Om meg/about me Slekt/Genealogy Etterlysninger/Missing Foto/Pictures /Lenker/Bookmarks Startsiden/Main page  Kontakt/Contact


Manntall Hornindal, Eid og Stårheim 1724
Rugsund 1727 Avskrift ved Tor Kvien, nov. 2021Stiftamtmannen i Bergen

Militære manntall og ruller, 1724-1734


Manntall og ruller 1927, Stads Schibreede

Matriculens nnummer

Lægds Nummer og Gaarden nafn og dskyl

Opsiddernes Navne

Skyld

Deris Alder

Hvor mange Sønner og deris navne

Alder

Hvad eller hos hvem de vere eller sig opholdende

Husmend og andre som ingen Jord haver

Alder

Hvor mange Sønner og dereis navne

Alder

Hvor eller hos hvem de ere eller sig opholder


10de Lægd


110

Schavepold

er 2 pd 6 mk


Knud Jacobsen
1 pd 3mk

 63
Jacob Knudsen

Ole Knudsen

Joen Knudsen

Joen Joensen

28

Faaet joerd


25

hiemme


17


13


Zander Stephensen


1 pd 3mk


38


Abel Zandersen

13

hiemme

Knud Pouls:


67


Torbiørn Knuds:

20

tiene Jacob Berge- tienet for og har pas

Stephen Zanders:

5

Knud Knuds:.

28

Tiener Rasmus Torvigen

109

Nygaard

 

2 pd.Isach Isachsen
1pd
44
Jacob Isacksen

19Rasmus Isacksen

16

faaet jord paa Gratlen


Ole Isachsen

  11

hiemme


Isach Isachsen

  14

hiemme


Pouel Knudsen

1 pd

43

108


Tendebøe


2 pd 13 mkOle Jacobsen

1 pd 6 mk

45

Hans Olsen1 pd 6 mk

53

Knud Hansen

23

Hiemme
Ole Hansen

19

Rasmus Hansen

18Rasmus Torbiørns:


33

107Oxholen1 pd 12 mkPeder Aamundsen

18 mk

61

Elias Pouelsen

18 mk

23

106
Blaalien
1 løbThomas Jørgensen

12 mk

67

Niels

1 pd 6 mk

61

Peder Nielsen

13

hiemmeAnders Eliasen

11

Tien Torbiørn Kullen

Anthon Olsen

1 p 12 mk

39

105


Kulen


Siur Thommesen

1 p 12 mk

61

Torbiørn Tomesen

1 p 6 mk

41

104

Degnepold

1 løbChristen Thomesen1 pd 7 mk57Lars Christensen

3½
Gunder Andersen

17

Er i byen

Isack Christensen

9

hiemme


Rasmus Christenß

7Christen Abrahamsen af Capit: Bugges Compagnie

1 pd 17 mk

24

Joseph Olsen

17


Anders Olsen

43

hiemme

Ole Olsen

31

Bor i Bergen


Udi Trollebø

2 mk

11 Lægd
103

Trollebøe

2 pd 4 mkPeder Christensen

11½ mk

33

Mons Pedersen

9

hiemme


Ole Thomesen


43

Thomas Olsen

9

hiemme


Uldrich

1 pd 3 mk

53

Rasmus Jacobs:

13 mk

63

102

Saltkiele

1 pd 12 mk

Hanses Enche

18 mk

61

Abraham Hansen

29

Faaet sin faders JordIsack Hansen

15

hiemme
Mons Hansen

18 mk

29

Ole Monsen

5

hiemme


95

Hagevig

1 løb 3 mk

Pouel Isacksen

21 mk

28

Jetmund Powelsen

5

hiemme
Isach Isachsen

21 mk

47

Isach Isachsen

12

hiemme
Rasmus Isachsen

1 pd 9 mk

63

Jacob Rasmuß


Tien Hans Bang


94

Tvendesetter

1 pund

Ole Pouelsen


43

Rasmus Olsen

12

hiemme


93

Uhren

Pouel Olsen

18 mk

46

-
92

Hiertenes

Øde

1 pd 2 mk


90

Ousmundnes

2 pd 12 mk

Beboes af Hans Bang89

Yttre Strømmen

18 mk

Ole Hansen


48

Hans Olsen

17

hiemme


88Onderspold

Sørpollen1 løb 1 pdThomas Olsen

2 pd

36

Erich Stephensen

2 pd

43


Ole Stephensen

19

Seigler

87


Strømmen


1 pd 3 mkJacob Michelsen

18 mk

61

Niels Pedersen

9 mk

63

Lars Nielsen

10

hiemme

Iver Nielsen

6

hiemme

12 Lægd
Udi Strømmen hos Niels

9 mk


86


Gangeschar


1 løb 12 mkRasmus

61


85
Kubben

Kupen
1 løbWaldemor Pers:

½ løb

46

Ole Christens:

½ løb

35

Joen Olsen

7


Mons Olsen

3 ½84

Fladager

2 l: 18 mkOle Pedersen

21 mk

41

Peder Olsen

25

Tien Pedersen(?)

Erich

60

Abraham Erichsen

37

Tien Peder Rundereim

Hans Abrahamsen

21 mk

20

Niels Pedersen

20 mk

35

Joen Pedersen

20 mk

46

Peder Joensen

9Joseph Hansen

20 mk

43

Rasmus Josephs:

6Isach

20 mk

63

Anders Isachsen

5Niels Pedersen

1 pd 16 mk

30


Isach Nielsen

25

Tien Hans Rasmus: GansgeskarMons Endresen

49

Hans Nielsen

29

Tien Ole Barmen

81Sellenes

Seljenes21 mkHans Hansen
28


Anders Hansen
Peder Hansen

4 ½82

Haavig

2 pd

Peder Thommesen


51

Ole

11
Abraham

7
Thommes

4 ½83

Oresetter

1 pd øde80Polden

Nordpollen1 ½ Løb 1 pdHos Joen Olsen

12 mk

Rasmus Olsen

63

Hans

19

Tien Lars Schram

Peder

12

13de: Lægd
Udi Polden
Hos Joen

1 pd 18 mk

63

Hans Hansen


½ L: 9 mk


63


Peder Hansen

28

Boer i Bergen


Hans Hansen

21

Tien Hans Bang


Jacob Josephsen

1 pd 6 mk

83

79

Qvernevig

1 Løb 6 mkOle Jensen

1 pd

43

Rasmus


1 pd 12 mk


48


Elling Rasmußen

13

hiemme


Jacob Rasmus:

9Pouel Olsen

18 mk

53

Ole pouelsen

676

Wenøen

2 pd 2 mk:Ole Thomesen


1 pd 1 mk


30


Thomes Olsen

7Knud Olsen

4
Simen Pedersen

29

Tien Enchen i Refvigen

Daniel Andersen

1 pd 1 mk

63

Jacob Rasmusen

9


Daniel er blven Jordmand paa Wenøen

53Anders Rasmusen

4


Anders Jacobsen

39
78

Wederhuus

Anders Jetmunds:

½ L:

33

Knud Andersen

3 ½71Sandvig1 pd ½ mkRasmus Hansen

18 mk

28

Jetmund

18 mk

59

72

Flister

Abraham

1 pd

63

69
Runderim
2 pd 18 mk:Hos Peder Rasmus:

2 pd 4 mk

59
14de: Lægd
Udi Runderim

14 mk


68
Salt
1L: 1 pd 20 mkHenning

2 pd 10 mk

38

Peder

12

hiemme


Peder Pedersen


2 pd 10 mk


63


Thomas Pedersen

18Peder Pedersen

1561

Lillesalt

Rasmus

1 pd 3 mk

33

Hans Rasmusen

15
Jacob Hansen

23

T: Hans Glad

60
Moldestad
1 Løb 6 mkOle Gundersen

1 pd 5 ¼ mk

68


Hans Jacobßen

33

Sr. Prousten

Jens

2 p: 4 mk

32

Rasmus Rasmus:

10

föed i Bergen

Ole Nielßen

16

ude hen Reist


62Hatlenes1 pd 18 mkNiels Rasmß:

21 mk

54

Rasmus Niel:

8

hiemmeRasmus Hans:

24

T: Hans Bang

Anders Rasmuß:

21

51

Rasmus Anders:

8

hiemme


59

Øren

Øyra

Gunder

21 mk

37

55
Berrestad

Berstad
1 Løb 2 pdJoen Olsen

1 pd 16 mk

36

Rasmus Joenß:

13


Ole

63
Det øfrige liger til Lensmands gaard.Peder Elingsen


41

54
Eide
1 LøbHans Stephens:

1 pd 12 mk

59

Lars Hansen

9Hos Ole Olsen

9 mk

56


Dyrstad9 mkBruges af Lensmanden.


15 Lægd
udi Eide1 LøbOle Olsen

1 pd 3 mk

53

Niels Olsen

11


Jens

1050Schorge1 Løb 6 mk:Christen


½ L: 3 mk


53


Ole Christens:

23

U?logtig tien hos Matias Peers


Jetmund Christs:

18

hiemme


52

Store Kiøde

1 L: 2 pdRasmus Mons:

1 pd 9 mk

53

Mons Isachsen

1 pd 6 mk

59

Ole Larsen


53

Pouel Pedersen

2 pd 9 mk

61

58Teigen1 pd 6 mkAnders Olsen


28
51Lille KiødeOle Andersen

1 pd 9 mk

56

Knud Andersen


1 pd 9 mk


57


Pouel

9

hiemme


Anders

7

hiemme


49
Sneede
2 pd 15 mkLars Joensen

1 pd 7½ mk

56

Arne Olsen


1 pd 7½ mk


48


Samson

8

hiemme


Ole

7

hiemme


53Bache2 pd 2 mk. ØdeUdi Einerhoug hos Ole

15 mk

16de Lægd
40EinerhougUdi Einergoug Ole Aslachsen


46Joen Olsen

14

hiemme


Aslach

11Ole

947

Otnes

1 LøbEiner Lnudsen

½ L:

70

Rasmus Knudsen

19

hiemme


Daniel½ L:73Christen Daniels:

22Jacob Daniels:

17Pouel

1146

Sletteberg

Ole Larsen

½ L:

46

Ole Olsen

945


Qvamme


Ole Joens:


2½ pd


49


Joen Olsen

6


Ole Pedersen

69

Peder Olsen

11

hiemme
Ole Nielsen

17

T: Lensmanden42


Stochevog


1 pd 6 mkMichel


73

Hans Michelsen

11

hiemme


44Stoche2 pd 6 mkRasmus Rasmusen

20 mk

53

Zander

9


Hans Rasmusen

16

Reist til SundmöerJoen Danielsen

1 pd 10 mk

28

Gregorius Josephs:

14

hiemme


41

Aarsem

1 Løb 12 mk:Abel Andersen


2 pd 8 mk


63


Hans Abelsen

13

hiemme


Knud

16

hiemme


Iver Joensen


1 pd 4 mk


35


Jens

13

hiemme


Joseph

9

hiemme


43


Sandvig


2 ½ pundArne


80

40Sandvignes

Knud Olsen

21 mk

53

17de Lægd
Udi Sandvignes

Joen

21 mk

43

Ole Joensen

4 ½39


Otnem


1 pd 6 mkKnud Peders:

53


Rasmus Sverches:

24

Faaet Jord


38


Fløde


½ løb,Jonas


43

37Apildsetter½ løbJacob
42


Rasmus Jacobs:

9
Christen Isachsen

15

Tien Jacob Abildsætter

Isach

736


Lundebreche


2 pd 6 mk:Ole Aamundsen


29

34Sandnes1 pd 3 mk:Jacob Claus:


53

Claus Jacobs:

5


35

Sande

1L: 18 mkJens Jacobsen

½ L: 4 mk

53

Jetmund Halverß

27


Iver Olsen

15Arne Jacobsen


2 pd 2 mk


63


Ole Arnesen

24

Tiener Hans Bang


Ole Arnesen

17

hiemme


33


Øfre Scaastad


2 pdHans Olsen

1 pd

27

Jacob

17


Jens

13Ole Stephensen1 pd27Gunder

11Claus

7Jetmund Arnesen

532

Nedre Scaastad

12: 13 ½ mkPouel Isachs:

½ l: 6 ¾ mk

43

Ole Jensen

½ l: 6 ¾ mk

53

Simen Aamundsen

13Udi Leganger 4 ½ mk


18de: Lægd
31

Leganger

Hos Tommes Abelsen

1 pd 13½ mk

43

30Stave2 pd 18 mkRasmus Olsen

1 pd 9 mk

26

Pouel Pouelsen

8Peder

1 pd 9 mk

53

Knud Isachß

1929


Betved


2 pdRasmus Olsen


24

Ingebrigt Andß

2726

Firkort

Lars Bergesen

18 mk

33

27


Borgund


1 l: 2 pd 11 mkJoen Jensen

½ l: .20 mk

25

Peder Rasmus:

½ løb

17

Iver Olsen½ l: 3 mk27Gunder

11Rasmus

3½
Peder Olsen

15

hiemme

Peder Olsen

1628
Borgundvog
2 pd 6 mkOle Jacobsen


63Rasmus Olsen

21Peder

9


Hans Olsen

53

Pouel Olsen

23

T: Lendsmanden


Martias Olsen

15


25

Tungevog

2pd 6 mkKnud Pouelsen

1 pd 3 mk

31

Michel Olsen

13Udi Eltevig 23 ½ mkMadz Pedersen


73

Madz Samuels:

29


19de: Lægd
24
Eltevig
2 pd 9 ½ mkMads

17 mk


Gullach

20 ¼ mk

52

Jens Mons:

20 ¼ mk

23

21
Yttre Huningsvog
1 løb 9 mkNiels Olsen


40


Abel Aamunds:

23

Tien paa Strand

David Olsen

23

Abraham Vessel

Eling Nielsen


21

22Indre Huningsvog2 pund 12 mkPeder Olsen


39

Ole Torjersen

21
Askild Persen

15


Ole Johansen

9


23

Strand

1 l: 2 pd 12 mkSæmund Hansen

1 pd 6 mk

33

Tosten Halversen

½ løb

33

Peder

7
Hans Larsen

33

Tien i Refvigen

Ole Nielsen

½ løb

43

Abel

11Bersvend Persen

1pd 6 mk

33

Peder Larsen

119
Ormeteig
1 pd 6 mkOle Thomesen

30


Ole Aamundsen

15

hiemme

Halsten Aamunds:

11


Aaamund Olsen

818
Dalsgaard
1 pd 17½ mkEiner Knudsen


38
20 Lægd
Udi Dalsgård 6 ½ pd15Svartesetter1 løbJacob Hans:


27
Niels Olsen

33

Isach Hansen

21

Tien Jacob ibid:

Ole

6


16

Hanebreche

18 mk. Øde17


Dalsbøe


1 løb 18 mkHans Jetmunds:


27

14

Svehoug

2 pd. Øde12

Belden

2 pd 6 mk. Øde11
Refsnes
2 ½ pdHans Olsen


33Ole Hansen

11Lars

8Ole Hansen

713
Ferrestad
1 løbOle Olsen


30


Ole Knud:

11


Udi Ervigen 1 pd 5 ½ mkAxel Christiansen


27

Peder Olsen

16


Anders

15


Torbiørn

10


Knud Olsen

9


21de: Lægd
10


Ervigen


Oles Encke

1 pd 6 ½ mk


Joen Jensen

2 pd

46

Jacob Jensen


2 pd


41


Hans Jacobs:

11Jens

9Peder Gundersen

2 ½ pd

53

Ole Pedersen

9Joen Andersen

1 pd

59

Anders Joensen

31


Gunder Peder:

2Niels Olsen

2 pd 8 sh

53

Ole

11Jacob Samuels:


2 pd 8 mk


63


Abel Samuelsen

17Simen Samuels:

139


Hodevig
1 løb 5 ½ mkTorkild Knuds:

1 pd 7 mk

49

Peder Torkilds:

18Knud Olsen

1 pd 4 mk

46


Rasmus Jetmunds:

19

Tien Lars Oxholdenn

Peder Pedersen

15


22 Lægd
Hodevig

2 L: 6 ½ mkAamund Andersen

1 pd 9 mk

52

Peder Olsen

1 pd 9 mk

22

Anders Josephs:

13
Daniel Daniels:

23

Tien Ole Knuds
Rasmus josephs:

12

hiemmeLars . . . . . . . .

19

Tein Isack Monsen

Jacob Andersen

1 pd 4½ mk

29

Peder Olsen

19
Ejner Olsen

17

T: H: Bang

Ole Knudsen1 p

35

Mons . . . . . .

6

Lars Olsem

12

Niels . . .

8Rasmus Perss: Encke

8 mk


7
Indre Furre
1 pd 12 mkJacob Rasmusen

18 mk

41

mk
Truels

18 mk

40

8


Yttre Furre


4 pd 12 mkAnders Michelsen


51

Michel Andersen

166Yttre Drage1 løb 18 mkMichel Knudsen

½ løb 9 mk

53

Torkild

½ løb 9 mk

50

Knud

16
Erick Ellingsen

24

Tien Truels

5


Indre Drage


1 løb 23½ mk
Clemmet Hansen

21

Reist til Bergen

Mons Andersen

1 pd 16½ mk

63

Mons Monsen

21
Knud Monsen

11


Peder Olsen

1 pd 16 ½ mk

24


Rasmus Olsen

27

T: TorkildKnus Isacksen

Hos Pouel

12½Knud Isacksen

23

T: Peder Stave

Mathias Olsen

19

T: Haldor Tungevog
23: Lægd
Udi Indre Drage

2 pd 18 ½ mkHos Pouel

1 pd 4 ½ mk

37

Peder Hansen

1 pd 16½ mk

36

Hans Pedersen
57


Michel Hansen

20

Tiener Præsten


Ole Hansen

234Oustmyrd1 ½ LøbLars Christiansen

½ L: 7 mk

29

Joen Pouelsen

22 ½ mk

63

Gregorius21 ½ mk53Gregorius Gregorius:

12


Christian

67

Axel Christiansen

23

Har Jord

Anders . . . .

10
Rasmus

16


Peder - - -

7Peders Encke

21 ½ mk


3


Ordall


1 pdIsach Olsen


27

Ole Isachsen

5½2
Schorbøe
½ LøbOle Hansen41

Lars

12

Niels Olsen

5Ole Larsen


63

1

Liesetter

Lidasæter

5 pd 6 mkWerner

1 pd 1 mk

53

Peder Wernersen

7Michel

2 pd 11 mk

43

Joen Michelsen

6Grip Jørgensen

21 mk

43

Jørgen Gripsen

10Ole Abelsen

21 mk

53

Sæmund

15

Hammersvig


2 pdJacob Hansen


26

Claus Hansen

1166

Hammer

4 pund udlagt til Præste nche gaard67Dybedal2 pd 12 sh


Ole Iversen

62

Iver

15


Mons Jacobs:

23 ½ mk

24. Lægd
64
Bortne

Borkne
1 L: 1 pd 9 mkHans Pedersen

2 pd 9 mk

53

Hans Hansen

25

Tien Mons Dybdal


Anders Nielsen

2 pd

37

Niels Andersen

25


Mons Mons:

24

Faaet Jord


63


Berie


2 l: 18 mkElling Ellingsen

2pg 2 mk

30

Abel Erichsen

1 pd 14 mk

73

Ole Abelsen

30

Paa Sundmør


Knud Hansen1 pd 14 mk36Ole Knudsen

12

hiemme


Niels Knudsen

10Anders Knudsen

757Lestov1 ½ løbTorkild Andersen


1 løb


53


Hennening Torkilds;

23Rasmus Torkildsen

7Ole Isachsen
½ løb
63
Niels Olsen

25

Faaet Jord i Hodevig


Bersvend Olsen

19

hiemme


Knud Olsen

21

Tien i Hodevig


Isach Olsen

14

Tien paa Berrestad


70
Rødsetter
2 pdHans Olsen

1 pd

24

Lars Josephsen

1 pd

28

Udi Indre Barmen ½ mk
25 Lægd
74Indre Barmen1 løb ½ mkOle Pedersen

½ l: 9 mk

57

Peder

6Ole Isachsen

½ l: ½ mk

33

Isach Olsen

275


Møchelbust


1 løbJacob Olsen½ løb

43

Ole Jacobsen

8

Abraham

21