Logo

Mine slektssider - My Genealogy pages

Innhold/Index

Innledning

Introduction


Biografier/Biographies

Denne og de følgende sidene inneholder informasjon om mitt familetre, og informasjonsmengden vil øke ettersom jeg får klargjort de forskjellige linjene. Min erfaring etter flere års arbeid med dette er at de forskjellige slektene i Nordfjord griper inn i hverandre ved mye inngifte, slik at alle som har sine røtter i distriktet tilhører samme "stamme". .
Sidene inneholder mine aner over 10 generasjoner. Jeg har ikke funnet det hensiktsmessig å ta med flere da kildene blir mer usikre jo lenger bak i tiden vi kommer. "Alle" stammer vi jo fra Vikinger og konger ..!! Opplysningene etter år 1700 er i hovedsak verifisert gjennom studier av kirkebøker og folketellinger, både i original og via Digitalarkivet, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane samt nålevende kilder. Jeg må inrømme at i enkelte ledd kan det forekomme feil da ikke alt kildemateriale er like pålitelig. Eventuelle feil og rettelser kan sendes meg på e-mail. Betydningen av gårdsnavnet: Se Rygh: Norske gårdsnavn.

Familiegrupper inneholder andre slekter enn min egen som er giftet inn. Denne oversikten vil derfor etter hvert omfatte ganske mange slekter i Nordfjord

Jackie Marler, Lynette Trainer og Gary Gudahl har hjulpet meg med å finne etterkommere av emigrerte slektninger fra indre Nordfjord, og Pam Wiedmann har bidratt med etterkommere av utvandrere fra Gilleshammer i Kjølsdalen. I tillegg har Aase Ryssdal Sæter gitt en mengde informasjon om Midthjell-slekta.

Jeg skylder også stor takk til Bob Carlson og avdøde Jim Nestingen og og andre medlemmer av Maurset/Sindre slekten som har bidratt med bilder og opplysninger om etterkommere etter Jørgen Sindre Maurset.

These pages contain information on my family tree. This will be growing in the future as soon I get the different lines ready for publishing. During my work I discovered that the different families in the Nordfjord area are more or less close related, and thus belong to an own "tribe"..
The pages contain my ancestors for 10 generations. Information after 1700 is mainly checked by reading Church Records and Censuses, both original documents and using Digitalarkivet, the County Archies of Sogn og Fjordane, and living sources. I must, however, admit that faults may occur because of uncertain sources. Please inform me of incorrect information on my e-mail. The meaning of the names: Look up Rygh: Norske gårdsnavn. (Only in Norwegian - sorry).

The pedigree charts also contain families that are married with of my relatives. The registrations, when updated, therefore will contain families not necessarily related to me.

Jackie Marler, Lynette Trainer and Gary Gudahl have helped me to gather information about emigrants from inner parts of Nordfjord, while Pam Wiedmann has contributed as to members of the American Gilleshammers. In addition my 2nd cousin, Aase Ryssdal Sæther has contributed with the Midthjell families.

Special thanks to Bob Carlson and late Jim Nestingen and other members of "the Maurset-Clan" in USA who have contributed with information and a lot of pictures of the descendants of Jørgen Sindre Maurset.

WebSTAT - Free Web Statistics
Copyright©Tor Kvien
Ref. Åndsverksloven
Copyright©Tor Kvien

 Last updated  18 July 2020 - Sist oppdadert 18. juli  2020

Valid HTML 4.01 Transitional