born in 1630 in Berstad, Stryn, Sogn og Fjordane, N 102 and died in 1710 in Berstad, Stryn, Sogn og Fjordane, N at age 80.

402. Valdemor Salmonsen Svarstad,102 son of Salmon Valdemorsen Svarstad and Anne Pedersdtr, was born about 1656 in Svarstad, bnr 4, Valdemarbruket, Innvik prestaegjeld, Sogn og Fjordane, N. 102 and died in Svarstad, bnr 4, Valdemarbruket, Innvik prestaegjeld, Sogn og Fjordane, N..

General Notes: 45 år gamel ved folketellingen 1701. 102

Valdemor married Brite Jørgensdtr. Brite was born about 1660 and died in 1728 in Svarstad, bnr 4, Valdemarbruket, Innvik prestaegjeld, Sogn og Fjordane, N. 92 about age 68.

The child from this marriage was:

201       i.  Brite Valdemarsdatter Svarstad (born in Svarstad, bnr 4, Valdemarbruket, Innvik prestaegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died in 1752)


403. Brite Jørgensdtr was born about 1660 and died in 1728 in Svarstad, bnr 4, Valdemarbruket, Innvik prestaegjeld, Sogn og Fjordane, N. 92 about age 68.

Noted events in her life were:

• Probate: 22 May 1728. 92 Skiftet er datert 22. mai 1728 og nevner enkemannen Waldemar Salomonsen og barna:

- Brite Waldemarsdatter, g.m. Absalon Støvreide og
- Barbra Waldemarsdatter, ugift.

Brite married Valdemor Salmonsen Svarstad.102 Valdemor was born about 1656 in Svarstad, bnr 4, Valdemarbruket, Innvik prestaegjeld, Sogn og Fjordane, N. 102 and died in Svarstad, bnr 4, Valdemarbruket, Innvik prestaegjeld, Sogn og Fjordane, N..

404. Magne Andersen Maurset, son of Anders Magnesen Maurset and Unknown, was born in 1668 in Maurset, gnr. 47, bnr. 1, Magnebr., Hornindal, Sogn og Fjordane, N 126 and died in 1742 in Maurset, gnr. 47, bnr. 1, Magnebr., Hornindal, Sogn og Fjordane, N 126 at age 74.

Magne married Lisbet Knutsdtr.. Lisbet was born in 1673 and died in 1749 in Maurset, gnr. 47, bnr. 1, Magnebr., Hornindal, Sogn og Fjordane, N at age 76.

Children from this marriage were:

          i.  Barbra Magnedtr Maurset was born in 1696 in Maurset, gnr. 47, bnr. 1, Magnebr., Hornindal, Sogn og Fjordane, N, died on 21 Feb 1773 in Maurset, gnr. 56, bnr. 1, Innigard, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 110 at age 77, and was buried in 1773 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

202      ii.  Anders Magnesen Maurset (born in 1699 in Maurset, gnr. 47, bnr. 1, Magnebr., Hornindal, Sogn og Fjordane, N - died in 1791 in Maurset, gnr. 47, bnr. 1, Magnebr., Hornindal, Sogn og Fjordane, N)

        iii.  Knut Magnesen Maurset was born in 1709 in Maurset, gnr. 47, bnr. 1, Magnebr., Hornindal, Sogn og Fjordane, N and died in 1788 in Osnes, bnr. 1a, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 79.

         iv.  Magdeli Magnedtr. Maurset


405. Lisbet Knutsdtr. was born in 1673 and died in 1749 in Maurset, gnr. 47, bnr. 1, Magnebr., Hornindal, Sogn og Fjordane, N at age 76.

Lisbet married Magne Andersen Maurset. Magne was born in 1668 in Maurset, gnr. 47, bnr. 1, Magnebr., Hornindal, Sogn og Fjordane, N 126 and died in 1742 in Maurset, gnr. 47, bnr. 1, Magnebr., Hornindal, Sogn og Fjordane, N 126 at age 74.

406. Poul Knudsen Sindre,102 son of Knut Pedersen Kirkhorn and Ingeborg Ivarsdtr Lødhorn, was born in 1667 in Kirkhorn, bnr. 6, Hornindal, Sogn og Fjordane, N 102,126 and died in 1746 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 126 at age 79. Another name for Poul was Paul Knutsen Kirkhorn.
(Duplicate. See Below)

407. Anne Hallvardsdtr Sindre, daughter of Hallvard Olsen Sindre and Ingeborg Rasmusdtr Sindre, was born about 1650 in Sindre, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died about 1720 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. about age 70.
(Duplicate. See Below)

408. Peder Knutsen Mindresunde, son of Knut Pedersen Kirkhorn and Ingeborg Ivarsdtr Lødhorn, was born about 1649 in Kirkhorn, bnr. 6, Hornindal, Sogn og Fjordane, N 102 and died after 2 Jun 1727 in Mindresunde, bnr. 1, Perbruket, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane.

General Notes: Eide 1/2 lp på Ytre Lunde

Research Notes:

Noted events in his life were:

• Probate: - skifte,, 2 Jun 1728. 92
Skiftet er datert 2. juni 1728, og ble foretatt hos arvlateren, som fortsatt var i live. Som arvinger nevnes fem barn:
1) Ole Pedersen, gift og boende på garden,
2) Synneve Pedersdtr, død, men hadde etterlatt seg 8 barn, 2 sønner og 6 døtre,
3) Ane Pedersdatter, gift med Stephen Landvigen,
4) Karen Pedersdatter, 'gandsche svag og skrøbelig og her i huset', og
5) Ingeborg Pedersdatter, boende i Nordland.

Peder married Kari Olsdtr. Kari was born about 1630 and died before 1701 in Mindresunde, bnr. 1, Perbruket, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane.

Children from this marriage were:

204       i.  Ola Pedersen Mindresunde (born in 1684 in Mindresunde, bnr. 1, Perbruket, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane - died in 1754 in Mindresunde, bnr. 1, Perbruket, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane)

         ii.  Synnøve Pedersdtr Mindresunde was born in 1686 in Mindresunde, bnr. 1, Perbruket, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane and died before 1727.

        iii.  Anna Pedersdtr Mindresunde was born in 1688 in Mindresunde, bnr. 1, Perbruket, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane and died before 1750 in Lindvik, bnr. 1, Utigard, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N..

         iv.  Karen Pedersdtr Mindresunde was born about 1690 in Mindresunde, bnr. 1, Perbruket, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane and died in Mindresunde, bnr. 1, Perbruket, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane.

          v.  Ingeborg Pedersdtr Mindresunde was born in 1690 in Mindresunde, bnr. 1, Perbruket, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane and died in Nordland.

Peder next married Gjertrud Rasmusdtr about 1728.

Marriage Notes: 1728 ble det holdt skifte mens Peder fortsatt var i live. Dette tyder på at det var dette året han giftet seg på nytt.


409. Kari Olsdtr, daughter of Unknown and Unknown, was born about 1630 and died before 1701 in Mindresunde, bnr. 1, Perbruket, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane.

General Notes: Kari var enke etter Kornelius Kolbeinsen Stoch, eller Mindresunde. Deres barn, Kornelius, Bendix og Samuel Corneliussønner Stoch var gifte og bosatte i Bergen i 1701.

Kari married Peder Knutsen Mindresunde. Peder was born about 1649 in Kirkhorn, bnr. 6, Hornindal, Sogn og Fjordane, N 102 and died after 2 Jun 1727 in Mindresunde, bnr. 1, Perbruket, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane.

Kari next married Cornelius Colbensen Mindresunde, son of Colben Mindresunde and Synneve. Cornelius was born in 1613 in Mindresunde, bnr. 2, Davebr., Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N and died before 1674 in Mindresunde, bnr. 1, Perbruket, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane.38

Children from this marriage were:

          i.  Erik Corneliussen Mindresunde was born about 1650 in Mindresunde, bnr. 1, Perbruket, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane and died before 1705.

         ii.  Bendix Corneliussen Mindresunde was born in 1649 in Mindresunde, bnr. 1, Perbruket, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane 102 and died in 1705 in Bergen, Hordaland, N at age 56.

        iii.  Cornelius Corneliussen Stoch was born in 1652 in Mindresunde, bnr. 1, Perbruket, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane 102 and died in 1731 in Bergen, Hordaland, N at age 79.

         iv.  Samuel Corneliussen Stoch was born in 1661 in Mindresunde, bnr. 1, Perbruket, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane 102 and died about 1723 in Bergen, Hordaland, N about age 62.


410. Jørgen Larsen Bolstad,102 son of Lasse Andersen Flo and Helga Øysteinsdtr Flo, was born in 1653 in Flo, Nedre, bnr. 1, Bendiktbruk, Stryn, Sogn og Fjordane, N. 102 and died about 1730 in Flo, Øvre, bnr. 6, Jørgenbruk, Stryn, Sogn og Fjordane, N. about age 77. Another name for Jørgen was Jørgen Lasseson Nedre Flo.

General Notes: Bruker fra før 1680. Skjøte på bruket i 1698.

Eide 12 Mk. i Gudal og 6 Mk i Sundal. Datteren Kari fikk vel de 3 Mk. hun eide i Sundal i arv etter faren.

Helga og Anna er begge nevnt som døtre til Jørgen Larsen Bolstad i forbindelse med drapet på Helgas første ektefelle.

Jørgen married Anne Klausdtr Bolstad. Anne was born about 1660 in Bolstad, bnr.1, Jobruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N and died in Bolstad, bnr.1, Jobruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N.

Children from this marriage were:

          i.  Lasse Jørgensen Bolstad was born in 1690 in Bolstad, bnr.1, Jobruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N.

         ii.  Helga Jørgensdtr Bolstad was born in 1684 in Bolstad, bnr.1, Jobruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N and died in 1760 in Bolstad, bnr.1, Jobruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 76.

        iii.  Anne Jørgensdtr Bolstad was born in 1715 in Bolstad, bnr.1, Jobruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N and died in 1796 in Hjelle, bnr. 2, Jobruk, Oppstryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 81.

205      iv.  Kari Jørgensdtr Bolstad (born in 1687 in Bolstad, bnr.4, Jørgenbruk, Oppstryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N - died on 19 May 1765 in Mindresunde, bnr. 1, Perbruket, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane)

Jørgen next married.


411. Anne Klausdtr Bolstad was born about 1660 in Bolstad, bnr.1, Jobruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N and died in Bolstad, bnr.1, Jobruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N.

General Notes: CA

Anne married Jørgen Larsen Bolstad.102 Jørgen was born in 1653 in Flo, Nedre, bnr. 1, Bendiktbruk, Stryn, Sogn og Fjordane, N. 102 and died about 1730 in Flo, Øvre, bnr. 6, Jørgenbruk, Stryn, Sogn og Fjordane, N. about age 77. Another name for Jørgen was Jørgen Lasseson Nedre Flo.

412. Ola Pedersen Lyslo, son of Peder Markussen Lyslo and Eli Olsdtr, was born in 1677 in Lyslo, bnr. 8, Perbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N.

General Notes: Skjøte på 2 1/2 pd. i 1716 av faren på forfedrene sin gamle odel.

Ola married.

His child was:

206       i.  Peder Olsen Lyslo (born in 1700 in Lyslo, bnr. 8, Perbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N - died in 1772 in Lyslo, bnr. 8, Perbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N)


414. Markus Klausen Lyslo,38 son of Claus Lyslo and Unknown, was born in 1662 in Lyslo, bnr. 2, Ivarbruk, Innvik, Sogn og Fjordane 102 and died in 1721 in Lyslo, bnr. 2, Ivarbruk, Innvik, Sogn og Fjordane 38 at age 59. Another name for Markus was Marchus Clasen Liusloe.102

Markus married.

His children were:

207       i.  Eli Marcusdatter Lyslo (born in 1697 - died in 1762 in Lyslo, bnr. 8, Perbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N)

         ii.  Jørgen Markusen Lyslo was born in 1698 in Lyslo, bnr. 2, Ivarbruk, Innvik, Sogn og Fjordane 102 and died before 1750 in Lyslo, bnr. 2, Ivarbruk, Innvik, Sogn og Fjordane.38 Another name for Jørgen was Jørgen Marchusen Liusloe.102

        iii.  Ivar Markusen Lyslo was born in 1685 in Lyslo, bnr. 2, Ivarbruk, Innvik, Sogn og Fjordane.102 Another name for Ivar was Ifver Marchusen Liusloe.102

         iv.  Claus Markusen Lyslo was born in 1692 in Lyslo, bnr. 2, Ivarbruk, Innvik, Sogn og Fjordane.102 Another name for Claus was Claus Marchusen Liusloe.102

          v.  Rasmus Markusen Lyslo was born in 1696 in Lyslo, bnr. 2, Ivarbruk, Innvik, Sogn og Fjordane.102 Another name for Rasmus was Rasmus Marchusen Liusloe.102


418. Olle Knudsen Svingeset,102 son of Knut Olsen and Ingeborg Jacobsdtr Svingeset, was born about 1668 at Svingeset, Ellingbruket, Stryn, Sogn og Fjordane, N. and died in 1732 at Svingeset, Ellingbruket, Stryn, Sogn og Fjordane, N. about age 64.

Research Notes: Manntall 1701:

Navn Alder Stilling Opphald Gard Merknad Sokn Prestegjeld

Rasmus Thorsen 76 ind Svingesettr inderster Neder Stryen Indvig
Thore Rasmusen 50 o Svingsetter Neder Stryen Indvig

Rasmus Toeresen* 17 s hieme Svingsetter Neder Stryen Indvig
Arne Toeresen* 12 s hieme Svingsetter Neder Stryen Indvig
Jachob Toeresen* 9 s hieme Svingsetter Neder Stryen Indvig
Peder Toeresen* 7 s hieme Svingsetter Neder Stryen Indvig

Elling Persen 50 o Svingsetter Neder Stryen Indvig >
Olle Knudsen 32 stifsøn hieme soldat under Bhus regim. Svingsetter Neder Stryen Indvig


Noted events in his life were:

• Occupation: Soldat under Bergenshus regiment - hjemme, 1701, Svingeset, Ellingbruket, Stryn, Sogn og Fjordane, N. 102

Olle married Brithe Olsdtr. Brithe was born about 1687,110 died in 1786 at Svingeset, Ellingbruket, Stryn, Sogn og Fjordane, N. about age 99, and was buried on 10 Dec 1786 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..110

Children from this marriage were:

209       i.  Margrete Olsdatter Svingeset (born about 1715 at Svingeset, Ellingbruket, Stryn, Sogn og Fjordane, N. - died after 1772 in Gjørven, bnr. 1, Bakkebruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

         ii.  Elling Olsen Svingeset was born in 1727 at Svingeset, Ellingbruket, Stryn, Sogn og Fjordane, N., died in 1813 at Svingeset, Ellingbruket, Stryn, Sogn og Fjordane, N. at age 86, and was buried on 28 Mar 1813 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..110


419. Brithe Olsdtr was born about 1687,110 died in 1786 at Svingeset, Ellingbruket, Stryn, Sogn og Fjordane, N. about age 99, and was buried on 10 Dec 1786 in Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..110

Brithe married Olle Knudsen Svingeset.102 Olle was born about 1668 at Svingeset, Ellingbruket, Stryn, Sogn og Fjordane, N. and died in 1732 at Svingeset, Ellingbruket, Stryn, Sogn og Fjordane, N. about age 64.

420. Absalon Monsen Tenden, son of Mons Rasmussen Gjørven and Marte Eiriksdtr Tenden, was born about 1681 in Tenden, bnr. 2, Jakobbr., Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N 102 and died in 1709 in Gjørven, bnr. 1, Bakkebruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 143 about age 28. Other names for Absalon were Absolon Moegensen Bakelien, and102 Absalon Monsen Gjørven.

Research Notes: Ved folketellingen for 1701 er Tenden talt opp under Bakkeli.

Noted events in his life were:

• Probate: - Skifte, 6 Jun 1709. 92
Skiftet etter Absalon Monsen er datert 6. juni 1709, og omtaler enken Britte Joensdatter, og sønnen Rasmus Absalonsen, 2 1/2 år.

Av dette ser vi at Absalon og Brite hadde bare ett barn sammen.

Absalon married Brite Jonsdtr Tenden about 1706. Brite was born in 1683 in Tenden, bnr. 1, Jobruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. and died on 11 Oct 1755 in Gjørven, bnr. 1, Bakkebruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 110 at age 72. Other names for Brite were Berthe Joensdatter Gjørven, and Brite Jansdatter Gjørven.92

The child from this marriage was:

210       i.  Rasmus Absalonsen Gjørven (born in 1707 in Gjørven, bnr. 1, Bakkebruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died about 1748 in Gjørven, bnr. 1, Bakkebruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)


421. Brite Jonsdtr Tenden, daughter of Jon Jonsen Tenden and Mari Arnedtr. Mindresunde, was born in 1683 in Tenden, bnr. 1, Jobruk, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. and died on 11 Oct 1755 in Gjørven, bnr. 1, Bakkebruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 110 at age 72. Other names for Brite were Berthe Joensdatter Gjørven, and Brite Jansdatter Gjørven.92

Research Notes: Rune Bergesen, Bergen, 10.10.2003 14:35 (8)

Far til Guri er brukaren før Rasmus Absalonsen, som heter Rasmus Erichsen Kirkeeide som er brukar fra 1715 og dør i 1737, han var gift med enken etter Absalon Monssen Tenden, Brithe Jonsdtr. Tenden.

I skiftet etter henne datert 15 september 1755 som etterlot seg arvingene:
Sal.sønn Rasmus Absalonsen, som hadde etterlatt seg døtre, med Absalon Abelsen Tenden som formynder,
Korporal Absalon Rasmussen Lunde,
Guri Rasmusdatter gift med Simen Lunde


Brite married Absalon Monsen Tenden about 1706. Absalon was born about 1681 in Tenden, bnr. 2, Jakobbr., Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N 102 and died in 1709 in Gjørven, bnr. 1, Bakkebruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 143 about age 28. Other names for Absalon were Absolon Moegensen Bakelien, and102 Absalon Monsen Gjørven.

Brite next married Rasmus Ellingsen Kirkeide,38 son of Elling Jacobsen Kirkeide and Guri Jonsdtr. Rasmus was born in 1676 in Kirkeide, bnr. 8, Ellingbr., Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 102 and died in 1737 in Gjørven, bnr. 1, Bakkebruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 61. Another name for Rasmus was Rasmus Ellingsen Kircheid.102

Noted events in his life were:

• Occupation: soldat under Bergenhus regiment, 1701, Kirkeide, bnr. 8, Ellingbr., Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.

Children from this marriage were:

          i.  Guri Rasmusdtr Gjørven died after 1788 in Ytre Lunde, bnr. 5, Grovabruket, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

         ii.  Korporal Absalon Rasmussen Gjørven was born in 1716 in Gjørven, bnr. 1, Bakkebruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N., died in 1787 in Ytre Lunde, bnr. 3, Samuelbruket, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 71, and was buried on 1 Apr 1787 in Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..110


422. Peder Nilsen Berstad, son of Nils Pedersen Berstad and Anne Sivertsdatter, was born in 1667 in Berstad, Stryn, Sogn og Fjordane, N 102 and died in 1739 in Berstad, Stryn, Sogn og Fjordane, N at age 72.

Peder married Marte Andersdtr. Marte was born in 1668 and died on 27 Dec 1758 in Berstad, Stryn, Sogn og Fjordane, N 110 at age 90.

Children from this marriage were:

211       i.  Synnøve Pedersdtr Berstad (born about 1700 in Berstad, Stryn, Sogn og Fjordane, N - died about 1770 in Gjørven, bnr. 1, Bakkebruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

         ii.  Olle Pedersen Berstad was born in 1697 in Berstad, Stryn, Sogn og Fjordane, N.102

        iii.  Arne Pedersen Berstad was born in 1699 in Berstad, Stryn, Sogn og Fjordane, N.102


423. Marte Andersdtr was born in 1668 and died on 27 Dec 1758 in Berstad, Stryn, Sogn og Fjordane, N 110 at age 90.

Marte married Peder Nilsen Berstad. Peder was born in 1667 in Berstad, Stryn, Sogn og Fjordane, N 102 and died in 1739 in Berstad, Stryn, Sogn og Fjordane, N at age 72.

424. Lars Sjurdsen Sæten, son of Sifver Larsen Sætten and Unknown, was born about 1660 in Sæten, bnr. 5, Olabruket, Loen, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died about 1729 in Sæten, bnr. 5, Olabruket, Loen, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. about age 69. Another name for Lars was Lars Sifversen Sætten.102

General Notes: 1701: Tiener paa Røraas verch.

Noted events in his life were:

• Residence: Sæten, Loen, 1702. da han giftet seg med enken, Dorte Kolbeinsdtr.

• Probate: - skifte,, 21 May 1729. 92
Skiftet er datert 21. mai 1729 og er holdt hos Dorte og ektemannen Lars Siursen. De hadde barna
Ole Larsen og
Ane Larsdatter, gift med Hans Chr. Hegdahl.

Hun hadde med forrige ektemann Ole Rasmussen døtrene Ane Olsdatter, g.m. Salve Sande, og Mari Olsdatter, g.m. Rasmus Jacobsen Garvold.

Lars married Dorte Kolbeinsdtr Bødal about 1702 in Loen, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. Dorte was born about 1660 in Bødal, bnr. 1, Kolbeinbr., Loen, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N..

Children from this marriage were:

212       i.  Ola Larsen Sæten (born in 1706 in Sæten, bnr. 5, Olabruket, Loen, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died on 2 Mar 1783 in Loen, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

         ii.  Ane Larsdatter Sæten was born about 1707 in Sæten, bnr. 5, Olabruket, Loen, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..


425. Dorte Kolbeinsdtr Bødal, daughter of Colben Lasses. Bødal and Barbrå Bendixdtr, was born about 1660 in Bødal, bnr. 1, Kolbeinbr., Loen, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N..

Dorte married Ola Rasmussen Sæten, son of Rasmus Sjurdsen Sæten and Sigrid Lassedatr. Ola was born about 1650 in Sæten, bnr. 5, Olabruket, Loen, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died about 1701 in Sæten, bnr. 5, Olabruket, Loen, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. about age 51.

Children from this marriage were:

          i.  Anne Olsdtr Sæten was born in 1690 and died in 1756 in Sande, bnr. 3, Loen, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 66.

         ii.  Mari Olsdatter Sæten was born about 1695 in Sæten, bnr. 5, Olabruket, Loen, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Dorte next married Lars Sjurdsen Sæten about 1702 in Loen, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. Lars was born about 1660 in Sæten, bnr. 5, Olabruket, Loen, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died about 1729 in Sæten, bnr. 5, Olabruket, Loen, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. about age 69. Another name for Lars was Lars Sifversen Sætten.102

426. Amund Amundsen Sande was born about 1651 and died after 1701 in Sande, bnr. 3, Loen, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Amund was Omund Omundsen Sande.102

Noted events in his life were:

• Probate: 10 Jun 1709. 92
Skiftet er datert 10. juni 1709 og omtaler enken Anne Ellingsdatter og barna

Jacob Aamundsen, 16, og
Magnilde Aamundsdatter, 13 år.

Dessuten omtales Salve Jacobsen som 'Enkens med forrige Mand avlede'.

Amund married Anne Ellingsdatter Nesdal. Anne was born about 1665 in Nesdal Ytre, bnr. 1, Perbruk, Loen, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in Sande, bnr. 3, Loen, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N..

Children from this marriage were:

          i.  Jachob Omundsen Sande was born about 1693 in Sande, bnr. 3, Loen, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N..

213      ii.  Magnhild Åmundsdtr Sande (born in 1695 in Sande, bnr. 3, Loen, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. - died on 16 Apr 1769 in Loen, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)


427. Anne Ellingsdatter Nesdal, daughter of Elling Jacobsen Nesdal and Unknown, was born about 1665 in Nesdal Ytre, bnr. 1, Perbruk, Loen, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in Sande, bnr. 3, Loen, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N..

Anne married Amund Amundsen Sande. Amund was born about 1651 and died after 1701 in Sande, bnr. 3, Loen, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Amund was Omund Omundsen Sande.102

Anne next married NN about 1688.

The child from this marriage was:

          i.  Salve Sande was born about 1689 in Sande, bnr. 3, Loen, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N..


428. Abraham Byrgeson Loen,38 son of Børge Kjellstad and Enke til Børge Abrahamsen, was born in 1684 in Kjellstad, gnr.23, bnr. 1, Heimigard, Sunnylven, Møre og Romsdal, N. and died in 1732 in Loen, bnr. 1, Eirikbruk, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 48.

Research Notes: Om faren vikrleig var fra Kjellstad i Dunnylven er nok ganske usikkert.

Noted events in his life were:

• Probate: - skifte, 15 Oct 1732. 92 Skiftet er datert 15. oktober 1732 og nevner enken Brite Magnesdtr, og barna
Børge Abrahamsen, 21 år, og
Jacob Abrahamsen, 18 år.

Abraham married Brithe Magnedtr Tjugen. Brithe was born about 1680 and died about 1730 in Loen, bnr. 1, Eirikbruk, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 38 about age 50.

Children from this marriage were:

214       i.  Byrge Abrahamsen Loen (born in 1710 in Loen, bnr. 1, Eirikbruk, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died on 3 Sep 1769 in Loen, bnr. 1, Eirikbruk, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

         ii.  Jacob Abrahamsen Loen was born in 1713 in Loen, bnr. 1, Eirikbruk, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died on 11 May 1766 in Loen, bnr. 4, Antonbr., Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 110 at age 53.


429. Brithe Magnedtr Tjugen, daughter of Magne Knudsen Tjugen and Christi Olsdatter, was born about 1680 and died about 1730 in Loen, bnr. 1, Eirikbruk, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 38 about age 50.

Brithe married Abraham Byrgeson Loen.38 Abraham was born in 1684 in Kjellstad, gnr.23, bnr. 1, Heimigard, Sunnylven, Møre og Romsdal, N. and died in 1732 in Loen, bnr. 1, Eirikbruk, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 48.

Brithe next married Jacob Simensen Haugen. Jacob was born in 1662 at Haugen, gnr. 72, Loen, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. and died in 1709 in Loen, bnr. 1, Eirikbruk, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 47.

The child from this marriage was:

          i.  Simen Jacobsen Loen was born in 1708 in Loen, bnr. 1, Eirikbruk, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in 1767 in Loen, bnr. 2, Markusbruket, Loen, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 59.


432. Rasmus Andersen Tonning 102 was born in 1665 102 and died about 1724 in Tonning, bnr. 10, Klemmetbr.(Mørsbruket), Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N about age 59.

Research Notes: Rasmus Andersen bygslet Klemmetbruket, også kalt Mørsbruket på Tonning i 1680-årene. Han bor også på Tonning ved folketellingen i 1701. Han er da 36 år gammel, og sønnen Anders Rasmussen er 1 1/2 år gammel. Han hadde pass datert i 1696.

Borgeren Peder R. Tonning var eier av bruket som gikk videre i arv til Rasmus P. Tonning.

Neste bruker er svigersønnen, Ole Ellingsen, gift med Synnøve Rasmusdtr. Vi må anta at Synnøve er datter til Rasmus Andersen.

Noted events in his life were:

• Residence: 1680, Tonning, bnr. 10, Klemmetbr.(Mørsbruket), Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. 38

Rasmus married Ukjent/unknown.

The child from this marriage was:

216       i.  Anders Rasmussen Tonning (born about 1699 in Tonning, bnr. 10, Klemmetbr.(Mørsbruket), Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N - died on 28 Jun 1778 at Kirkeide, bnr. 4, Korneliusbruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)


433. Ukjent/unknown .

Ukjent/unknown married Rasmus Andersen Tonning.102 Rasmus was born in 1665 102 and died about 1724 in Tonning, bnr. 10, Klemmetbr.(Mørsbruket), Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N about age 59.

434. Matias Wernersen Kirkeide,102 son of Werner Svendsen Kirkeide and Alet Olsdtr., was born in 1682 at Kirkeide, bnr. 9, Fredrikbr., Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. 102 and died on 5 Jan 1766 at Kirkeide, bnr. 9, Fredrikbr., Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. 110 at age 84.

Matias married Ingeborg Rasmusdtr Brekke. Ingeborg was born about 1683 in Brekke, bnr. 3, Utigard, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N and died before 1766 at Kirkeide, bnr. 9, Fredrikbr., Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N..

Children from this marriage were:

217       i.  Ingeborg Mattisdtr Kirkeide (born about 1697 at Kirkeide, bnr. 9, Fredrikbr., Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. - died about 1763 at Kirkeide, bnr. 4, Korneliusbruk, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

         ii.  Verner Mathisen Kirkeide was born in 1715 at Kirkeide, bnr. 9, Fredrikbr., Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. and died in 1795 in Lødemel, bnr. 1, Bakken, Hornindal, Eid sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 80.

        iii.  Malene Mattisdtr Kirkeide was born in 1713 at Kirkeide, bnr. 9, Fredrikbr., Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. and died on 15 Jul 1781 at Kirkeide, bnr. 9, Fredrikbr., Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. 110 at age 68.


435. Ingeborg Rasmusdtr Brekke, daughter of Rasmus Corneliussen Brekke and Ingeborg Jonsdtr., was born about 1683 in Brekke, bnr. 3, Utigard, Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N and died before 1766 at Kirkeide, bnr. 9, Fredrikbr., Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N..

Ingeborg married Matias Wernersen Kirkeide.102 Matias was born in 1682 at Kirkeide, bnr. 9, Fredrikbr., Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. 102 and died on 5 Jan 1766 at Kirkeide, bnr. 9, Fredrikbr., Stryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. 110 at age 84.

436. Iver Knutsen Kirkhorn, son of Knut Pedersen Kirkhorn and Ingeborg Ivarsdtr Lødhorn, was born in 1666 in Kirkhorn, bnr. 6, Hornindal, Sogn og Fjordane, N and died about 1730 in Sætre, bnr. 1, Knutbr., Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. about age 64.

Noted events in his life were:

• Residence: 1693, Sætre, bnr. 1, Knutbr., Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 78

• Skjøte : 1707, Sætre, bnr. 1, Knutbr., Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.

• Probate: - skifte, 9 May 1730. 92 Iver Knudsen Sætre, skifte 9. mai 1730, til barna
Knud I. Sætre,
Mari, gift med Jon Støfvereide,
Brite, ugift, 27 år,
Eli, gift med Paul Paulsen Bøe.

Iver married Enken etter Ole Bodvardsen Sætre about 1698. Enken died in Sætre, bnr. 1, Knutbr., Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Marriage Notes: Gift med Oluf Sætre sin enke/Married to Olaf Sætres vidow.

Children from this marriage were:

218       i.  Knut Iversen Sætre (born in 1698 in Sætre, bnr. 1, Knutbr., Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died in 1778 in Sætre, bnr. 1, Knutbr., Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

         ii.  Marie Ivarsdtr Sætre was born about 1701 in Sætre, bnr. 1, Knutbr., Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in Stauri, bnr. 1, Vollabruket, Nedstryn, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N.

        iii.  Eli Ivarsdtr Sætre was born in 1703 in Sætre, bnr. 1, Knutbr., Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in 1753 at age 50.

         iv.  Brite Ivarsd. Sætre was born in 1703 in Sætre, bnr. 1, Knutbr., Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..


437. Enken etter Ole Bodvardsen Sætre died in Sætre, bnr. 1, Knutbr., Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Enken married Iver Knutsen Kirkhorn about 1698. Iver was born in 1666 in Kirkhorn, bnr. 6, Hornindal, Sogn og Fjordane, N and died about 1730 in Sætre, bnr. 1, Knutbr., Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. about age 64.

438. Didrik Olsen Grøthaug, son of Ole Rasmussen Grothaug and Anne Didriksdtr Åsebø, was born about 1685 in Grothaug, bnr.1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N and died about 1742 in Vik, bnr. 1, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. about age 57. Another name for Didrik was Dirich Olsen GrødHoug.

Didrik married Johanne Arnedtr Bøe about 1703. Johanne was born about 1655 and died about 1742 in Vik, bnr. 1, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. about age 87.

The child from this marriage was:

219       i.  Anne Didriksdtr Vik (born in 1704 - died in 1766 in Sætre, bnr. 1, Knutbr., Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)


439. Johanne Arnedtr Bøe, daughter of Arne Pedersen Bøe and Magdeli Samsonsdtr Erdal, was born about 1655 and died about 1742 in Vik, bnr. 1, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. about age 87.

Research Notes:Johanne married Didrik Olsen Grøthaug about 1703. Didrik was born about 1685 in Grothaug, bnr.1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N and died about 1742 in Vik, bnr. 1, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. about age 57. Another name for Didrik was Dirich Olsen GrødHoug.

Johanne next married Jens Jonsen Fløtre, son of Jon Larson Fløtre and Tora Lauritsdtr Re, about 1674. Jens was born about 1620 in Fløtre, bnr. 4, Larsbruket, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N and died about 1689 in Vik, bnr. 1, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. about age 69.

Children from this marriage were:

          i.  Jacob Jensen Vik was born in 1689 in Vik, bnr. 1, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Jacob was Jachob Jensen Wiig.102

         ii.  Ingeborg Jensd Vik was born in 1697 and died in 1780 in Bø Indre, bnr. 2, Mørsbruket, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 83.

Johanne next married Sylvester Larsen Tonning, son of Lauridtz Jacobsøn Tonning and Jon Botolvsens datter Tonning, about 1890. Sylvester died before 1701 in Vik, bnr. 1, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..

Noted events in his life were:

• Probate: - skifte, 11 Jun 1701. 92
Skifte ble holdt etter Sylvester Larsen Vik, Stryn, prot. 2a side 26 (1701-1703).
Skiftet er datert 11. juni 1701. Enken Johanne Arnesdatter tok til lagverge sin bror Jacob Arnesen Indrebøe, og boet eide også 20 merkers smørs leie i Indrebø, i tillegg til 22 merker i Wiig. Det er bare nevnt ett barn, sønnen Lars Sylvestersen, med formynder farbroren Ole Larsen Tonning.

Children from this marriage were:

          i.  Jon Sylvestersen Vik was born in 1691 in Vik, bnr. 1, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Jon was Joen Sylfæstersen Viig.102

         ii.  Jens Sylvestersen Vik was born in 1694 in Vik, bnr. 1, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.. Another name for Jens was Jens Sylfæstersen Wiig.102

        iii.  Lars Sylvestersen Vik was born in 1694 in Vik, bnr. 1, Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in 1771 Bruvoll, bnr. 1, Oppigard, Olden, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. Bruvoll, bnr. 1, Oppigard, Olden, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. at age 77. Other names for Lars were Lars Sølfestsen Bruvold, and92 Lars Sylfæstersen Wiig.


440. Steffen Mathiass Hatlelid,33 son of Mattis Gabrielsen Strand and Christi Olsdatter Strand, was born in Jan 1677 at Hatlelid, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N. and died on 17 May 1735 at Hatlelid, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 58. Another name for Steffen was Steffen Mattisen Hadtlelied.102
(Duplicate. See Below)

441. Gertrud Nielsd. Åsebø,33 daughter of Niels Matiesen Aasebøe and Anne Olsdatter Åsebø, was born in Apr 1680 in Åsebø, Eid Sogn, Sogn Og Fjordane, N 33 and died on 4 Jun 1748 at Hatlelid, bnr. 1, Hornindal, Sogn og Fjordane, N. 33 at age 68.
(Duplicate. See Below)

442. Knut Olsen Grimslid was born in 1669 and died in 1741 in Grimslid, bnr. 1, Hornindal, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 72.

Knut married Lisbet Olsdtr Grimslid. Lisbet was born in 1677 in Grimslid, bnr. 1, Hornindal, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in 1744 in Grimslid, bnr. 1, Hornindal, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 67.

Children from this marriage were:

221       i.  Sigrid Knutsdtr Grimslid (born in 1713 in Grimslid, bnr. 1, Hornindal, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died in 1784 Frislid, bnr. 1, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N. Frislid, bnr. 1, Hornindal Sogn, Sogn og Fjordane, N.)

         ii.  Ole Knudsen Grimslid was born in 1716 in Grimslid, bnr. 1, Hornindal, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in 1793 in Grimslid, bnr. 1, Hornindal, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 77.


443. Lisbet Olsdtr Grimslid, daughter of Ole Michelsen Grimslid and Lisbet Pedersdatter Faleide, was born in 1677 in Grimslid, bnr. 1, Hornindal, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in 1744 in Grimslid, bnr. 1, Hornindal, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 67.

Lisbet married Knut Olsen Grimslid. Knut was born in 1669 and died in 1741 in Grimslid, bnr. 1, Hornindal, Eid prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 72.

448. Mogens Joensen Støve,102 son of Jon Mogensen Støve and Gunhild, was born in 1644 in Støyva, bnr. 10, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 102 and died in 1701 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 49 at age 57.

General Notes: Mons Jonsen Støve giftet seg med Rakel Antonsdatter på nabobruket nr. 6, Rasmusbruket, og ble derved bruker av begge gårdene.

Han brukte før 1683 2 pg. Odelsgods. I alt eide han 5 3/4 pund som han delte mellom sønnene Jon og Halldor.

Mogens married Ragnhild (Rakel) Antonsdtr Støve.49 Ragnhild was born in 1652 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N and died in 1718 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 49 at age 66.

Children from this marriage were:

          i.  Joen Monsen Støve was born in 1675 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 102 and died in 1730 at age 55.

224      ii.  Haldor Monsen Støve (born in 1677 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N - died in 1722 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N)

        iii.  Pål Mogenss. Støve was born in 1686 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N and died in 1701 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 49 at age 15.


449. Ragnhild (Rakel) Antonsdtr Støve,49 daughter of Antonius Halldorsen Støve and Maritha Poulsdatter Støve, was born in 1652 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N and died in 1718 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 49 at age 66.

Ragnhild married Mogens Joensen Støve.102 Mogens was born in 1644 in Støyva, bnr. 10, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 102 and died in 1701 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 49 at age 57.

450. Knut Rasmussen Førde was born in 1609 in Førde, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N and died in 1705 in Fløtre, bnr. 5, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N at age 96.

Research Notes: Er oppført i som oppsitter på Førde i mannatllet for 1666. Alder: 50 (?) år.

Knut married Marthe Jonsdtr. Marthe was born in 1642 and died in 1719 in Fløtre, bnr. 5, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N at age 77.

Children from this marriage were:

225       i.  Magnhild Knutsdtr Flyttra (born in 1680 - died in 1753 in Støyva, bnr. 6, Rasmusbruk, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N)

         ii.  Tor Knutsen Fløtre was born in 1671 in Fløtre, bnr. 5, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N and died in 1739 in Fløtre, bnr. 5, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N at age 68.

        iii.  Eli Knutsdtr Fløtre was born in 1679 in Fløtre, bnr. 5, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N and died in 1735 at age 56.

Knut next married nn.

Children from this marriage were:

          i.  Peder Knudsen Førde was born in 1649 in Førde, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N.147

         ii.  Anders Knudsen Førde was born in 1660.147


451. Marthe Jonsdtr was born in 1642 and died in 1719 in Fløtre, bnr. 5, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N at age 77.

Marthe married Knut Rasmussen Førde. Knut was born in 1609 in Førde, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N and died in 1705 in Fløtre, bnr. 5, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N at age 96.

452. Colbein Haralds. Hilde, son of Harald Colbensen Hilde and Kristi (Davidsdtr?), was born about 1629 in Hilde, bnr.5, Danielbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. Other names for Colbein were Colben Harildsen Hilde, and147 Kolbein Haralds. Hilde.

Colbein married Ukjent/Unknown.

Children from this marriage were:

226       i.  David Colbensøn Sandal (born in 1665 in Hilde, bnr.5, Danielbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N - died in 1743 at Sandal, bnr. 4, Dåvebruket, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

         ii.  Daniel Kolbeins. Hilde was born in 1678 in Hilde, bnr.5, Danielbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N 102 and died in 1738 in Hilde, bnr.5, Danielbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 60. Another name for Daniel was Daniel Colbensen Hilde.102

        iii.  Harald Kolbeinson Hilde was born about 1682 in Hilde, bnr.5, Danielbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. Another name for Harald was Harild Colbensen Hilde.102


453. Ukjent/Unknown .

Ukjent/Unknown married Colbein Haralds. Hilde. Colbein was born about 1629 in Hilde, bnr.5, Danielbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N. Other names for Colbein were Colben Harildsen Hilde, and147 Kolbein Haralds. Hilde.

454. Jon Nils. Kobberstad,49 son of Nils Jons. Kobberstad and Unknown, was born in 1650 in Kapperstad, bnr.1, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N and died in 1727 in Kapperstad, bnr.1, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N at age 77.

Research Notes: Fra Soga om Gloppen og Breim:
Jon Nilson var brukar av Kapperstad i 1686 og fekk skj. i 1692. Han brukte og Sandal nr. 4, og nr. 6 i Myklebust.

Jon married Katrine Larsd..49 Katrine was born in 1640 and died in 1718 in Kapperstad, bnr.1, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 at age 78.

Children from this marriage were:

          i.  Eli Jondsdatter Kopperstad was born in 1664 in Kapperstad, bnr.1, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 and died in 1761 in Støyva, bnr. 1, Kristenbruket, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 49 at age 97. Another name for Eli was Eli Jondsdatter Sandal 49.,130

227      ii.  Kari Jond. Kobberstad (born in 1672 in Kapperstad, bnr.1, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N - died in 1745 at Sandal, bnr. 4, Dåvebruket, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

        iii.  Maren Jonsdtr Kobberstad was born in 1677 in Kapperstad, bnr.1, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N and died in 1734 in Jordanger, bnr. 1, Larsbruket, Breim, Sogn og Fjordane, N at age 57.

         iv.  Kristi Jondtr Kobberstad was born in 1680 in Kapperstad, bnr.1, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N and died in 1735 at age 55.

          v.  Agnete Jonsdtr Kobberstad was born in 1686 in Kapperstad, bnr.1, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N.

Jon next married Gjertrud Iversd Gimmestad in 1719.49 Gjertrud was born in 1663 and died in 1735 in Kapperstad, bnr.1, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N at age 72.

Marriage Notes: Hun var enke etter klokkeren Jon Sjursen. 49


455. Katrine Larsd. 49 was born in 1640 and died in 1718 in Kapperstad, bnr.1, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 at age 78.

Katrine married Jon Nils. Kobberstad.49 Jon was born in 1650 in Kapperstad, bnr.1, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N and died in 1727 in Kapperstad, bnr.1, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N at age 77.

460. Peder Olsen Raad,49 son of Ole Jonsen Raad and Unknown, was born in 1654 in Råd, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 and died in 1701 in Råd, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 at age 47.

Peder married Anne Simensdatter.49 Anne was born in 1646 49 and died in 1733 in Råd, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 at age 87.

Children from this marriage were:

          i.  Kristen Pedersen Raad was born in 1674 in Råd, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 and died in 1701 in Råd, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 at age 27.

230      ii.  Ole Pedersen Raad (born in 1691 in Råd, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N - died in 1753 in Råd, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N)

        iii.  Ane Pedersdtr Raad died in 1764 in Klagegg.

         iv.  Marte Pederdtr. Raad was born in 1688 in Råd, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 and died in 1749 in Bergheim, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 49 at age 61.


461. Anne Simensdatter 49 was born in 1646 49 and died in 1733 in Råd, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 at age 87.

Anne married Peder Olsen Raad.49 Peder was born in 1654 in Råd, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 and died in 1701 in Råd, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 at age 47.

462. Steffen Thoresen Birkelo, son of Thore Steffensen Birkelo and Kari Knutsdtr. Birkelo, was born in 1665 in Bjørkelo, bnr. 2, Framigard, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N and died in 1725 in Bjørkelo, bnr. 2, Framigard, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 162 at age 60.

Steffen married Thora Jonsdtr Fløtreid 162 in 1690.162 Thora was born in 1663 162 and died in 1743 at age 80.

The child from this marriage was:

231       i.  Mari Stephensd. Birkelo (born in 1691 - died in 1750 in Råd, bnr. 1, Framigard, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N)

Steffen next married Tora Jonsdtr. Fløtre. Tora died about 1737 in Bjørkelo, bnr. 2, Framigard, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.

The child from this marriage was:

          i.  Tor Steffensen Birkelo was born in 1693 in Bjørkelo, bnr. 2, Framigard, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N and died in 1733 in Bjørkelo, bnr. 2, Framigard, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N at age 40.


463. Thora Jonsdtr Fløtreid,162 daughter of Jon Larson Fløtre and Tora Lauritsdtr Re, was born in 1663 162 and died in 1743 at age 80.

Thora married Steffen Thoresen Birkelo in 1690.162 Steffen was born in 1665 in Bjørkelo, bnr. 2, Framigard, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N and died in 1725 in Bjørkelo, bnr. 2, Framigard, Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 162 at age 60.

468. Jan Reed was born in 1642.

Research Notes: Er 24 år ved folketellingen for 1660. Er oppført som oppsitter på Reed, men er ikke nevnt i bygdeboka.

Jan married.

His child was:

234       i.  Arne Jansøn Reed (born in 1682 - died on 6 Mar 1764 in Re, bnr. 1, Innigardsbruket, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N.)


470. Arne Pedersen Vik, son of Peder Hansen Visnes and Bergitte Arnedtr. Bagge Hegdal, was born about 1650 in Vik, bnr. 2, Utigard, Stryn sogn, Sogn og Fjordane, N and died about 1714 about age 64.

Arne married Anne Olsdtr Nedreberg. Anne was born circa 1650 in Nedre-Berg, bnr. 1, Perbr., Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died before 1706.

Children from this marriage were:

          i.  Hans Arnesen Vik was born in 1683 in Vik, bnr. 2, Utigard, Stryn sogn, Sogn og Fjordane, N and died in 1750 at age 67.

235      ii.  Ane Arnisdtr. Wiig (born in 1699 in Vik I Stryn - died on 22 Sep 1764 in Re, bnr. 1, Innigardsbruket, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N.)

        iii.  Maren Arnedtr Vik was born in 1717 and was christened on 11 Oct 1717 in Stryn sogn, Sogn og Fjordane, N.


471. Anne Olsdtr Nedreberg, daughter of Oluf Olsen Nedreberg and Anne hans quinde, was born circa 1650 in Nedre-Berg, bnr. 1, Perbr., Stryn, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died before 1706.

Anne married Arne Pedersen Vik. Arne was born about 1650 in Vik, bnr. 2, Utigard, Stryn sogn, Sogn og Fjordane, N and died about 1714 about age 64.

476. Christen (Kolbeinsen) Raad 49 was born about 1630 and died about 1685 in Råd, bnr. 5, Kolbeinbruket, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N about age 55.

Research Notes: Bruker av Kolbeinbruket på Råd etter 1666.

Christen married Ingeborg Olsdtr Raad.49 Ingeborg was born in 1640 in Råd, bnr. 5, Kolbeinbruket, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N and died in 1700 in Råd, bnr. 5, Kolbeinbruket, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 at age 60.

Children from this marriage were:

238       i.  Colben Christenson Raad (born in 1674 in Råd, bnr. 5, Kolbeinbruket, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N - died in 1718 in Bø eller Råd.)

         ii.  Borni Christensdtr Raad was born in 1677 and died in 1739 at age 62.


477. Ingeborg Olsdtr Raad 49 was born in 1640 in Råd, bnr. 5, Kolbeinbruket, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N and died in 1700 in Råd, bnr. 5, Kolbeinbruket, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 at age 60.

Ingeborg married Christen (Kolbeinsen) Raad.49 Christen was born about 1630 and died about 1685 in Råd, bnr. 5, Kolbeinbruket, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N about age 55.

Ingeborg next married Lars Brynildsoen in 1686 in Breim, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..49 Lars was born in 1649 and died in 1709 in Råd, bnr. 5, Kolbeinbruket, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N at age 60.


480. Ola Jensen Skrede Moldrheim, son of Jens Jensøn Skrede and Marite, was born circa 1648 in Skrede, bnr. 1, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N and died in Moldrheim, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N..

General Notes: Ålandsboka sier at han var gift etter enken etter Anders Pedersen Moldrheim,
men det er tvilsomt ettersom eldste sønnen ble født 7-8 år før A.P.Moldrheim
døde. Men Ola Jensen kan selvfølgelig ha vært gift før. Men vi må også huske
at hans mor, Anne Heljedtr Skrede, var fra Moldrheim.

Ola married Anne (?).

The child from this marriage was:

240       i.  Jens Olsen Moldrheim (born in 1689 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N - died in 1767 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N)


481. Anne (?) .

Anne married Ola Jensen Skrede Moldrheim. Ola was born circa 1648 in Skrede, bnr. 1, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N and died in Moldrheim, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N..

482. Hans Sjursen Lote,148 son of Sjur Filippusen Lote and Clara Rasmusdtr, was born about 1647 in Lote, bnr. 4, Hansbruket, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. 148 and died about 1736 in Lote, bnr. 4, Hansbruket, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. 148 about age 89.

Hans married Clare Jonsdtr Lote 92.,148 Clare was born in 1650 148 and died in 1713 in Lote, bnr. 4, Hansbruket, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. 148 at age 63.

Children from this marriage were:

241       i.  Kristi Hansdtr Lote (born in Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N - died before 1745 in Moldrheim, bnr. 2, Jensbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N)

         ii.  Sjur Hansen Lote was born in 1681 in Lote, bnr. 4, Hansbruket, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N..134

        iii.  Rasmus Hansen Lote was born in 1691 in Lote, bnr. 4, Hansbruket, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N..134


483. Clare Jonsdtr Lote 92,148 was born in 1650 148 and died in 1713 in Lote, bnr. 4, Hansbruket, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. 148 at age 63.

Noted events in her life were:

• Probate: - skifte,, 2 Oct 1713. 92 Skiftet etter Clare Jonsdtr er datert 2. oktober 1713 og nevner enkemann Hans Siursen og barn:
- Siur Hansen, i København,
- Rasmus Hansen Lote,
- Christi Hansdtr, g.m. Jens Molderem.

Clare married Hans Sjursen Lote.148 Hans was born about 1647 in Lote, bnr. 4, Hansbruket, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. 148 and died about 1736 in Lote, bnr. 4, Hansbruket, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N. 148 about age 89.

484. Abraham Olsen Hopland,38 son of Oluf Andersen Rauset and Unknown, was born in 1651 in Rauset, bnr. 5, Utigard, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 159 and died in 1710 in Hopland, Utitun, bnr. 44, Abrahambruk, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. at age 59. Another name for Abraham was Abraham Olsen Rauset.159

General Notes: Abraham er 51 år gammel ved folketellingen for 1701.

Aaland har en Abraham Olsen opplistet som sønn til Ole Kolbeinsen Hopland. Haer er altså usikkerheten stor.

Abraham married Sara Nielsdatter Arnestad 159,160 on 22 Jun 1687 in Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..160 Sara was born in 1644 in Ytre Arnestad, bnr. 1, Nilsbruket, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. 159 and died in 1689 in Hopland, Utitun, bnr. 44, Abrahambruk, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. at age 45.

Marriage Notes: Forlovere:
Jon Mogensen Arnestad
???

http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070228290270.jpg 160

The child from this marriage was:

242       i.  Ole Abrahamsen Hopland (born in 1682 in Hopland, Utitun, bnr. 44, Abrahambruk, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. - died in 1743 in Hopland, Utitun, bnr. 44, Abrahambruk, Gloppen, Sogn og Fjordane, N.)

Abraham next married Jartrud Jonsdatter Reed. Jartrud died in 1710 in Hopland, Utitun, bnr. 44, Abrahambruk, Gloppen, Sogn og Fjordane, N..


485. Sara Nielsdatter Arnestad 159,160 was born in 1644 in Ytre Arnestad, bnr. 1, Nilsbruket, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. 159 and died in 1689 in Hopland, Utitun, bnr. 44, Abrahambruk, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. at age 45.

Sara married Abraham Olsen Hopland 38 on 22 Jun 1687 in Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..160 Abraham was born in 1651 in Rauset, bnr. 5, Utigard, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. 159 and died in 1710 in Hopland, Utitun, bnr. 44, Abrahambruk, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. at age 59. Another name for Abraham was Abraham Olsen Rauset.159

488. Nils Eriksen Ulvedal, son of Erich Ingebrigtsen Ulvedal and Marite, was born about 1634 in Ulvedal, bnr. 1, Ivarbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N 38 and died after 1713 in Ulvedal, bnr. 1, Ivarbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N.38 Another name for Nils was Niels Erichsøn Weffvedall.

Research Notes: 30 år gammel/Yo. 1664.

Folketelling/Census 1701:
Niels Erichsen 69 o Ulfvedal Indvigs Indvig
Erich Nielsen* 18 s hieme Ulfvedal Indvigs Indvig
Lars Nielsen* 15 s hieme Ulfvedal Indvigs Indvig
Jachob Nielsen* 12 s hieme Ulfvedal Indvigs Indvig
Olle Nielsen* 9 s hieme Ulfvedal Indvigs Indvig

Nils married Gunhild Jakobsdtr Roset.38 Gunhild was born about 1635 in Roset, bnr. 1, Jakobbruket, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N..

Children from this marriage were:

244       i.  Lars Nilsen Ulvedal (born in 1669 in Ulvedal, bnr. 1, Ivarbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N - died in 1756 in Frøyset, bnr. 1, Arnebruk, Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.)

         ii.  Erich Nielsen Ulvedal was born in 1683 in Ulvedal, bnr. 1, Ivarbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N 102 and died in 1732 in Ulvedal, bnr. 1, Ivarbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 49.

        iii.  Jachob Nielsen Ulvedal was born about 1689 in Ulvedal, bnr. 1, Ivarbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N.

         iv.  Olle Nielsen Ulvedal was born about 1692 in Ulvedal, bnr. 1, Ivarbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N.102


489. Gunhild Jakobsdtr Roset,38 daughter of Jacob Lauritzen Buchen and Brite Olsdtr. Randbakke, was born about 1635 in Roset, bnr. 1, Jakobbruket, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N..

Gunhild married Nils Eriksen Ulvedal. Nils was born about 1634 in Ulvedal, bnr. 1, Ivarbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N 38 and died after 1713 in Ulvedal, bnr. 1, Ivarbruk, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N.38 Another name for Nils was Niels Erichsøn Weffvedall.

492. Oluf Mogenson was born about 1653 49 and died in 1741 in Egge, bnr. 10 og 11, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 about age 88.

Oluf married Gjertrud Olsdtr Egge. Gjertrud was born about 1664 in Egge, bnr. 10 og 11, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 and died in 1734 in Egge, bnr. 10 og 11, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 about age 70.

The child from this marriage was:

246       i.  Rasmus Olsen Egge (born in 1686 - died in 1749 in Kandal, bnr.3, Kandalshaug, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N)


493. Gjertrud Olsdtr Egge was born about 1664 in Egge, bnr. 10 og 11, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 and died in 1734 in Egge, bnr. 10 og 11, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 about age 70.

Gjertrud married Oluf Mogenson. Oluf was born about 1653 49 and died in 1741 in Egge, bnr. 10 og 11, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 about age 88.

494. Anton Ellingsen Kandal, son of Elling Ellendson (Eliasson) Kandal and Unknown, was born about 1643 in Kandal, bnr.3, Kandalshaug, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 and died in 1719 in Kandal, bnr.3, Kandalshaug, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 about age 76.

Anton married Kristi Andersd.. Kristi was born about 1659 49 and died in 1731 in Kandal, bnr.3, Kandalshaug, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 about age 72.

The child from this marriage was:

247       i.  Brite Antonsdtr Kandal (born about 1677 in Kandal, bnr.3, Kandalshaug, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N - died in 1759 in Kandal, bnr.3, Kandalshaug, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N)


495. Kristi Andersd. was born about 1659 49 and died in 1731 in Kandal, bnr.3, Kandalshaug, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 about age 72.

Kristi married Anton Ellingsen Kandal. Anton was born about 1643 in Kandal, bnr.3, Kandalshaug, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 and died in 1719 in Kandal, bnr.3, Kandalshaug, Breim, Gloppen sogn, Sogn og Fjordane, N 49 about age 76.

496. Eirik Andersen Moldrheim, son of Anders Eiriksen Moldrheim and Ikke Kjent, was born in 1677 in Moldrheim, bnr. 1, Andersbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N,141 died in 1759 in Moldrheim, bnr. 1, Andersbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 82, and was buried on 30 Sep 1759.110 Another name for Eirik was Erich Andersen Moldered.102

General Notes: Pass for soldattjeneste datert 1710. Han var vel i krigen.

Noted events in his life were:

• Occupation: Landsoldat, 1701.

Eirik married Brite Jonsdtr Tisthammer. Brite was born in 1673, died on 27 Nov 1751 in Moldrheim, bnr. 1, Andersbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 78, and was buried in 1751.110 Another name for Brite was Berthe Jonsdatter.

Children from this marriage were:

248       i.  Anders Eiriksen Moldrheim (born about 1700 in Moldrheim, bnr. 1, Andersbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N - died about 1744 in Moldrheim, bnr. 1, Andersbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N)

         ii.  Jon Eiriksen Moldrheim Vereide was born in 1702 in Moldrheim, bnr. 1, Andersbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N and died in Ytre Vereide, Gloppen, Sogn og Fjordane, N..


497. Brite Jonsdtr Tisthammer, daughter of Jon Botolvsen Tisthammer and Unknown, was born in 1673, died on 27 Nov 1751 in Moldrheim, bnr. 1, Andersbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 78, and was buried in 1751.110 Another name for Brite was Berthe Jonsdatter.

Noted events in her life were:

• Probate: - skjøte, 25 Apr 1752. 92 Brite Jonsdtr Moldreim Stryn 305 11 1750-1753: datert 25. april 1752.
Enkemann Erich Andersen.
Arvinger:
avdøde sønn Anders Erichsen Moldrems fire sønner,
Joen Erichsen Wereide,
Steener Eichsdatter, gift med Rasmus Rasmussen Diub,
Brite Erichsdatter, gift med Ole Rasmussen Saarem,
Ane Erichsdatter, 28 år gammel.

Brite married Eirik Andersen Moldrheim. Eirik was born in 1677 in Moldrheim, bnr. 1, Andersbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N,141 died in 1759 in Moldrheim, bnr. 1, Andersbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N at age 82, and was buried on 30 Sep 1759.110 Another name for Eirik was Erich Andersen Moldered.102

498. Anders Olsen Frøyset, son of Ole Andersen Frøyset and Unknown, was born in 1668 in Frøyset, bnr. 2, Larsbruket, Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died after 1731.

Anders married Marte Jonsdtr. Marte died in 1731 in Frøyset, bnr. 2, Larsbruket, Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..92 Another name for Marte was Marite Jonsdtr Frøsæter.92

Children from this marriage were:

249       i.  Synnøve Andersdtr Frøyset (born about 1697 in Frøyset, bnr. 2, Larsbruket, Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. - died in Apr 1757 in Moldrheim, bnr. 1, Andersbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N)

         ii.  Joen Andersen, Frøyset was born in 1692 in Frøyset, bnr. 2, Larsbruket, Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died in 1770 in Frøyset, bnr. 2, Larsbruket, Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. at age 78.


499. Marte Jonsdtr died in 1731 in Frøyset, bnr. 2, Larsbruket, Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N..92 Another name for Marte was Marite Jonsdtr Frøsæter.92

Noted events in her life were:

• Probate: - skifte, 10 Oct 1733. 92 Skiftet er datert 10. oktober 1733 og nevner enkemannen Anders Olsen og barna
- Joen Andersen, gift og boende på garden, og
- Synneve Andersdatter, gift med Anders Erichsen Molderem.

Marte married Anders Olsen Frøyset. Anders was born in 1668 in Frøyset, bnr. 2, Larsbruket, Utvik, Innvik prestegjeld, Sogn og Fjordane, N. and died after 1731.

500. Jon Botolvsen Tisthammer, son of Botolf Jørgensen Tisthammer and Unknown, was born about 1651 in Tisthammer, bnr. 2, Botolvbr., Utvik, Innvik Sogn, Sogn og Fjordane, N and died after 1701 in Tisthammer, bnr. 2, Botolvbr., Utvik, Innvik Sogn, Sogn og Fjordane, N.

Jon married.

His children were:

          i.  Jacob Jonsen Tisthammer was born about 1681 in Tisthammer, bnr. 2, Botolvbr., Utvik, Innvik Sogn, Sogn og Fjordane, N.

         ii.  Jens Jonsen Tisthammer was born in 1696 in Tisthammer, bnr. 2, Botolvbr., Utvik, Innvik Sogn, Sogn og Fjordane, N.

250     iii.  Botolv Jonsen Tisthammer (born about 1674 in Tisthammer, bnr. 2, Botolvbr., Utvik, Innvik Sogn, Sogn og Fjordane, N - died in 1770 in Tisthammer, bnr. 2, Botolvbr., Utvik, Innvik Sogn, Sogn og Fjordane, N)

Jon next married.

His child was:

497       i.  Brite Jonsdtr Tisthammer (born in 1673 - died on 27 Nov 1751 in Moldrheim, bnr. 1, Andersbruk, Utvik, Innvik sogn, Sogn og Fjordane, N)


502. Lars Ellingsen Devik,102,134 son of Elling Andersen Skeistrand and Unknown, was born in 1642 in Skeistrand, bnr. 2, Vereide, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. 134 and died in 1729 in Devik, bnr. 2, Nigard, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 134 at age 87. Another name for Lars was Lars Ellingsen Skeistrand.134

Lars married Ingeborg Olsdatter Devik.134 Ingeborg was born in 1653 in Devik, bnr. 2, Nigard, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 134 and died in 1726 in Devik, bnr. 2, Nigard, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 134 at age 73.

Children from this marriage were:

251       i.  Lisbet Larsdtr Devik (born in 1679 in Devik, bnr. 2, Nigard, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N - died in 1754 in Tisthammer, bnr. 2, Botolvbr., Utvik, Innvik Sogn, Sogn og Fjordane, N)

         ii.  Marthe Larsdatter Devik was born about 1780 in Devik, bnr. 2, Nigard, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N.


503. Ingeborg Olsdatter Devik,134 daughter of Ole Rasmussen Devik and Marte Abeldtr., was born in 1653 in Devik, bnr. 2, Nigard, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 134 and died in 1726 in Devik, bnr. 2, Nigard, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 134 at age 73.

Ingeborg married Lars Ellingsen Devik 102.,134 Lars was born in 1642 in Skeistrand, bnr. 2, Vereide, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. 134 and died in 1729 in Devik, bnr. 2, Nigard, Vereide, Gloppen prestegjeld, Sogn og Fjordane, N 134 at age 87. Another name for Lars was Lars Ellingsen Skeistrand.134

504. Christen Samsonsen Fitje,102 son of Samson Samsonson Fitje and Maritte Mardal, was born in 1633 in Ytre Fitje, bnr. 1, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. 102 and died in 1708 in Ytre Fitje, bnr. 1, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. at age 75.

General Notes: Brukte halve garden i 1664.

Noted events in his life were:

• Probate: - skifte, 24 Sep 1709. 92
Skiftet er datert 24. september 1709 og nevner enken Maren Arbisdatter, som tok som lagverge broren Christen Arnesen Mardahl. Som arvinger nevnes barna
Samson C. Lodsberg,
Arne C. Arnestad,
Knud C., myndig,
Olle C., 21 år,
Randi C., gift med Ole Rasmussen Mardahl, og Dorethe Christensdatter, i Bergen.

Christen married Marie Arnedtr Mardal. Marie was born in 1645 and died in 1726 in Ytre Fitje, bnr. 1, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. at age 81.

Children from this marriage were:

          i.  Knud Christensen Fitje was born in 1682 in Ytre Fitje, bnr. 1, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. 49 and died in 1743 in Ytre Fitje, bnr. 1, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. 49 at age 61.

         ii.  Randi Christensdtr Fitje was born in Ytre Fitje, bnr. 1, Gloppen, Sogn og Fjordane, N..

        iii.  Samson Christensen Fitje was born in 1667 in Ytre Fitje, bnr. 1, Gloppen, Sogn og Fjordane, N..102

         iv.  Dorethe Christensdatter Fitje was born about 1675 in Ytre Fitje, bnr. 1, Gloppen, Sogn og Fjordane, N..

252       v.  Arne Christensen Arnestad (born in 1678 in Ytre Fitje, bnr. 1, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. - died in 1729 in Ytre Arnestad, bnr. 3, Kristenbruk, Gloppen, Sogn og Fjordane, N.)

         vi.  Olle Chrsitensen Fitje was born in 1685 in Ytre Fitje, bnr. 1, Gloppen, Sogn og Fjordane, N..92


505. Marie Arnedtr Mardal, daughter of Arne Joensen Mardal and Kristi, was born in 1645 and died in 1726 in Ytre Fitje, bnr. 1, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. at age 81.

Marie married Christen Samsonsen Fitje.102 Christen was born in 1633 in Ytre Fitje, bnr. 1, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. 102 and died in 1708 in Ytre Fitje, bnr. 1, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. at age 75.

506. Christen Olsen Arnestad 49 was born in 1651 49 and died in 1701 in Ytre Arnestad, bnr. 3, Kristenbruk, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. 49 at age 50.

Christen married Anne Pedersdtr Arnestad.49 Anne was born in 1669 in Ytre Arnestad, bnr. 3, Kristenbruk, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. 49 and died in 1726 in Ytre Arnestad, bnr. 3, Kristenbruk, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. 49 at age 57.

Children from this marriage were:

253       i.  Eli Christendtr. Arnestad (born in 1688 in Ytre Arnestad, bnr. 3, Kristenbruk, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. - died in 1747 in Ytre Arnestad, bnr. 3, Kristenbruk, Gloppen, Sogn og Fjordane, N.)

         ii.  Peder Christensen Arnestad was born in 1690 in Ytre Arnestad, bnr. 3, Kristenbruk, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. 49 and died in 1745 in Ytre Arnestad, bnr. 3, Kristenbruk, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. 49 at age 55.

        iii.  Sara Christensdtr. Arnestad was born in 1693 in Ytre Arnestad, bnr. 3, Kristenbruk, Gloppen, Sogn og Fjordane, N..49


507. Anne Pedersdtr Arnestad,49 daughter of Peder Olsen Arnestad and Anne Nilsdtr., was born in 1669 in Ytre Arnestad, bnr. 3, Kristenbruk, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. 49 and died in 1726 in Ytre Arnestad, bnr. 3, Kristenbruk, Gloppen, Sogn og Fjordane, N. 49 at age 57.

Anne married Christen Olsen Arnestad.49 Christen was born in 1651 49 and died in 1701 in Ytre Arnestad, bnr. 3, Kristenbruk, Gloppen, Sogn og Fjordane, N.