Logo


Interesser - Interests
Norsk English

Historie:

Jeg har mange interesseområder, men da jeg for mange år siden begynte med å finne ut litt om familen, kom også interessen for lokalhistorie, spesielt fra Nordfjord. Med lokalhistorie kom også interessen for historie generelt. Det som har opptatt meg nå en periode, er den stadig mer tydelige forbindelsen mellom Nordfjord og øyene i vest, sælig Skotland.
Jeg er født  i Nordfjord i 1944, og flyttet derfra i 1963, men jeg har aldri flyttet derfra mentalt, selv om det kan gå år mellom hver gang jeg er der på besøk.

Slektsgranskning:

Min bestemor var svært opptatt av å holde oversikt over "slekta". Fra gammelt av var den det sosiale nettverket hvor medlemmene tok var på og hjalp hverandre. Slik er det desverre ikke lenger. Men historier som ble fortalt og avstand til hjemstedet vakte interessen min. Jeg syntes også det var viktig å bruke det lille jeg husket om at der og der bodde noen som var i "slekta". Etter hvert har jo dette blitt en hobby for alle, og det ligger mye nyttig informasjon på "Web-en". For mitt eget vedkommende startet jeg med papir og penn, bygdebøker og etter hvert kirkebøker på mikrofilm. All verdens databaser kan ikke erstatte kildematerieltet, men kan være et godt hjelpemiddel for å finne ut hvor man skal lete.

Arkeologi:

Dette er en interesse som har kommet som en naturlig følge av generell historisk interesse.

Annet:

Jeg har mange andre interesser, og etterhvert kan det vel bli noen sider som berører dem også. De lenkene som du finner på lenkesiden min gjenspeiler vel noen av disse.

History:

I have a great variety of fields of interests, however, when I several years ago started to search for my roots (partly on behalf of distant American relatives who suddenly found me), I got interested in local history, especially from the Nordfjord region where I was born 1944. Almost all known roots are from that region.  I really didn't care much about such stuff until years after I left my home and settled in the Oslo region as a 19 year old boy in 1963. My visits back home where scarce and I suddenly realised that the most important sources, the old people had moved too - to the church yard..

Genealogy:

My Grandma was occupied keeping an overwiew over our family and relatives. The family, or rather the "clan" tended to be the sosial network where the member took care of and helped each other when necessary. I think distance to my birthplace was some sort of a trigger to try to remember stories I was told as a little boy, and get an overwiew of those belonging to our family. Having no experience, using paper and pen and the decimal classification method I started using "bygde"-books and after a while church-records on microfilm. No databases in the world can beat the original material. But they may ease the searching.

Archeology:

A natural consequence of historic interests - how did they really live in ancient times. General history was originally written for Kings and Emperors.

Other:

As I already said, I have many interests. Maybe some of them will be exposed on the Web. My link-page may reflect some of them.
Updated July 16, 2020

Valid HTML 4.01 Transitional