Stiftamtmannen i Bergen – Militære Manntall og ruller 1727

Davig Schibreede – Rugsund sogn

Matriculens

nummer

Lægds Nummer og Gaardens nafn og skyld

Opsiddernes Navne

Skyld

Deris Alder

Hvor mange Sønner og deris Navne

Alder

Hvad eller hos hvem de vere eller sig opholder

Huusmænd og andre som ingen Jord haver

Alder

Hvormange Sønner og dog deris navne

Alder

Hvor eller hos hvem de ere eller sig opholder1ste Lægd

142

Aarenes

Ole Clemmetsen Encke 12 ⅔mk                  

51

Elde

2 løber 18mk           Anders Andersen 66      
Didrich 2pd 12⅔mk 40       Lars Augustinusen 63      
Peder Andersen 2pd 6⅔mk   Ole Andersen 18 Hiemme hos broderen          
      Anders Pedersen 3 hiemme          
Augustinus 1-22⅔mk   Jetmund Larsen 18 Hiemme          

52

Hesevogbache

½ løb 6ţ         Siur(?) Absalonß Tyttingvog og dog anført ved Land lægder ved Capitain Paustis Compagnie        
Svend 14 mk 63 Christopher Svendsen 23 hiemme          
Knud Josephsen 14 mk 40 Iver Knudsen 16 hiemme          
Seigr. Erich Pedersen 10 mk                  

53

Hesevog

Madam Glad 1 L:                  

54

Strømmen

Abel 6 mk 40                

55

Øien

Elias 18 mk 73 Claus Eliæsen 37 Boer paa Øen          

56

Olsbøe

Hans 18 mk 35                

57

Kölsetter

Abel Andersen 1 - 18 46 Torbiørn Anderß 19 Tiener Sr. Glad          
Abel Jacobsen 1 pd 43 Simen(?)Christophersen 21 Er i Bergen          

58

Leergullen

Rasmus Tidemandsen 21 mk 54                
Anders Johansen 21 mk 24                

59

Blaalien

Jacob 1 pd 25                
Ole Jetmundsen 1 pd 53 Jetmund Olsen 27 Tien Sr: Erich Pedersen          
      En dreng Johanis Monsen 43 Bemelte Erich Pedersen          

60

Lofnes

Stephen 11½ mk 33 Ole Jacobsen 2½ hiemme          
      Anders Stephensen 3 hiemme          
      Jørgen Stephensen 1            

2den Lægd

Udj Lofnes hos Steffen 6½ mk                  
Joen Hansen 12 mk 57                

61

Bortne

Zander Nielsen 20¼ mk 27                
Erich Nielsen 1pd 5¼ mk 27                
Monß Michelsen 1 pd 5 mk 49 Stephen Monß 4 hiemme          
Michel Monß 7 hiemme          
Knud 20 ¼ Mk 53 Jacob Knudsen 25 hiemme          
Stephen Knuds: 16 hiemme          
Ole Knuds: 13 hiemme          

62

Miaanes

Bruges af Stephen Lovnes 12 MK                  

63

Bortneschar

Bruges af Bortnes opsidere 15 Mk                  

64

Vingen

Øde 9 Mk                  

65

Henøen

Gl: Ole 13Mk 43 Hans Olsen ¼ hiemme          
U: Ole 13 Mk 37 Ole Olsen 7 hiemme          
Anders 22 Mk 53 Jacob Andersen 9 hiemme          

66

Scharsteen

Otte Olsen 1 – 7 37 En dreng Anders Monsen 27 Reiser til Bergen          
  Abraham Monsen 25 Tiener i Smørhafn          
Hans Larsen 1 – 11 63 Lars Hansen 21 hiemme          
Ole Hansen 38 hiemme          
Iver Michelsen   47 Augustinus Augustinusen 9 hiemme          
Stephen 7 hiemme Mogens 73 Isach Mogensen 27 Tien Hans Rue

68

Yttre Houge

Mons Knudß - Soldat 1 - 7½ 28 Anders Larsen 8 hiemme          
Ole Larsen 9 hiemme          
Rasmus Andersen 1 - 7½ 47 Mons Rasmuß 9 jiemme          


      Anders Rasmuß   hiemme          

71

Lillehouge

Simen Knudß 21 mk 41 Peder Simonsen 10 hiemme          
Mons Anbiörnsen 21 mk   Erich Mons: 9 hiemme          
Eling Monsen 8 dager            

69

Berle

Eling 2 – 16 51 Povel Ellings: 8            
Elling 8            
Hos Pouel 16½ Mk                  

3de Lægd

Berle

Udi Berle hos Pouel 23½                  
Enoch 1 - 16   Ung Povl     Ole Hansen Berle 66 Hans Olsen 23 Tien Jon Førde

70

Berleødegaard

Haaver 1 – 6 70                

72

Indre Houge

Ole Monsen 1 – 3 37                

73

Liesetter

Anders Pedersen 1 - 10
71                
Erich Knudsen 1 - 10
40 Knud Erichsen 11 hiemme          
Erich Zandersen 1 - 10
59 Hans Erichsen 23 hiemme          
Zander Erichsen 9            

77

Murevig

Øde 1 - 6
                 

74

Hestevig

Christen 18 mk - Mons Adamß 23 Hos broderen Christen Hans Andersen 29      
Knud Andersen 39      
Adam 63      
Jacob Christensen 4 hiemme          
Ole Christensen 18 hiemme          
Børge 18 mk 42 Anders Børgeß 9            

85

Hundschaard

Erich 21 mk 57 Christen Erichsen 6            
Samson 21 mk 73 - -            


                     

86

Klubben

Knud Monsen 9 mk 45 Mons Knudsen 4 hiemme          
Anders Hansen 16 Tiener Anders Henøen          
Ole Torsen 9 mk 43 Thore Olsen 7 hiemme          

87

Laugeide

Øde                    

88

Svoren

Jens 16 37 Christen Jens: 12   Lars Olsen 63 En dreng Peder Andersen 16 Tiener Rasmus Oldeide
Peder Jensen 8            
Ole Jensen 4            

90

Oldeid

Rasmus 1 – 2 69                
Anders 11½ 73 Joen Andersen 23 Svag Hiemme          
Jens Andersen 11          
Daniel 7½ mk 37 Abel Danielsen 7 hiemme          

92

Krabestie

Hos Peder Christensen 10½ 58 En drend Anders Zandersen 23 Tiener Erich Pedersen          
4de Lægd
Hos Ingebrigt 10 mk   Peder Christenß 14            
Ole Thommesen 13 ½ 43 Christen Olsen 12 hiemme          

91

Tyttingvog

Tidemand 18                  
Abselon 18 43 Ole Abselonsen 17 Tien Abselon ibid: Thomas Olsen 81 Rasmus Thomasen 29 Tiener Jacob Berge tilforn og nu bruger Jord paa Huusevog
Hans Rasmusen 7 uger  

93

Huusevog

Sr: Jacob O Lammetul (Lammetun) 1 - .21                  

83

Grindøen

Hans Henrichß 12 mk 27 En dreng Zacharias Henrichsen 24 Tiener Hans Henrichsen          

Biørnøen

Rubbert Gangsøen 6 mk                  

84

Gangsøen

Rubbert 1 pd 58 Ole Robbertß 24 Gift paa Oldeide Jacob Tidemanß 63      

87

Hafnen

Anthonius 9 mk 45                
Jacob 9 mk 50 Christen Jacobß 15 hiemme          
Peder Jacobß 11 hiemme          

81

Nygaard

Jacob Olsen 9 mk 29 Ingebrigt Jacobß 1 ½ hiemme          
Ole Olsen 9 mk 43 Joen Olsen 9 hiemme          
Simen Olsen 3 ½ hiemme Ole Joenßen 69      

75

Glofoig

Jens Andersen 21 mk 43 Peder Jensen 8 hiemme          

76

Huggedal

Augustinus 1 pd 12 mk 53 Rasmus Augustinß 9 hiemme          

82

Kragevig

Niels 6 mk --- Augustinus 9 hiemme Anders Augustinusen 79      
Lars Augustinuß 3 hiemme          
Ole Gulbrandsen 6 hiemme          

80

Schorpen

Erich 12 mk 59 -              
Stephen 12 mk 63 -              

79

Syrheller

Rasmus 15 mk 48 En dreng Mons Pedersen 14            

67

Rogsund

Samuel 1pd 49 Peder Samuelsen 6            
Didrick 1pd 49 Torbiørn Didrichß 9 hiemme          
Erich Didrichß 7          
Knud Didrichsen ½          

141

Murestad

Uldrich 1L – ½ mk 45                
Item tager udj Øfre Schram, Nembl:                    
Hos Ole 1 ½ - Joseph Anders: 1            

Joseph
1                  
Er = 6 løber                

Dend 5te: Lægd

Udi Murrestad

Hos Uldrich 11½                  
Tidemand 1 L: - , -21 mk 73 Christen Tidemandsen 31 Bruger nu faderens Jord          
Sr: Christen Rue 1 L:  -21 mk -                

140

Nave

Anders Realdß . - 1 -14 53 Reiel Anderß 14 hiemme          
Christen Pedersen 1 - . - 4 57 -              

139

Brobache

Ole Torjersen . - 1 - 12 53 Torkield Olsen 9            
Hans Jacobsen . - 1 - . 43 Ole Hansen 9 hiemme          
Jacob Hansen 7 hiemme          

138

Soleidbache

Iver . - 1 – 12 45 Joen Iversen 7 hiemme          
Samel Iverß 6          
Ole Iversen 1          
Knud . - 1 - ½ 56 Ole Knudsen 18 Faaet sin faders Jorg          
Er = 6 Løber                

Dend 6te Lægd

Soleidbache


Hos Knud
11½                  
Christopher 1 pd 12 mk 57 Anders Christophersen 27 Faaet Jord paa Waage i Bremanger          

137

Heggedahl

Giert . - 1 – 12 70 Lars Giertsen 25 hiemme          
Joen Giertsen 23 Tiener skriveren          
Waldemor 16 Tiener Christen Nave          

Peder Pedersen
. - 1 – 12 34 -              

136

Indre Nore

Abel 2pd 12 mk 33 Lars Joensen 16   Mons Andersen 43 Jacob Abelsen 36 Tiener for Abel Nore
Hans Olsen    2 - 12    58   Ole Hansen 18 hiemme          
Abel Hansen 10 hiemme          
En dreng Sæbiørn Ellingsen 43 Hans Bang sorterer under Capitain Paustis Compagnie og er førd paa Strand. Tien C:Rue        

135

Yttre Nore

Jacob| 1 – 12 38 Anders Caspersen 21 hiemme          

134

Hesevig

Ingebrigt 2 – 12 37 Ole Ingebrigtß: 4          
Samuel 3          

Aslach
2 pd 63 -              

124   

Rundshoug

Mons 1pd 29 En dreng Christopher 25 Tiener Sorenskriveren          
Niels   1 pd   50   Ole Joensen 33 Svag og Casseret          
Simen Olsen 21 Tiener Mons Olsen          
Niels Olsen 18 Er i Bergen          
Er = 6 Løber - for meget 1/2 mk       

 7de Lægd

133

Giesdall


Iver Iversen
1pd 18mk 49 -              
Rubbert 1 – 6: 63 Iver Robbertß: 16            

129

Øfre Møchelbust

Iver Noesen   53                

130

Nedre Møchelbust

Ole Poulssen 2 – 12 63                

126

Indre Rimstad

Jetmund Pederß 1 – 18 52 Peder Jetmundß 27 Faaet sin faders Jorf          
Rasmus Jetmund: 25 Tiener Skriveren          
Ole Jetmunds: 21 Tiener Hans Larsen Glad          
Lars Olsen   73 - - -          

128

Yttre Rimstad

er 2 Pd  18mk                  
Michel Olsen - 1 – 9   43   Ole Michelsen 14 hiemme          
Peder Michelsen 9 hiemme          
Hans Michelsen 6 hiemme          
Peder Zachariaß   33 Ole Pedersen 6            

127

Mit Rimstad

Anthons jan.21 33 Peder Anthonß              
Udi Hoele 1pd 15 mk:                    
Hos Anders 01.des 40       Eric Hoverßen 73      


8de: Lægd

125

Hoele

 er 1pd 9mk                  
Hos Anders 2mk                  
Abel 1pd 12mk 33 Niels Pederß 21 Bøxlet Jord paa Fladerager          
Peder Pedersen 14 hiemme          

132

Solem

 er 2 pd  6 mk                  
Zacharias 1 – 3 63 Niels Zacharias: 22 hiemme          
Ole Ericksen 1 – 3 35                

131

Ødegaard

  1pd 18mk                  

121

Indre Totland

 er 1l:  1pd  3mk                  
Isack feb.15 43 Under officer              
Anders Andersen   33                

122

Yttre Totland

  2pd 18mk                  
Beboes af Sorenskriveren                    

123

Fagerlied

  2pd 21mk                  
Peder Olsen 1 – 10 ½ 43 Peder Pedersen 12 Hiemme Anders Olsen 23 Tiener Peder ibm:    
Ole Pedersen 15 Peder Pedersen 23 Tiener Jacob paa Berge    
Ole Willumsen 1 – 10 ½ 41 Ole Olsen 6            

120

Krogen

 er 1pd 18mk                  
Jørgen Abelsen   65 Jens Jørgensen 23 Tiener Erich Pedersen          
Jørgen Jørgensen 17            

119

Brunsvig

 er 1 pd 18 mk
                 
Ole Rasmusen 1pd 3mk 46 Hans Olsen 9 hiemme          
Peder Olsen 10          

9de: Lægd

Udi Brunsvig hos Ole 15 mk                  

118

Rødeggen

 er 1 løb 9 mk
                 
Anders Nielsen 1 – 3 36                
Zacharias Olsen 1 – 3 45                
Claus 01.mar 27 Peder Clausen 4       Ole Rasmuß: 24 Faaet Jord paa Refvigen
Claus Clausen 2            

117

Almending

  2pd 6mk                  
Torbiørn 1 – 3 43 Peder Torbiørnß 9            
 
fod paa Land Lægd
Knud Pedersen| 1 – 3 63 Peder Knudsen 7 Hiemme          
Pouel Knudsen 5          
Erick Knud: 3          

116

Eltevig (Eldevik)

  2pd 12mk                  
Didrich Josephs: fod paa Land Lægd 1 – 6 43                
Joseph Andersen 1 – 6 57 Anders Josephs: 29 Tiener Skriveren          
Lars Josephs: 27 Bøxlet Jord          
Iver Josephs: 23            
Pouel Josephs: 13 hiemme          

115

Falchevig

  1 Løb                  
Rasmus Elingsen 1 pd 63                
Augustinius 1 pd 53                
Jacob Augustiniusen 1 pd 30 Peder Jacobs: 1            

113

Angelshoug

  2 pd 6 mk                  
Rasmus Hoverßen, fod paa Land Lægd 1pd 3mk 70 -              
Abel Jørgensen: 1pd 3mk 31 -              

112

Vemmelsvig

  2 pund                  
Abrahams Encke 12 mk 46 Hans Abrahamsen 17 Faaet Jord paa Fladrager          
Peder Hansen bøxlet Jord paa Ferrestad 27            


Mons Siursen, Landløgd 18mk 56                


Svend Knudsen 18mk 51                

114

Verpeid

  1pd 6mk                  


Mons   68                
Stiftamtmannen i Bergen – Militære manntall og ruller 1727
 
Stads Scibreede


 
       

 Oppdatert 3. november 2021