Om meg/about me Slekt/Genealogy Etterlysninger/Missing Foto/Pictures /Lenker/Bookmarks Startsiden/Main page  Kontakt/Contact

Avskrift: Tor Kvien, November 2021


Hornindal 1724

Eid 1724

Stňrheim 1724

Davik og ┼lfoten 1724

Rugsund sogn 1727

Selje 1727
Hr Capitain Buggis Compagnies District udj Davigs Skibbr: og Sogn.Gaardenes Nafne

Opsiddernes Navne

Deris Alder

Hvor mange S°nner og deris Navne

Alder

Hos hvem tienende eller sig opholdende

HuusmŠnd

Deris alder

Hvormange S°nner og dog deris navne

Alder

Hos hvem tienende eller sig opholdendeReksnes

RexnŠs

Martinus Mogn▀

46

-


J°rgen Erich▀

60

Erich J°rgen▀


Lars Peder▀

60

1)


Ole Lar▀

40

-


Rasmus Torgier▀

40Rasmus Martini▀

46

Simon Rasmu▀

3


J°rgen Rasmu▀

T°mmerst°l

Timmerst°l

Ole Knud▀

60

-


Anders Christopher▀

34

-


Lars Mogn▀

32

-


┼rdal

Aardalen

Jon Ander▀

50

1) Peder Jon▀

15

hiemme
Iver Mogn▀

44

1) Stifs°n, Peder Samuel▀

7

hiemme
Ingebricht Endris

40

Ole Ingebricht▀

12

hiemme
Erich Ingebricht▀

8

hiemme
Sl: Endre Ingebrichtsens Enche


Noe Endri▀

34

Tiener Martinus RexnŠs
Josep Endris▀

16

hos sin Moder
Endre Endre▀

4

hos sin Moder
Sl: Thommes ThomŠ▀ Enche


Thomas

2

Humborstad

Humberstad

Abel Ol▀

28

-


Anders Ol▀

32

Erich Ander▀

9 ugger

Erich Ol▀

50

Ole Erich▀

16

hiemme
Ole Ol▀

52

-


Jon Ander▀

70

Anders Jon▀

Ż

Hans Siur▀

57

2 Stifs°nner

Herlov Herlov▀

23

Tiener i AarsnŠs i Davigs Skibb: i Mariners District.
Ole Herlov▀

20

Tiener Erich Peder▀ Rogsund i Davigs Skibbr: i de Mariners District
Jacob Ol▀

54

-


Martinus Ol▀

34

J°rgen Martini▀

4

hiemme
Ole Martini▀

1
Horn

Hornet

Jon Tor▀

48

-


Berthel Gunder▀

50

-


Sundal

Sundahlen

Christopher Ifver▀

70

Anders Christopher▀

34

Bor paa Timmerst°len i Davigs Skibbr:
Gunder Ol▀

76

Berthel Gunder▀

50

Bor paa Hovuet i Saude Skibbr:
Niels Martinu▀

63

Samuel Niel▀

17

hiemme
Sl: Mogns Anders°ns Enche

- ╗ -

Poul Mogn▀

16

Hiemme hos Moderen
Ole Mogn▀

12

Og hiemme
Bugjerde

Bugierde

Mons Ol▀

48

Poul Mogn▀

21

hiemme
Ole Mogn▀

12

hiemme
Peder Mogn▀

6

jiemme
Eikňs

Eichaas

Noe Ol▀

50

-


Jacob Rasmu▀

50

Michel Jacob▀

11

hiemme
Abraham -

9
Rasmus -

6
Ole -

3
Hatlegjerde

Hatlegierd

Sl: Ole Ander▀ Encke


Anders Ol▀

10

Tollef Ol▀

7

Ole Ol▀

5

Berstad

Sandel Ol▀

25

-


Michel Marqvard▀

60

Hans Michel▀

36

Bor paa Hougs i Davigs Skibbr:
Ole SŠbi°rn▀

34

Iver Ol▀

3

Hos forŠldr:
Ole Arnis▀

51

Ole Ol▀

15

hiemme
Peder Ol▀

10Ż

hiemme
Kj°llesdal

M°chlebust udj Ki°lisdahlen

Hans Mogn▀

54

Ole Han▀

10

Hos forŠldrene
Rasmus Rasmu▀

34

-


SŠbi°rn Christopher▀

74

Ole SŠbi°rn▀

34

Bor paa BŠrstad i Davigs Skibb:
Christen SŠbi°rn▀

12

hiemme
Rasmus Jen▀

26

1 stifs°n, Mogns J°rgen▀

4

Kj°llesdal/Utigard

Uttigaard

Ole Ander▀

76

Anders Ol▀

49

Bor paa Yttre Huus i Bremangers Skibbr: udi Mariners destrict.
Gregorius Ol▀

48

Bor hos sin fader
Martinus Ol▀

34

Bor paa Humberstad i Davigs Skibb:
Gregoris Ol▀

48

Lars Gregoriu▀

4

-
Gilleshammer

Gildhammer

Abraham Ol▀

38

-


Ervik

Ervig

Jacob Herlov▀

45Noe Erich▀

45Mons Ol▀

44

-Stenbi°rn Han▀

65

Anders Stenbi°rn▀

42

Boer paa Storeviig i Bremangers Skibb: i de Mariners districtHans Stenbi°rn▀

20

Tiener paa Midgaard i Aalvogs Sund i Stads Skibbr: i de Mariners district.Johannes Stenbi°rn▀

1
Peder Ol▀

50

Ole Peder▀

20

hiemme
J°rgen Peder▀

Ż

Jacob Mogn▀

70

1 sifts°n Rasmus Herlov▀

45

Tiener Madem: Anne Glad i Davigen i Davigs Skibbr:
Lars Ol▀

58

Ole Lar▀

8

Hos forŠldr:
Christen Rasmu▀

56

Halsteen Christen▀

6

Hos forŠldr:
Haus

Hougs

Ole Lar▀

59

Hans Ol▀

16

hiemme
Rasmus Ol▀

70

Ole Rasmu▀

34

Hiemme

Sl: Ole Olsens Enche


Abraham Ol▀

10

Tiener Anders Erich▀ i Rimdadalen i Davigs Skibbr: i de Mariners district.Christopher Ol▀

8

For Poul Ki°de i Stads Skibbr: i de Mariners districtJon Ol▀

63

Abel Jon▀

38

Boer hos sin fader
Jon Erich▀

66

Mons Jon▀

16

Hos forŠldrene
Ole Herlov▀

50

Herlov Ol▀

Ż

Jacob Tollef▀

48

-

-

Ravnefjell

Rafnefield

Over Johan▀

50

Johannes Iver▀

2

Hans Michel▀

48

-

-

Etterdal

Erterdahl

Jacob Rasmu▀

62

Jon Jacob▀

16

hiemme
Midthjell

Midgiele

LŠnsmand B°rge Elling▀

54

Martinus B°rge▀

31

hiemme
1 Tienestedreng Peder Noe▀

36

Christen Peder▀

25

1 Tienestedreng Jon Ol▀

41

Lefdal

Lefdahl

Peder Ol▀

43

-


Ole Ol▀

24

Simon Ol▀

Ż

1 Stifs°n Anders Simon▀

3

Enoch Ander▀

66

Christen Enoch▀

40

I Hans Majsts Tieneste under guarden i Ki°benhafn
Iver Ander▀ 62 1 Stifs°n Ole Ol▀ 12 Tiener paa Rogne Kleven i Gloppens Skibbr:
Ole Ol▀ 44 Jon Ol▀ 16 hiemme
Ole Ol▀ 7 hiemme
Samson Ol▀ 4
Lefdalsnes

LefdalsnŠs
Ole Noi▀ 56 Noe Ol▀ 23 hiemme
Jacob Ol▀ 18 Tiener Iver Rimstadalen i Davigs Skibb: i de Mariners Destrict.
Ole Ol▀ 14 Tiener Christopher Brubachen i Davigs Skibbr: i de Mariners District.
Lefdalsbakke

Lefdalsbache
Erich Batzer▀ 30 Sammesteds tiener Simon Peder▀ 16
Oteren

Ottren

Anders Peder▀ 21 4re br°dre - 18 Hiemme hos sin broder.Peder Peder▀

Lars Peder▀ 13 Tiener Samuels i Rogsund i Davigs Skibbr: i de Mariners District
Anders Peder▀ 10 Hos Anders i Hougedahlen i Davigs Skibb: i de Mariners Distr:
Augustinus Pede▀ 5 Hos Lars Endahl i Davigs Skibbr:
Endal

Endahl

Lars Jacob▀ 51 -
Anders Isach▀ 53 Isach Ander▀ 15 hiemme
Martinus Ander▀ 9 hiemme
Ole Ol▀ 36 Ole Ol▀ 20 ugger
Hans konis broder Anders Knud▀ 10 Hos samme Mand Ole Ol▀
Poul Lar▀ 51 Stifson Christen Elling▀ 35 Tiener Lars Endal i Davigs Skibbr:
Sl: Ole Didrich▀ Enche - Dirich Ol▀ 24 Tiener Hans Glad paa Br÷ggen i Davigs Skibbr:

Anders Ol▀ 28 Hiemme hos Moderen

Martinus Ol▀ 16 hiemme
Anders Lar▀ 57 Ole Ander▀ 24 hiemme
Martinus Ol▀ 16 hiemme
Askeland

Uglen

Hans Peder▀ 48 Peder Han▀
Jon Peder▀ 63 -
Anders Ol▀ 49 -
Daviknes

DavignŠs

Jens Ander▀ 47 Anders Jen▀ 14 hiemme
Jens Christen▀ 44 Christen Jen▀ 6
Ole Rasmu▀ 74 Rasmus Ol▀ 38 Tiener Prousten Hr Peder R: Finde

Anders Ol▀ 36 Boende paa Hafsaa udj Eids Skibbr:

Augustinus Ander▀ 57 Lars August: 13 Hos forŠldr:
Ole Johan▀ 28 Stephen Ol▀ 6 Hos forŠldr:
Ole Ol▀ 4
Jacob Ol▀
Ekornbakke

Eichornbachen

Johannes Ol▀ 80 Ole Johan▀ 27 Boen i DavignŠs
Anders Johan▀ 22 hiemme
Jacob Johan▀ 18 Tiener hos Isaac Totland o Davigs Skibbr: i de Mariners District.
Johannes Johan▀ 6 Hos forŠldr:
J°rgen Peder▀ 56 Ole J°rgen▀ 34 Tiener Capellanen N: Hertxberg
Rasmus J°rgen▀ 19 hiemme
Peder J°rgen▀ 13 Tien: Stephen F°rde i Davigs Skibbr:
Ytredavik

Lille Davig ľ Se egen oppf°ring av Frimannslund

Ole Anthonsen 53 Anthons Ol▀ 12 hiemme
Anders Ol▀ 6 hiemme
Faderens broder, J°rgen Anthon▀ 46 Hos sin broder
Hausle

Huuslie

Hans Knud▀ 57 Knud Han▀ 28 Boende i Indre Davig
Valdemar Han▀ 10 Hos forŠldr:
Jens Jen▀ 34 Hans Lar▀ - stifs°n 10 hiemme
Isaach Lars▀ - stifs°n 7
Lars Lar▀ 1
┼sane

Aasene

Ole Joseph▀ 48 Hans Ol▀ 12 hiemme
Ole Ol▀ 5 hiemme
Hamre

Hambre

Knud Mogn▀ 67 Simon Knud▀ 34 Bor i BŠrle i Davigs Skibbr: i de Mariners district.
Mogns Knud▀ 28 hiemme
Hans Knud▀ 35 hiemme
Frimannnslund (Ytredavik)

Davig

Rasmus Ol▀ 44 Rasmus Rasmu▀ 7 Hos forŠldr:
Anders Rasmu▀ 5
Indredavik

Indre Davig

Anders Samson▀ 60 -
Knud Han▀ 28 Enoch Knud▀ 6 ugger
Sl: Madame Glads brug - Martinus Erich▀ 27 Tiener Mad: Glad ibid:
Christopher Ol▀ 16 Tiener ibd: i Davigs skibbr:
Dombestein

Dommesteen

Jens Rasmu▀ 58 Rasmus Jen▀ 16 hiemme
Jacob Jen▀ 11 hiemme
Guttorm Jen▀ 7
J°rgen Jen▀ 6
Samson Jen▀ 3
Rasmus Jon▀ 36 Christen Rasm: 3
Jon Rasmu▀ 3
Noe Willumsen 50 Willum Noe▀ 5
Samson Lar▀ 34 - -
Isane

Isene

Ole Ol▀ 56 1 Tieneiste karl. Peder Willum▀ 3
1 datter S°n, Knud Ol▀ 8
Hans Han▀ 44 -
Rasmus EliŠ▀ 49 Elias Rasmu▀ 19 Tiener Jacob SŠfland i Eids Skibbr:
Knud Rasmu▀ 14 hiemme
Ole Zachari▀ 47 Lars Ol▀ 2 Hos forŠldr:
Marqvard ZachariŠ▀ 44 Zacharias Marqvard▀ 11 Hos forŠldrene
Anders Peder▀ 66 Peder Ander▀ 46 Boer i Bergen

Knud Ander▀ 18 hiemme

Zacharias Ander▀ 14 hiemme

Ole Ander▀ 29 Tiener Peder M°chlebust i Davigs Skibbr:

Jens Ander▀ 11 hiemme

Jon Ander▀ 13 Tiener i Gullen i Bremanger Skibbr: i de Mariners district.
Hans Ol▀ 50 Ole Han▀ 11 Tiener Sandel Berstad i Davigs Skibbr:
Rasmus Han▀ 3 Hos forŠldr:
J°rgen Han▀
Henrich Ol▀ 30 -
Ole Anthon▀ 40 Anthons Ol▀ 10 hiemme
Anders Simon▀ 60 Jacob Ander▀ 13 hiemme
Isehaug

Hougen

Simon Tollef▀ 46 Gunder Simon▀ 18 hiemme
Englestad

Engelstad

Tollef Ol▀ 83 Ole Tollef▀ 51 Boer paa Rafsoel i Eids skibbr:
Simon Tollef▀ 46 Boer paa Hougen i Davigs Skibb: (Isehaug)
Jon Casper▀ 30 - -
Askevik

Aschevig

Ole Tosten▀ 60 Elling Ol▀ 13 hiemme Jens Salamon▀ Taaning 60


Vik

Viig

Anders Christen▀ 57 Ole Ander▀ 22 hiemme
Christen Tollef▀ 55 Jacob Christen▀ 18 hiemme
Mons Christen▀ 6
Rasmus Christen▀ 4
Ole Iver▀ 22 Iver Ol▀ Ż
Ole Tollef▀ 52 Michel Ol▀ 18 hiemme
Tollef Ol▀ 16
Simon Ol▀ 8
Rasmus Christen▀ 48 Christen Ras: 18 hiemme
Elias Rasmu▀ 17
Myklebust (┼lfoten)

M°chlebust

Bottulf Lar▀ 60 1 Tieniste karl, Ole Ol▀ 27
Elias Abel▀ 64 Martinus EliŠ▀ 23 Tiener Sr Rasmus Glad i Eids skibb:
Einer eller Enoch EliŠ▀ 12 hiemme
Rasmus Ander▀ 64 Anders Mogn▀ 39 hiemme
Tosten Mogn▀ 36 Tiener Lars Mogn▀ pou samme gaard.
Mogens Mogn▀ 28 - -
Mathis Ol▀ 64 J°rgen Mathi▀ 37 hiemme
Rasmus Mathi▀ 33 Tiener Elias Abel▀ ibd:
Anders Ol▀ 57 Anders Ander▀ 12 hiemme
Peder Jon▀ 46 - -
J°rgen Valdemor▀ 42 - -
Hans Valdemor▀ 50 1 tieneiste Karl Erich Ol▀ 24
Rasmus Knud▀ 46 Michel Rasmu▀ 21 hiemme
Svend Rasmu▀ 8 Hos forŠldr:
Lars Mogn▀ 67 Samson Lar▀ 34 Boer paa Dommesteen i samme Skibbr:
Sigdestad

Ole Mogn▀ 64 Mogns Ol▀ 35 Boer paa AndenŠs i Gloppens Skibbr:
Ole Ol▀ 32 Boer i Hyen i Gloppens Skibbr:
Simon Ol▀ 19 hiemme
Rasmus Ol▀ 14 hiemme
Christen Rasmu▀ 78 Rasmus Christen▀ 48 Boer i Viig i Davigs Skibbr:
Mogns Christen▀ 28 hiemme
F°rde

Martinus Rasmu▀ 70 Rasmus Mart: 46 Boer paa RexnŠs i Davigs Skibbr:
Meiner Mart: 36 Hos sin broder ibd:
Stephen Han▀ 30 - -
Anders Jon▀ 26 Martinus Ander▀ 10 ugger
Mettenes

MettenŠs

Jacob Jacob▀ 44 1 stifs°n, Ole Elling▀ 23 hiemme
Torheim

Torem

Peder Ol▀ 76 Michel Peder▀ 21 hiemme
Iver Jen▀ 49 Simon Iver▀ 14 hiemme
Ole Mogn▀ 24 Hans broder Jacob Mogn▀ 14 Hos sin Moder ibd:
Ole Jon▀ 56 Jon Ol▀ 21 hiemme

At alt af Oveskrefne er med muuligste fliid og M°ye unders°gt hos Vedkommende og eftter beretning

saa ledis som er meldt vichtig skal befindes eftter H°yrespective OrdreMell 15 Decbr 1724.                     Test: Peder R: FindeManntall Hornindal, Eid og Stňrheim 1724
NY:
Rugsund 1727


Oppdadert 3. november 2021